WERKEN

Steun vanuit de gemeente

  1. Het Vlaams Belang wil een KMO-loket met één centrale aanspreekpersoon voor startende ondernemers in het gemeentehuis; ondernemers en middenstanders moeten er terecht kunnen met al hun vragen en problemen ter ondersteuning van het digitale loket. De schepen voor lokale economie moet een duidelijk omlijnde bevoegdheid krijgen en moet de spil zijn in het overleg met de KMO's en hun vertegenwoordigers. Er moet een adviesraad voor lokale economie komen en een winkelstraatmanager.

  2. Het Vlaams Belang wil de toename van kleine lokale pestbelastingen zoals de belasting op barpersoneel, leurhandel, belasting op terrassen, reclameborden, enz. tegengaan. De totale belastingdruk middels pestbelastingen moet geplafonneerd worden.

  3. In haar aankoopbeleid biedt de gemeente alle mogelijke kansen aan lokale leveranciers; samenwerking met lokale bedrijven is een betere garantie voor flexibiliteit, vertrouwen en kwaliteit.

Infrastructuur

  1. De 5 industriezones moeten geïnventariseerd worden op mogelijke inbreiding waardoor extra bedrijventerreinen beschikbaar komen. Schoten moet op een actieve manier startende bedrijven kunnen aantrekken met zijn troeven, zoals zijn ideale ligging, de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel en een behulpzame gemeentelijke overheid.

  2. De gemeente Schoten werkt mee aan de actie "Bedrijfsvriendelijke Gemeente" en tracht leegstand in winkelstraten zoveel mogelijk te vermijden.

Bereikbaarheid

Onze bedrijven, winkelcentra en parkeerplaatsen moeten vlot toegankelijk blijven voor leveranciers en klanten per fiets en te voet. We pleiten voor een strategisch parkeerplan dat we samen met de AMBS willen uitwerken. Tegelijkertijd willen we in overleg met de middenstanders de winkelzone Paalstraat-Theofiel Van Cauwenberghslei op speciale winkeldagen verkeersluw maken, d.w.z. enkel vrije doorgang voor openbaar vervoer, vrachtwagens voor het laden en lossen en voor de zwakke weggebruikers.

Orde en netheid

De gemeentediensten moeten er mee op toezien dat de winkelstraten er onberispelijk proper bijliggen. Er moeten voldoende vuilnisbakken zijn en het groen moet regelmatig onderhouden worden. Herstellingen aan straatmeubilair en het wegdek moeten snel uitgevoerd worden. De straten moeten goed verlicht zijn ’s avonds en veilig ingericht.Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx