Tienduizenden gepensioneerden moeten plots belastingen betalen
In plaats van de fiscale pensioenval op te lossen, heeft de regering een nieuwe val gecreëerd. Tienduizenden gepensioneerden en invaliden die vorig jaar geen belasting betaalden, moeten dat nu wel doen.

De federale regering dacht in november dat ze een oplossing voor de fiscale pensioenval gevonden had. Die val leidt ertoe dat in sommige gevallen een verhoging van het brutopensioen uitmondt in een lager nettopensioen.

De oplossing geldt al voor de pensioenen die u ontving in 2017. Sinds december kunnen studiejaren worden afgekocht onder de nieuwe procedure.

‘Maar de correctie van de regering zorgt voor neveneffecten’, berekende de consultant PricewaterhouseCoopers (PwC). ‘Wie een maandelijks brutopensioen ontvangt dat tussen 1.263 en 1.329 euro ligt, kan er tot 100 euro per jaar op vooruitgaan. Maar tienduizenden gepensioneerden met een brutopensioen tussen 1.236 en 1.263 euro, kunnen tot 45 euro per jaar verliezen’, aldus pensioenexpert Pieter Gillemon.

Alleenstaanden

Alleenstaanden die hun pensioen aanvullen met werken, riskeren een nog groter verlies. Paul Roels van PROcrea Consulting: ‘Het verschil kan oplopen tot meer dan 700 euro op jaarbasis. Dat strookt niet met de overheidsinitiatieven om werken voor gepensioneerden met een voldoende lange loopbaan toe te laten.’

Dacht u eraan om deze maand nog studiejaren af te kopen, dan wacht u daar beter nog even mee. Want momenteel houdt een gepensioneerde die een pensioen tussen 1.236 en 1.329 euro ontvangt, netto nauwelijks iets over van 100 euro extra bruto. Gillemon: ‘Afhankelijk van de gemeentebelasting in de woonplaats van de gepensioneerde blijft van 100 euro pensioenverhoging in het beste geval 10,5 euro netto over, in het slechtste geval amper 2,6 euro.’

De regering doktert in het kader van de begroting van volgend jaar opnieuw een oplossing uit voor de fiscale pensioenval, aldus de specialisten van PwC.

‘De belastingdruk op de pensioenen zou nooit hoger mogen zijn dan de normale tarieven. Wie een pensioen van ongeveer 1.300 euro per maand heeft, zou ongeveer 60 euro netto moeten kunnen overhouden van een verhoging met 100 euro bruto.’ ‘Dat kan worden gefinancierd door de belastingvermindering voor hoge pensioenen af te zwakken. Is het wenselijk dat iemand met een pensioen van 5.000 euro per maand kan blijven genieten van een jaarlijkse belastingvermindering van ruim 700 euro?’, redeneert Dominique Vanhove, fiscaal expert van PwC.

Bron : tijd.be door Nadine Bollen

13 december 2017Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx