Enerzijds, anderzijds
Francken bepleit take-backs,
terwijl Belgische marine als veerdienst voor economische migranten fungeert

Vandaag en morgen bespreken de Europese ministers van binnenlandse zaken de migratiecrisis in ItaliŽ. Namens BelgiŽ zijn zowel staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Francken (N-VA) als minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en minister van Justitie Koen Geens (CD&V) aanwezig. Voorspelbaar klopt Francken zichzelf weer stoer op de borst, maar zoals zo vaak blijkt er een enorme kloof te gapen tussen wat hij beweert en de realiteit.

In het radioprogramma ĎDe Ochtendí liet de staatssecretaris optekenen enkel Ďechteí vluchtelingen binnen te laten, maar geen economische migranten. Hij stelt er ook dat de Italiaanse regering, wiens land kreunt onder de massale toestroom van migranten, op de Belgische regering kan rekenen. Hij pleit er stoer voor meer take-backs. In het verleden liet Francken zich ook (terecht) laatdunkend uit over NGOís die vluchtelingen overbrengen naar ItaliŽ. Zijn houding getuigt evenwel van hypocrisieÖ

Uit cijfers die Barbara Pas opvroeg bij minister van defensie Steven Vandeput (N-VA) bleek namelijk dat de schepen van de Belgische marine exact hetzelfde doen als die NGOís. Zo bracht de Belgische marine tussen mei 2015 en december 2016 niet minder dan 2.047 vluchtelingen over naar ItaliŽ. En dus niet naar de Libische kust. Van de take-backs waarvoor Francken pleit, is dus helemaal geen sprake. Integendeel. Recentelijk nog berichtte de VRT over een operatie waarbij het Belgische fregat Louise-Marie 118 zwarte Afrikanen, overduidelijk economische migranten, overgedragen heeft aan Frontex en dus niet heeft afgezet aan de Libische kust zoals Francken bepleit.

Tom Van Grieken: ďHet getuigt van enig cynisme om enerzijds in ItaliŽ te pleiten voor take-backs en anderzijds exact het omgekeerde te doen. Er gaapt een kloof breder dan de Middellandse Zee tussen de beloftes die Francken maakt en het beleid van zijn regering. De Belgische marine is vandaag niet meer dan een veerdienst die economische migranten aan de Libische kust oppikt en afzet aan de Italiaanse. Ik vermoed dat het de Italiaanse regering ten goede zou komen moesten ze bedanken voor dat soort Ďhulpí.Ē

06 juli 2017Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx