De gemeenteraad wordt nog meer impotent
De burgemeesters in Vlaanderen worden machtiger. Dit ten nadele van de gemeenteraad. Dat besliste de Vlaamse regering en brengt De Standaard. Als jouw burgervader in de toekomst extra geld nodig heeft voor maatregelen, moet hij/zij niet iedere keer naar de gemeenteraad stappen om een goedkeuring te krijgen. Dit op voorwaarde dat er dan wel elders bespaard wordt.

In België is op deelstatelijk niveau en federaal niveau de wetgevende macht steeds meer een secundaire rol beginnen spelen. Dit ten voordele van de uitvoerende. Vooral de partijen profiteren hiervan. Dat gebeurt door het systeem van wat politicologen de ‘particratie’ zijn gaan noemen. Ook op lokaal vlak is dezelfde tendens te merken. En die gaat dus verder. De Vlaamse regering heeft afgelopen vrijdag beslist om de verplichte financiële rapportering aan de gemeenteraad af te schaffen. De beslissing komt er 6 maanden voor de gemeenteverkiezingen.

“Zware administratieve last”

Vanaf 2020 genieten Vlaamse burgemeesters van minder “zware administratieve last”, aldus minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA). Tot nu moesten schepencolleges meerdere malen per jaar de goedkeuring vragen aan de gemeenteraad voor hun financiële bijsturingen of kredietaanpassingen. Deze verplichting valt nu weg. Nochtans hielden/houden veel schepencolleges en burgemeesters de oorzaken en gevolgen van hun financiële aanpassingen (bewust) bijzonder vaag.

Als compensatie voor het verder wegstrippen van hun macht krijgen gemeenteraadsleden minstens eens per jaar een opvolgingsrapport voorgelegd door hun burgemeester. De Standaard betitelt dit als een lokale ‘State of the Union’. Een referentie aan de jaarlijkse toespraak van de Amerikaanse president in het Congres van de VS. Men is de Belgische premier zijn jaarlijkse verklaring in het parlement ook zo gaan noemen. De jaarlijkse speech van de Vlaamse minister-president heet de Septemberverklaring.

In de lokale ‘State of the Union’ moet ook een inhoudelijke controlefunctie vervat worden. De Vlaamse regering vindt dat “de controlefunctie van de gemeenteraad niet in eerste instantie gericht moet zijn op kredietbewaking, maar wel op de opvolging van de uitvoering van de planning en de realisatie van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties”.

De N-VA roept al langer op om burgemeester meer macht te geven, bijvoorbeeld op gerechtelijk- en veiligheidsvlak. De N-VA wil zo dat burgemeesters direct onderzoekshandelingen kunnen vragen aan het parket. Daarbij moet de lokale politie kunnen beschikken over observatietechnieken als afluisteren en filmen van semipublieke verzamelplaatsen (vzw’s, omgebouwde garages…).

Bron : sceptr.net door Jonas Naeyaert

05 april 2018Copyright © 2004-2018 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx