De klok teruggedraaid
papa’s op schoolactiviteiten soms niet meer welkom om moslims tegemoet te komen

Steeds meer scholen in Vlaanderen organiseren schoolactiviteiten waar papa’s worden geweerd, omdat moslimmoeders niet willen deelnemen aan gemengde activiteiten. Anke Van dermeersch vroeg onderwijsminister Crevits om dit niet toe te laten.

Steeds meer scholen organiseren geslachtsgescheiden activiteiten voor ouders. Dat komt er meestal op neer dat papa’s niet welkom zijn. In het Sint-Jan Berchmanscollege in Antwerpen bijvoorbeeld mogen enkel de mama’s fruit komen snijden. In BO De Brug in Kortrijk worden praatgroepen georganiseerd waarop papa’s niet welkom zijn. In Gent worden door een school turnlessen georganiseerd waaraan enkel mama’s mogen deelnemen. Een recent artikel in De Morgen liet enkele scholen aan het woord die geen geheim maken van de reden van deze ‘apartheidsactiviteiten’: “Mama’s van allochtone origine (lees: moslimmoeders) haken af wanneer er ook mannen aanwezig zijn.” De scholen proberen via het organiseren van geslachtsgescheiden activiteiten de “drempel voor ouders met migratieachtergrond te verlagen”, heet het dan.

‘Mag als opstap’

Vlaams parlementslid Anke Van dermeersch maakte in het Vlaams Parlement aan onderwijsminister Hilde Crevits duidelijk dat dergelijke geslachtsgescheiden activiteiten voor het Vlaams Belang absoluut onaanvaardbaar zijn: “Dit is compleet in strijd met de antidiscriminatiewetgeving en ook strijdig met onze Europese waarden. De gelijkwaardigheid tussen mannen en vouwen is één van de fundamenten daarvan.” De minister leek eerst de indruk te wekken dat ze absoluut tegen dergelijke ‘enkel mama’s’-activiteiten is. “Het kan niet dat op basis van geslacht mensen niet mogen komen”, zei ze. Maar meteen zette ze de poort open om dergelijke activiteiten “in sommige omstandigheden” tóch te organiseren, namelijk “indien het een opstap is om tot gelijkwaardigheid te komen”.

Paniek bij N-VA

Ook Open VLD en N-VA lieten weten akkoord te gaan met de organisatie van gescheiden activiteiten als overgangsmaatregel van tijdelijke aard. De N-VA kreeg nadien voor dat standpunt op sociale media pakken kritiek te verwerken, waarna de partij enkele uren later paniekerig een bericht verspreidde dat wat N-VA-parlementslid en onderwijswoordvoerster Vera Celis in het parlement zei niet het partijstandpunt is. Maar uiteindelijk is het wel duidelijk dat ook N-VA zich binnen de regering op geen enkele manier verzet tegen het gedoogbeleid met betrekking tot het organiseren van geslachtsgescheiden activiteiten.

Gelijkwaardigheid

Anke Van dermeersch was scherp voor de regering: “U laat dus toe dat ouders op basis van hun geslacht worden geweerd van activiteiten. Nochtans is het uw taak om deze discriminatie te stoppen. Het kan niet dat er wordt gemarchandeerd met fundamentalistische moslims over waarden als de gelijkwaardigheid van man en vrouw. Ik eis dan ook dat u optreedt tegen zulke evenementen die plaatsvinden in onze Vlaamse scholen.”

27 oktober 2017Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx