Unia wil ook in private sector quota voor allochtonen
Naast de publieke sector moeten ook in de private sector quota voor allochtonen bestaan, vindt Unia. Bij overheidsdiensten moeten er bovendien meer quota ingevoerd worden, klinkt het. Ze vragen de regering een Koninklijk Besluit om “positieve acties” wettelijk toe te staan. Ook het Minderhedenforum staat achter dat idee.

Gelijkekansencentrum Unia pleit al langer voor een verfijning van de huidige antidiscriminatiewetgeving en een Koninklijk Besluit dat positieve discriminatie op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt moet toestaan. “Als het parlement echt wil meestrijden tegen discriminatie en racisme zal het de wet moeten verbeteren“, vindt Unia. Daarom pleit Unia voor meer quota in de publieke sector, en ook voor de invoering van quota in de private sector.

Private sector

In de publieke sector gelden al langer quota voor zogenaamde minderheden. Die maatregelen gaan echter niet ver genoeg vindt Unia. “De overheid heeft een voorbeeldfunctie en moet dus sneller sterkere maatregelen doen invoeren, zoals quota”, klinkt het. “Binnen de overheidsdiensten zouden alle departementen, en voor alle functieniveaus quota moeten gelden.”

“HET WETTELIJK KADER MAG NIET BLIJVEN HANGEN IN HET VRIJBLIJVENDE”

Maar ook in de private sector wil Unia quota voor minderheden, zoals allochtonen, invoeren. Unia pleit voor duidelijke actieplannen en streefcijfers. Wanneer die streefcijfers niet behaald worden binnen een bepaalde termijn, moet een “dwingend kader” worden ingevoerd. “Het wettelijk kader mag niet blijven hangen in het vrijblijvende”, vult Landry Mawungu, directeur van het Minderhedenforum aan.

“Er is zoveel bewijs verzameld dat sommige groepen telkens weer naast een job grijpen, dat positieve acties geoorloofd zijn”, stelt Unia. “Dankzij die maatregelen krijgen die groepen een duwtje in de rug, zodat ze gelijk aan de start komen.”

Zo wil Unia bijvoorbeeld dat werkgevers stageplaatsen of vakantiejobs voorbehouden voor minderheden en pleiten ze voor speciale aanwervingscampagnes gericht op specifieke doelgroepen. Dergelijke “positieve acties” moeten vastgelegd worden in een Koninklijk Besluit, vindt Unia. “Op sommige vlakken mist de wet namelijk armslag en schiet ze tekort voor slachtoffers.” Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) stelt dat het Koninklijk Besluit binnenkort voorgelegd zal worden.

Bron : sceptr.net door Tom Lallemand

Met uw belastinggeld wil UNIA ons discrimineren.

We moeten deze overheidsdienst van anti-Vlaams racisme afschaffen !

10 mei 2018Copyright © 2004-2018 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx