Uitbreiding Turkije
Uit wraak, ook wel uit een vorm van racisme en in zijn haast om de macht en het grondgebied van Turkije verder uit te breiden is nu Erdogan aan de zijde van jihadisten aan het vechten tegen de Koerden.

Wanneer gaan die Europese leiders, EU-bonzen in allerlei vormen en van allerlei pluimage, nu eens met een heldere visie op langere termijn en met achterlating van al hun naÔviteit afzetten tegen Erdogan?

Deze uitdrukkelijk islamitische despoot, met een eeuwenoude visie op Ottomaanse macht in heel Europa, van Ankara over Sarajevo tot in de migrantengemeenschappen in alle grote steden van heel (West)-Europa, moet hard tot staan gebracht worden.

Gerolf Annemans

21 maart 2018



Copyright © 2004-2018 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx