Federaal Planbureau voorspelt budgettaire domper van 4,6 miljard
Het Federaal Planbureau publiceerde gisteren geen goed nieuws voor de hervormingsregering-Michel. Neemt de regering geen bijkomende maatregelen, dan zal ze volgend jaar een tekort van 4,6 miljard euro hebben.

Een begroting in evenwicht, het was een verkiezingsbelofte van elke Vlaamse meerderheidspartij. Zo schreef CD&V in hun verkiezingsprogramma (het befaamde 3D-plan) dat een begrotingsevenwicht tegen 2016 haalbaar en wenselijk is. “Bovendien”, zo voegde de partij eraan toe, “is dat begrotingsevenwicht alleen maar billijk en rechtvaardig ten aanzien van de volgende generaties”.

N-VA daarentegen wilde dit pas in 2018 realiseren. Al maakte ook deze partij hiervan een speerpunt tijdens de campagne. Dat het in evenwicht brengen van begrotingen een lastige klus is, bewijst ook het verkiezingsprogramma van Open Vld uit 2010. Daarin schreef de partij namelijk dat “in 2015 […] de begroting absoluut in evenwicht [moet] zijn. Vanaf dan moet een overschot opgebouwd worden om de kosten van de vergrijzing op te vangen”.

Lage rente blijft niet eeuwig duren

2018, werd evenwel 2019 en later 2020. De begroting in 2020 in evenwicht brengen zal evenwel niet van een leien dakje gaan. Neemt de regering immers geen maatregelen, dan zou volgens het Planbureau het structurele tekort zo’n 1,7 procent bedragen in 2020. “Bijkomende budgettaire maatregelen zullen nodig zijn om het tekort verder terug te dringen, zodat kan worden voldaan aan de vereisten van het Europese stabiliteits- en groeipact”, klinkt het dan ook in het persbericht van het Planbureau.

Dat de regering dit jaar wel het vooropgestelde tekort van één procent haalde, wijt het Planbureau vooral aan eenmalige factoren – zoals meer voorafbetalingen door bedrijven – die gunstig uitpakten voor de begroting. Tevens waarschuwt de instantie dat er ooit een einde zal komen aan de lage rentelasten. De voorbije jaren hielpen deze immers om de begrotingstekorten flink terug te dringen.

Niet alleen kommer en kwel

De voorspellingen van het Planbureau zijn niet alleen kommer en kwel. Zo is de instantie optimistisch over de Belgische economie en meer precies de toekomstige jobcreatie. Tussen 2018 en 2023 zouden er zo’n 249.000 extra jobs bijkomen. Tevens zou het jobverlies in de verwerkende industrie beperkt blijven tot 17.000 arbeidsplaatsen tegen 2023. In de voorbije zes jaren bedroeg dit nog zo’n 17.000 jobs.

Een andere positieve voorspelling van het Planbureau betreft de evolutie van de werkloosheidsgraad. In 2023 zou deze volgens de instantie op het laagste niveau sinds de tweede helft van de jaren zeventig uitkomen.

Bron : sceptr.net door Hugo Decker

21 juni 2018Copyright © 2004-2018 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx