Glόhwijnstand

Iedereen van harte welkom op onze glόhwijnstand op de zaterdagmarkt van 11 januari t.h.v. het Gelmelenhof !

U kan er terecht voor een warm wijntje of glaasje chocolademelk.

We toasten graag met jullie op een gezond en sprankelend 2014 !

Bestuur en mandatarissen Vlaams Belang

08 januari 2014


Onzin en leugens van de "verandering" partij

Met veel interesse lezen we in verschillende media de "goed nieuws show" van de Schotense N-VA.

Zo schrijft de burgervader in "De Bode van Schoten" het volgende : ik citeer, "Ik wil heel duidelijk zijn: neen (verhoging belastingen).... iedereen zal een beetje meer moeten detalen voor sommige specifieke diensten of wat minder krijgen aan subsidie." einde citaat.

De enige VLD schepen is nog meer optimist, hij schijft in "Het Nieuwsblad" onder de titel "Belastingen stijgen niet" het volgende: ik citeer "Ondanks de moeilijke context, presenteert de gemeente Schoten geen crisisbudget. Schulden worden afgebouwd, maar de belastingen gaan niet naar omhoog...

Op de gemeentelijk webstek kan men het volgende lezen: "Een aantal lokale belastingen en retributies worden wel licht aangepast, andere na vele jaren geοndexeerd."

Allemaal goed en wel, maar laten we eens kijken welke verhogingen en of verlagingen er zo al zijn. Het is wel een ellenlange opsomming maar het lezen loont de moeite, zo zul je zien dat hetgeen verteld werd in de media helemaal niet correct is, het zijn leugens niet meer of niet minder

BELASTINGEN2014-20192006-2012VERSCHIL
Afgifte administratieve stukken
nieuwe reispas
+ 28%
spoedprocedure nieuwe reispas
30€21€+ 43%
uittreksel uit het vergunningenregister
25€10€+ 150%
uittreksel uit het plannenregister
25€10€+ 150%
stedenbouwkundig attest
50€25€+ 100%
verblijfsvergunning vreemdelingen
0,8€0,8€?? 0% ??
kapvergunning
35€15€+ 134%
huwelijksboekje
20€15€+ 30%
Begraafplaats
ontgraven stoffelijk overschot
1000€250€+ 300%
ontgraven asurn of verplaatsen
250€150€+ 150%
personen vreemd aan gemeente
1000€250€+ 300%
Bouwen - verbouwen
per kubieke meter
0,5€0,4€+ 25%
minimum
25€7,5€+ 333%
naar straat gerichte gevels
0,5€0,4€+ 25%
minimum
25€10€+ 150%
schutsels, afsluitingen, bouwsteigers, luifels, containers, stellingen
per vierkante meter
0,20€0,15€+ 13%
minimum per dag
0,50€+ 500%
minimum belasting
25€-???
Onbebouwde gronden
per strekkende meter perceellengte
12,5€9,92€+ 26%
minimale aanslag
150€148,75€+ 1%
Publiciteitsborden
per vierkante meter
30€25€+ 20%
Rendez-vous huizen5000€2480€+ 104%
Sluikstorten500€250€+ 100%
Stoelen, tafels, waren op openbare weg (minimum)30€25€+ 20%
RETRIBUTIES2014-20192006-2012VERSCHIL
Begraafplaats
concessies: 1 persoon
400€250€+ 36%
concessies: 2 personen
700€437,50€+ 60%
concessies: 3 personen
950€625€+ 36%
concessies: 4 personen
1400€1000€+ 40%
concessies: 5 personen
1650€1187,50€+ 34%
concessies: 6 personen
1900€1375€+ 32%
gebruik van de rouwkamer
25€15€+ 67%
Ophalen grof vuil50€62€- 19%
Huwelijk of samenwoningscontract
maandag t.e.m. donderdag
30€-???
vrijdag en zaterdagvoormiddag
80€50€+ 60%
vastgestelde brugdag
100€75€+ 33%
Gebruik jeugdlokaal Park-iet75€60€+ 25%
TOELAGEN2014-20192006-2012VERSCHIL
jeugdraad
1400€2363€- 36%


Deze tabel is verre van volledig daar ook in de gemeenteraad van januari een reeks belastingen en retributies moeten gestemd worden, eveneens zijn er in de loop van het vorige jaar verschillende agendapunten verdaagd ("de kracht van verdaging" van N-VA).

Er is wel duidelijk een trend te zien, de belastingen en retributies stijgen en niet zo'n klein beetje zoals de huidige coalitie ons wil doen geloven. Dat de opcentiemen en onroerende voorheffing niet stijgen klopt, maar deze zijn ook ιιn van hoogste van de regio, wat N-VA ook durft te beweren.

Ook het betalen voor groenafval, houtafval, steenpuin.... in het recyclagepark doet zijn intrede. Let ook op de waterfactuur waar de gemeente een taks (verdoken belasting) op heft, die omhoog gaat.

Dat belastingen stijgen is wel normaal, maar met zulke proporties. !!

Weet dus wat zowel N-VA als CD&V met jullie voor hebben, goed bestuur is wel iets anders. Denk daar eens aan in mei wanneer u het stemhokje binnen gaat.

Karel Blockx

12 januari 2014


Onzin en leugens van de "Denken. Durven. Doen." partij (vervolg)
Ophouden is een woord dag niet gekend is bij het huidige bestuur, lees NV-A. Na een reeks belastings- en retributievehogingen en een resem toelagenverminderingen op de gemeenteraad van oktober, was het in december weer prijs.

Een overzicht van het "goed bestuur" ten !! gunste !! van de Schotenaar :

BELASTINGEN2014-20192006-2012VERSCHIL
Afhalen huisvuil en PDF
40 liter - restafval
1,52€1,34€+ 13%
40 liter - PDF
1,39€1,22€+ 14%
60 liter - restafval
2,28€2,01€+ 13%
60 liter - PDF
2,08€1,83€+ 12%
80 liter - restafval
3,04€2,68€+ 13%
80 liter - PDF
2,77€2,44€+ 14%
120 liter - restafval
4,56€4,02€+ 13%
120 liter - PDF
4,16€3,66€+ 14%
180 liter - restafval
6,84€6,03€+ 14%
180 liter - PDF
6,24€5,49€+ 12%
240 liter - restafval
9,12€8,04€+ 14%
240 liter - PDF
8,32€7,32€+ 13%
500 liter - restafval
19,01€16,50€+ 15%
500 liter - PDF
17,34€15,00€+ 16%
750 liter - restafval
28,52€24,75€+ 16%
750 liter - PDF
26,01€22,50€+ 16%
1000 liter - restafval
38,02€33,00€+ 15%
1000 liter - PDF
34,68€30,00€+ 12%
1100 liter - restafval
41,82€36,30€+ 15%
1100 liter - PDF
38,15€33,00€+ 16%
Afgifte administratieve stukken
elektronische identiteits- of vreemdelingenkaart
gewone procedure
20€10€+ 100%
spoedprocedure
122€87,12€+ 40%
extreme spoedprocedure
187€139,15€+ 34%
Kids-ID
gewone procedure
1,20€+ 483%
spoedprocedure
110€78,65€+ 40%
extreme spoedprocedure
175€130,68€+ 34%
RETRIBUTIES2014-20192006-2012VERSCHIL
Afgifte administratieve stukken
genealogische opzoekingen (per uur)
40€15€+ 167%
Gebruik lokalen Kasteel
voor niet commerciλle doeleinden
Grote zaal (zonder inkomgeld)
55€50€+ 10%
Grote zaal (met inkomgeld)
83€75€+ 11%
Tentoonstellingsruimte als polyvalente zaal (zonder inkomgeld)
66€60€+ 10%
Tentoonstellingsruimte als polyvalente zaal (met inkomgeld)
100€90€+ 11%
Empirezaal (zonder inkomgeld)
28€25€+ 12%
Empirezaal (met inkomgeld)
41€37,50€+ 10%
Ridderzaal (zonder inkomgeld)
38€35€+ 9%
Ridderzaal (met inkomgeld)
57,50€52,50€+ 10%
Zolder (zonder inkomgeld)
33€30€+ 10%
Zolder (met inkomgeld)
49€45€+ 9%
Salon (zonder inkomgeld)
12€10€+ 20%
Salon (met inkomgeld)
17€15€+ 14%
Torenlokaal (zonder inkomgeld)
12€10€+ 20%
Torenlokaal (met inkomgeld)
17€15€+ 14%
Beheerraad (zonder inkomgeld)
12€10€+ 20%
Beheerraad (met inkomgeld)
17€15€+ 14%
Foyer
51€46,50€+ 10%
Foyer (niet Schotense vereniging)
85€77,50€+ 10%
voor commerciλle doeleinden
Grote zaal
220€200€+ 20%
Grote zaal (niet Schotense vereniging)
400€350€+ 14%
Tentoonstellingsruimte als polyvalente zaal
110€100€+ 10%
Tentoonstellingsruimte als polyvalente zaal(niet Schotense vereniging)
220€200€+ 10%
Empirezaal
110€100€+ 10%
Empirezaal(niet Schotense vereniging)
220€200€+ 10%
Ridderzaal
110€100€+ 10%
Ridderzaal(niet Schotense vereniging)
220€200€+ 10%
Zolder
100€90€+ 11%
Zolder(niet Schotense vereniging)
200€180€+ 11%
Salon
70€60€+ 17%
Salon(niet Schotense vereniging)
135€120€+ 13%
Torenlokaal
70€60€+ 17%
Torenlokaal(niet Schotense vereniging)
135€120€+ 13%
Beheerraad
12€70€+ 17%
Beheerraad(niet Schotense vereniging)
135€120€+ 13%
tentoonstellingsruimte : tarief per dag: van 10 u.00 tot 22 u.00
voor niet commerciλl gebruik
weekdag
50€42€+ 19%
weekdag(niet Schotense vereniging)
90€80,50€+ 12%
zaterdag, zondag, feestdag
90€80,50€+ 12%
zaterdag, zondag, feestdag(niet Schotense vereniging)
175€158€+ 11%
voor commerciλl gebruik
weekdag
175€158€+ 11%
weekdag(niet Schotense vereniging)
270€234€+ 15%
zaterdag, zondag, feestdag
270€234€+ 15%
zaterdag, zondag, feestdag(niet Schotense vereniging)
350€313€+ 12%
Openbare markt (halfjaarlijks)65€60€+ 8%
Wijklokalen (per dagdeel)
zonder inkom
12€10€+ 20%
met inkom
17€15€+ 13%
zonder inkom(niet Schotense vereniging)
45€40€+ 13%
met inkom(niet Schotense vereniging)
55€50€+ 10%
De Kaekelaar
Basiskost
300€200€+ 50%
Basiskost(niet Schotense vereniging)
450€300€+ 50%
Basiskost(commercieel)
900€650€+ 32%
TOELAGEN - TUSSENKOMSTEN2014-20192006-2012VERSCHIL
Begrafeniskosten oud-strijders
30€27,27€+ 10%
Nierdialyse
45€37,18€+ 21%
Gezinshulp (per uur)
0,45€0,50€- 10%
Gehandicapte volwassenen
80000€70000€+ 14%
Waardebon (huwelijk ...)
25€40€- 37%


Hopelijk komt er nu een einde aan al die verhogingen onder het mom van 'indexaanpassing', 'opgelegd door de provincie, Vlaamse regering' of door de 'Schotense NV-A'.

Opmerkelijk zijn wel de belastingen op het gebruik van de lokalen, voor niet commercieel gebruik, in "Het Kasteel". De vermelde bedragen zijn steeds voor Schotense verenigingen terwijl voor niet-Schotense verenigingen de prijzen onveranderd blijven. Eigenaardig, toch !
Ook als we kijken naar het gebruik voor commerciλle doeleinden moeten we vaststellen dat de verhoging voor Schotense verenigingen hoger ligt dan voor niet-Schotense. Wil men ons weg in Schoten ?

Het containerpark betalend, ja dus. Grof vuil, gemengd bouw- en sloopafval en grond wordt belast met 0,2€ per kilo. Zuiver steenpuin, hout en groenafval wordt belast met 0,03€ per kilo.

Betalen dus, maar wisselgeld terug krijgen, NEEN hoor. Hier hebben de slimmerikken gedacht aan een waardebon, dus ik moet terug naar dat park om mijn zuurverdiende centjes terug te krijgen tot mijn waardebon eindelijk op is.

Eigenaardig, het groenafval wordt per kilo aangerekend in het containerpark terwijl de veertiendaagse thuisafhaling per liter wordt aangerekend, men werk dus met twee maten en gewichten. Wettelijk ??

Bij het afhalen van identiteits- of vreemdelingenkaart heeft men moeite met getallen achter de komma. Te moeilijk, al dat kleingeld in de kassa, daarom afronden maar. Eigenaardig genoeg steeds naar de hogere eenheid. Voorbeeld: 4,20€ wordt 5,00€, met andere woorden 32 oude BF zomaar in de gemeentekas, en de Schotenaar blijft dit maar pikken.

Wat zijn die slogans eigenlijk nog waard ?

"De kracht van Verandering" beter ware "De kracht van Verzuring"

"Denken. Durven. Doen." inderdaad "Denk goed na in mei, Durf te kiezen en Doe het voor Vlaams Belang"

Karel Blockx

04 februari 2014
Een nieuw logo mag wat kosten
Amsterdam: 100.000 euro - prov. Antwerpen: 2.000.000

Europa gaat nog steeds gebukt onder (de gevolgen van) de financiλle crisis. Overal wordt de broeksriem wat aangetrokken en besparingen op gemeentelijk niveau zijn in veel gevallen de tijdelijke oplossing. In Amsterdam echter heeft men blijkbaar nog een flink spaarpotje staan.

Net zoals een stad als Antwerpen bestaat de hoofdstad van Nederland uit verschillende districten, al heten ze daar ‘stadsdelen’. Recent werden een aantal van die stadsdelen samengevoegd en de stad wilde daarom die nieuwe situatie kracht bijzetten doormiddel van een nieuw algemeen stadslogo.

Om die zware creatieve taak tot een goed einde te brengen werd een reclamebureau aangesteld, want zo gaat dat dan. Kijk naar het nieuwe logo van de provincie Antwerpen bijvoorbeeld.

het oude logo :oud logo

het nieuwe logo :nieuw logo


Ook daar werd de ‘opmaak’ uitbesteed aan een gespecialiseerd bureau. Het resultaat is een onversneden vrijmetselaarslogo, namelijk een simpele driehoek, verwijzend naar de piramides van de loge. Vanzelfsprekend zal men dit nooit toegeven, maar het is al te duidelijk. Ook het vorige logo bevatte deze symboliek, de provincie is dan ook al jaren in handen van liberalen en socialisten aangevuld met de tijdelijke winnaars van de verkiezingen.

Bij de stad Amsterdam kreeg men voor het nieuwe logo een factuur van 100.000 euro voorgeschoteld. Uiteraard is daarbij de totale omschakeling nog niet verrekend. Deze prijs is niet abnormaal, moest het geen crisis zijn ιn vooral, moest het logo ιcht nieuw zijn. Maar neen, men heeft bij reclamebureau Edenspiekermann enkel maar op de ‘enter’-knop gedrukt en klaar was Kees. Het woord ‘Amsterdam’, dat eerst achter het woord ‘Gemeente’ stond, is simpelweg door een druk op de knop verplaatst naar de lijn eronder. 100.000 euro! Alstublieft!

De provincie Antwerpen moet overigens niet onderdoen. De totale veranderingsoperatie van het oude logo naar de huidige driehoek (meer is het echt niet) kost de belastingbetaler 2.000.000 euro. Terecht merkte VB-provincieraadslid Tim Willekens op dat “de mensen die op wachtlijsten van de provinciale gehandicaptenzorg staan blij zullen zijn dat er nu op het minst een nieuw logo aan de muur van het gebouw prijkt, waar ze met een bang hart afwachten wanneer er voor hen een plaatsje vrij komt”. Geluk zit in de kleine dingen zullen we maar denken, maar hij heeft gelijk. Met dat budget kon men wel een aantal plaatsen bij creλren. Het is een kwestie van prioriteiten.

Bron : Rechts actueel door Bert Deckers

Graag even volgende bedenking naar aanleiding van het enorme bedrag dat de provincie (lees belastingsbetaler) moet ophoesten voor deze onzin.

De provincie Antwerpen zou momenteel een onderzoek doen of het eventueel haalbaar is om in de provincie te voorzien van gratis wifi, dit om het internet democratisch te maken.

Niet aan de orde, na de forse besparingen (!!! hallo !!!) die we doorgevoerd hebben, zeggen de CD&V en N-VA (!! Durven, Doen,) !!

Even verder kijken;

In Walloniλ wou Waals minister van Economie Marcourt oorspronkelijk 3 miljoen vrij maken voor wifi in Bergen, het voorstel is ondertussen uitgebreid naar verscheidene steden. Zo kan je bijvoorbeeld in Luik gratis op draadloos internet surfen.

Sinds 2007 gratis draadloos internet in Parijs waar er nu zoal 400 hotspots zijn met een kostprijs van 2,5 miljoen euro.

Internet wordt tegenwoordig niet alleen binnenshuis gebruikt, het moet zo stilaan overal en voor iedereen toegankelijk zijn. Ik zie vaak genoeg mensen sukkelen op zoek naar wifi.

Dit is zeker een veel beter concept dan 2 miljoen euro (80 miljoen oude BF, wablief ?) te vergooien aan een dwaas logo, maar er zijn nog zoveel andere zaken die moeten opgelost worden en een zekere prioriteit moeten krijgen.

Slotsom : Schaf die geldverspillende provincieraad af, iets waar het Vlaams Belang al lang voor ijvert !!

Karel Blockx

06 februari 2014
Vlaams Kruis Schoten

...trots op 29 pas opgeleide hulpverleners

De raadzaal was onlangs maar net groot genoeg om alle 29 kersvers gediplomeerden van het Vlaamse Kruis een plekje te geven. Ze werden door het gemeentebestuur officieel ontvangen omwille van hun engagement en kregen uit handen van de burgemeester het verdiende getuigschrift dat aantoont dat ze eerste hulp snel en adequaat kunnen toedienen aan mensen in nood."Eιn van de redenen van het gestegen aantal gediplomeerden is dat het Vlaamse Kruis in Schoten sinds vorig jaar naast een woensdagavondreeks ook een zaterdagreeks organiseert, met groot succes". aldus cursusverantwoordelijke Daniel Van Temsche.

Het Schotense team focust zich enerzijds op professionele eerstehulpverlening tijdens manifestaties en engageert zich anderzijds voor kwalitatieve EHBO-opleiding aan de bevolking. "Qua hulpverlening op manifestaties zorden onze vrijwilligers in 2013 op een 120-tal manifestaties voor een uitgebouwde EHBO-post", aldus Van Temsche. "Op de kleinere hulpposten werden in totaal meer dan 700 mensen verzordd gedurende 3960 gezamelijke permanentie-uren. Bovenop die 700 verzorgingen komen nog alle mensen die op grotere manifestaties hulp nodig hadden: zo hielpen de Schotense medewerkers op de zomerfestivals net geen 1000 slachtoffers verder."

"Om als hulpdienst te kunnen interveniλren op manifestaties - en zo nodig bij rampen - beschikken we over twee volledig uitgeruste ambulances, een wagen voor vervoer van personen en materiaal en een mobiele hulppost die permanent in de beste staat worden gehouden." De professionalisering die Het Vlaamse Kruis de laatste 10 jaar heeft gekend, onder andere op vlak van interventiematerieel en opleiding van medewerkers, wordt voortgezet. "Het blijft voor ons van essentieel belang dat we werken met goed materiaal. Door constante bijscholingen willen we ook de professionaliteit van onze hulpverleners hooghouden. Zodat iedereen zich verder kan ontplooien binnen de vereniging", aldus nog Van Temsche.Bron : Bode van Schoten

Karel Blockx

21 mei 2014
Schotense markt
Onze militanten waren zaterdag ll. paraat om de marktbezoekers er van te overtuigen voor de juiste partij en de juiste kandidaten te stemmen: lijst nr. 3.

Zowel Gianni Peeters als onze voorzitter zijn kandidaten voor het Vlaams Parlement.Naar aanleiding van het verdelen van verkiezingspropaganda op de openbare markt in Schoten schreef onze voorzitter Piet Bouciquι onderstaande brief naar de burgemeester.

We verwijzen naar uw schrijven ref. KB/DV/4988.

We danken u voor uw toestemming om verkiezingsfolders uit te delen op de zaterdagmarkt van Schoten op de gevraagde data. Onze partij heeft dit afgelopen zaterdag gedaan en heeft zich strikt gehouden aan de voorwaarden opgelegd in uw schrijven.Groot was onze verbazing toen we opmerkten dat de partij Groen, met name een gewezen gemeentemedewerker van Schoten en huidig schepen in Brecht dergelijke voorwaarde ronduit aan zijn laars lapte en de derde voorwaarde – wij citeren uit uw schrijven ref. hierboven: “Het marktterrein mag niet gebruikt worden voor het uitdelen van de folders en er mogen geen personen met bedrukte kledij (partijlogo, propaganda) het markterrein betreden.”We bezorgen u hierbij foto’s van deze feiten. We dringen er op aan dat uw diensten aanstaande zaterdag nauwgezet deze reglementen laten naleven die blijkbaar niet zo nauw genomen door de partij Groen.

Met de meeste hoogachting,
P. Bouciquι


Karel Blockx

21 mei 2014
Schoten Proeft !
Je kon over de koppen lopen tijdens de eerste editie van Schoten Proeft! zaterdag. De marktkramers van de voedingskramen trakteerden de bezoekers gratis op allerhande heerlijke delicatessen.

Op de foto; Lutgard Mertens (gewezen gemeenteraadslid voor Vlaams Belang) en zoon op de smultoer.

Bron : Gazet van Antwerpen
Mij toegezonden door onze voorzitter, waarvoor dank

Karel Blockx

10 juni 2014


Raadscommissie Mobiliteit en toegankelijkheid
17 februari 2014 ;

In de Raadscommissie Mobiliteit en toegankelijkheid stelt onze voorzittιr Piet Bouciquι de vraag waarom, in de Leo Van Hullebuschstraat, het verbodsbord voor verkeer van meer dan 3.5 ton ontbreekt in de zuidelijke richting.

03 juli 2014

Op bovenvermelde datum dient onze voorzitter een schriftelijke in bij de burgemeester.

Graag had ik een antwoord op volgende vragen:
29 juli 2014

Eindelijk komt er een antwoord van een stafmedewerker van de dienst mobiliteit.

De opdracht om het verbodsbord +3,5 ton aan de Leo Van Hullebuschstraat t.h.v. de Hendrik Consciencestraat te plaatsen is gegeven aan de dienst der werken.

De niet-plaatsing van dit verkeersbord moet een vergetelheid zijn van voor dat ik hier werkzaam was.

De ontmoediging van vrachtverkeer in de Leo Van Hullebuschstraat (en zo ook in de Jozef Van Craenstraat en Kalstraat), uitgezonderd plaatselijk verkeer, blijft momenteel beperkt tot deze borden.

Conclusie

Prestige projecten en zorg voor eigen belang worden verwezenlijkt, kleine problemen is iets anders bij NV-A (Nooit Vlug Afwerken)

Denken (laat het aan anderen over)
Durven (als het ons wat opbrengt)
Doen (als anderen erom vragen)

Karel Blockx

02 augustus 2014


Discussie tussen moslima en oude dame leidt tot klacht
De familie van een 83-jarige Schotense heeft klacht ingediend bij de politie tegen de tot nog toe onbekende maakster van een filmpje in de Schotense Paalstraat. Het filmpje, waarin de bejaarde nogal fel uithaalt naar een moslima, begon maandag plots op Facebook te circuleren.

'Vieze oude blanke vrouw tegen Marokkaanse met hoofddoek', stond erbij. Het is onduidelijk of de bejaarde vrouw doorheeft dat ze gefilmd wordt en of ze eerst geprovoceerd is geweest. Opvallend is wel dat het moslimmeisje zelf de wind van voor krijgt op een forum voor moslims. "Ze kent de Koran niet, want anders zou ze meer respect tonen voor ouderen", staat er.

Het moslimmeisje gaat onder meer de discussie aan over haar hoofddoek. "Vind jij dat nu zelf schoon?", vraagt de 83-jarige aan het meisje. Waarop het meisje: "Jij draagt toch ook een hoed." "Jamaar, dat is voor de regen", zegt ze.

Samen met een leeftijdsgenote met looprekje zeggen de oude dames dat in Marokko zelf de vrouwen niet gesluierd lopen en dat het meisje geen echte Belgische kan zijn, ook al is ze in Belgiλ geboren. "Mijn vader is gesneuveld voor het vaderland, de uwe niet", foetert de oude vrouw.

De zoon van de dame diende klacht in bij de politie van Schoten tegen de privacyschending van zijn moeder. De politie adviseerde hem rechtstreeks de provider te mailen om het filmpje offline te halen. "Moeke heeft veel familie verloren in de oorlog. Sommigen werden geλxecuteerd door de Duitsers", vertelt de man, die zelf bij Open VLD actief is. "Die beelden van de executies door IS in de media maken haar angstig. Het is ontluisterend dat je op je 83ste zomaar op straat gefilmd kan worden, om dan op Facebook te kijk te worden gezet als raciste."

Het meisje loopt lachend weg als ze de twee Schotense bejaarden achterlaat op straat. Ook op de Facebookgroep "Ge zijt van Schoten als" wekt het filmpje afschuw op, omdat de 83-jarige zomaar te kijk wordt gezet. De vrouw in kwestie was gisteren nog niet op de hoogte. "Ik hoop dat mijn moeder, die een bekend figuur is in het Schotens straatbeeld, nu nog op een normale manier naar de winkel kan gaan", zegt de zoon.

Ook Gianni Peeters, gemeenteraadslid voor Vlaams Belang in Schoten, wou klacht indienen. "Maar mijn klacht werd niet aanvaard omdat ik geen familie ben van de vrouw", zegt hij. "Ik roep wel alle mensen op die het filmpje krijgen om het te melden als "aanstootgevend" en "ongewenst"."

Karel Blockx

14 oktoter 2014


Oorlog(je) over oorlogsmonument
Op de Facebookpagina ‘Ge zij van Schoten als’ laten verschillende inwoners zich schamper uit over de lamentabele toestand van het herdenkingsmonument voor de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog in de Deuzeldlaan.

Het gemeentelijk infoblad van Schoten bericht uitgebreid over hoe Schoten de Eerste Wereldoorlog herdenkt. Dat schoot in het verkeerde keelgat van een inwoonster. Zij vindt het hypocriet dat de gemeente doet uitschijnen alsof ze veel aandacht schenkt aan de gesneuvelde medeburgers, terwijl ze het herdenkingsmonument ter ere van de slachtoffers van ’14-18’ in de wijk Deuzeld aan het Hof van Meeus laat verloederen.

Verschillende andere inwoners delen de verontwaardiging van deze vrouw op de Facebookpagina. Inmiddels gaven enkele gemeentearbeiders het monument woensdag wel al een beurt. Schepen Erik Block (CD&V) vindt de verontwaardiging niet terecht.

“De restauratie van dit herdenkingsteken staat op de begroting 2015. Tot dan kunnen we enkel reinigen, maar grondig schrobben gaat niet, omdat anders een met verkeerde verf aangebracht verflaag volledig afbladdert. We hebben dit jaar de kerktoren van Cordula gerestaureerd en het monument op de begraafplaats. De restauratie van de Braembib is nog aan de gang. We kunnen niet alles tegelijk doen.”

Het monument, is indertijd door de familie Meeus opgericht maar later overgedragen aan de gemeente.

Bron : Gazet van Antwerpen door KMA

Wetende dat in 2014 de honderste verjaardag gevierd wordt van de 'Grote Oorlog' gaat de gemeente het monument laten restaureren in 2015. Dus een honderdjarige viering moet dan maar doorgaan aan een in lamentabele staat verkerend monument, dank je gemeentebestuur. Mooie planning hebben jullie.

Het antwoord van de schepen is gewoon 'rond de pot draaien' en er zich vanaf maken met nietszeggende woorden. Dat men niet alles tegelijk kan is een feit, maar leg dan prioriteiten, en heb wat meer respect voor onze oorlogshelden, ze verdienen dat.

Karel Blockx

31 oktober 2014
Onbezorgd leven in Schoten

Sluitende rusthuizen

Crisisvergadering, door het OCMW van Schoten, voor de familie van 26 bewoners van "Home Reinaert" en "Residentie Julien".

Bovenvermelde rusthuizen, beheert door de zorggroep "Corasen" moeten de deuren sluiten na een negatief inspectierapport van de brandveiligheid.

Het OCMW en zorggroep Corasen benadrukten dat er voor iedereen een oplossing is. Maar slecht voor 14 van de 26 bejaarden is al een oplossing gevonden.

De bewoners die terecht kunnen in het nieuwe "Vordenstein" kunnen alles behalve lachen, de dagprijs gaat er van 56 € plots naar 86€ per dag met andere woorden een meerprijs van 900€ per maand waarvoor dank.

Wel kunnen de bewoners tegen de huidige dagprijs van 56 euro naar een andere zorginstelling van Corasen in de Bisschoppenhoflaan in Deurne.

Beide rusthuizen zouden in de zomer van 2015 dicht gaan, volgens Corasen, en men zou hetzelfde tarief gebruiken in het nieuwe rusthuis. Belofte maakt schuld, of niet ?

Het is niet de eerste keer dat men zoiets in Schoten meemaakt, ook in april 2013 moest rusthuis "De Lorken" halsoverkop sluiten door een negatief inspectierapport. Hier kwamen 20 senioren in de kou te staan.

Wat wordt het volgende en wie speelt hier met de zuurverdiende centen van de senioren en de kinderen die meestal nog moeten bijpassen ?

21 auto-inbraken in slechts ιιn maand

De laaste maand zijn er zo maar even 21 auto-inbraken gebeurd en de politie waarschuwt de buurtinformatienerwerken, dat ze beter moeten opletten, en zorgt zelf voor extra (?) patroeljes.

De nacht van dinsdag op woensdag gebeurden de laatste inbraken in BMW's en Volkswagens, en dit in de wijk rond het Park van Schoten. De daders gingen er aan de haal met GPS-toestellen, een reistas en kledij.

Ook de omgeving van de Elshoutbaan en de wijk Koningshof laten de inbrekers niet ongemoeid.

En zoals gewoonlijk is het besluit zeer eenvoudig: we onderzoeken de inbraken zeer nauwkeurig, maar er zijn nog geen verdachten niemand !

BOB is weer vertrokken

Het eindejaar nadert en daar zijn ze weer de BOB-controles. Als we even naar vorig jaar kijken kan de Schotenaar beter uit zijn doppen kijken.

De ijverige Schotense politie slaagde erin 51 controles uit te voeren en staat daarmee op een dertiende plaats wat betreft het aantal BOB-controles.

Blikvangers zijn uiteraard de grote steden, Antwerpen (329), Brugge (205), Gent (203), Mechelen (148), Aalst (121), Brussel (107).

Een analyse laat ons weten dat in de Povincie Antwerpen de meeste controles zijn en de minste in Provincie Limburg. Opmerkelijk is ook dat er in Walloniλ praktisch geen controles zijn !

Karel Blockx

29 november 2014Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx