Indirecte erkenning van polygamie in BelgiŽ ?
Ondanks dat polygamie verboden is in BelgiŽ, delen honderden vrouwen hun overlevingspensioen met de andere echtgenote van hun (polygame) man. De oorzaak van deze Ė indirecte Ė erkenning van polygamie schuilt in (oude) samenwerkingsakkoorden tussen BelgiŽ en de Maghreblanden.

Vandaag delen ongeveer zoín 700 vrouwen van Marokkaanse of Algerijnse nationaliteit hun pensioen met een andere vrouw. Hoewel een polygaam huwelijk in ons land bij wet verboden is, resulteren oude akkoorden tussen BelgiŽ en de Maghreblanden in de huidige regeling. Concreet krijgen twee weduwen van ťťn man de helft van een overlevingspensioen.

Amper een daling

Een antwoord van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) op een parlementaire vraag van MR-Kamerlid Jean-Jacques Flahaut maakt daarnaast duidelijk dat hun aantal slechts zachtjes afneemt. Zo betaalde de Federale Pensioendienst (FPD) in 2016 682 personen een gedeeld overlevingspensioen uit. Twee jaar later, in januari 2018, ontvingen 677 personen een dergelijk pensioen.

Ondanks deze geringe daling, verwacht men dat dit aantal in de toekomst zal afnemen. Zo scherpte de Marokkaanse wetgever de voorwaarden voor polygamie aan. Nu moet de man ťn toestemming van zijn eerste vrouw hebben ťn aantonen dat hij voldoende middelen heeft om zijn vrouwen te onderhouden. Daarnaast zorgt de verhoging van de (Marokkaanse) pensioenleeftijd ervoor dat al te jonge weduwen geen nabestaandenpensioen meer kunnen ontvangen.

Geen gelijke verdeling

Momenteel verdeelt men het overlevingspensioen in twee gelijke delen. Bij de actualisering van de bilaterale sociale zekerheidsovereenkomst met Marokko wil men deze regeling evenwel veranderen. Zo zou men, in plaats van een gelijke verdeling tussen de twee weduwen, voor een proportionele verdeling gaan. Hoe langer men getrouwd was, hoe groter het aandeel van het overlevingspensioen.

Bron : sceptr.net door Hugo Decker

19 augustus 2018Copyright © 2004-2018 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx