‘Kamerbreed’ voorstel om onverdoofde slacht aan banden te leggen
Vlaams Belang werd niet betrokken bij redactie tekst,
maar zal het voorstel wél goedkeuren

Chris Janssens: “Vlaams Belang had liever onmiddellijke inwerkingtreding gezien en verplichting van voorafgaande verdoving voor álle dieren.”

Het Vlaams Belang reageert tevreden op het voorstel van de andere partijen dat de onverdoofde slacht aan banden wil leggen. Alhoewel onze partij niet betrokken werd bij de redactie van de tekst – en er dus geen sprake is van een ‘kamerbreed voorstel’ zoals in de pers nochtans wordt geschreven – zal het Vlaams Belang het voorstel wel mee goedkeuren.

Chris Janssens: “Het Vlaams Blok heeft zich van meet af aan gekant tegen de uitzondering die in 1995 in de wet op het Dierenwelzijn werd ingeschreven om de onverdoofde slacht toe te laten voor rituele slachtingen. Onze partij stond lang alleen met zijn verzet tegen het slachten zonder bedwelming. Maar vanzelfsprekend zijn we nu tevreden dat voortschrijdend inzicht bij partijen (die zich tot voor kort nog verzetten tégen een verbod) tot dit voorstel heeft geleid.”

Chris Janssens vindt het echter jammer dat de verdovingsplicht pas vanaf 2019 in werking treedt: “Daardoor zullen in 2017 en 2018 nog duizenden dieren onverdoofd worden geslacht. Ook op de (tot op heden nog steeds door de lokale besturen betoelaagde) Offerfeesten van 2017 en 2018 zal dus nog steeds onbedwelmd kunnen worden geslacht.”

Chris Janssens heeft ook nog inhoudelijke bedenkingen bij het voorstel: “Het Vlaams Belang diende deze legislatuur zelf een voorstel in waarbij het onze bedoeling was de in 1995 ingevoegde uitzondering op de verdovingsplicht volledig uit de wet te schrappen. In het huidige voorstel wordt nog steeds een uitzondering op de voorafgaandelijke verdovingsplicht gemaakt voor runderen. De techniek van de elektronarcose – die voor bepaalde moslims omwille van de omkeerbaarheid wél aanvaardbaar zou zijn – staat immers nog niet op punt voor grotere dieren. Daarom nemen de indieners voor runderen genoegen met een zogenaamde ‘post cut stunning’, een verdoving na de keelsnede. Uiteindelijk komt dit nog steeds neer op toegeven op het dierenwelzijn in een poging het voorstel aanvaardbaar te maken voor de islam.”

Ondanks deze bedenkingen erkent het Vlaams Belang dat met het huidige voorstel een belangrijke stap voorwaarts wordt gezet in de bescherming van het dierenwelzijn. Daarom zal onze fractie dit voorstel van decreet goedkeuren.

Wim Van Osselaer, Perswoordvoerder fractie

Het Vlaams Parlement heeft vandaag quasi unaniem het verbod op onverdoofd slachten vanaf 2019 goedgekeurd.

Bij de stemming was er enkel een onthouding van sp.a-parlementslid Güler Turan. Je kan een Turk uit Turkije halen, maar niet Turkije uit de Turk?.

Karel Blockx

28 juni 2017Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx