Opnieuw zware feiten van dierenmishandeling in slachthuis
Opnieuw komt er een exportslachthuis in opspraak met schokkende beelden van dierenmishandeling. Ondanks de aangekondigde maatregelen blijven er zich inbreuken voordoen. Niet alleen de dieren lijden hier onder, ook de slachthuizen die wél op een diervriendelijke manier tewerk gaan, lopen onherstelbare imagoschade op. Het Vlaams Belang eist onmiddellijke actie en zal daartoe de nodige stappen ondernemen in het Vlaams Parlement.

In april pakte Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) na de zware dierenmishandeling in het slachthuis in Tielt uit met de triomfantelijke mededeling dat hij met slachthuisfederatie Febev een pakket maatregelen klaar had om het dierenwelzijn in de Vlaamse slachthuizen te versterken. Er zou onder andere meer cameratoezicht komen en de toezichthouder voor het dierenwelzijn in de slachthuizen zou een versterkte rol krijgen. Er zou ook een ‘doorlichting’ komen van alle slachthuizen door een onafhankelijke externe partner. In mei 2016 had de minister zich al op de borst geklopt met een capaciteitsuitbreiding van zijn Dienst Dierenwelzijn die volgens de minister een echte ‘dierenpolitie’ moest worden!

Vandaag stelt het Vlaams Belang vast dat al weer een exportslachthuis in opspraak komt met schokkende beelden van dierenmishandeling. Vooral op het vlak van de verdoving loopt nog steeds heel wat mis. Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens: “Blijkbaar is de uitrol van alle maatregelen die Minister Weyts aankondigde een processie van Echternach. Toch wil het Vlaams Belang niet de ganse slachthuissector viseren. Heel wat correct functionerende slachthuizen dreigen in de perceptie nu echter opnieuw de dupe te worden.”

Opvallend is dat onder het personeel zich heel wat buitenlandse werknemers bevinden. Chris Janssens: “De vraag rijst in hoeverre zij echt vertrouwd zijn met de geëvolueerde inzichten rond onverdoofd slachten in ons land, laat staan deze genegen zijn. Ook hier moeten zowel minister Weyts als de betrokken federatie oog voor hebben en indringende maatregelen nemen.”

Vlaams Volksvertegenwoordiger Chris Janssens zal minister Weyts in het Vlaams Parlement ondervragen over de genomen maatregelen met betrekking tot de wantoestanden in het betrokken slachthuis en over de te trage uitrol van het globale pakket aan maatregelen.

12 september 2017Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx