Geen belastinggeld voor islamitische erediensten op VRT !
Tom Van Grieken leverde in het Vlaams Parlement scherpe kritiek op de beslissing van de VRT om islamitische erediensten uit te zenden. Minister Sven Gatz (Open VLD) beloofde de kwestie te onderzoeken, maar CD&V, N-VA en SP.A vroegen nadrukkelijk wél om islamitische erediensten op de openbare omroep. Volgens de openbare omroep komen de uitzendingen er op verzoek van de Moslimexecutieve. De eerste islamitische eredienst is nu zondag 10 december om 10 uur te zien. Het gaat om een uitzending die de geboorte van de profeet Mohamed als thema heeft.

Betonblokken

In het Vlaams Parlement confronteerde Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken minister van Media Sven Gatz (Open VLD) met de beslissing van de VRT. Het Vlaams Belang is vanzelfsprekend geen voorstander van de uitzending van islamitische erediensten op de openbare omroep. Dit komt immers neer op propaganda voor een intolerante ideologie op kosten van de belastingbetaler.

Het besluit om de islam op tv aan bod te laten komen, wordt door de openbare omroep en anderen gemotiveerd door te stellen dat nu reeds rooms-katholieke en protestantse erediensten worden uitgezonden. Tom Van Grieken maakte in de plenaire echter duidelijk dat er een fundamenteel verschil is tussen de islam en andere godsdiensten: “Wanneer er rond onze kerstmarkten nu overal betonblokken staan heeft dit niets te maken met het christendom of het jodendom, maar alles met de islam.”

‘Geen kerntaak’

Minister van Media Sven Gatz noemde de beslissing van de VRT “merkwaardig” en stelde dat “het geen kerntaak en geen autonome beslissingsbevoegdheid van de VRT is om erediensten uit te zenden”. Hij beloofde daarover in gesprek te zullen gaan met de VRT.

CD&V, N-VA en SP.a verdedigden echter de uitzending van islamitische erediensten op de openbare omroep. De vroeger nochtans zo anti-religieuze SP.a stelde bij monde van parlementslid Katia Segers: “We vinden dat alle erkende religies hun plaats moeten krijgen, ook met het uitzenden van erediensten.” Wilfried Vandaele (N-VA) toonde zich van zijn meest islamofiele kant door te stellen dat we zo “als kijkers kennis kunnen maken met een wereld die we misschien niet kennen”. Dat N-VA voorstander is van islamitische erediensten op de openbare omroep – “als het maar in het Nederlands gebeurt” – bevestigde Geert Bourgeois overigens nog eens in Villa Politica.

Belastinggeld

Tom Van Grieken hekelde het standpunt van CD&V, N-VA en SP.a: “De essentie is dat er u voorstander van bent dat Vlaams belastinggeld gaat naar een moslimomroep, dat deze rechtse regering belastinggeld uitkeert voor de erkenning van moskeeën, dat er imamopleidingen worden ingericht door deze Vlaamse Regering. Als dit een ‘rechtse’ regering zou moeten voorstellen, wat is dan in hemelsnaam een ‘linkse’ regering?”

09 december 2017Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx