“Bebouwd” en “niet-bebouwd”
Omzendbrief Schauvliege aan vergunningverlenende overheden schept alleen maar rechtsonzekerheid en verwarring

Het Vlaams Belang vindt het verrassend dat Vlaams Minister van Omgeving Joke Schauvliege via een omzendbrief die voor de vergunningverlenende overheden de nieuwe principes en uitgangspunten van het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen oplijst zelf rechtsonzekerheid en verwarring schept bij de talrijke eigenaars van gronden in Vlaanderen.

De omzendbrief is immers helemaal niet duidelijk over wat nu precies “onbebouwd gebied” is waardoor de verschillende vergunningverlenende overheden in hun beoordeling van projecten en toetsing van projecten aan een “goede ruimtelijke ordening” alle richtingen uitkunnen. Hoe exact dient de omschrijving “aaneengesloten omgeving” precies te worden geïnterpreteerd en vanaf wanneer is een gebied “onbebouwd” ? Als in de omzendbrief staat dat gebieden met niet-aaneengesloten bebouwing als “onbebouwd gebied” kunnen worden gedefinieerd betekent dit in de praktijk ongetwijfeld dat in Vlaanderen zeer veel nog ongebouwde bouwgronden in “onbebouwd gebied” komen te liggen. Met alle gevolgen vandien voor de eigenaars !

Vlaams Volksvertegenwoordiger Stefaan Sintobin beklemtoont dat de minister met deze omzendbrief de doos van Pandora opent en een aanslag op de rechtszekerheid, zeker op een moment dat er nog steeds geen compensatiemechanismes via een instrumentendecreet en verhandelbare bouwrechten zijn. Als je grond in ‘onbebouwd gebied’ ligt, dan wordt het veel moeilijker die te ontwikkelen en dus daalt de waarde in de praktijk meteen.

Bovendien kan het toch niet zijn dat individuele eigenaars van percelen in “onbebouwd gebied” zelf nog eens behoefte- of voorzieningenstudies zouden moeten betalen die aantonen dat voor hun geplande project geen plaats was in nabijgelegen kernen en dorpen.

De eigenaars hebben vandaag ook niet de beschikking over een kaart die zou aantonen wat voor de Vlaamse Regering “onbebouwd gebied” en “bebouwd gebied” is en wat dit dus zou betekenen voor hun percelen.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Stefaan Sintobin vraagt dat de minister in ieder geval zo snel mogelijkheid duidelijkheid schept over de interpretatie van de nieuwe regeling die trouwens nog niet eens decretaal is onderbouwd.

Stefaan Sintobin, Vlaams parlementslid

19 juli 2017

Vorige berichten
12/07/17 Vlaamse overheid paait moslims met extra miljoenen
28/06/17 ‘Kamerbreed’ voorstel om onverdoofde slacht aan banden te leggen
28/06/17 Damascus-ervaring van Minister Tommelein
24/06/17 Subsidies cashen in kader deradicaliseringsbeleid
22/06/17 Vernietiging asociale Turteltaks door Grondwettelijk Hof
20/06/17 Droogte
15/06/17 Slimme energiemeters
12/06/17 Meer subsidies voor moskeeën in 2016
08/06/17 Geen geld om belangrijke Vlaamse spoorinvesteringen te financieren ?
08/06/17 Islamtheologen in gevangenissen
01/06/17 Niet-indexering van kinderbijslag
29/05/17 Terwijl u moet besparen
24/05/17 Boskaart Vlaamse regering
24/05/17 Vlaams Belang vraagt regering werk te maken van betere vakantieopvang
19/05/17 Sociaal-cultureel volwassenenwerk
18/05/17 Efficiënter zorgbeleid als zorg volledig in Vlaamse handen is
18/05/17 Vlaamse sociale inspecteurs derde productiever
12/05/17 Bourgeois beledigt gastvrije Vlamingen
12/05/17 Regering, ijver mee voor toekomst Bombardier Brugge
26/04/17 Vlaams Belang heeft weinig begrip voor uitspraken Geert Bourgeois
20/04/17 Beloftes inzake daling Turteltaks verbroken?
07/04/17 Vlaams Belang eist intrekking erkenning en sluiting van Diyanetmoskeeën
04/04/17 Budget besteed aan kinderbijslag...
03/04/17 Vlaams Belang wil dat minister Homans subsidies van spionerende Turkse moskeeën onmiddellijk intrekt
02/04/17 Wat we zelf doen, doen we trager
29/03/17 Compromis over onverdoofde slacht
28/03/17 Nood aan regeling successierechten terreurslachtoffers
28/03/17 Intercommunales moeten verdwijnen
27/03/17 Vluchtelingenwerk Vlaanderen
24/03/17 Prioriteiten Vlaamse overheid
24/03/17 Vlaams Belang wil meer controles in slachthuizen
21/03/17 Desinformatie over Geert Wilders...
20/03/17 Uitstel eerste schooldag voor Offerfeest ?
16/03/17 Dossier Eurostadion
16/03/17 Stop toetredingsprocedure Turkije
16/03/17 Uw waterfactuur is te hoog !
14/03/17 Referendum over Schotse onafhankelijkheid
10/03/17 Hoge energiefacturen
10/03/17 Verplichte oudercontacten
09/03/17 Stemrecht voor Vlamingen in het buitenland ?
03/03/17 Een vijfde meer incidenten op bussen en trams van De Lijn
02/03/17 Vlaams Belang niet welkom bij openbare omroep
27/02/17 Vlamingen krijgen boetes, buitenlanders niet
25/02/17 Stop de heksenjacht
25/02/17 Geen sociale woningen meer voor Marokkanen en Turken
22/02/17 Sociale woning zonder Nederlands te kennen ?
15/02/17 De graaicultuur MOET stoppen !
14/02/17 Scheuren in dogma's over islam, of schone schijn ?
13/02/17 Minister Homans moet komaf maken met erkenning en subsidiëring van moskeeën
08/02/17 Armoededebat: ongemakkelijke waarheden
08/02/17 OCAD-rapport

Ander nieuws


Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx