Eindelijk licht op groen voor Brugs stadiondossier
Nu nog noodzakelijke ontsluitingsmaatregelen

Het Vlaams Belang is tevreden dat de Vlaamse Regering na jarenlange procedures vandaag het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het regionaalstedelijk gebied Brugge definitief heeft vastgesteld. Dit zorgt ervoor dat talrijke voor de Brugse regio belangrijke dossiers zoals nieuwe kantoorzones en industriegebieden eindelijk in een stroomversnelling kunnen geraken.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Stefaan Sintobin: ďNiet minder belangrijk is het feit dat met deze definitieve vaststelling nu ook het licht op groen wordt gezet voor het Brugse stadiondossier. Het Vlaams Belang ondersteunde van meet af aan de vraag van Club Brugge voor een nieuw voetbalstadion en betreurde destijds de beslissing om de locatie aan de Oostkampse Baan nabij Loppem door een negatief MER niet te weerhouden. De mogelijkheid die vandaag definitief gegeven wordt om het stadion tussen de N31 Expresweg en de Blankenbergse Steenweg te bouwen moet nu ook worden gevolgd door een aantal noodzakelijke maatregelen van de Vlaamse overheid mbt de verkeersontsluiting.Ē

Het Vlaams Belang roept alle bij het dossier betrokken partijen tegelijkertijd op om nu niet opnieuw een procedureslag bij de Raad van State te organiseren. De stad Brugge zou er inderdaad goed aan doet om te anticiperen en alle partijen bij elkaar te brengen.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Stefaan Sintobin zal in het Vlaams Parlement in ieder geval de bereikbaarheid van het nieuwe stadion op de agenda plaatsen en Vlaams minister Weyts vragen dienaangaande zijn verantwoordelijkheid te nemen.

15 september 2017Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx