CD&V Schoten
de schijnheiligheid kent geen grenzen kan het nog hypocrieter ?

Vorige week woensdag verscheen een artikel in Gazet van Antwerpen over de A102. Dit is de verbindingsweg tussen Ekeren en Wommelgem die de ring van Antwerpen moet ontlasten. In het artikel is er sprake van spoedoverleg tussen de partijen van de coalitie en de oppositie. Alle oppositie ? Neen, Vlaams Belang werd "beleefd" buiten dit overleg gehouden. Uit goede bron vernamen we dat het initiatief voor dit overleg uitging van de CD&V.

Deze partij die zich beroept op de christelijke waarden schrijft op haar webstek het volgende, onder de rubriek "waar staan we voor?":

CD&V staat voor een warme samenleving waar iedereen, jong of oud, arm of rijk, zorgbehoevend of zeer vitaal, van welk geslacht, kleur of geaardheid ook, zich thuis voelt in onze maatschappij.
{Iedereen inbegrepen} dus.


Hahaha, iedereen inbegrepen ?! NIET IEDEREEN NATUURLIJK ! De partij van "iedereen inbegrepen" sluit maar liefst 2.934 Schotense kiezers uit ! Van een tsjevenstreek kunnen we hier nog moeilijk spreken, dit is pure discriminatie.

Voor alle duidelijkheid willen we hier nog aan toevoegen dat Vlaams Belang Schoten voorstander is van de aanleg van de A102 in een volledig ondertunnelde versie, zonder bovengrondse graafwerken en met behoud van de bovenliggende bos- en natuurgebieden.

Piet Bouciqué

15 februari 2017
Facebook en discriminatie


Een lid van het Schotens Vlaams Belang werd om het publiceren van bovenstaande foto voor dertig dagen geblokkeerd door "farcebroek".

Misschien eens bij Unia ten rade gaan !!

Maar alle gekheid op een stokje. Zolang het "rechts" is moet het weg, alles wat "links" is moet kunnen.

Mijn voorstel : verhuis de "linksen" naar de zogenaamde "onveilige afrikaanse" landen, ze kunnen daar hun droom van de "multikul" waarmaken.

Ze bekeren er zich tot de islam en Europa krijgt zijn religie en cultuur terug.

Karel Blockx

07 maart 2017
Maaibeurt zorgt voor extra bloemen en bijen
De nieuwe gemeentelijke groenvisie bepaalt op welke manier we het Schotens groen best beschermen. Een van die maatregelen is een minder intensief groenbeheer: hagen worden heggen, gazons worden bijenvriendelijke bloemenweiden en bodembedekkers overgroeien de vaak nog onbegroeide bodem. De schrale zandbodems van Schoten maken het mogelijk om op verschillende plekken fraaie bloemengraslanden te laten ontwikkelen.

Het gras wordt niet meer overal wekelijks gekortwiekt dus, maar nog slechts tweemaal per jaar. We volgen daarbij het Bermdecreet dat bepaalt dat een eerste keer mag gemaaid worden na 15 juni, een tweede keer na 15 september. Momenteel is de eerste maaibeurt volop aan de gang. Een tweede maaibeurt volgt dus bij het begin van de herfst. Intussen krijgen bloemen en planten de kans om zich te verspreiden zodat Schoten jaar na jaar bloemrijker en fleuriger wordt.

Vanzelfsprekend wordt in deze groenvisie rekening gehouden met de gebruikers van het openbaar domein: intensief gebruikte delen worden nog steeds gemaaid als gazons, bij twijfels over de verkeersveiligheid worden bloemrijke graslanden gekortwiekt en ook rondom zitbanken worden gazonstroken voorzien.

Begraafplaats

Ook de begraafplaats wordt op deze manier omgevormd tot een begraafpark. Waar mogelijk passen we bovenstaande technieken toe. Gangpaden worden uiteraard regelmatig gemaaid en ook rondom de graven dient alles netjes onderhouden te worden.

De rood omrande zones op deze kaart worden 2x per jaar gemaaid en evolueren naar bloemrijk grasland. Al de rest moet beheerd worden als kort gazon. In park A en B worden enkel de open zones zonder graven extensief gemaaid, de rest is kort gazon.

Op het einde van het groeiseizoen wordt het aangepaste beheer geëvalueerd en daar waar nodig bijgestuurd.

Redenen opmaak groenvisie
 • Pesticiden
  Aangezien pesticiden giftig zijn en het drinkwater besmetten is het voor gemeentebesturen verboden deze nog te gebruiken. We staan hier uiteraard achter, maar het gevolg is wel dat het niet langer mogelijk is om elk plukje onkruid te verwijderen.

 • Bijen
  De laatste jaren merken we een alarmerende daling van het aantal bijen. Dit heeft verschillende oorzaken, maar door te zorgen voor bloemrijke graslanden kunnen we de bijen helpen overleven. Ze zijn immers van onschatbare waarde.

 • Klimaatverandering
  De verandering van dit klimaat heeft een grote impact op planten en dieren. Door een diverse en gelaagde groenvoorziening zorgt de gemeente voor een robuust en veerkrachtig openbaar groendomein dat is opgewassen tegen de klimaatprognoses.

 • Risicospreiding
  Door de diverse samenstelling van het groendomein kan één bepaald insect niet uitgroeien tot een plaag waardoor we voorkomen dat een groot deel van de beplanting verloren gaat. Denk maar aan de buxusmot.
Bron : schoten.be

26 juni 2017
Geen stad in ons dorp
Beste Schotenaren,

Onze centrumwijk dreigt te verstikken door een gigantisch bouwproject in het binnengebied Kruispadstraat, Fluitbergstraat, Zaatstraat en Th. Van Cauwenberghslei. Daarnaast komt nog eens het project Havenplein met hoogbouw en nog eens honderden woningen het centrum van Schoten verder verstedelijken.

Deze aanslagen op onze dorpskern zijn voor ons “een brug te ver”. Inderdaad, het toegenomen verkeer aan brug 14 zal voor monsterfiles zorgen en dreigt onze dorpskern nog meer onleefbaar te maken !

Wij roepen u op om bezwaar aan te tekenen tegen deze aanslag van de bouwpromotoren op onze dorpskern met de medewerking van het gemeentebestuur.

U kan tot 1 augustus bezwaar aantekenen. Het is niet toevallig dat het openbaar onderzoek in deze periode van het jaar wordt georganiseerd !

Ga met ons in het verzet en dien bezwaar in !

Het adres voor het indienen van uw bezwaar is College van Burgemeester en Schepenen, Markt 1, 2900 Schoten.

Teken hier de petitie "GEEN HOOGBOUW in SCHOTEN !"

Het Bestuur, Vlaams Belang Afdeling Schoten

16 juli 2017


Dertig bezwaren tegen project
'Wonen aan de Vaart'

Het geplande bouwproject 'Wonen aan de Vaart' in Schoten blijft op protest stoten. Bewoners van de Fluitbergstraat, Van Cauwenberghslei en Kruispadstraat vrezen onder ander verkeers- en wateroverlast. Het openbaar onderzoek leverde dertig bezwaarschriften op.

Toen projectontwikkelaar Mevacom eind 2015 het bouwproject 'Wonen aan de Vaart' voorstelde, klonk er al protest in de omgeving. Intussen zijn we enkele stappen verder in het bouwdossier en is het ongenoegen er nog steeds. Het openbaar onderzoek werd zopas afgerond en dertig betrokkenen tekenden bezwaar aan.

"Dat is vrij veel, want heel wat mensen waren in juli op vakantie", zegt Johan Pittoors, wijkvoorzitter van centrumzone Schoten. "De omwonenden vrezen te worden geconfronteerd met een aantal problemen. Een project met 255 wooneenheden en vijf bouwlagen is gewoon te grootschalig op deze plaats. Dat gaat ongetwijfeld verkeersproblemen en extra parkeerdruk opleveren. Bovendien is er te weinig groen voorzien en dreigt door de verregaande betonnering wateroverlast."

Bij Mevacom relativeren ze de mogelijke problemen. "255 wooneenheden lijkt veel, maar de oppervlakte van het bouwperceel is dan ook groot", nuanceert de projectontwikkelaar. Bovendien benadrukt Mevacom dat men wel degelijk werk zal maken van een aantal groenvoorzieningen.

De gemeenteraad van Schoten beslist in principe dit najaar over het dossier. "Onze stedenbouwkundige ambtenaar en de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening zullen zich nu over de bezwaren buigen", legt bevoegd schepen Erik Block (CD&V) uit.

Bron : HLN door KDC

10 augustus 2017
Man beschoten tijdens ochtendwandeling met hond
Parket gaat uit van meerdere schutters

Een 29-jarige man werd donderdagvoormiddag beschoten tijdens een ochtendwandeling met zijn hond in Schoten. Er zou vijf keer geschoten zijn, het slachtoffer zou drie keer geraakt zijn, meldt VTM. Het parket gaat uit van meerdere schutters.

De politie houdt een grote actie in de omgeving van de Braamstraat, maar kon voorlopig nog geen verdachten oppakken. Er wordt ook een politiehelikopter ingezet bij de zoekactie.

“Donderdagochtend iets voor 8 uur werd een man van 29 beschoten terwijl hij aan het wandelen was met zijn hond. Hij werd geraakt in zijn been, maar er is nog geen zicht op de ernst van zijn verwondingen”, zegt parketwoordvoerster Sylvie Van Baden. , klinkt het nog.

De gespecialiseerde diensten van de federale gerechtelijke politie, evenals het lab zijn ter plaatse gekomen. “De feiten worden voorlopig als poging tot moord gekwalificeerd”, aldus parketwoordvoerster Sylvie Van Baden.

Niet de eerste keer

Volgens buren is het de tweede keer dat de man werd beschoten. Hij werkt, nog volgens buren, aan de haven.

Bron : nieuwsblad.be

10 augustus 2017


Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx