Maak dat onze bejaarden in rusthuizen
de zorg krijgen die ze verdienen
In het Vlaams Parlement confronteerde Vlaams Parlementslid Ortwin Depoortere (Vlaams Belang) welzijnsminister Jo Vandeurzen met de resultaten van de undercoverreportage in commerciële rusthuizen van het VRT-magazine Pano. Uit die reportage bleek dat de levensomstandigheden voor de bejaarde bewoners van deze instellingen vaak te wensen over laten. Eerder had het Vlaams Belang de Vlaamse regering al opgeroepen om dringend initiatieven te nemen om aan de wantoestanden in de rusthuissector een einde te maken. Het belangrijkste probleem is het vaak nijpende personeelstekort wat tot gevolg heeft dat er te weinig tijd is om op een menselijke manier zorg aan te bieden aan de bejaarden.

“Weg af te leggen”

De oorzaken hiervan zijn duidelijk: enerzijds een structureel gebrek aan financiering door de Vlaamse regering en anderzijds een maximalisering van de winst door bepaalde private rusthuizen. En dat terwijl de dagprijzen de voorbije jaren fors gestegen zijn. Ortwin Depoortere stelde het schrijnend te vinden dat deze zaken aan het licht moesten worden gebracht door een undercoverreportage en niet door de Zorginspectie. Er zou minstens 120 miljoen euro extra nodig zijn om voldoende personeel in te zetten om een kwaliteitsvolle zorg te garanderen.

De minister antwoordde dat “Vlaanderen ter zake aan een inhaalbeweging bezig is” en wees op de bijkomende budgetten die al werden voorzien voor extra personeel waarmee de toenemende zorgzwaarte moet worden aangepakt, voor een uitbreiding van het aanbod en een verlaging van de dagprijs bij nieuwbouw. Hij kondigde ook aan met de vertegenwoordigers van de rusthuizen een protocolakkoord te zullen afsluiten met wederzijdse engagementen. De minister erkende wel dat “er nog een hele weg valt af te leggen”. Met betrekking tot de inspecties liet hij ons parlementslid weten dat er in 2016 721 inspecties werden uitgevoerd door acht voltijdse equivalenten aan inspecteurs.

Hogere budgetten

Ortwin Depoortere erkende dat er inspanningen gedaan worden. In de realiteit blijken deze echter nog steeds meer dan onvoldoende. Ons parlementslid drong daarom nogmaals aan op een verhoging van de financiering om de levenskwaliteit van ouderen in onze rusthuizen veilig te stellen. Hij vroeg ook een stringenter optreden tegenover rusthuizen die over de schreef gaan. Rusthuizen zouden volgens hem niet enkel beloond moeten worden met kwaliteitslabels, maar ook moeten bestraft worden als de zorg die ze aanbieden onvoldoende is. Depoortere riep de minister op snel werk te maken van een betere rusthuissector en drukte ook de hoop uit dat in de begroting voor 2018; die spoedig aan het Vlaams Parlement gepresenteerd wordt, meer budget zou voorzien worden om onze ouderen de zorg te garanderen die ze verdienen.

24 oktober 2017Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx