Opnieuw minder baby’s, meer migratie
Ook in Vlaanderen

In Vlaanderen zijn in 2017 opnieuw minder baby’s geboren dan het jaar ervoor. Vooral West-Vlaanderen en Limburg ontvolken. Door het positieve netto-immigratiesaldo gaat het totale bevolkingsaantal echter niet achteruit. Gisteren bleek hetzelfde waar te zijn voor Nederland: daar stijgt de bevolking, maar dat is vooral te wijten aan immigratie.

Er zijn 62.642 baby’s geboren in Vlaanderen afgelopen jaar. Dat is alweer 2 procent minder dan in 2016. Dit blijkt uit informatie van het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE). Dit cijfer daalt reeds 6 jaar. In 2012 werden er nog 4.000 Vlaamse kinderen meer geboren. Wel moeten voor 2017 nog de thuisgeboortes in rekening gebracht worden.

Vruchtbaarheidscijfer

Professor Hendrik Cammu (VUB) verklaart de daling in De Standaard: “Tussen 1985 en 1990 werden er minder vrouwen geboren dan tien jaar eerder. Bijgevolg zijn er ook minder vrouwen die nu 27 tot 32 jaar oud zijn en dus worden er ook minder kinderen geboren”

Een beter instrument om de demografische gang van zaken te meten is het vruchtbaarheidscijfer. Dat meet het aantal kinderen per vrouw. “Dat cijfer geeft aan of een land ontvolkt”. Vlaanderen scoort 1,72. Dat is meer dan Nederland, waar het cijfer thans op 1,66 ligt, en flink wat meer dan Spanje (1,5) en Japan (1,3). Toch is dit ver onder het Westers minimum van 2,1 dat nodig is om het bevolkingsaantal stabiel te houden.

Echter, trekken we de allochtone bijdrage aan de Vlaamse vruchtbaarheid af, dan komt men op een nog lager cijfer. Zonder migratie zou het Vlaams vruchtbaarheidscijfer immers op 1,5 staan. Zo was ‘Mohammed’ nog de populairste babynaam in Gent in 2015, een indicatie van de relatief grotere vruchtbaarheid bij allochtonen. Wel is het zo dat latere generaties van allochtonen ook minder kinderen beginnen te krijgen. “Dat zie je vooral in Limburg, waar al verschillende generaties Turken wonen en er minder nieuwe migratie is”, aldus Cammu verder in De Standaard.

Het aantal geboortes daalde vooral in Limburg (met 3,9 procent) en West-Vlaanderen (met 4.1 procent). Dit komt omdat er minder allochtonen in deze provincies wonen, maar ook omwille van een uitstroom van jonge mensen. “De jonge mensen wijken uit naar de assen Gent-Antwerpen-Brussel, waar veel werkgelegenheid is”, zo licht Cammu nog toe. Ook studiecentra zoals hogescholen en universiteiten hebben een belangrijke magnetische werking op jonge mensen.

Bron : sceptr.net door Jonas Naeyaert

03 januari 2018Copyright © 2004-2018 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx