Beleid Francken blijft druppel op een hete plaat
In een vrije bijdrage aan weekblad ‘t Pallieterke haalt woordvoerder van Vlaams Belang Antwerpen Sam Van Rooy uit naar het beleid van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Ook heeft hij kritiek op de rol van de media in de gehele discussie.

“De combinatie van luie op sensatie gerichte media, slimme N-VA-communicatie en het immer sluimerende mediacordon tegen het Vlaams Belang, leiden ertoe dat de cijfers en feiten inzake asiel en migratie die er écht toe doen onderbelicht blijven. De media worden gedomineerd door de strijd tussen staatssecretaris Francken en de linkerzijde”, aldus Van Rooy.

“Hysterisch links”

“Op Twitter gaat Francken graag in discussie met hysterisch links, want dat is makkelijk scoren. Wanneer ik met ongemakkelijke feiten en cijfers kom, geeft […] Francken bijna nooit thuis. Zijn strategie bestaat erin met de regelmaat van de klok te communiceren over een zeer beperkt aantal stokpaardjes, met name het uitzetten van criminele vreemdelingen.”

Van Rooy erkent dat Francken het op dat laatste punt beter doet dan zijn voorgangers. “Maar afgezet tegen het totaal aantal illegalen, vreemdelingen en allochtone, vaak islamitische Belgen in onze gevangenissen, blijft het een druppel op een hete plaat”, schrijft de VB’er. “Het is evident dat moslimlanden niet meewerken om jihadisten en criminelen terug te nemen. Dat zou een reden te meer moeten zijn om ervoor te zorgen dat dergelijke lieden hier überhaupt niet kunnen binnenkomen.”

Dat Francken niet ijvert voor een permanente actieve opsporing en opsluiting kan er niet in bij Van Rooy. Hij wijst erop dat illegaliteit doorgaans bij toeval wordt ontdekt en dat de overgrote meerderheid daarvan straffeloos blijft. “De recente G20 in Duitsland liet immers opnieuw zien dat via grenscontroles duizenden criminelen kunnen worden onderschept. Een studie in 2016 […] wijst bovendien uit dat het controleren van de EU-binnengrenzen […] maar een fractie kost van wat de ongecontroleerde grenzen ons kosten.”

Volgens Van Rooy neemt de migratiestroom onder Francken echter allesbehalve af, onder meer door gezinshereniging zal het aantal in de nabije toekomst enkel toenemen. Van Rooy: “De overheid berekent echter niet eens wat de instroom van asielzoekers en migranten aan onze samenleving kost. De Nederlandse wiskundige en antropoloog Dr. Jan van de Beek rekende uit dat de massale influx van asielzoekers en migranten onze verzorgingsstaat kapotmaakt. Ook tegenover de door de N-VA geroemde arbeidsmigratie staat Dr. Van de Beek negatief.”

“België is een immigratieland”

In Duitsland werd berekend dat slechts 15% van de nieuwe migranten werk heeft. In België zijn die cijfers volgens Van Rooy nog schrijnender. “Denktank Itinera trok eind 2016 aan de alarmbel: op 3.056 asielzoekers namen er slechts 111 of 3,6% deel aan de arbeidsmarkt.”

“Omdat de regering geen rem zet op het aantal asielzoekers, liep vorig jaar de kostprijs voor alleen al de opvang en begeleiding van asielzoekers op tot 1,3 miljard euro. Voor dit jaar gaat het wat dat betreft over 1 miljard euro. Daar zitten nog niet eens de asieluitgaven voor de lokale overheden en OCMW’s in vervat. Vorig jaar ontvingen 27.587 asielzoekers een leefloon, goed voor 188 miljoen euro: een record. In Leuven, waar Francken thuis is, is het aantal leefloners dit jaar met 52 procent gestegen; maar liefst 58 procent van de leeflonen gaat er naar asielzoekers, aldus Van Rooy.

Volgens hem is het globale immigratieplaatje onder Francken niet veranderd. Van Rooy: “Vorig jaar kwamen er maar liefst 41.459 nieuwe Belgen bij, een stijging met bijna zestig procent ten opzichte van 2015 en het vierde hoogste aantal in 42 jaar. In 2013 was het aantal immigraties van vreemdelingen ongeveer 122.000; in 2015 en 2016 lag het rond de 130.000. ‘België’, zo concludeerde het Federaal Migratiecentrum Myria dit jaar, ‘is vandaag de dag vooral een immigratieland’.”

“De asielcentra van vandaag zijn de Molenbeken en Borgerhouten van morgen”

Hij wijst ook op het cultureel-religieuze aspect, dat volgens hem onderschat wordt. “Nadat hij nota bene Franckens cursus ‘Omgaan met vrouwen’ had gevolgd, verkrachtte een jonge Afghaanse asielzoeker in 2016 een jonge medewerkster in de kelder van een opvangcentrum in Menen. […] Francken gelooft dat je de eeuwenoude, door heilige islamitische bronnen gepropageerde denkbeelden en de mentaliteit die daaruit voortkomt kunt veranderen met een cursusje […]. De asielcentra van vandaag zijn de Molenbeken en Borgerhouten van morgen.”

“Niet alleen is België helaas nog altijd een land, er is ook nog altijd geen grens”, schrijft Van Rooy - verwijzend naar een passage uit een boek van Francken -. “En omdat de regering en Francken ervoor kiezen om slaafs de EU te volgen en zich niet zoals Hongarije te verzetten tegen de asiel- en migratiedictaten van Juncker, zal die grens er niet komen. Dat illegalen in Brussel, na maandenlang voor overlast te hebben gezorgd, nu zelfs een hotel kraakten en bezetten, zou nochtans een wake-upcall moeten zijn.”

Bron : sceptr.net door Pieter Van Berkel

21 september 2017Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx