Burgeroorlog is inderdaad onvermijdelijk
De gevolgen waar het Vlaams belang al jaren voor waarschuwt en waar links alles liet verrotten komt als een boemerang tegen hun naïeve hersens terecht. In België waar links comfortabel lag te slapen omdat zij het Vlaams belang in een cordon sanitair afgezonderd hadden, moesten zij geen rekening houden met dertig percent van de kiezers die dagelijks met de verrijking geconfronteerd werden.

Voor de NL bevolking, een cordon sanitaire is een ondemocratische samenzwering van de gevestigde macht, waar onderling een akkoord afgesproken wordt geen rekening te houden met een partij en haar boodschap, wat hun stemmenaantal ook moge zijn. Een scenario die Wilders ook te wachten staat.

Zo was in veel Antwerpse gemeenten een situatie ontstaan waar 49 percent van de stemmen naar het Vlaams belang gingen, en waar al de andere partijen zelfs de maoïsten in de gemeenteraad moesten betrekken om een meerderheid te kunnen vormen. Van beleid voeren was geen sprake en zo kon de situatie in de wijken verder verrotten. Heel lang was je in Vlaanderen een neo-nazi. De fascistische en racistische brubbelpartij het Vlaams Belang gijzelde het migranten-discours. Wat een contradictie.

Om hun cordon sanitair te rechtvaardigen heeft links het Vlaams Belang de stempel van fascisme en rascisme opgemeten, zodat ieder die de maatschappijproblemen gerelateerd aan de moslims aankaartte een neonazi moest zijn, een paria waar geen rekening moest mee gehouden worden.

Die brubbelpartij is in Vlaanderen nog altijd de grootste oppositiepartij, dus velen ondervinden dagelijks de gevolgen van de ongebreidelde import van geïndoctrineerde analfabeten die verloren lopen in de moderniteit.

Je kunt ook brandhout maken van de bewering samen met zowat heel de linkerzijde die dat ook deelt, namelijk dat de toestand(en) in de Brusselse gettowijken (enkel) zouden te wijten zijn aan sociaal-economische factoren. Waarom zou iemand die arm is in je gezicht mogen spugen en ‘Nique ta mère’ (neuk je moeder, sic) zeggen?

De socialistische oom van mijn vader werd als timmerman in de jaren dertig werkloos; hij voerde actie, wijdde zich aan zelfstudie en gedroeg zich fatsoenlijk. Maar volgens de duistere journalistiek heeft de Marokkaanse jongeman die zich als een lul gedraagt zelf geen enkele verantwoordelijkheid; hij is het willoze en van iedere verantwoordelijkheid gespeende slachtoffer van ‘omstandigheden

Flauwekul, de onwil om zich fatsoenlijk te gedragen vloeit wel degelijk voort uit de onwil om zich te integreren. Een fenomeen dat op zijn beurt alles te maken heeft met de islam: “De onwil wordt namelijk maar al te zeer aangemoedigd in en rond de moskeeën.” Het probleem is niet sociaal-economisch, maar wel degelijk islamitisch.

De bevolking moet sociale verwezenlijkingen prijsgeven om die linkse hobby te kunnen blijven financieren, nu de kassen leeg zijn lonkt de bevolking naar die vermaledijde boodschappers, want links zegt nu wat Vlaams Belang en Wilders al jaren benoemen.

Bron : nageltjes door admin

22 juni 2017Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx