VERKEER

Openbare weg

Vlaams Belang pleit voor de volgende maatregelen:

 1. Vrachtverkeer moet de opgelegde toegangswegen naar de industriezones volgen.

 2. Meer aandacht voor gelijkgrondse oversteekplaatsen voor rolstoelgebruikers.

 3. Het Vlaams Belang is voorstander van de aanleg van de R2; dit is de tweede ring rond Antwerpen, een verbinding van het knooppunt (E34/313) in Ranst met de E19 (Kontich) en de A12 (Aartselaar) verder tot de E17 (Haasdonk) en de E34 (Kallo).

Openbaar vervoer

Uitbreiding en bevordering van het openbaar vervoer waar mogelijk en i.s.m. De Lijn.

Fietsbeleid - zwakke weggebruiker

Vlaams Belang pleit voor de volgende maatregelen:

 1. Op het vlak van fietsbeleid kan Schoten heel wat beter; een aantal fietspaden ligt er belabberd bij en het rijcomfort kan bij de overgangen en kruispunten nog heel wat veiliger en fietsvriendelijker. Schoten is een groene gemeente maar de infrastructuur nodigt nog te weinig uit om de auto thuis te laten. Er moeten meer intergemeentelijke fietsroutes komen en de signalisatie moet beter. Het mobiliteitsplan voor de fietsers moet integraal uitgevoerd worden. Het fietspad naar het zwembad in Brasschaat moet in het belang van de veiligheid efficiŽnter verlicht worden.

 2. Er moeten waar mogelijk nog trage wegen en fietsdoorsteken aan het fietspadennetwerk in Schoten worden toegevoegd. We wensen hier speciale aandacht voor de bereikbaarheid van de scholen.

 3. Er moeten aangepaste fietswegwijzers komen voor wie vanuit Schoten naar Antwerpen, Brecht, Schilde enz. wil fietsen. De hindernissen voor een veilige rit naar Antwerpen, onder meer langs het Albertkanaal, moeten in overleg met de Dienst voor de Scheepvaart worden aangepakt.

 4. Een aantal oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers moeten beter verlicht worden.

Parkeerbeleid

Het parkeren in de winkelzone in en om de Paalstraat is vaak een lijdensweg. Heel wat chauffeurs zorgen voor het bemoeilijken van de verkeersdoorstroming. De instandhouding van voldoende parkeerplaatsen in en rond het centrum is broodnodig voor de leefbaarheid van het Schotense winkelcentrum. Vlaams Belang wil in samenwerking met de AMBS optimale oplossingen zoeken voor het parkeerprobleem. Het gemeentebestuur heeft bij de verbouwingsplannen van De Kaekelaar geen rekening gehouden met de toegenomen te verwachten parkeerdruk.

Autoverkeer

 1. Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat de aanwezigheid van een verkeersdrempel de aanwezigheid van fijn stof in de omgeving met 75 procent deed stijgen, omdat chauffeurs er hard remmen en dan weer optrekken. Het Vlaams Belang wil een halt toeroepen aan de wildgroei van verkeersdrempels.

 2. Inzake de zones dertig pleit het Belang voor een pragmatische aanpak en regelmatige controles tijdens de piekuren aan de scholen.

 3. Waar mogelijk is het Vlaams Belang voorstander van de aanleg van rotondes op de kruispunten; de signalisatie op rotondes moet in de eerste plaats de aandacht vestigen van het verkeer op de veiligheid van de fietsers.

 4. De toegangsweg langs de Hoogmolenbrug moet op gewestelijk niveau geoptimaliseerd worden door intelligente verkeerslichten en verkeersgeleiding om de dagelijkse files te vermijden.

 5. Sluipverkeer mag de woonzones niet overbelasten; in sommige straten kan men sluipverkeer vermijden door structurele maatregelen.Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx