Droogte
Vlaams Belang vraagt om noodtoestand voor landbouwsector uit te roepen

Vlaanderen wordt momenteel getroffen door de ergste droogte in 50 jaar. Een drinkwatertekort dreigt nog niet meteen, maar op diverse plaatsen is het grondwaterniveau erg laag. Ook de aanvoer van oppervlaktewater dreigt verstoord te geraken. Vooral de landbouw is het grootste slachtoffer van de aanhoudende droogte, in het bijzonder in West-Vlaanderen. In sommige streken zijn grote oogstverliezen in specifieke teelten nu al onvermijdelijk. Experts schatten de schade reeds op 187 miljoen euro. Veel regen wordt er niet verwacht in de komende weken, terwijl het verbod om water op te pompen door de aanhoudende droogte steeds verder wordt uitgebreid.

Het Vlaams Belang verwacht dat deze uitzonderlijke droogte door minister Schauvliege erkend zal worden als natuurramp, maar Vlaams Volksvertegenwoordiger Stefaan Sintobin wil dat er nu onmiddellijk tijdelijke maatregelen worden genomen.

ďIk stel voor om voor de landbouwsector, zeker in West-Vlaanderen, de noodtoestand uit te roepen. Civiele bescherming, brandweerkorpsen en zelfs het leger moeten worden ingeschakeld om, waar het kan, water op te pompen en te bezorgen aan de ergst getroffen gebieden. Ik vraag dan ook dat minister Schauvliege zo snel mogelijk in overleg treed met minister van Binnenlandse Zaken Jambon, minister van Defensie Vandeput en de West-Vlaamse provinciegouverneur om dit op korte tijd georganiseerd te krijgen. Daarnaast moet de minister, samen met de polderbesturen, in overleg treden met Aquafin om te bekijken wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot tijdelijke lozingspunten van gezuiverd afvalwater, zodat de landbouwers in de poldergebieden het gezuiverde afvalwater kunnen gebruiken om er hun akkers mee te besproeien. En in de nabije toekomst moet er in ieder geval meer worden nagedacht over irrigatie in VlaanderenĒ, aldus Stefaan Sintobin.

20 juni 2017Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx