VEILIGHEID

Diefstal

Het bestrijden van diefstallen in woningen en winkels is een absolute prioriteit. We pleiten voor de volgende maatregelen:

  1. het terugdringen van diefstal in woningen door het plaatsen op invalswegen van ANPR- cameraís in samenspraak met buurgemeenten of provincie. (Herkennen nummerplaten van gestolen of nummerplaten van voertuigen die worden geseind);

  2. het subsidiŽren van het SDNA waarmee men diefstalgevoelige goederen kan markeren;

  3. het oprichten van Buurtinformatienetwerken (BIN). Als een BIN-lid iets verdacht ziet verwittigt hij de politie die dan verder eventueel andere BIN-leden verwittigt; ook een WIN (Winkel Informatie Netwerk) moet in de toekomst kunnen.

  4. wijkagenten moeten zichtbaar en aanspreekbaar zijn;

  5. door het herdefiniŽren van een aantal kerntaken en het samenwerken met externe partners kan er meer politiecapaciteit vrijgemaakt worden. Daarbij moet men de vraag stellen of het nu noodzakelijk is om bij elk evenement in onze gemeente politietoezicht te voorzien.

  6. wij willen een open communicatie over criminaliteit: per kwartaal publicatie van de criminaliteitsstatistieken en dit per wijk, zodat burgers waakzaam blijven.

Drugs

Het lijkt onwaarschijnlijk maar wij stellen vast dat op de webstek van de gemeente Schoten nauwelijks iets is terug te vinden over druggebruik of drugspreventie. Nochtans zijn de gemeentelijke webstek en de lokale infobladen goed geschikt om de bevolking te informeren over deze problematiek. De toegang tot informatie via het internet heeft een vrij lage drempel omwille van de anonimiteit van de gebruiker met een drugsprobleem. Ook op de webstek van de Schotense politie is geen contactpersoon of informatie over deze materie terug te vinden. Wij pleiten voor een dringende aanpassing ter zake; ook moet er bij de gemeentelijke overheid en bij de politie een vertrouwenspersoon worden aangeduid om de bevolking te informeren over de gevaren van drugs en het gebruik ervan. Vooral bij de jeugd is er een sterke behoefte aan voorlichting over drugs.

Een aantal politici liet in het nabije verleden weten dat cannabisgebruik geen misdaad was; daarbij negeren zij onderzoeken, die met de regelmaat van de klok verschijnen en die aantonen dat cannabis ook bij licht gebruik erg schadelijk is. Onlangs nog Sindsdien is het gebruik van cannabis bij jongeren niet alleen sterk toegenomen maar wordt het ook als normaal ervaren. In Schoten werd al een aantal cannabisplantages ontmanteld. Dit is een gevaarlijke evolutie die ons doet pleiten voor een doorgedreven informatiecampagne over de schadelijke effecten van druggebruik en dit in samenwerking met de lokale jeugddienst en politie.

Wij pleiten voor preventie en voorlichting vanaf de lagere school en niet alleen in het middelbaar onderwijs. Ze dient zich ook op jeugdhuizen en sportverenigingen te richten. Naast voorlichting en preventie pleiten wij ook voor een efficiŽnte controle, zodat we het probleem op een goede manier in kaart kunnen brengen en de gebruikers een adequate ontwenningsbegeleiding kunnen geven. Volgens ons zijn zij niet de schuldigen, maar het slachtoffer. De ware schuldigen zijn de producenten en verdelers van de drugs. Deze moeten opgespoord en zwaar gestraft worden.

De huidige bestuurscoalitie in Schoten heeft het in dit verband totaal laten afweten en lijkt zich daarmee blijkbaar nauwelijks bewust van haar verantwoordelijkheid in deze evolutie. Het Vlaams Belang deelt de bezorgdheid van ouders met opgroeiende kinderen over de drugsproblematiek. De dagelijkse krantenberichten over toenemende drugvangsten, cannabisplantages en het drugstoerisme stemmen niet tot optimisme. Onze Vlaamse jeugd mag niet ten prooi vallen aan de drugsbaronnen, bij wie het enkel om winstbejag te doen is. Tijd om het tij te keren, tijd voor een doortastende aanpak, die van het Vlaams Belang.

Brandweer en rampenplan

Het Vlaams Belang staat als ťťn man achter ons vrijwillig brandweerkorps. We beschouwen de taak van brandweerman als een zwaar belastend risicoberoep zowel voor het beroepspersoneel als voor de vrijwilligers. Het Vlaams Belang heeft in de gemeenteraad steeds alle initiatieven gesteund om deze onmisbare Schotenaren te voorzien van degelijk materiaal en van een eersteklas behuizing. Gezien het sterk uitgebreide gebruik van de mobiele telefoon zijn wij voorstander van het opzetten van een gemeentelijk waarschuwingssysteem betreffende rampen via sms.Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx