Amper 1 op 70 criminele vreemdelingen teruggestuurd
Afgelopen jaar werd amper 1 op 70 criminele vreemdelingen teruggestuurd naar het land van herkomst. Dat blijkt uit cijfers van justitieminister Koen Geens na een vraag van Filip Dewinter.

Hoewel deze regering naar eigen zeggen haar best doet om criminele vreemdelingen die in onze gevangenissen zitten het land uit te zetten, blijkt in werkelijkheid het tegendeel. Om de lage cijfers te verantwoorden verwees staatssecretaris Francken in het verleden vaak naar het ontbreken van verdragen met landen die de terugname van criminele onderdanen regelen om er de (rest) van hun straf uit te zitten. Maar nu blijkt dat zelfs met de 72 landen – waaronder Marokko en Turkije – waarmee er terugnameakkoorden bestaan er allesbehalve sprake is van een kordaat beleid.

Voor deze zogenaamde ‘overbrengingen’ is met een beperkt aantal landen ook de toestemming van de gedetineerde vereist. Onder meer Canada en de VS bevinden zich in die laatste categorie. In 2016 werden in totaal 42 overbrengingen met akkoord van de gedetineerde verricht en 5 zonder akkoord. Wetende dat er 3.252 criminele vreemdelingen met een wettig verblijfsstatuut achter de tralies zitten, betekent dat op een jaar tijd amper 1 op 70 effectief werd uitgewezen.

Een opvallend voorbeeld van de afwezigheid van een streng terugkeerbeleid zijn volgens Dewinter de Marokkaanse gedetineerden. “Van de 1095 Marokkaanse gevangenen met een wettige verblijfsstatus die in 2016 in een Belgische gevangenis zaten, werden er welgeteld 0 teruggestuurd. Dit terwijl met Marokko wel degelijk een bilateraal akkoord bestaat dat de terugname regelt. Het ontbreekt deze regering duidelijk aan daadkracht om haar stoere woorden ook in daden om te zetten.”

Voor de volledigheid: het totaal aantal criminele vreemdelingen ligt vandaag op 4.589 op een totaal van 10.300 gevangenen, nieuwe Belgen niet meegerekend. Dat betekent dat 44,5 procent van de gevangenisbevolking niet over de Belgische nationaliteit beschikt.

Klaas Slootmans, Persverantwoordelijke

17 juli 2017

Vorige berichten
17/07/17 Federale regering moet kleur bekennen over de toekomst van het MYRRHA-project
04/07/17 Mystery-calls wel degelijk door N-VA stilzwijgend goedgekeurd
03/07/17 Recordaantal asielzoekers krijgt leefloon
27/06/17 Werkgroep Politieke Vernieuwing
24/06/17 N-VA handhaaft communautaire onevenwichten
16/06/17 Links is supporter van terrorisme
16/06/17 Vlaams Belang eist rechtzetting en verlenging van de indieningstermijn
16/06/17 15 ex-ministers krijgen nog steeds 24,46 werknemers ter beschikking
14/06/17 Vlaams Belang wil dat Jambon meer Nederlandstaligen aanwerft
09/06/17 Vandeput organiseert nieuwe asielinvasie
06/06/17 België draaischijf van islamterreur in Europa ?
06/06/17 Gaudi-acties falen in afwerking
03/06/17 En hoe zou het intussen zijn met de asielamokmakers van Broechem ?
01/06/17 Plannen Geens voor quota op aanhoudingen absoluut
onaanvaardbaar

29/05/17 Aantal opgepakte transmigranten
24/05/17 1 GSM per 63 gevangenen onderschept
22/05/17 Terugkeercampagne naar Afghanistan
20/05/17 Hoog tijd om asielopvang om te vormen
17/05/17 Méér dan 1 op 10 gedwongen repatriëringen mislukte in 2016
17/05/17 800 miljoen euro werkloosheidsvergoedingen voor vreemdelingen
16/05/17 In 2016 regulariseerde Francken 1.205 illegalen
15/05/17 Super-ministerraad, mini-maatregelen
14/05/17 Terugkeercijfers lager dan regering-Di Rupo
10/05/17 Wallonië doet niets
09/05/17 Regering-Michel verhoogt miljoenendotatie aan UNIA
08/05/17 Aantal asielaanvragen op niveau recordjaar 2015
06/05/17 Jambon geeft toe
04/05/17 Nieuwe Belgenfabriek draait terug op volle toeren
03/05/17 Uitzetting vreemde criminelen met ‘special flights’ allesbehalve spectaculair
02/05/17 Bart De Wever blijft wachten op Godot
27/03/17 ‘We-hadden-moeten’-beleid van de regering-Michel/De Wever
25/03/17 Kies uw prioriteiten, CD&V !
22/03/17 Federale overheid vergoedt imams beter dan katholieke priesters
19/03/17 De Wever met begrotingsbillen bloot
17/03/17 Ook de federale overheid schendt massaal de taalwetgeving in Brussel
15/03/17 N-VA-minister Vandeput verengelst masteropleiding aan Koninklijke Militaire School volledig
13/03/17 Meer islamconsulenten in Belgische gevangenissen dan katholieke aalmoezeniers
12/03/17 Aandeel buitenlandse leefloontrekkers bereikt recordhoogte
06/03/17 Meer dan 1 op 2 OCMW-jobs gaat naar buitenlanders
03/03/17 Minister Jambon wil meer vreemdelingen bij de politie
31/03/17 Piek gezinsherenigingen gevolg van lakse wetgeving
30/03/17 Islamextremisme op internet tot nog toe nauwelijks aangepakt
29/03/17 Koloniale taaltoestanden
28/03/17 Gevangenissen puilen nog altijd uit van illegalen
21/03/17 Antiterreurbazooka blijkt een waterpistool
21/03/17 Uithaal Francken naar reddingsacties Artsen Zonder Grenzen is hypocriet
16/03/17 Wallonië steeds afhankelijker van OCMW-infuus
14/03/17 Wallonië steeds afhankelijker van OCMW-infuus
09/03/17 N-VA stelt Unia gerust
09/03/17 Oproep aan N-VA om het verdrag tussen België en Marokko niet goed te keuren
03/03/17 Veerdienst voor illegalen kost 16,5 miljoen euro
03/03/17 Hallepoort-jihadist bewijst uitblijven beloofde anti-terreurmaatregelen
20/02/17 Agressie tegen sociaal inspecteurs fors toegenomen
09/02/17 Dewinter clasht met premier over salafismerapport
09/02/17 Wetsontwerpen Francken inzake uitwijzingen criminele vreemdelingen

Ander nieuws


Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx