Slimme energiemeters
akkoord, maar ze moeten leiden tot lagere facturen !

U weet al dat de stroomfactuur door allerlei lastenverhogingen van de regeringen Michel en Bourgeois sinds 2014 60 procent duurder werd.

Het Vlaams Belang ijvert in het Vlaams Parlement permanent voor een verlaging van de energiefactuur. Vlaams Volksvertegenwoordiger Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) confronteerde deze week minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) in het Vlaams Parlement met een door de Vlaamse Energieregulator VREG gemaakte analyse waarbij de kosten en baten van de slimme meter in kaart werden gebracht. De Vlaamse regering wil in 2019 starten met de uitrol van de digitale meter ter vervanging van de oude analoge meters.

Principieel voor

De digitale meters hebben voordelen. Ze zouden huisbezoeken voor de opneming van de meterstanden overbodig maken. Ook fraude kan sneller worden gedetecteerd. Ze zouden de consumenten ook moeten toelaten hun energieverbruik beter te monitoren en de klant meer te inzicht geven in zijn energieverbruik. Energieleveranciers plannen nieuwe, slimme toepassingen die het makkelijk zullen maken om energieverbruik te sturen en zo te besparen. Wanneer er bijvoorbeeld veel energieaanbod op het net is, zakken de stroomtarieven. De digitale meter zou dan automatisch de wasmachine kunnen aanschakelen.

Het Vlaams Belang staat principieel achter de invoering van de digitale meter, maar Stefaan Sintobin waarschuwde anderzijds wel voor de doorrekening van kosten naar de consument. De vrees is dat de distributienetbeheerders de kostprijs voor de overschakeling zullen verrekenen in de gebruikerstarieven, wat opnieuw een stijging van de elektriciteitsfactuur zou kunnen betekenen. Sintobin eiste van de minister dat de “gebruikers daadwerkelijk van de voordelen moeten kunnen genieten”.

Daling factuur

Stefaan Sintobin wil dat de digitale meter – na jaren van tariefstijgingen door nieuwe taksen en lasten – eindelijk kan leiden tot een daling van de energiefactuur van de consument en dat zeker ook minder gegoede gebruikers die niet het geld hebben om te investeren in energiebesparende maatregelen er hun voordeel uit zouden kunnen halen. Energieminister Tommelein beloofde alvast een ‘armoedetoets’ te laten uitvoeren die de effecten moet nagaan van de implementatie van de digitale meter op mensen in armoede.

15 juni 2017Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx