Catalonië hoeft niet te rekenen op het Europese Parlement
of de Commissie
Tot zondag 1 oktober dacht niemand in het Europees Parlement er aan om de situatie van Catalonië op de agenda van de plenaire debatten te zetten, hoewel er al langer voldoende reden toe was. In de aanloop naar het onafhankelijkheidsreferendum had de Spaanse overheid immers al proactief en overijverig ingegrepen in Catalonië om het referendum te verhinderen. Burgemeesters werden bedreigd met vervolging, websites uit de lucht gehaald, huiszoekingen verricht en campagnemateriaal en stemformulieren in beslag genomen. Met de arrestatie op 20 september van op zijn minst 14 Catalaanse regeringsfunctionarissen belandde men stilaan in ‘Turkse’ toestanden.

Ons Europees Parlementslid Gerolf Annemans confronteerde in een vraag aan de Europese Commissie de EU instituties met hun eigen verdragen en handvesten waarin grondrechten als de vrijheid van meningsuiting, van informatie, vergadering en vereniging worden ‘gewaarborgd’. Het was toen al duidelijk dat lidstaat Spanje meer en meer zondigde tegen deze principes.

‘Dialoog’

De matrakken en rubberkogels van de Guardia Civil op de dag van de kiesverrichtingen waren uiteindelijk de doorslaande argumenten om alsnog een debat te organiseren. Een debat dat nauwelijks een debat genoemd kan worden, want slechts één spreker per politieke groep werd toegelaten. Wanneer dus wordt opgeroepen tot een ‘dialoog in Catalonië’ is het opmerkelijk dat in het Europese huis geen dialoog of debat werd mogelijk gemaakt.

Vlaams-nationalisten gewaarschuwd

En zo belandden we in een rijtje van verklaringen waarin hoogstens halfslachtig het Spaanse politiegeweld werd veroordeeld. Europees Commissaris Timmermans gewaagde zelfs te spreken van ‘proportioneel geweld’. Voor de rest was het vanwege de christendemocraten, socialisten en liberalen één grote steunbetuiging aan Spanje onder het mom van ‘respect voor de grondwet, de rechtsstaat en fundamentele rechten in Spanje.’ Guy Verhofstadt bezwoer de Catalanen niet eenzijdig de onafhankelijkheid uit te roepen, de Italiaanse socialist Pittella riep luid aangemoedigd ‘We hebben geen nieuwe staten nodig!’ Ook Vlaams-nationalisten zijn bij deze gewaarschuwd.

Gerolf Annemans

De voorbije dagen hebben honderden Catalanen de postbussen van de Europese Parlementsleden bestookt waarin zij hun verontwaardiging uitschreeuwen en de hulp inroepen van de EU. Gerolf Annemans heeft deze Jordi’s en Núria’s allemaal individueel beantwoord met de boodschap: reken niet op de EU. Bij de televisiezender RT herhaalde hij deze boodschap.

05 oktober 2017Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx