Vlamingen hebben reden te over voor blijvende bezorgdheid
Nieuw migratierapport Myria bevestigt analyse van het Vlaams Belang

Uit een peiling van Het Nieuwsblad bleek eerder deze week dat de meeste Vlamingen de immigratiekwestie nog steeds als bijzonder problematisch ervaren. Daar is meer dan reden toe, zo blijkt na grondige lezing van het nieuwste rapport van Myria, dat leest als een bevestiging van de analyse die het Vlaams Belang eerder al maakte.

Volgens het recente jaarverslag van Myria is ondertussen 20 procent van de bevolking in dit land geboren met een buitenlandse nationaliteit. De globale immigratiedruk daalde onder deze regering niet, wel integendeel. Nadat ze drie opeenvolgende jaren was gedaald, nam de immigratie in de periode 2014-2016 opnieuw toe.

De gezinshereniging blijft onverminderd het belangrijkste immigratiekanaal: bij 50 procent van de uitgereikte verblijfstitels aan onderdanen van derde landen gaat het om familiale redenen. Van de 50.928 eerste verblijfstitels die in 2016 werden afgegeven om familiale redenen, werden er 52 procent afgegeven aan niet-EU-burgers. Aangezien deze regering – ondanks aanvankelijke aankondigingen – heeft nagelaten de voorwaarden voor gezinshereniging voor asielzoekers te verstrengen, mag ervan uitgegaan worden dat dit immigratiekanaal nog verder zal aanzwellen.

Ook de immigratie via het asielkanaal zit ondertussen opnieuw in stijgende lijn, zoals eerder al bleek uit de nationale statistieken. De regering verwijst ondertussen graag naar de Europese asielstatistieken, aangezien die geen rekening houden met de personen die via ‘hervestiging’ het land binnenkwamen. Feit blijft dat ook in deze minimalistische interpretatie de Belgische cijfers niet om over naar huis te schrijven zijn: terwijl het aantal asielaanvragen (in strikte zin) in Europa vorig jaar met 46 procent afnam, daalde dat aantal in dit land met… amper 2 procent! Een andere opmerkelijke vaststelling is dat het aantal ‘Nieuwe Belgen’ onder deze regering verdubbelde.

Barbara Pas: “De cijfers spreken duidelijke taal en tonen andermaal aan dat de vele hoeraberichten van deze regering ronduit misplaatst zijn. Van een zo noodzakelijke kentering in het immigratiebeleid is absoluut geen sprake. In haar vorige jaarrapport stelde Myria dat België ‘vandaag de dag vooral een immigratieland is’. Een conclusie waar ook een jaar later helaas niets tegen in te brengen valt. Anno 2018 is België meer dan ooit een topbestemming voor immigratie vanuit alle windstreken.”

30 juni 2018Copyright © 2004-2018 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx