Politieagenten hebben beters te doen...
...dan baan ruimen voor gehaaste ministers

Vlaams Belang dient voorstel in
om politie-escortes voor ministers af te schaffen

Heel wat pendelaars reageren terecht geërgerd op de regelmatige escortes van minister Vandeput. Tijdens de spitsuren worden pendelaars door de ministeriële escorte in de files op de E314 en E40 regelmatig – soms meermaals per week – opzij gedwongen zodat de minister in zijn BMW ongestoord naar Brussel kan rijden. Dit is niet enkel ergerlijk, maar leidt soms ook tot gevaarlijke verkeerssituaties én maakt door het gemanoeuvreer de files alleen maar langer.

De reactie van minister Vandeput hierop is bedroevend en een regelrechte belediging voor de hardwerkende pendelaars die dagelijks in de file staan. “Ik pleit schuldig aan het hebben van protocollaire verplichtingen als minister”, reageert Vandeput op Facebook. Volgens de woordvoerster van de minister maakte de minister in 2017 49 keer gebruik van een escorte van de militaire politie, en valt er “gezien de drukke en stipte agenda niet al te veel aan te veranderen”.

Deze uitspraken getuigen van een ongeziene arrogantie. Dat ook andere pendelaars vaak een drukke en stipte agenda hebben komt bij de minister blijkbaar niet eens op. Blijkbaar zijn hun afspraken en verplichtingen minder belangrijk dan die van hemzelf.

Ook andere ministers maken trouwens graag gebruik van escortes, maar dan niet van de militaire doch van de reguliere politie. Ook die escortes leiden maar al te vaak tot begrijpelijk ongenoegen bij de pendelaars. In tegenstelling tot bij ambulances of brandweerwagens zijn ministeriële tripjes tot nader order geen zaak van leven of dood.

Het Vlaams Belang zal daarom in de Kamer voorstellen om de politie-escortes voor alle ministers af te schaffen. Vlaams Belang fractievoorzitter Barbara Pas: “Politieagenten hebben wel wat beters te doen dan de baan ruimen voor een minister die niet graag in de file staat. Indien de excellenties graag tijdig in Brussel willen zijn omwille van een drukke agenda is er trouwens ook nog het openbaar vervoer. Dat zou niet alleen het goede voorbeeld geven, maar zou de regering misschien eindelijk ook eens aanmanen om ernstig werk te maken van een stipter en performanter openbaar vervoer.”

17 juni 2018Copyright © 2004-2018 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx