Islam in secundair Gemeenschapsonderwijs
even groot als katholicisme

Het aantal kinderen dat islamonderricht volgt in het Vlaamse onderwijs is op vijf jaar tijd met 34% toegenomen. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Tom Van Grieken.

In het schooljaar 2012-2013 volgden 49.265 kinderen islamonderricht in onze Vlaamse scholen, in het huidige schooljaar 2017-2018 is dat aantal toegenomen tot 66.217. Ook het aantal door de Vlaamse overheid betaalde islamleerkrachten is fors toegenomen. In het schooljaar 2012-2013 waren er 647 islamleerkrachten actief in het Vlaamse onderwijs. In dit schooljaar is hun aantal volgens het antwoord van de minister toegenomen tot 859, een toename op vijf jaar met een derde (32,8%).

islamkatholiekzedenleer
2010-201142.153707.45099.692
2011-201246.020703.760101.146
2012-201349.265702.330103.243
2013-201451.803699.896105.341
2014-201555.171703.260107.747
2015-201660.052705.376110.634
2016-201763.005698.667113.360
2017-201866.217699.100116.924

Populariteit levensbeschouwelijke Vlaams onderwijs

Van de 893.727 leerlingen die in het basis- of secundair onderwijs een levensbeschouwelijk vak volgen, volgen er dit schooljaar (in aflopende volgorde van aantal leerlingen) 699.100 het vak katholieke godsdienst (78,22%), 116.924 niet-confessionele zedenleer (13,08%), 66.217 islam (7,41%), 7.314 protestantisme (0,82%), 2.120 IsraŽlitische godsdienst (0,24%), 2.010 orthodoxe godsdienst (0,22%) en amper 42 Anglikaanse godsdienst (0,00%).

In absolute aantallen is het aantal leerlingen dat katholiek onderricht volgt tegenover vijf jaar terug evenwel licht gedaald. In het schooljaar 2012-2013 volgden nog 702.330 leerlingen katholiek onderricht in onze Vlaamse scholen. Dat zoveel leerlingen katholiek onderricht volgen, heeft echter te maken met het grote overwicht van het katholieke vrij onderwijs in Vlaanderen waar in de meeste scholen bijna uitsluitend katholiek onderricht wordt aangeboden. In het vrij onderwijs volgt 98,92% van de leerlingen katholieke godsdienstlessen.

In het Gemeenschapsonderwijs ligt de situatie heel anders. Daar is de islam duidelijk in opmars. Het populairste levensbeschouwelijke vak in het Gemeenschapsonderwijs is de niet-confessionele zedenleer met 70.758 leerlingen (44,59%) tegenover 46.432 voor de katholieke godsdienst (29,26%) en 36.359 voor de islam (22,91%). Opvallend is dat in het gewoon voltijds secundair onderwijs het aantal leerlingen dat islam volgt met 17.606 leerlingen (21,84%) bijna even groot is als het aantal leerlingen dat katholieke godsdienstlessen volgt (18.439 leerlingen of 22,87%). In het officieel gesubsidieerd onderwijs (het gemeentelijk en provinciaal onderwijs) tot slot is het katholiek onderwijs met 62.362 leerlingen (45,10%) het grootst voor de niet-confessionele zedenleer met 45.020 leerlingen (32,56%) en de islam met 27.551 leerlingen (19,92).

islamkatholiekzedenleer
Gemeenschapsonderwijs36.35946.43270.758
Officieel gesubsidieerd onderwijs27.55162.36245.020
Vrij gesubsidieerd onderwijs2.307590.3061.146

Populariteit levensbeschouwelijke vakken per net schooljaar 2017-2018

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken kant zich tegen het islamonderricht in ons Vlaamse onderwijs: ďHet is toch al te gek dat we onderricht financieren in een godsdienst die haaks staat op onze eigen Europese waarden? Op die manier financieren we de niet-integratie en de islamisering met ons eigen belastinggeld. Bovendien is er nog steeds van overheidswege geen enkele controle op wat in de lessen islam op school verteld wordt. Het zijn immers enkel de bevoegde instanties van de erediensten die hierop controle uitoefenen. Dit is een gevaarlijke situatie. Daarom pleit ik voor een afschaffing van het levensbeschouwelijk onderricht in het officieel onderwijs, dat wil zeggen in het Gemeenschaps-, het gemeentelijk en provinciaal onderwijs.Ē

Wim Van Osselaer, Fractiesecretaris

09 april 2018Copyright © 2004-2018 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx