Amper 128 boetes voor immigranten
die hun inburgeringsverplichtingen niet nakomen
Guy D’haeseleer: “Immigranten die inburgeringsverplichtingen niet nakomen, moeten worden uitgesloten van onze sociale voorzieningen”

Sinds de inwerkingtreding van het de laatste wijziging van het inburgeringsdecreet (29 februari 2016) werden er 128 boetes opgelegd aan immigranten voor het niet nakomen van hun plicht tot deelname aan de inburgeringscursussen. Dat blijkt uit het antwoord van bevoegd minister Homans op een schriftelijke vraag van Vlaams Belang-parlementslid Guy D’haeseleer.

Van de 128 boetes werd in 67 gevallen de boete na 1 maand niet betaald, waarbij er vervolgens een aanmaning werd gestuurd. 27 personen betaalden hun boete ook na de aanmaning niet waarbij hun dossiers werden doorgestuurd naar de Vlaamse belastingdienst. In 8 van de 27 gevallen kon de gerechtsdeurwaarder de boete reeds innen. Voor 18 dossiers is de inningsprocedure nog lopende. 1 boete werd oninvorderbaar verklaard wegens ambtshalve schrapping.

Het Vlaams Belang is steeds de mening toegedaan dat dat de kosten voor inburgering, net zoals in Nederland, gedragen moeten worden door de nieuwkomer. Guy D’haeseleer stelt bovendien voor dat immigranten die de verplichtingen van onze inburgeringswetgeving niet nakomen, niet meer in aanmerking zouden komen voor sociale voorzieningen, zoals sociale woning of leefloon: “’Wie niet bereid is te integreren en daardoor bewust zijn kansen op de arbeidsmarkt vermindert, verspeelt zijn recht om beroep te doen op ons sociaal vangnet.”

22 februari 2018Copyright © 2004-2018 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx