In memoriam; Jef Michiels

01/02/1950 - 25/01/2010

Met droefenis melden wij u het overlijden van ons bestuurs- en gemeenteraadslid Jef Michiels.
Jef was al enige tijd ernstig ziek maar toch komt het nieuws hard aan.
Jef was een gewaardeerde en actieve Vlaming.
Onze afdeling en gemeenteraadsfractie verliezen een trouw partijlid en een goede vriend.
We bieden onze oprechte deelneming aan bij familie en vrienden.

Namens bestuur en fracties,
Piet Bouciqué
Voorzitter


Afgelopen vrijdag werd ons betreurd gemeenteraadslid Jef Michiels begraven. Een groot aantal Schotenaren kwam van hem afscheid nemen in de St-Cordulakerk.

Onze fractieleidster sprak aan het eind van begrafenisplechtigheid de aanwezigen toe. U vindt haar tekst hieronder. Op de gemeenteraad van donderdag ll. was Jef nog symbolisch aanwezig. Waarnemend fractieleider Piet Bouciqué droeg n.a.v. gedichtendag hetvolgende gedicht voor:

Je wilde nog zoveel...
Je wilde nog zoveel,
maar had niet meer de kracht.
Moedig ging je door, steeds weer,
tot op het laatste moment.
Het wilde niet meer...

Altijd stond je klaar,
voor ons en voor een ander.
Al die herinneringen,
verzachten onze smart.
Voorgoed uit ons midden,
voor altijd in ons hart.

Joost Tholenaars

Marie-Rose Morel schreef:

Familie, vrienden, kenissen van Jef,

Jef Michiels was een begrip in Schoten. Wie kende hem niet. De man met de karakteristieke stoere baard en hart van goud.

Een levensgenieter die graag een glaasje meedronk, lachte en plezier maakte. Maar ook een filosoof, met wie je diepgaande gesprekken kon hebben. Een rustige, verstandige man die heus wist hoe het leven in mekaar zat.

Luisteren en waar mogelijk raad te geven. Altijd daar om te helpen. En niet enkel met wijze woorden. Hoevelen hier in de kerk hebben ooit opgelucht ademgehaald toen ze Jef met Weer of geen weer, licht of donker, weekend of weekdag, SOS Jef, in ons eigenste Schoten.

Want Jef was er altijd wanneer je hem nodig had. Met zijn gouden handen en technische hoofd die hij graag ten dienste stelde van wie in nood was. Altijd.

En Jef was een echte Vlaamsnationalist, op een realistische manier. Bewust van de mogelijkheden van ons volk, maar evengoed bewust van de moed die ons soms ontbrak om écht geschiedenis te schrijven. Jef was er al bij van in de beginjaren, van bij de geboorte van de partij stak hij zijn nek uit. En we mogen gerust zeggen dat Jef een zware prijs betaalde voor zijn overtuiging. Zeker toen we in 2006 de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen samenstelden. Jef wist dat zijn kandidatuur op deze lijst professionele gevolgen voor hem zou hebben. Dat er deuren voor hem gesloten zouden worden. Een serieus financieel verlies. Maar toch ? met deze wetenschap op zak was Jef niet te temperen om op de lijst te staan en uiteraard verkozen te worden. Want Jef was en is een monument in Schoten en scoorde bijzonder goed.

Als gemeenteraadslid was hij de specialist van de verkeersdossiers. Hij kende door zijn job de infrastructuur van de gemeente als geen ander en kon elke straat, elk plein of elk steegje uitvoerig beschrijven en becommentariëren.

Binnen de afdeling was Jef de kampioen in het binnenbrengen van nieuwe leden. Op zijn rustige, overwogen manier kon hij perfect verwoorden waarom Vlaanderen naar zijn onafhankelijkheid moest streven en menig twijfelaar overtuigen mee aan de kar te trekken. Er stapte geen ?getakelde? uit zijn cabine of Jef had hem een lidkaart verkocht !

Beste familie, vrienden en kenissen van Jef,

De laatste maanden zagen we allen met lede ogen aan dat de stoere baard alsmaar dunner werd. Dat de lichtjes in Jef zijn ogen steeds minder flilkkerden en dat de periodes dat we ?de oude Jef? bezig zagen zeldzamer werden.

De laatste gemeenteraad van 2009 was Jef zoals altijd op post. Maar het was iedereen duidelijk dat het bijzonder snel bergaf met hem ging. Had hij zelf zijn geloof in genezing verloren of hij voelde hij aan dat de strijd gestreden was ? Hoe dan ook, Jef glipte de laatste weken als zand door onze vingers. En al weet men dat het onvermijdelijke onvermijdelijk is, toch komt het als een verrassing.

Lieve Jef,
We zullen je missen. Als vriend, als luisterend oor en als trouwe strijdkameraad. Hou een oogje op ons, vanwaar je ook bent.
Bedankt voor wie je voor ons bent geweest.
We zien je graag.

25 januari 2010


Wrevel tussen gemeenten door Hoogmolenbrug
N-VA Schoten is verbolgen over het verkeersleed als gevolg van het slechte wegdek op de Hoogmolenbrug.

In de gemeenteraad van 5 maart 2009 kondigde schepen Adriaensen dat het afschrapen en asfalteren van de Braamstraat zou gebeuren eind augustus. Deze werken zouden samen met Wijnegem uitgevoerd worden om zoveel mogelijk verkeershinder te voorkomen. Op het bestaande plan dat toen werd voorgelegd, was eerst voorzien dat de vernieuwing van het wegdek tot aan de Papenaardekenstraat zou gebeuren. Over de helling van de Hoogmolenbrug werd niet gerept. Het is dankzij mijn tussenkomst dat het vernieuwen van de helling van de Hoogmolenbrug uitgevoerd werd. Vanaf 12 oktober 2009 en dus niet augustus zijn deze werken uitgevoerd.

Verder interpelleerde ik in de gemeenteraad van 29 oktober 2009 met de vraag om welke reden deze werken niet zijn uitgevoerd?

Geachte collega's.
Op 26 oktober 2009 kreeg ik het volgende bericht van de burgemeester.
Ik zie dat je nog een extra gemeenteraadspunt hebt ingebracht. Zoals je hieronder ziet had ik die vraag ook reeds gesteld aan de betrokken dienst.
Welk was die vraag?
Ik weet niet of ik hier iets gemist heb. Was het niet de gemeente Wijnegem die voor de aanzet van de Hoogmolenbrug een nieuw wegdek had voorzien? En de gemeente Schoten zou, om de brug niet tweemaal te onderbreken, dan de Braamstraat ook voorzien van een nieuwe toplaag. Dat laatste is gebeurd, maar van de vernieuwing aan de kant van Wijnegem (waar het echt nodig is) is er niets te zien. Wat is er verkeerd gelopen, want nu zal de brug toch tweemaal moeten onderbroken worden. Graag wat uitleg.

In de gemeenteraad van 29 oktober diende schepen Adriaensen me uitgebreid van antwoord. En ik citeer.
De gemeente Wijnegem ging vorig jaar (2008) bij hoogdringendheid de fietspaden en het wegdek vernieuwen in de Deurnesteenweg. Op 25 september 2008 hebben zij daarover een brief gestuurd. Wij (de gemeente Schoten) hebben dan onmiddellijk een bestek gemaakt, dat goedgekeurd is in de gemeenteraad van januari.
Tot dan ging Wijnegem nog altijd meegaan met hun fietspaden en zouden ze weldra aanbesteden.
Dan begonnen de berichten te komen dat ze waarschijnlijk nog zouden moeten onteigenen ter hoogte van het tankstation.
Vandaar dat we zelf, (Schoten) op basis van het goedgekeurde lastenboek bevel van aanvang hebben gegeven aan onze aannemer om deze werken nog voor de winterperiode uit te voeren.
Nazicht op wegenwerken.be leert ons dat het project in Wijnegem (Bisschoppenhoflaan) momenteel op uitvoering op "lange termijn" is geplaatst.
Tot zover schepen Adriaensen.

In de gemeenteraad van 29 oktober 2009 heb ik geen enkele opmerking gehoord van de Niveanen en de meerderheid.
Met andere woorden zij ondergaan de dictatuur van schepen Adriaensen.
Nog erger, het probleem in Wijnegem situeert zich ook nog op het heraanleggen van het kruispunt Bisschoppenhoflaan- Deurnesteenweg, waarbij de Bisschoppenhoflaan een gewestweg is. Met andere woorden hier is de Vlaamse regering verantwoordelijk. En wie zit hier mee in deze Vlaamse regering? Het Niveaans wiskundig wonder, namelijk een zekere Mr Muyters.

De voorzitter van de Niveanen, die onlangs in het nieuws kwam, moet op de eerste plaats verbolgen zijn op zijn eigen mandatarissen en deze coalitie, zowel op gemeentelijk als op gewestelijk vlak.
Beleid uitmaken op gemeentelijk en gewestelijk vlak en oppositie spelen in de kranten is gewoon hypocriet. Dit dossier is door de meerderheid slordig opgemaakt met het gevolg dat de automobilist tweemaal de dupe is.

Daarom volgende vragen.
Aan de meerderheidsfracties vraag ik; " Waren jullie ervan op de hoogte en akkoord dat de gemeente Schoten eenzijdig deze werken ging uitvoeren?"
Is de stuurgroep Hoogmolenbrug nog actief?

Jos Meeus, Raadslid Vlaams Belang

26 februari 2010


Veel sterkte en beterschap Marie-Rose !
Het bestuur van Vlaams Belang Schoten reageert met verslagenheid op de sombere persberichten over hun gewezen fractieleidster Marie-Rose Morel. Niemand verdient dergelijk lot en vooruitzichten. We wensen haar en haar familie en verwanten dan ook moed, doorzettingsvermogen, sterkte en geloof in eigen kunnen toe.

Namens bestuur en mandatarissen van Vlaams Belang Schoten

Piet Bouciqué, Voorzitter

04 augustus 2010


Vlaams Belang Schoten verliest niet alleen Morel
De Schotense VB-voorzitter Piet Bouciqué gaat eerstdaags Marie-Rose Morel formeel vragen om haar mandaat als Schotens gemeenteraadslid af te staan nu ze niet langer VB-lid is. Maar Morel is niet de enige die opstapt bij het VB.

Ook Schotens VB-gemeenteraadslid Patrick Verlinden is recent opgestapt bij het VB. Verder heeft VB-gemeenteraadslid Leo Moeskops gezegd dat hij ook vertrekt als Marie-Rose Morel opstapt. “Het is bovendien”, zegt Piet Bouciqué in een interview op de regionale bladzijden van Gazet van Antwerpen vorige week, “een publiek geheim dat Koen Dillen sinds de jongste verkiezingen ongelukkig is binnen de partij. Wat gaat hij doen? Verder is er een Vlaams Belang-raadslid dat op termijn gaat verhuizen buiten de gemeente, en nog een ander raadslid dat zopas een zware heelkundige ingreep heeft ondergaan en nog voor maanden out is.” Dat zijn dus zes vraagtekens bij twaalf VB-gemeenteraadsleden. En Bouciqué heeft voorlopig nog maar drie mensen op het oog voor de vervanging, waarvan twee – Patrick Molle en Dirk Van Onckelen – al in de OCMW-raad zetelen. Eerder moest de Schotense VB-voorzitter ook al zorgen voor de vervanging van de overleden VB-gemeenteraadsleden Jef Michiels en Staf Segers. In de plaats van Jef Michiels kwam Koen Dillen in de Schotense gemeenteraad zetelen, maar zoals al gezegd voelt Koen Dillen zich niet meer gelukkig binnen de partij...

Volgens Bouciqué zal Morel haar mandaat in de gemeenteraad afstaan. “Ze is immers verkozen voor Vlaams Belang.” Maar met 4 688 voorkeurstemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 ligt dat toch anders. Piet Bouciqué zelf haalde bij diezelfde verkiezingen maar 264 voorkeurstemmen, en dat is nog iets boven het gemiddelde van de VB-kandidaten op de Schotense lijst andere dan Marie-Rose Morel. Als Morel haar gemeenteraadszetel zal afstaan, zal het eerder zijn omdat politiek nu het laatste van haar zorgen is. Wie zou haar hiervoor trouwens ongelijk geven? Maar hoe schat de Schotense VB-voorzitter, persoonlijk goed bevriend met Marie-Rose Morel, het fenomeen-Morel in? Een vloek of zegen voor het VB-Schoten? Piet Bouciqué: “Allebei. Aan de ene kant was ze soms te impulsief, te weinig diplomatisch, en nam ze moeilijk goede raad aan. Aan de andere kant hebben we met haar zeer sterke oppositie gevoerd, en veel nieuwe stemmen en leden verzameld.” VB-personeelslid Tim Willekens zal allicht de VB-lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 in Schoten aanvoeren, maar de droom om bij de bestuursmeerderheid te geraken moet het VB in Schoten opbergen.

Bron: aff.skynetblogs.be


De Schotense Vlaams Belang-voorzitter Piet Bouciqué (53) heeft het niet onder de markt. Zijn twaalfkoppige fractie staat door zieken en vertrekkers onder druk.

Uw fractieleidster Marie-Rose Morel is vorige maand uit de partij gestapt. Inmiddels blijkt ook dat haar kanker teruggekeerd is. Zowel professioneel als persoonlijk moet dit voor u een dubbele slag zijn?

Klopt. Wij zijn goed bevriend en ik wist eind juni als één van de eersten dat ze hervallen was. Dit is vreselijk nieuws en ik voel me klein en machteloos. Haar vertrek uit de partij is in dat perspectief natuurlijk minder belangrijk, maar het schept wel complicaties.

Heeft ze haar ontslag al gegeven als gemeenteraadslid?

Nee, maar we gaan haar dat formeel vragen en verwachten ook dat ze haar zetel afstaat. Ze is immers verkozen voor Vlaams Belang. Idem voor Patrick Verlinden, die ook recent uit de partij gestapt is. Verder heeft raadslid Leo Moeskops gezegd dat hij ook vertrekt als Marie-Rose opstapt. Het is bovendien een publiek geheim dat Koen Dillen sinds de jongste verkiezingen ongelukkig is binnen de partij. Wat gaat hij doen? Verder is er een Vlaams Belang-raadslid dat op termijn gaat verhuizen buiten de gemeente, en nog een ander raadslid dat zopas een zware heelkundige ingreep heeft ondergaan en nog voor maanden out is. Ik zit dus met zes vraagtekens.

Hoe pakt u dat aan?

Momenteel kan ik wegens de vakantie niet veel meer doen dan individuele gesprekken organiseren. Alleszins wil ik van Morel en Verlinden antwoord hebben vóór de gemeenteraad van 2 september. Tegen de volgende raad, van 30 september, wil ik de fractie vernieuwen zodat we er weer staan met een ploeg die tot aan de verkiezingen van oktober 2012 mee kan.

En hebt u nog goede kandidaten op overschot?

Patrick Molle en Dirk Van Onckelen zouden kunnen overkomen uit de OCMW-raad. En Jo Claeys is ook bereid om te gaan zetelen. Maar geef me nog wat tijd, dit interview komt eigenlijk te vroeg.

Maar een stemmenkanon als Morel, met 4.688 voorkeurstemmen in 2006, dat herhaalt u niet meer.

Dat zal moeilijk zijn, Morel was een uitzonderlijke troef. We hebben nog meer tegenslagen gehad, zoals de overlijdens van Jef Michiels en Staf Segers. Er zijn weinig gemeenteraadsfracties die acht verkozenen moeten vervangen in vier jaar.

Hoe kijkt u terug op het fenomeen-Morel, politiek gesproken dan? Met de grote trom binnengehaald, ook in Schoten, en met grote ruzie vertrokken. Een vloek of een zegen voor Vlaams Belang Schoten?

Allebei. Aan de ene kant was ze soms te impulsief, te weinig diplomatisch, en nam ze moeilijk goede raad aan. Aan de andere kant hebben we met haar zeer sterk oppositie gevoerd, en veel nieuwe stemmen en leden verzameld.

U overweegt niet haar te volgen?

Nee. Ik betreur haar conflict met de partijtop en haar vertrek, maar ik ben in hart en nieren een Vlaams Belanger. Ik blijf.

Boris Rousseeuw

Bron: Gazet van Antwerpen

12 augustus 2010


OCMW-begroting 2011
Tijdens de OCMW-raad van oktober werd ook de "begroting" van het OCMW (hier noemt men dat budgetvoorstellen) besproken en, door de meerderheid, goedgekeurd. Het is de gelegenheid voor Vlaams Belang - Vlott om enkele pijnpunten in het maatschappelijk debat - een debat dat de gemeentegrenzen ver overschrijdt - aan te halen en onze visie te verduidelijken.

Uit de toespraak van Patrick Molle, fractievoorzitter, onthouden we volgende citaten:

"De rol die wij als OCMW in de samenleving te vervullen hebben is vandaag, meer dan ooit in het verleden, voor velen in Schoten het verschil tussen al of niet een menswaardig bestaan. We zijn ons daar wel degelijk van bewust en hebben dan ook geen probleem met deze budgetvoorstellen.

We gaan ons bij de stemming onthouden, niet als afwijzing van het lokaal beleid maar als protest tegen het gegeven dat we als lokaal OCMW te vaak en te veel de problemen die ontstaan uit een gebrek aan visie op het federaal, en soms ook Vlaams niveau, moeten opvangen.

Als we over OCMW Schoten praten dan moeten we praten over Vlaanderen en voorlopig ook nog over België. Zoals de kleine teen deel is van het lichaam zo is het OCMW van Schoten deel van een groter geheel: snij het af en het is op zich niet levensvatbaar maar ook het geheel verliest aan evenwicht. Dat geheel is sowieso al aan het wankelen, zo blijkt uit de regeringsonderhandelingen.

Maar intussen moet de winkel blijven draaien, al weet niemand wat de omzet is en of er nog bestellingen mogen geplaatst worden en dan wel bij wie.

We kunnen als lokale OCMW 's, en hoe meer hoe liever, een signaal geven aan de overheden dat het water ons aan de lippen staat. Dat we in het jaar van de armoedebestrijding de armoede juist meer verspreiden door ondoordacht asielzoekers en anderen in onze steden en gemeenten op te vangen. We vangen deze immers op in die wijken waar door een laag sociaal draagvlak de woningprijzen voor een OCMW nog betaalbaar zijn, waardoor juist in die wijken die het al zwaar hebben de maatschappelijke belasting nog verhoogd wordt. Dit is niet ernstig, dit is haast misdadig.

En nog altijd zijn er mensen in dit land die menen dat we nog niet genoeg doen, nog niet genoeg armoede hebben binnengehaald.

Een tweede problematiek die we onder uw aandacht willen brengen is deze van de leefloners en steuntrekkers. Waar vroeger het leefloon enkel een overbrugging was, bedoeld om erger te voorkomen, stellen we vast dat het vandaag haast als een verworven recht wordt beschouwd.

Hierbij willen we wel onze uitdrukkelijke steun uitspreken aan de Schotense maatschappelijke werkers die zeer correct deze dossiers opvolgen en waar nodig sancties voorstellen.

Evenwel verwachten we ook hier ernstige een toename, niet alleen in duur maar ook in het aantal dossiers. En eens te meer laat de overheid het na om met een duidelijke en klare visie naar buiten te komen.

Het volledig luik van arbeid en activatie van langdurig werklozen en steuntrekkers had al lang een uitsluitend Vlaamse bevoegdheid moeten zijn, wat op zijn minst de administratie zou vereenvoudigen. Dat alleen al zou voor onze maatschappelijke werkers een pluspunt zijn en ook de betrokkenen zelf hebben baat bij een helder en overzichtelijk traject, waarbij het duidelijk is wat de plichten zijn wil men rechten kunnen laten gelden.

O ja, er is een "vakbond" van OCMW's en gemeenten: de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VVSG. En ja, in het tijdschrift "Lokaal" verschijnen vaak lezenswaardige bijdragen over concrete problemen of over de nieuwste wetgeving of besluiten. En heel zelden blaft de VVSG eens naar de overheid maar dan volgt al snel een "koest" en horen we niks meer.

Weet, geachte voorzitter en collega's, dat die VVSG "door niemand wordt aanhoord, zolang ze stamelend bidt en bedelt aan de poort".

We zijn, collega's en voorzitter, met u trots op wat de voorbije twaalf maanden in Schoten door het OCMW gerealiseerd werd. We zijn er evenwel van overtuigd dat een OCMW meer moet zijn dan een uitvoerend orgaan. Wij pleiten hier om vrij na te denken over het OCMW.

En ook om in vrijheid een eigen mening te hebben, niet gedicteerd door meerderheden of minderheden maar die het resultaat is van eigen denkoefening. Wie het OCMW beperkt tot een politiek instrument, waar politieke meerderheden voorrang hebben op eigen inzichten, heeft een zekere minachting voor het individueel oordeel.

Wij, als Vlaams Belang - Vlott, gaan niet minachtend om met personen of hun ideeën en zullen dat ook in 2011 niet doen.

Dirk Van Onckelen

27 oktober 2010


Lokaal Opvang Initiatief: ons standpunt
De OCMW-raad van oktober besliste, meerderheid tegen Vlaams Belang - Vlott, om in Schoten met een Lokaal Opvang Initiatief (LOI) van start te gaan . Het gaat om het huisvesten van asielzoekers, het ondersteunen van hun verblijf en het begeleiden van de procedures in afwachting van een beslissing over al of niet verder in België te mogen verblijven.

Als nationalistische partij heeft het Vlaams Blok in de jaren 80 en 90 van vorige eeuw zich achter een zeventig puntenprogramma geschaard dat toen door alle andere partijen als discriminerend werd omschreven. Evenwel stellen we vast dat uit dat zo verdoemde 70 puntenprogramma zowat alle partijen zich één of ander idee toe-eigenen, zonder om bronvermelding te geven.

Maar het ontbreken van een duidelijk beleid op federaal niveau en de weigering om de materie te federaliseren zodat Vlaanderen een eigen migratiebeleid had kunnen voeren, punten uit ons 70 puntenprogramma overigens, hebben geleid tot de chaos die vorige winter mensen letterlijk in de kou liet staan. Iets dat toen in de OCMW-raad door het Vlaams Belang werd aangeklaagd maar waar men zich vanaf maakte met de opmerking dat we niet bevoegd zijn.

Het oprichten van een Lokaal Opvang Initiatief geeft, ons inziens, het verkeerde signaal, zowel naar de eigen lokale bevolking als naar de asielzoekers. Zoals dat men niet ten onrechte beweert dat het aanleggen van wegen voor meer auto's zorgt, zo durven wij beweren dat het inrichten van dergelijke initiatieven asielzoekers aantrekt. In plaats van door allerlei initiatieven, zoals een aan waanzin grenzende regularisatiecampagne, België nog aantrekkelijker te maken voor mensen die veelal om zeer onduidelijke redenen hun land liever de rug toe keren - bewijze daarvan de fraudedossiers die ook in ons OCMW opdoken - zou men beter alvast tijdelijk de deur op een kier zetten. Bovendien: volgens Vacature, toch niet verdacht van enige sympathie met het Vlaams Belang, importeren we armoede. En dit in het jaar van de armoedebestrijding.

Besluit: het Vlaams Belang gaat niet meewerken aan een L O I dat in plaats van armoede te bestrijden deze juist gaat verspreiden.

Bovendien willen we door deze weigering ook duidelijk maken dat we deze materie weg willen uit de federale besluitloosheid en dat we een op Vlaamse maat gesneden migratie- en asielbeleid wensen.

Dirk Van Onckelen

27 oktober 2010


Dubbelmandaat voor Patrick Molle
Schotens Vlaams Belang-lid Leo Moeskops verlaat eind oktober de gemeente Schoten en trekt naar Sint-Job. Daarom nam hij ontslag in de gemeenteraad en kreeg er mooie afscheidswoorden van voorzitter Paul Valkeniers en de woordvoerders van de andere politieke partijen in de Schotense gemeenteraad. Leo heeft immers drieënhalf jaar gezeteld voor Vlaams Belang-Vlott. Leo Moeskops, oorspronkelijk van Schotense familie, is niet de eerste de beste in het politieke leven. Hij heeft er immers vele jaren van diverse activiteiten opzitten. In Ekeren was Leo 15 jaar voorzitter van de districtraad, en is nadien dus o.a. in het politieke leven in Schoten gestapt en gestopt op zijn 60ste.

Patrik Molle, ondervoorzitter van het Vlaams Belang, en lid van de OCMW-raad in Schoten, blijft in deze raad zetelen en neemt een dubbelmandaat aan als opvolger van Leo in de gemeenteraad. 'De facto' zijn er voor het Vlaams Belang twee onafhankelijke in de raad zegt voorzitter Boucique, nl. Patrick Verlinden en Marie-Rose Morel. Sedert zij ontslag genomen heeft als lid van het Vlaams Belang heeft Piet Boucique zelf ook een dubbel mandaat: raadslid en de nieuwe fractieleider.

Bron: Bode van Schoten

27 oktober 2010


Dossier Villers kost 75.000 euro
De gemeente Schoten betaalt advocaat Hugo Sebreghts uit eigen zak 75.000 euro aan achterstallige erelonen uit. Dat besliste de gemeenteraad donderdagavond.

Sinds twintig jaar ligt Schoten in proces rond het omstreden "dossier Villers". De toenmalige burgemeester Tony Sebrechts had als notaris het vroegere kloosterdomein Villers verkocht zonder de kopers op de hoogte te brengen van het feit dat de gemeente er een groene zone van wilde maken.

De gedupeerde kopers konden daardoor niet verkavelen en zaten plots met grond die niets meer waard was. Ze stapten naar de rechter. De complexe miljoenenzaak loopt nog steeds.

Ethias

Verzekeringsmaatschappij Ethias neemt sinds 1990 de gerechtskosten voor haar rekening, hoewel die niet gedekt zijn door de verzekeringspolis van de gemeente. Ethias heeft Schoten nu voor de keuze gesteld: ofwel trekt Ethias de premies fors op, ofwel wordt het Villers-dossier uit de polis gehaald.

De gemeenteraad koos donderdagavond voor de laatste optie, maar moet nu wel zelf voor 75.000 euro aan achterstallige erelonen betalen aan advocaat Hugo Sebreghts. Daarvoor is een begrotingswijziging nodig. De meerderheid en Groen! stemden voor, Vlaams Belang onthield zich.

Bron: Boris Rousseeuw - GVA

02 december 2010


Zoutvoorraad
In de provincieraad van Antwerpen van donderdag 16 december 2010 werden er vanuit onze VB fractie “mondelinge vragen” gesteld aan de gouverneur, met betrekking tot de zoutvoorraden in onze provincie.

Deze voorraden werden aangeboden door de provincie aan de gemeenten die te weinig voorraad hadden voorzien.

De gemeente Schoten heeft zich niet aangeboden. Laten we hopen dat onze gemeente Schoten over voldoende voorraad beschikt om onze wegen en fietspaden veilig te houden.

Jos Meeus, Provincieraadslid

20 december 2010Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx