Dwaas idee en geldverspilling
Minister Homans wil islamtheologen financieren
om extremisme te bestrijden

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) wil op basis van de Koran boodschappen verspreiden “die extremistische propaganda moeten weerleggen” (bedoeld wordt: salafistische en jihadistische propaganda die recht uit het hart van de islamitische leer komt). Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens vindt dit een dwaas idee: “Dat is hetzelfde als op basis van Mein Kampf boodschappen willen verspreiden die antisemitische propaganda moeten weerleggen: totaal waanzinnig, maar het past wel in de dwaze ideeën die minister Homans over de islam heeft. Zo wilde ze eerder niets ondernemen tegen Koranscholen, waar jonge moslims in het weekend met Koranverzen worden geïndoctrineerd, en ze zei in dat verband dat ‘het beter is dat een letterlijke interpretatie van de Koran gegeven wordt dan dit over te laten aan ronselaars die een eigen interpretatie geven aan de Koran’.”

Blijkbaar is Homans er nog altijd niet van op de hoogte dat de Koran honderden tot haat en geweld oproepende verzen bevat, met passages als: “Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen”, “Doodt de afgodendienaars waar ge hen maar vindt, neemt hen gevangen en belegert hen en bereidt hun alle soorten hinderlaag” en “Wanneer gij de ongelovigen tegenkomt, houwt dan in op hun nek en wanneer gij onder hen een bloedbad aangericht hebt, bindt hen (= de overlevenden) dan in de boeien”. Daar kan op geen enkele manier iets goeds van worden gemaakt, maar de N-VA blijkt ook wat de islam betreft een traditionele partij te zijn. Zo zei Homans’ N-VA-collega minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon dat “je respect moet hebben voor de Koran” (De Zondag, 21-06-2015): totaal onbegrijpelijk.

Ook van de andere gezaghebbende islamitische bronnen die Homans als basis voor haar tegenboodschappen zou willen gebruiken, zoals de Hadith inzake het leven van de islamitische profeet Mohammed, valt absoluut niets goeds te brouwen. Toch maakt Homans voor die zogenaamde ‘maatschappelijke tegenverhalen’ of ‘counter narratives’ 438.000 euro vrij. Dat is voor het Vlaams Belang compleet onverteerbaar. Chris Janssens: “Niet alleen omdat de belastingbetaler voor de zoveelste keer moet opdraaien voor de islam, maar ook omdat het geen jota zal uithalen. Dat heeft de praktijk reeds bewezen: ‘De Amerikanen hebben aan een dergelijk project miljoenen dollars gespendeerd, maar zonder succes’, aldus jihadexpert Pieter Van Ostaeyen. Het gerenommeerde tijdschrift Time berekende dat tussen 2013 en 2015 de boodschappen van Islamitische Staat 99 keer meer impact hadden dan die van de Amerikaanse overheid, die daar een veel groter budget dan de Vlaamse overheid tegenaan heeft gesmeten.”

Dat de Vlaamse regering zich kennelijk wil laten misleiden door types als ‘Koran-expert’ Mehdi Azaiez, die leugens debiteert zoals: “Het is belangrijk aan te tonen dat de islam westerse waarden als vrede en verdraagzaamheid deelt”, is tekenend voor het waanzinnige islamofiele en belastinggeldverslindende beleid dat heerst. Dat Homans gelooft dat haar (video)boodschappen, die een vorm van ‘fake news’ over de islam zijn, wél zullen aanslaan omdat ze niet vanuit de overheid maar door “middenveldorganisaties en jongeren zelf” worden verspreid, typeert haar gevaarlijke naïviteit.

Volgens Chris Janssens moet de Vlaamse regering “hoogdringend af van de potsierlijke grootheidswaanzin dat ze de islam zou kunnen beïnvloeden of ten goede veranderen”: “De islamitische bronnen zijn wat ze zijn, en de ‘interpretatie’ daarvan gebeurt door de gezaghebbende islamitische rechtsscholen in het Midden-Oosten, niet in Vlaanderen.

11 januari 2018

Vorige berichten
03/01/18 Opnieuw minder baby’s, meer migratie
14/12/17 Geert Bourgeois gaf gunstig advies om van beschermd monument grootste moskee van Vlaanderen te maken
13/12/17 Onbetaalbare rusthuizen
12/12/17 Ontwerp van Energiepact
09/12/17 Vlaams Belang steunt N-VA in pleidooi voor uitstel kernuitstap
09/12/17 Geen belastinggeld voor islamitische erediensten op VRT !
06/12/17 De olifant in het klaslokaal heet immigratie
27/11/17 Vreemde talen op school is een slecht idee
24/11/17 Trek subsidies Al Ihsaan-moskee onmiddellijk in !
23/11/17 Vlaamse subsidies voor islamfundamentalisme
20/11/17 Waanzin
17/11/17 Unia weigert mee te werken aan eigen evaluatie
15/11/17 Elia-rapport energiebevoorrading
09/11/17 Alleen Vlaams Belang voor erkenning Catalaanse staat
27/10/17 ‘Vrouwenavonden’ in zwembaden
27/10/17 De klok teruggedraaid
26/10/17 Geert Bourgeois laat studie over miljardentransfers naar Wallonië stof vergaren
24/10/17 Maak dat onze bejaarden in rusthuizen de zorg krijgen die ze verdienen
20/10/17 Klimaatbeleid
19/10/17 Stop de bouw van die mega-Erdoganmoskee in Gent
15/10/17 Geef ook langdurig zieke kleuters recht op onderwijs aan huis
12/10/17 Minimum zorg voor maximum winst in rusthuizen
06/10/17 Vlaams Belang waarschuwt voor kakofonie aan lage-emissiezones
06/10/17 Geef ons geld terug !
05/10/17 N-VA blijft ‘Turkse waanzin’ subsidiëren
25/09/17 De bubbel van Bourgeois
21/09/17 Diyanet moet geweerd worden uit ons land
15/09/17 Eindelijk licht op groen voor Brugs stadiondossier
15/09/17 Energiedistributie moet in Vlaamse handen !
12/09/17 Opnieuw zware feiten van dierenmishandeling in slachthuis
05/08/17 Geert Bourgeois (N-VA) ontvangt pensioen boven op loon

Ander nieuws


Copyright © 2004-2018 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx