Het EU-waardeninstrument
politieke oppositie georganiseerd door de EU

Nadat in Hongarije de kiezer zich massaal en op een democratische en transparante manier had uitgesproken, verdwenen de eurofiele krachten uit het parlement of belandden in de oppositie. De nieuwe oppositie in Hongarije zal evenwel kunnen rekenen op de EU om onder de paraplu van ‘NGO’ toch te kunnen blijven voortbestaan.

Bijna ad hoc wordt er immers een Europees of beter gezegd een EU-waardeninstrument opgericht “ter ondersteuning van maatschappelijke organisaties die in de Europese Unie op lokaal en nationaal niveau de fundamentele waarden uitdragen.” Om zogezegd de democratie te beschermen in landen die volgens de EU niet in de pas lopen zoals Polen en Hongarije, wil men dit speciaal financieringsinstrument opzetten en opnemen in de EU-begroting, met financiële middelen die ten minste even hoog moeten zijn als die van het Europees instrument voor democratie en mensenrechten, dat soortgelijke doeleinden buiten de EU dient. Dat budget bedraagt zo’n 1,6 miljard euro voor de periode 2014-2020…

Het Hongaarse Helsinki Comité is zo’n maatschappelijke organisatie die schreeuwt om dat geld. Haar co-voorzitter (András Kádár) verklaarde: “When we criticise the government’s position on migration, then we want to hold the government accountable to the Geneva Convention and relevant EU norms.” Toch beweert deze co-voorzitter dat het werk van het Helsinki Comité ‘niet politiek’ is.

Vlaams Belang staat aan de kant van zij die zeggen dat elke Europese regering de vrijheid moet hebben om een eigen immigratiebeleid te voeren en om de Conventie van Genčve desnoods als achterhaald te beschouwen. Die vrijheid wordt de Hongaarse regering ontzegd door een maatschappelijke organisatie die voor 80% wordt gefinancierd door Soros, de EU en de VN.

Om bij het Hongaarse voorbeeld te blijven: zo’n 60 andere Hongaarse NGO’s worden door Open Society Foundations gefinancierd en tegen de democratisch verkozen regering in het geweer gebracht. De EU zal binnenkort haar financieel steentje bijdragen om deze politieke oppositie te ondersteunen. Het is tekenend dat miljardair Georges Soros daags voor het debat en de stemming over het ‘waardeninstrument’ op de koffie mocht komen bij Europees Commissaris Frans Timmermans.

Europees parlementslid Gerolf Annemans besluit: "Het EU-waardeninstrument is geldverspillend, het instrument is tegen de subsidiariteit, het instrument is tegen de soevereiniteit, het instrument is tegen de Europese waarden en tegen de Europese burger.”

Dimitri Hoegaerts, Woordvoerder Gerolf Annemans

19 april 2018Copyright © 2004-2018 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx