Geef ook langdurig zieke kleuters recht op onderwijs aan huis
Vlaams Parlementslid Chris Janssens (Vlaams Belang) vroeg voorbije week onderwijsminister Hilde Crevits om langdurig of chronisch zieke kleuters recht te geven op thuisonderwijs. Momenteel krijgen ongeveer 2.000 kinderen thuis of in het ziekenhuis les via het systeem ‘Tijdelijk Onderwijs Aan Huis’ (kortweg: TOAH). Het gaat om vier lestijden per week, die hen in staat stellen tijdens hun ziekte toch wat te leren en contact te onderhouden met de school. Het jammerlijke is echter dat er een leeftijdsbeperking geldt. Een kindje onder de 5 jaar wordt onverbiddelijk uitgesloten van het systeem. In het verleden werden hiervoor door socialistisch onderwijsminister Pascal Smet onder meer “budgettaire redenen” ingeroepen.

Levensvreugde

Chris Janssens, fractievoorzitter voor het Vlaams Belang in het Vlaams Parlement, werd recent gecontacteerd door ouders van een kleutertje dat getroffen werd door leukemie. Deze ouders vinden het belangrijk dat hun 3-jarig kindje ondanks de ziekte toch onderwijs kan krijgen. Ze kunnen dus geen beroep doen op het door de overheid georganiseerde TOAH, maar krijgen gelukkig wél hulp van het Kinderkankerfonds dat met privégelden ondersteuning biedt. Niet alle zieke kinderen komen echter in aanmerking voor steun van het Kinderkankerfonds. Bovendien is het onbegrijpelijk dat de onderwijskosten van zo zwaar getroffen kinderen niet vergoed worden door de overheid. Ook het Kinderkankerfonds zelf betreurt dat ouders voor hun zieke kleuters geen beroep kunnen doen op het TOAH.

Beperkte kost

Chris Janssens pleitte er daarom in de commissie van Onderwijs van het Vlaams Parlement voor om ook de jongste kleuters recht te geven op onderwijs aan huis wanneer hun ouders dat wensen. “Ik ben van mening dat ook die jonge kinderen levensvreugde kunnen halen uit dit onderwijs. Deze thuislessen zouden ook goed zijn voor hun ontwikkeling”, argumenteerde ons parlementslid, “De kost van deze uitbreiding zou bovendien zeer beperkt zijn.”

“Vraag wordt bekeken”

De minister antwoordde ons parlementslid dat er “momenteel niet echt plannen op tafel liggen om het tijdelijk onderwijs aan huis uit te breiden naar kleuters onder de 5 jaar”, maar gaf wel toe dat de vraag gesteund wordt door het Platform voor Onderwijs aan Zieke Leerlingen in Vlaanderen. De minister beloofde “samen te zitten met de diensten en de vraag te zullen bekijken”. Ze wilde echter “op dit ogenblik echter nog geen positief antwoord geven”. Chris Janssens drukte de hoop uit dat er effectief werk van zou worden gemaakt, “om kindjes zo ook het contact met de school te laten behouden en hen te behoeden voor isolement”.

15 oktober 2017Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx