51% sociale woningen voor vreemdelingen
In Antwerpen schommelt de wachttijd voor een sociale woning tussen de vier en acht jaar, zo blijkt uit het antwoord van schepen van Wonen, Fons Duchateau (N-VA) op een vraag van Antwerps gemeenteraadslid Wim Van Osselaer (Vlaams Belang). Als gevolg hiervan verliest volgens de Vlaams Belang’er de sociale huisvesting zijn functie van sociale bescherming. De belangrijkste oorzaak? Liefst 51 procent van de sociale woningen wijst de stad toe aan vreemdelingen.

In Antwerpen zijn er lange wachttijden voor een sociale woning. Afhankelijk van het soort woning moeten behoeftigen soms vier – in het geval van een studio – tot acht jaar – in het geval van een woning met één of meerdere slaapkamers – wachten. De optie om het aanbod te vergroten door nieuwe sociale woningen bij te bouwen, vegen zowel van Van Osselaer als Duchateau van tafel.

Duchateau: “Niet meer armoede aantrekken”

“We hebben in het bestuursakkoord duidelijk vastgelegd dat het aandeel van sociale woningen op 10% blijft”, citeert de Gazet van Antwerpen N-VA-schepen Duchateau. “Dat is meer dan wat Vlaanderen oplegt. Ik besef dat er veel mensen op de wachtlijst staan, maar we nemen al onze verantwoordelijkheid. Meer sociale woningen bouwen, zou de deur openzetten naar het aantrekken van meer armoede en dat zou het maatschappelijk draagvlak van Antwerpen ondergraven”.

Volgens de Antwerpse schepen richt het woonbeleid van de huidige coalitie zich op het aantrekken van jonge tweeverdieners. “Bovendien is er nog nooit zoveel geïnvesteerd in sociale huisvesting. We zorgen ervoor dat de huidige sociale woningen voldoen aan het hedendaagse wooncomfort en voldoende geïsoleerd zijn”, reageert Duchateau.

Björn Mallants, directeur van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH), spreekt Duchateau evenwel tegen. Van een aanzuigeffect zou er volgens hem geen sprake zijn omdat de stad voorrang verleent aan eigen inwoners. Hoewel Antwerpen inderdaad boven de 9%-norm zit, moet het stadsbestuur volgens hem “rekening houden met de specifieke sociaal-economische toestand van de bewoners”.

Van Osselaer: “Massa-immigratie ondergraaft toegang tot sociale voorzieningen voor onze eigen mensen”

Volgens Van Osselaer “faalt” het woonbeleid in Antwerpen “duidelijk”. “De wachttijden voor sociale woningen zijn onaanvaardbaar lang geworden. Sociale huisvesting is duidelijk geen instrument meer voor sociale bescherming”, citeert de Gazet van Antwerpen hem. In tegenstelling tot Mallants – die voor meer sociale woningen pleit – verwijst Van Osselaer naar het grote aandeel vreemdelingen met een sociale woning. Zo zou meer dan de helft (51 procent) van de sociale woningen aan vreemdelingen worden toegewezen. “Massa-immigratie ondergraaft de toegang tot sociale voorzieningen voor onze eigen mensen”, reageert hij op Twitter.

Het Vlaams Belang-gemeenteraadslid pleit ervoor om mensen zonder Belgische nationaliteit pas toegang tot een sociale woning te geven nadat ze eerst een aantal jaar in België hebben gewoond en gewerkt.

Bron : sceptr.net door Hugo Decker

26 juli 2018Copyright © 2004-2018 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx