Vlaams Belang wil registratie etnische afkomst bij criminelen
De Kortrijkse Vlaams Belang-afdeling wil dat de politie in de toekomst bij de registratie van criminaliteit ook de etnische afkomst van de dader registreert. Momenteel wordt enkel de nationaliteit opgenomen, maar dat volstaat niet voor Vlaams Belang, gezien het feit alsmaar meer allochtonen de Belgische nationaliteit hebben. “De relevantie van cijfergegevens op basis van nationaliteit wordt steeds kleiner.”

Deze week werd in Kortrijk een Vlaamse tiener hardhandig in elkaar geslagen door een groepje allochtonen. Het zoveelste incident met allochtonen in Kortrijk, en dus vindt Vlaams Belang het welletjes geweest. Zij willen dat in de toekomst ook de etnische afkomst van criminelen in kaart wordt gebracht, in plaats van alleen nationaliteit. “Meten is weten. We moeten de problemen bij naam durven noemen en daarom hebben wij correcte cijfers nodig.”

‘Nieuwe Belgen’

Vreemdelingen zijn in ons land sterk oververtegenwoordigd in de criminaliteitsstatistieken. Dat bleek uit cijfers die Vlaams Belang opvroeg bij toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Maar, zo benadrukt Vlaams Belang, in werkelijkheid is het aandeel allochtonen in de criminaliteit nog een stuk hoger aangezien heel wat ‘Belgische’ daders in feite ‘nieuwe Belgen’ zijn. Allochtonen met dubbele of Belgische nationaliteit worden immers als Belg geregistreerd.

Wouter Vermeersch, lijsttrekker voor Vlaams Belang in West-Vlaanderen, heeft daarom de korpschef gevraagd om de komende 6 jaar riminaliteitscijfers bij te houden op etnische afkomst. “Uit nationale cijfers leiden wij af dat de criminaliteitsgraad bij vreemdelingen zesmaal hoger ligt dan bij Belgen. Dat is in Kortrijk niet anders”, aldus Vermeersch.

“Nog belangrijker is dat er cijfers worden bijgehouden omtrent de etnische afkomst van de daders. De relevantie van cijfergegevens op basis van nationaliteit wordt steeds kleiner ten gevolge van het feit dat sinds het aantreden van de regering Michel meer dan 105.165 vreemdelingen de Belgische nationaliteit in de schoot geworpen kregen”, klinkt het. “Cijfers op basis van etniciteit zijn een noodzakelijk beleidsinstrument in de strijd tegen de stijgende criminaliteit.”

Bron : sceptr.net door Tom Lallemand

24 februari 2019

Ander nieuws


Copyright © 2004-2019 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx