CD&V Schoten
de schijnheiligheid kent geen grenzen kan het nog hypocrieter ?

Vorige week woensdag verscheen een artikel in Gazet van Antwerpen over de A102. Dit is de verbindingsweg tussen Ekeren en Wommelgem die de ring van Antwerpen moet ontlasten. In het artikel is er sprake van spoedoverleg tussen de partijen van de coalitie en de oppositie. Alle oppositie ? Neen, Vlaams Belang werd "beleefd" buiten dit overleg gehouden. Uit goede bron vernamen we dat het initiatief voor dit overleg uitging van de CD&V.

Deze partij die zich beroept op de christelijke waarden schrijft op haar webstek het volgende, onder de rubriek "waar staan we voor?":

CD&V staat voor een warme samenleving waar iedereen, jong of oud, arm of rijk, zorgbehoevend of zeer vitaal, van welk geslacht, kleur of geaardheid ook, zich thuis voelt in onze maatschappij.
{Iedereen inbegrepen} dus.


Hahaha, iedereen inbegrepen ?! NIET IEDEREEN NATUURLIJK ! De partij van "iedereen inbegrepen" sluit maar liefst 2.934 Schotense kiezers uit ! Van een tsjevenstreek kunnen we hier nog moeilijk spreken, dit is pure discriminatie.

Voor alle duidelijkheid willen we hier nog aan toevoegen dat Vlaams Belang Schoten voorstander is van de aanleg van de A102 in een volledig ondertunnelde versie, zonder bovengrondse graafwerken en met behoud van de bovenliggende bos- en natuurgebieden.

Piet Bouciquť

15 februari 2017
Facebook en discriminatie


Een lid van het Schotens Vlaams Belang werd om het publiceren van bovenstaande foto voor dertig dagen geblokkeerd door "farcebroek".

Misschien eens bij Unia ten rade gaan !!

Maar alle gekheid op een stokje. Zolang het "rechts" is moet het weg, alles wat "links" is moet kunnen.

Mijn voorstel : verhuis de "linksen" naar de zogenaamde "onveilige afrikaanse" landen, ze kunnen daar hun droom van de "multikul" waarmaken.

Ze bekeren er zich tot de islam en Europa krijgt zijn religie en cultuur terug.

Karel Blockx

07 maart 2017Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx