Geert Bourgeois gaf gunstig advies om van beschermd monument
grootste moskee van Vlaanderen te maken
en daarbovenop 22.446 euro erfgoedpremies

Minister-President Geert Bourgeois (N-VA) gaf gunstig advies aan de vzw ‘Belcika-Türk Islam Diyanet Vakfi Camii’ om een als monument beschermd elektrische onderstation in de Gentse Rabotwijk om te bouwen tot grootste moskee van Vlaanderen. Daarbovenop gaf hij de Turkse vzw meteen ook nog eens 22.446 euro erfgoedsubsidies. Dat blijkt uit het antwoord van Bourgeois op een parlementaire vraag van Chris Janssens, Vlaams Belang-fractievoorzitter in het Vlaams Parlement.

Dat Bourgeois dat doet is eigenlijk wel straf, want zijn partijgenoten van de Gentse N-VA lieten, na eerdere protesten van het Vlaams Belang, weten zich eveneens te kanten tegen het nieuwe moskeecomplex dat “de integratie niet ten goede zou komen”. Het gunstige advies van Bourgeois is bovendien des te merkwaardiger omdat de bouwvergunning werd aangevraagd door een vzw van het Diyanet-netwerk. Over dit Diyanet-netwerk publiceerde de Staatsveiligheid begin dit jaar nog vernietigende rapporten. Ook Bourgeois’ collega Homans haalde toen hard uit naar Diyanet. Terecht, want Diyanet is eigendom en spreekbuis in Vlaanderen van het Erdogan-regime. Dat regime stelt de imam aan in de Diyanet-moskeeën en bepaalt er ook de inhoud van de preken. Bovendien is bewezen dat Diyanet zich in Vlaanderen schuldig maakt aan spionage.

Beschermd monument

De vzw ‘Belcika-Türk islam Diyanet Vakfi Rabot Fatih Camii’ wil in de Gentse wijk Rabot zoals geweten een elektrisch onderstation (tractiestation) tussen de Gebroeders De Smetstraat en de Kwakkelstraat ombouwen tot grootste moskee van Vlaanderen. Het onderstation, ontworpen door architect J.A. De Bondt, werd bij erkenningsbesluit van 27 september 2005 beschermd als monument.

In de pers verklaarden de initiatiefnemers over hun project: “Het centrum zal in twee fases worden gebouwd. Eerst komt er een nieuw gebedshuis. De huidige moskee in de Rietstraat voldoet immers niet meer aan de huidige normen qua onder meer brandveiligheid. Dat gebouw zal worden verkocht eens de nieuwe moskee klaar is. In een tweede fase wordt dan het tractiestation, een beschermd gebouw, gerestaureerd. Maar daarvoor moeten we dus toestemming krijgen van Erfgoed Vlaanderen, en een restauratiedossier indienen. In principe zullen we voor die restauratie ook subsidies krijgen, al de rest bekostigen we zelf.”

Gunstige adviezen en subsidies

Uit het antwoord op een parlementaire vraag van Chris Janssens, fractievoorzitter van het Vlaams Belang in het Vlaams Parlement, blijkt nu dus dat het agentschap Onroerend Erfgoed onder bevoegdheid van minister-president Geert Bourgeois twee gunstige adviezen afleverde aan de Diyanet-vzw die het monument wil verbouwen tot moskee. Bourgeois stelt in zijn antwoord ook: “Volgens het agentschap Onroerend Erfgoed hebben de minaretten geen negatieve invloed op de erfgoedwaarden van het naastliggende beschermd monument, dat een totaalrestauratie krijgt.”

Bourgeois laat in zijn antwoord ook weten dat hij dit jaar al tweemaal erfgoedpremies liet toekennen aan de Diyanet-vzw: “Voor de instandhoudingswerken werd een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure van 3.628 euro toegekend op 26 april 2017. Bijkomend is een onderzoekspremie voor het uitvoeren van materiaaltechnisch vooronderzoek van 18.817,92 euro toegekend op 31 juli 2017.” In totaal kende Bourgeois dus 22.446 euro premies toe.

“Dat Bourgeois aan de Diyanet-moskee zijn goedkeuring gaf voor de ombouw van het tractiestation tot een moskee en zelfs premies toekent, toont aan dat het zogenaamde ‘verzet’ van de N-VA tegen de toekenning van de bouwvergunning van de moskee door het Gentse stadsbestuur maar een plat stukje komedie was. Bourgeois had de moskee immers perfect kunnen tegenhouden, maar hij heeft dat niet gedaan”, concludeert Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens.

De minister-president moet overigens niet trachten om zijn eigen verantwoordelijkheid in deze te ontkennen. In andere erfgoeddossiers is Bourgeois er steeds als de kippen bij om de pluimen op zijn hoed te steken wanneer premies worden toegekend. Hij kan dus niet beweren dat hij niets te maken heeft met de gunstige adviezen en de toekenning van de subsidies. Het Vlaams Belang blijft in ieder geval druk zetten in een poging om deze moskee, die spreekbuis is van de Turkse despoot Erdogan, alsnog tegen te houden.

14 december 2017Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx