ĎBelgí op terroristenlijst Interpol
ogenblikkelijke afname nationaliteit van alle SyriŽgangers dringt zich op

De internationale politieorganisatie Interpol heeft een lijst van 173 IS-strijders verspreid die onderweg zouden zijn naar Europa om zelfmoordaanslagen te plegen. Op de lijst staat ook een Belg. Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken vindt dat we het voorbeeld van Groot-BrittanniŽ moeten volgen en jihadisten onmiddellijk hun nationaliteit moeten afnemen om hun terugkeer naar ons land te bemoeilijken.

Wat in BelgiŽ niet stelselmatig gebeurt, gebeurt in Groot-BrittanniŽ wel: SyriŽstrijders hun nationaliteit wordt ingetrokken om hun eventuele terugkeer naar Europa te bemoeilijken. In BelgiŽ is dit tot hier toe nog niet gebeurd. Waar de regering schermt met het intrekken van de verblijfsvergunning van SyriŽstrijders die niet over de Belgische nationaliteit beschikken, blijft het op vlak van de eventuele afname van de nationaliteit van SyriŽstrijders relatief stil.

Nochtans kan het wel. Zo raakte recent bekend dat Groot-BrittanniŽ zoín 150 SyriŽgangers de nationaliteit af nam. Het gaat niet alleen om mensen die aan het front met IS hebben meegevochten. Ook van zogenoemde jihadbruiden is de nationaliteit afgenomen.

Het ontnemen van de Belgische nationaliteit van SyriŽstrijders is dan ook louter een kwestie van politieke moed. Op basis van artikel 23 van de nationaliteitswetgeving kan de nationaliteit van Belgische staatsburgers immers worden ontnomen. Die voorziet dat de nationaliteit kan worden afgenomen indien burgers Ďtekortkomen aan hun verplichtingen als Belgisch staatsburger

Tom Van Grieken: ďWie misbruik maakt van onze gastvrijheid, naar SyriŽ trekt om zich daar aan te sluiten bij een groepering die als ultiem doel de totale vernietiging heeft van alles waar wij voor staan, plaatst zichzelf automatisch buiten de samenleving. Dat die mensen de Belgische nationaliteit verliezen, is dan ook de evidentie zelve. Geen ťnkele SyriŽganger kan hier nog welkom zijn. Dat het kan, bewijst Groot-BrittanniŽ. Laten wij het Britse voorbeeld volgen. Onze nationaliteit is een gunst, geen recht!Ē

31 juli 2017Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx