HARMONIE

Afval en geluidshinder

  1. De Schotenaar is ondertussen het Diftarsysteem gewoon en sorteert goed zijn of haar afval. De hoeveelheden afval werden drastisch teruggeschroefd en de burger ging milieubewuster om met afval. Toch kan de Diftarophaling beter: wij zijn voorstander van het wekelijks ophalen van de groene container in dichtbebouwde wijken in de zomermaanden.

  2. Het recyclagepark De Breker werkt naar behoren en krijgt zeer veel bezoek; de ingangscontrole is echter ondermaats. Het Vlaams Belang wil afvaltoerisme naar De Breker ontmoedigen. Om dit afvaltoerisme te vermijden wil het Vlaams Belang het beleid harmoniseren met de buurgemeenten. Dit zou kunnen betekenen dat voor het binnenbrengen van bepaalde fracties (bouwpuin, groot vuil) zou moeten betaald worden. Voor de overige afvalfracties moet De Breker gratis blijven. Het recyclagepark is ook aan uitbreiding en modernisering toe om op piekdagen een toevloed van bezoekers vlot te kunnen verwerken.

  3. Het Vlaams Belang wil een speciale aandacht voor de afvalophaling van de hulpbehoevende senioren; er is een specifieke aanpak nodig van probleemafval bij particulieren.

  4. Het Vlaams Belang wil een strenge aanpak van zwerfvuil in bermen en grachten; het meldpunt (telefonisch en via het internet) voor sluikstorten in nog onvoldoende bekend bij de bevolking.

  5. Het Vlaams Belang wil een strenge aanpak van geluidsoverlast door opgefokte brommers en discowagens.

  6. Het Vlaams Belang pleit voor een jaarlijkse eenmalige ophaling van grof huisvuil en AEEA (Allerlei Elektronische en Elektrische Apparaten) in samenwerking met de kringloopwinkel.

Groen en natuur in de gemeente

Schoten staat bekend als een groene gemeente. Zijn talrijke parken en natuurgebieden bieden rust en ontspanning. Het Vlaams Belang wil dat beeld nog verbeteren en de gevelbegroening, groenbeplanting en groenvoorziening bevorderen. De natuurgebieden moeten goed beheerd en bewaakt worden en het park van Schoten moet zijn vroegere recreatiefunctie terugkrijgen.

Diervriendelijkheid

In onze samenleving zijn huisdieren niet meer weg te denken. Daarom dient de gemeente hier aandacht aan te schenken via een uitgesproken diervriendelijk beleid onder toezicht van de schepen van leefmilieu.

Riolen

Een IBA of individuele behandeling van afvalwater is in Schoten al lang geen onbekend begrip. Bij bewoners zonder rioolaansluiting die deze zuiveringsinstallaties laten plaatsen, dienen deze installaties volledig gesubsidieerd te worden door de gemeente. Het Vlaams Belang is in deze gebieden voorstander van een drukrioleringsstelsel dat tot vier maal toe goedkoper is dan het huidige rioleringsstelsel. Bovendien is dit drukrioleringsstelsel ook milieuvriendelijker: het wordt aangesloten op een traditioneel stelsel en dit stelsel is dan op zijn beurt aangesloten op een waterzuiveringsstation dat dagelijks wordt gecontroleerd. Dit drukrioleringsstelsel kan toegepast worden in gedeelten van de wijken Koningshof, Schotenhof en een gedeelte van de Hoogmolendijk, kortom waar deze in het rioleringsplan niet voorzien zijn.Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx