GEORGANISEERD

Openbare werken

Openbare werken worden in overleg met de bewoners en de nutsmaatschappijen gepland. Openbare werken moeten met zo weinig mogelijk hinder worden uitgevoerd, zeker voor de middenstanders en bedrijven. Bij grootschalige wegenwerken in een goede coŲrdinatie, voorlichting en evaluatie nodig.

Intercommunales

Intercommunales moeten een middel zijn en geen doel op zich. Deze organisaties leiden een verborgen leven en zijn onvoldoende transparant. Het is nauwelijks bekend wat onze gemeentelijke vertegenwoordigers al dan niet uitrichten in het bestuur van deze verenigingen. Het Vlaams Belang wil een billijke verdeling van de mandaten onder de coalitiepartners en pleit voor het actief informeren van de bevolking over de intercommunales.

Voetpaden, pleinen en plantsoenen

De netheid van bermen, grachten, plantsoenen, straten en pleinen is verbeterd maar sluikstort blijft een probleem. Het Vlaams Belang wil een nauwgezet onderhoud van de voetpaden, pleinen en plantsoenen. In de mate van het mogelijke moet dit onderhoud zonder schadelijke onkruidverdelgers gebeuren. Er zijn voldoende structurele maatregelen, mechanische en fysische hulpmiddelen voorhanden om meer doelmatig met verdelgingsmiddelen om te gaan en te voldoen aan de beslissing van het Vlaams Parlement om tegen eind 2014 een herbicidenvrije gemeente te zijn.Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx