‘Vrouwenavonden’ in zwembaden
Steden organiseren dit op vraag moslims :
onaanvaarbaar voor Vlaams Belang

Naar aanleiding van de aankondiging van het Hasseltse stadsbestuur om in de zwembaden mannenvrije avonden te organiseren, vroeg Chris Janssens aan minister Homans om dit te verbieden. Die achtte zich echter niet bevoegd, maar sprak zich wél scherp uit tegen het initiatief. Opvallend, want haar N-VA-collega’s Bourgeois en Muyters verdedigden dit ‘apartheidszwemmen’ eerder wel en N-VA-schepen Fons Duchateau zag er ook geen graten in om het systeem ook in Antwerpen toe te passen.

Het stadsbestuur van Hasselt maakte recent bekend dat het in de toekomst op bepaalde avonden het openbare zwembad wil voorbehouden voor vrouwen. Mannen zijn op die avonden niet welkom. De eerste ‘vrouwen exclusief’-zwemavond zou plaatsvinden op 24 november aanstaande. De sportdienst wil met het initiatief meer vrouwen overtuigen om gebruik te maken van het sportaanbod van de stad. Het initiatief kwam er naar verluidt “op vraag van de vrouwelijke inwoners zelf”.

Olifant in de kamer

De kwestie wordt mooi verpakt als ‘vrouwenuurtjes’, maar over de olifant in de kamer wordt uiteraard niet gesproken. De dames die vragen dat vrouwen in publieke zwembaden zouden kunnen zwemmen zonder de aanwezigheid van mannen, zijn uiteraard islamitisch. De islam verbiedt vrouwen immers om zich in zwemkledij te vertonen aan mannen. Dit wordt zelfs beaamd door moslimvertegenwoordigers die voor de Vlaamse regering de zogenaamde ‘Europese’ islam moeten belichamen. De kern van de zaak is of onze seculiere samenleving zich moet aanpassen aan de normen van een godsdienst die de gelijkheid tussen man en vrouw niet erkent.

In het Vlaams Parlement vroeg Chris Janssens aan minister van Gelijke kansen Liesbeth Homans daarom om dit ‘apartheidszwemmen’ te verbieden. “Zal u stappen zetten om het stadsbestuur van Hasselt tot de orde te roepen of eventueel zelfs het besluit van het college laten vernietigen?”, vroeg hij. Hij verwees naar het antidiscriminatiedecreet dat discriminatie bij de toegang tot activiteiten verbiedt.

Verdeeldheid bij N-VA

Homans was van oordeel dat ze daar niet op kon ingaan: “Een Europese richtlijn uit 2004 stelt dat een onderscheid op basis van geslacht verboden is, behalve wanneer er een rechtvaardiging voor bestaat. Het is niet aan mij als minister en ook niet aan de Vlaamse regering om daar in te grijpen”. Wel liet ze weten dat ze net als het Vlaams Belang tegen dit gescheiden zwemmen is: “Ik ondersteun deze initiatieven dus absoluut niet, ik veroordeel ze zelfs.”

Chris Janssens toonde zich verheugd over de stellingname van de minister. Want in antwoord op een parlementaire vraag van Filip Dewinter verdedigden haar collega-ministers Geert Bourgeois en Philip Muyters enkele jaren geleden nog dit apartheidszwemmen, met als argument: “Heel dikwijls kan het aanbieden van sportactiviteiten voor specifieke doelgroepen een positief hefboomeffect hebben op de sportparticipatie en dus een duidelijke meerwaarde betekenen in het aanbod.” En ook het Antwerpse N-VA-stadsbestuur voorziet in stedelijke zwembaden in moslimwijken zwemuren waar mannen niet welkom zijn. In reactie op klachten wegens discriminatie stelde de bevoegde N-VA-schepen toen dat er geen probleem mee was en dat hij niets aan de regeling zou veranderen. Het Vlaams Belang laat het daar echter niet bij. Onze partij zal in diverse gemeenteraden initiatieven nemen om het gescheiden zwemen alsnog af te schaffen.

27 oktober 2017Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx