Studie kostprijs immigratie
hopelijk niet louter een electorale stunt

Vlaams Belang: “Geen massa-immigratie, geen arbeidsimmigratie, maar een immigratiestop!”

Het Vlaams Belang neemt kennis van de opdracht die N-VA-minister Van Overtveldt aan de Nationale Bank heeft gegeven om de kostprijs van de immigratie te berekenen. Het is natuurlijk een goede zaak om over dit vraagstuk over objectieve en gedetailleerde gegevens te beschikken, iets waar het Vlaams Belang al herhaaldelijk om vroeg.

Anderzijds kent iedereen al heel duidelijk het antwoord op deze vraag, met name dat de wilde en ongecontroleerde immigratie die dit land de voorbije decennia heeft gekend, ook onder deze regering, onze samenleving al bergen geld heeft gekost en de baten lang niet de kosten hebben gedekt. Zowat alle indicatoren wijzen immers in die richting, of het nu gaat over de aanwezigheid van (niet-Europese) immigranten in de sociale tewerkstellingprogramma’s betaald door de overheid (42,6% in 2017 voor vreemdelingen), in de leeflonen (43,5% in 2017 voor vreemdelingen), equivalente leeflonen (97,8% in 2016 naar vreemdelingen) of in de werkloosheidsuiterkingen (15,9% in 2016 naar vreemdelingen), telkens blijkt dat (niet-Europese) vreemdelingen in veel grotere mate beroep doen op ons sociaal vangnet dan Belgen. Dat blijkt ook uit de werkzaamheidsgraad, die bij niet-EU-vreemdelingen in 2016 slechts 41,7% bedroeg, terwijl dat bij Belgen op 69% ligt. De teneur van de conclusies van de studie, als ze ten minste ernstig wordt gedaan en àlle kosten en baten van de immigratie in rekening brengt, zijn dus al op voorhand gekend.

Het Vlaams Belang stelt zich overigens ook de vraag waarom uitgerekend op dit moment, na 4 jaar regeren, minister Van Overtveldt en staatssecretaris Francken deze studie laten bestellen. Waarom hebben zij daartoe geen opdracht gegeven aan het begin van deze legislatuur, zodat deze regering daar ook effectief beleidsconclusies had kunnen uit trekken en het immigratiebeleid had kunnen bijsturen? Het antwoord is nogal duidelijk: het initiatief van Van Overtveldt en Francken ruikt erg naar een verkiezingsstunt ten bate van de N-VA en het is daarom zeer de vraag of hier aan het einde van deze regering ook beleidsmaatregelen zullen uit volgen. Het Vlaams Belang benadrukt daarom dat er na het cijferwerk ook effectief daden moeten volgen. Het kan en mag immers niet de bedoeling zijn dat deze studie hetzelfde lot ondergaat als de studie inzake de transfers van Vlaanderen naar Wallonië die Vlaams minister-president Bourgeois in 2016 bestelde om ze daarna zonder verder gevolg in de onderste lade van zijn bureau te doen belanden.

Staatssecretaris Francken heeft overigens blijkbaar ook de bedoeling om met deze studie het arbeidsimmigratiemodel naar Canadees voorbeeld te legitimeren. Voor het Vlaams Belang is er echter geen ander immigratiemodel nodig, maar wel een immigratiestop. Vlaanderen is géén immigratieland en heeft al meer dan genoeg te lijden van de ongecontroleerde immigratie van de jongste decennia. Dat Francken eerst maar eens werk maakt van de opkuis van de uitwassen van deze ongecontroleerde immigratie, vooraleer ons opnieuw met een nieuw immigratiemodel op te zadelen!

18 mei 2018

Vorige berichten
18/05/18 Francken geeft visum aan 47 imams
17/05/18 Dewinter wil dubbele nationaliteit politici weg
09/05/18 Federale regering draagt verpletterende verantwoordelijkheid voor onveiligheid Noordstation
07/05/18 Vandeput hardleers inzake verengelsing
04/05/18 Transmigranten in Noordstation
02/05/18 N-VA muilkorft Vlamingen naar beste Belgische traditie
29/04/18 Echte verandering is onmogelijk binnen een Belgisch kader
26/04/18 Transmigranten die havenfaciliteiten binnendringen met 70% gestegen in 2017
24/04/18 Helft van Vlaamse Syriëstrijders komt uit Antwerpen
24/04/18 Kaaimantaks
23/04/18 Sociale tewerkstelling Vlaamse OCMW's voor bijna 60% naar vreemdelingen
19/04/18 Processen-verbaal tegen rookverbod in openbare gebouwen
17/04/18 Theo Francken vs de cijfers
11/04/18 Interculturele bemiddeling in ziekenhuizen
10/04/18 Bijna helft leeflonen gaat naar niet-Belgen
10/04/18 Snel-Belg-wet is terug van nooit weggeweest
06/04/18 Criminaliteit bij niet-Europeanen 6 maal hoger dan bij Belgen
27/03/18 Huidig ontwerp is stap achteruit
26/03/18 Onderzoekscommissie moet klaarheid in de zaak brengen
26/03/18 Belastingbetaler draait op voor genitale verminkingen
20/03/18 4 op 5 uitwijzingsbevelen onuitgevoerd
13/03/18 Ontwikkelingshulp aan Zuid-Afrika stoppen
07/03/18 Terugkeerbeleid faalt over de volle lijn
05/03/18 Barbara Pas roept bedrijven op forfaitaire vergoedingen op te eisen
05/03/18 Jaarlijks 1.777 verkrachtingen gepleegd door minderjarigen
04/03/18 Peeters wil burgers laten investeren in infrastructuur
23/02/18 N-VA maakt rare bokkensprongen
23/02/18 Vlaams Belang ongewenste gast bij VRT
22/02/18 Amper 128 boetes voor immigranten die hun inburgeringsverplichtingen niet nakomen
22/02/18 Lijst van veilige landen
15/02/18 Dublin-akkoorden voor asielzoekers werken niet
13/02/18 Haatpredikers krijgen nog altijd vrij spel
01/02/18 Reynders zet scheiding kerk en staat op de helling
31/01/18 N-VA gooit eigen principes opnieuw overboord
19/01/18 Geweld van zogenaamde ‘transmigranten’ in Groot-Bijgaarden
09/01/18 Illegaal verblijf in dit land wordt meer dan ooit gedoogd

Ander nieuws


Copyright © 2004-2018 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx