Zweden: toename gemelde seksuele misdrijven
Het aantal verkrachtingen dat aan de autoriteiten gemeld wordt is in 2017 in Zweden met 10 procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de Zweedse Nationale Raad van Misdaadpreventie (Brå).

In totaal werden er 1,51 miljoen misdaden gemeld in 2017. Dat is een kleine toename in vergelijking met 2016. De cijfers werden op donderdag vrijgegeven. In de lijst werden alle incidenten opgenomen die als misdaad aan de politie en de openbare aanklager werden gerapporteerd. Sommige van de incidenten bleken na verder onderzoek geen misdaden te zijn.

Tien procent meer verkrachtingen

De categorie met de grootste toename is de categorie ‘misdaden tegen de persoon’, in die categorie was er vooral een stijging in het aantal vluchtmisdrijven, ICT-fraude, het bezit van verdovende middelen en vandalisme. In totaal werden er 287.000 ‘misdaden tegen de persoon’ gemeld. Dat is een stijging van vier procent in vergelijking met 2016. Die toename is vooral toe te schrijven aan het ontstaan van een nieuwe misdaadcategorie: ‘onrechtmatig gebruik van identiteit’.

Het aantal seksuele misdrijven is met acht procent toegenomen. Vooral het aantal verkrachtingen is daarbij sterk gestegen, met maar liefst 10 procent in vergelijking met 2016. In totaal waren er 7.230 verkrachtingen. Ook het aantal gemelde gevallen van seksuele mishandeling steef met drie procent. De categorie ‘seksuele dwang en uitbuiting’ kende een toename van zeven procent.

Het aantal gemelde verkrachtingen in Zweden is tussen 2008 en 2017 met 34 procent gestegen. Tussen 2005 en 2011 was er een gestage stijging, deels als gevolg van veranderingen in de wetgeving inzake seksuele geweldpleging, omdat meer misdrijven die voorheen als seksuele uitbuiting werden geclassificeerd als verkrachting. In de drie grootste steden van Zweden is het beeld gemengd. In Stockholm steeg het aantal gemelde verkrachtingen met 177 tot 782 meldingen, terwijl het aantal in Malmö en Göteborg lichtjes afnam.

“Verder onderzoek nodig”

“We moeten altijd voorzichtig zijn met het analyseren van gerapporteerde misdaden”, zegt criminologe Teresa Silva tegen The Local. “Uit de gerapporteerde misdaadstatistieken weten we niet of het misdrijf daadwerkelijk meer is voorgekomen, of dat mensen het alleen maar meer melden […] Wat vertellen deze statistieken ons dan niet? Gedetailleerde kenmerken van de slachtoffers bijvoorbeeld – we kennen hun demografische en sociale profiel niet, of als meer immigranten deze misdaden melden nadat ze meer geïntegreerd zijn in Zweden en zich ervan bewust zijn dat ze het kunnen melden.”

De Zweedse regering vroeg Brå te onderzoeken waarom het aantal gemelde verkrachtingen in het land toeneemt, en te onderzoeken of de verandering situationeel is, te maken heeft met bepaalde groepen daders of verband houdt met een toename van bepaalde vormen van seksuele misdrijven.

De sociaal-liberalen van de Centrumpartij (C) en de liberalen van de Moderaten (M), beiden oppositie, deden een oproep tot strengere straffen voor verkrachters. De sociaaldemocratische minister van Justitie Morgan Johansson (SAP) gelooft dat daarover een consensus bestaat over de partijgrenzen heen.

Bron : sceptr.net door Pieter Van Berkel

22 januari 2018Copyright © 2004-2018 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx