Saneringsbijdrage of verdekte belasting
De start van het nieuwe jaar brengt wereldwijd minder prettig nieuws, ook de gemeente Schoten doet hieraan mee. Elke Schotenaar heeft al dan niet gemerkt dat zijn waterfactuur in 2008 enorm gestegen is. De gemeente heft op het waterverbruik een saneringsbijdrage en geen belasting, maar wat is dan wel het verschil ?

Wel deze extra bijdrage mag door de gemeente enkel aangewend worden voor de noodzakelijke investeringen in riolering. De volgende jaren zullen in Schoten dus enorme inspanningen moeten geleverd worden om het rioleringsnet verder aan te leggen, te onderhouden of aan te passen aan de geldende regels (bevuild water scheiden van het regenwater).

Dit wil dus zeggen dat op elke verbruikte druppel water een extra gemeentelijke saneringsbijdrage of beter gezegd een "verdekte belasting" betaald moet worden. Men heiligt hier zogezegd weer het principe "de vervuiler betaalt" maar asociaal is deze maatregel zeker. Een eigenaar van een zwembad vult zijn bad eenmaal, voor de rest heeft hij de meeste zorgen met het ledigen ervan, in dit regenlandje. Het zijn echter de jonge gezinnen met kinderen die hun verbruik en dusdanig ook de "verdekte belasting" zien stijgen.

Wat betaalden, of betalen we voor deze "verdekte belasting".

 1. In 2006, 0,6605 € per m³ of voor een gemiddeld gezin (120m³) 80 €,
 2. in 2007, 0,7580 € per m³ of voor een gemiddeld gezin (120m³) 90 €,
 3. in 2008, 1,0600 € per m³ of voor een gemiddeld gezin (120m³) 127 €,
 4. in 2009, 1,2100 € per m³ of voor een gemiddeld gezin (120m³) 145 €.

Met andere woorden in nog geen vijf jaar tijd stijgt deze belasting met zo maar even 80%. Dat we slechte tijden tegemoet gaan OK, maar zo'n stijgingen ?

Wat betalen de ons omliggende gemeenten per m³ (2008) ?

Essen0,6605
Schilde0,6605
Kapellen0,6605
Brecht0,7075
Kalmthout0,7580
Brasschaat0,800
Zoersel0,8500
Wuustwezel0,8500
Stabroek1,0581
Schoten1,0600

Bron: webstek VMM

Wie beweerde er alweer om de belastingen binnen de perken te houden bij de aanvang van deze legislatuur.. Draai bovenstaande tabel eens om en men ziet dat de gemeente Schoten op kop staat als het om innen van "verdekte belastingen" gaat. Goed bestuur ! Vergeet het

Men voert hier taksen, belastingen, saneringsbijdragen, noem het hoe je wil, in op één van onze basisbehoeften. Het is ook wel een gevolg van het stilzitten van het gemeentebestuur in het dossier van de waterzuivering dat men nu tot zulke inhaalbeweging verplicht word.

Karel Blockx

07 januari 2009


Info Schoten neemt een loopje met de waarheid
Hoezo, men neemt een loopje met de waarheid ? Inderdaad in het decembernummer heeft met het over de overname door Telenet van Integan, en men liegt de burger hier heel wat voor.

We lezen er het volgende en we citeren.

"Zal de prijs van een gewoon analoog kabelabonnement wijzigen ?

De prijs van het analoge kabelabonnement is niet aangepast na de overname van de televisieactiviteiten van Integan door Telenet. Behoudens mogelijke aanpassingen aan de levensduurte, zullen de prijzen van het analoog kabelabonnement niet wijzigen.",
einde citaat.

Volgens het infoblad zou een gewoon kabelabonnement 12,73 € per maand kosten. Maar wat moeten we vaststellen na enig opzoekingswerk ? Wel bekijk hieronder de prijzen die de twee maatschappijen aanrekenden in december, de maand dat ook de Info Schoten verspreid werd.

Abonnementstarieven (Integan)
Het abonnementsgeld kan jaarlijks, zesmaandelijks of driemaandelijks betaald worden. Bij een jaarlijkse betaling wordt een halve maand korting gegeven. De auteursrechten, die wij verplicht dienen door te storten, zijn steeds in de prijs begrepen.

Jaarlijks abonnement149,85 €
Zesmaandelijks abonnement76,23 €
Driemaandelijks abonnement38,77 €

Tarieven (Telenet)

Abonnement kabeldistributie129,87 €10,82 €/maand
Auteursrechten35,14 €2,93 €/maand
Totaal165,01 €13,75 €/maand

Er is hier dus helemaal geen sprake van 12,73 € per maand en als we op jaarbasis kijken zien we een verhoging van 16,16 €.

Maak de bevolking toch niets wijs !!! Kijk eerst al je bronnen eens na voor je iets op papier zet dat helemaal niet met de waarheid strookt. Is het nog niet genoeg dat zowel de federale als Vlaamse regering ons voor dom houden, dat dit ook op gemeentelijk vlak mag of moet ?

De hogervermelde prijzen zijn deze voor 2008. In "Gazet van Antwerpen" van 7 januari 2009 kunnen we lezen dat de twee maatschappijen hun abonnementsgeld voor 2009 verhogen. Is dit die verhoging volgens de levensduurte, zoals we lezen in de Info Schoten ?

Integan verhoogt naar 157,69 € en Telenet naar 172,79 €

Voor een analoog kijker is er dus wel duidelijk een verschil van prijs tussen Integan en Telenet. Wat ook de monstercoalitie van CD&V/NVA, Sp.a en Open VLD mag beweren in haar gemeentelijk magazine.

Karel Blockx, webbeheerder
Jos Meeus, gemeente- provincieraadslid


21 januari 2009


Marie-Rose Morel vecht tegen baarmoederkanker

"Slechts 10% kans, maar ik zal dit overleven"

2008 was voor Marie-Rose Morel (36) een jaar om nooit meer mee te maken: controversiëler dan ooit in haar eigen Vlaams Belang en verwikkeld in een vechtscheiding van de ergste soort. Onlangs kreeg ze te horen dat ze aan uitgezaaide baarmoederkanker lijdt. Artsen geven haar 10 procent kans. "Dat is weinig maar genoeg" zegt ze. "Ik zal dat overleven. Het kan niet dat ik er straks niet bij ben als Marnix drie kaarsjes uitblaast en Alexander naar het eerste studiejaar gaat. En aan al wie mij van een geheime politieke agenda verdacht, dit is 'm dus: in leven blijven."

Vandaag overweegt ze nog een 'second opinion' over wat haar te doen staat - alsnog opereren of meteen starten met zware chemotherapie - maar de diagnose van de diverse specialisten is eensluitend en loodzwaar: baarmoederkanker in een vergevorderd stadium, met uitzaaingen tot in de lies. Het moet snel gaan, nu. Al lijkt niets minder waar, zoals ze voor me zit: blond, blozend en blakend van levenslust. "Zeg nu zelf, zie ik er niet goed uit?", vraagt ze. Niets aan haar verraadt dat ze door een hel gaat, erger nog dan het vagevuur van vorig jaar.

"Morgen hak ik de knoop door", zegt Marie-Rose Morel. "De ene arts stelt voor om maandag al te beginnen met de zwaarste chemo, tweemaal per week. Opereren is zinloos, zegt die. De andere overweegt wel nog een operatie, maar waarschuwt voor risico's. 't Is een zware, levensbedreigende ingreep. Je hele buik wordt bij wijze van spreken uitgehold. Intuïtief denk ik dan, zoals wel meer mensen in mijn situatie: 'Komaan, doe maar! Haal alles eruit' Weg ermee!' Maar dat is niet noodzakelijk verstandig. Als je door die operatie zodanig verzwakt bent dat je nadien slecht reageert op de chemo, waar sta je dan? Hier is geen goede kant aan. Het is kiezen tussen erger en nog erger."

Eén vraagt stelde ze: hoe haar kansen lagen? Het antwoord bleven de artsen schuldig. "De enige die er een percentage op kleefde, had het over 10 procent, 20 in het meest optimistische geval. Wat doe je dan? Je gooit je wanhopig op het internet. Je wilt het weten. Zekerheid. Waarheid. Baarmoederkanker - niet te verwarren met baarmoederhalskanker - kent vier stadia. Uit de symptomen kon ik perfect opmaken in welk stadium ik zat. Dat was niet hoopgevend. In die tabel stond een cijfer: '10 procent kans dat u over vijf jaar nog hier bent.' Dat lees je dan, zwart op wit. Internet is genadeloos. Genadeloos duidelijk, 10 procent is niet veel, maar voor mij zal het genoeg zijn. Daar ben is van overtuigd. Ik ben jong, ik ben energiek, ik ben wilskrachtig. En ik heb twee jonge kinderen. Dat ga je niet dood." Ze lacht. Maar ze weet: het garandeert me niets.

Waarom zij? Ze heeft het zich afgevraagd, wellicht niet voor het laatst. "Ik ben nooit ziek. Ik rook niet. Ik drink niet, tenzij met mate en met maten. Ik eet gezond, op het belachelijke en het maniakale af. Ja, ik ben afgevallen, de jongste jaren. Vijftien kilogram sinds ik zwanger was van mijn jongste. Dat is veel, maar ik dacht: 't is de stress van mijn scheiding, de stress van het werk. Er was dus meer aan de hand. Slechts weinigen - ook binnen de partij - weten dat ik ziek ben. Op allerlei nieuwjaarsrecepties heb ik op mijn lip gebeten. 'Beste wensen, Marie-Rose. En een goede gezondheid!' De mensen zeggen het zonder nadenken. Ik ben niet gauw van mijn melk, maar ik heb het lastig gehad, telkens als ik dat hoorde. Nu moet ik mijn verhaal wel kwijt. Als ik het nu niet doe, vertelt het verhaal binnenkort zichzelf: dan zien ze me over straat lopen met mijn kale hoofd. (Lacht) Marie-Rose de ijdeltuit! Ik ben al gaan kijken op een pruikensite. Wist je dat er voor chemopatiënten ook opkleefwenkbrauwen bestaan? Ze zullen aan mij een dankbare klant hebben, vrees ik."

Zwarte humor

Haar zwarte humor stoort zelfs haar eigen artsen, zegt ze. "Pech voor die 99 anderen in mijn situatie, lach ik wel eens. Als ik één van de 10 ben die het halen - en dat zal zo zijn - dan rest al de anderen maar 9 procent kans meer. De dokters kijken vreemd op als ik zulke dingen zeg. Ik heb een hekel aan melodrama. Als er dan toch iets sombers te melden valt, dan liever in de vorm van een zwarte komedie. Neen ik speel dat niet. Ik ben zo."

Als een milde, goedaardige vorm van zelfbedrog, zo klinkt haar vrolijkheid. "Misschie. Noem het mijn manier om mijn nervositeit te verbergen. Zo heb ik het altijd al gedaan. Was ik vroeger zenuwachtig voor een examen dat slecht zou aflopen, dan was dat mijn manier om de druk weg te lachen: harde grappen. Dat helpt niet alleen mij, maar ook mijn omgeving, merk ik. Ze zijn niet te tellen, de vrienden die me zeggen dat ik mijn tranen gerust de vrije loop mag laten. 'Toe, Roos, ge moet u niet inhouden. Huil maar eens goed uit.' Maar ik doe dat niet, ik kan dat niet, ik wil dat niet. Als mensen vernemen hoe ziek ik ben, ben ik het meestal die hen troosten moet. Niet omgekeerd."

Niet treuren

Ze is niet dom en niet naïef. Ze weet dat het hardste nog moet komen. "Ik weet het wel: af en toe zal ik mijn rolluiken laten zakken en diep wegkruipen onder mijn deken. Maar ik ga mezelf niet isoleren. Ik ben slecht in zelfbeklag. Ik ga mijn dagen niet treurend doorbrengen op de zetel. Daar ben ik - ziek of niet ziek - niet het type voor. Ik herinner me mijn bevallingen: vier dagen in een kraambed, dt was voor mij al de hel."

Meer dan met zichzelf is Marie-Rose Morel bezig met haar zoontjes van 2 en 5 jaar oud. Sinds 23 december is ze gescheiden - eindelijk, zucht ze. De jongens blijven een week bij hem, een wek bij haar. Met minder wil ze nooit - nooit nog - genoegen nemen. "Hoe leg je aan een peuter en een kleuter uit dat hun mama ernstig ziek is. Zij verkeren nog in de waan dat je stokoud moet zijn om te sterven. Dat het ook hun mama kan overkomen, komt niet bij hen op. Dat hoeft ook niet. Maar het moment komt - en ik kijk er niet naar uit - dat hun mama die mevrouw zonder haar is die daar doodziek in haar bed ligt en hen niet met de fiets naar school kan brengen. 'Neen, schat, niet vandaag, en morgen en overmorgen ook niet.' De gedachte dat is de derde verjaardag van Marnix niet zou halen, is absurd. De gedachte dat ik nooit de dag zou meemaken dat Alexander naar het eerste studiejaar gaat, is ondraaglijk. Dat kan niet. Dat zal niet. Niet met mij, mannekes."

Bron: Het Laatste Nieuws, Jan Segers

Bestuur en mandatarissen Vlaams Belang Schoten reageren met verslagenheid.

Onze fractieleidster en boegbeeld Marie-Rose Morel deelde ons gisteren mee dat ze lijdt aan baarmoederkanker en dat ze voor enkele maanden niet in haar gewone doen zal zijn.

Het afdelingsbestuur is ontzet door dit nieuws en blijft achter met gevoelens van ontsteltenis en treurnis. We wensen Marie-Rose van harte moed, beterschap en herstel. We wensen ook haar kinderen, familie en naasten sterkte en hoop toe.

Marie-Rose zal eender wanneer en op ieder van ons kunnen rekenen tijdens de komende weken en maanden. Strijdbaar als ze is, mag ze deze strijd niet alleen voeren en mag ze deze strijd niet verliezen. Wij staan als één blok achter haar.

Namens bestuur en mandatarissen,
Piet Bouciqué, Voorzitter afdeling Schoten


28 januari 2009


Dankwoordje van Marie-Rose vanop haar ziekbed
De gezondheidsteostand van Marie-Rose Morel haalde de afgelopen heel wat kranten.

Marie-Rose houdt eraan iedereen te bedanken voor de vele steunbetuigingen.

Bron: YouTube

Karel Blockx

05 februari 2009


Koen Dillen vervangt Marie-Rose Morel
Europarlementslid Koen Dillen (Vlaams Belang) vervangt vanaf 5 maart zijn zieke partijgenote Marie-Rose Morel in de Schotense gemeenteraad.

Morel werd dinsdagochtend opgenomen in het ziekenhuis voor een nieuwe chemokuur tegen baarmoederkanker, een tweede in een reeks van zes. Daarna volgen nog een operatie en bestralingen. Ze is dus langere tijd out.

“Wij willen allemaal dat Marie- Rose haar mandaat weer opneemt”, zegt de plaatselijke partijsecretaris Piet Bouciqué, “maar ondertussen zitten we in de gemeenteraad wel met een man minder in onze fractie. Bij stemmingen met een verdeelde meerderheid kan dat het verschil maken. Daarom maken we gebruik van een artikel in de gemeentewet dat zegt dat een raadslid om medische redenen tijdelijk vervangen mag worden.”

Derde opvolger

Koen Dillen haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 slechts 190 voorkeurstemmen en werd daarmee derde opvolger. Eerste opvolgster Jacky Van den Broek en tweede opvolger Jos Meeus belandden al vroeger in de gemeenteraad, zodat het nu aan Koen Dillen is.

“Ik was heel verrast toen Marie- Rose het mij vorige week vroeg”, geeft hij toe, “maar het is goed dat onze fractie weer op sterkte is. Hopelijk zal het niet lang nodig zijn.

Bron: Gazet van Antwerpen

Koen Dillen, Schotenaar en Europarlementslid voor Vlaams Belang, zal in zijn gemeente tijdelijk het gemeenteraadszitje van Marie-Rose Morel overnemen. Morel werd deze week opgenomen in het ziekenhuis voor een tweede van zes chemokuren om haar baarmoederhalskanker te bestrijden. Aangezien ze nu voor langere tijd inactief zal zijn, heeft de partij beslist om gebruik te maken van een gemeentewet die bepaalt dat een raadslid omwille van medische redenen vervangen mag worden. Dillen was derde opvolger bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. (JFZ)

Bron: Het Laatste Nieuws

Karel Blockx

26 februari 2009


Felicitaties 30 jarig bestaan
Beste,

Gelieve in bijlage een brief te ontvangen met onze hartelijke felicitaties.

Zou hem kunnen overmaken aan uw volledige afdeling ?

Vriendelijke groeten,
Luc Van der Schoepen

Klik op het logo om de bijlage in te zien, Bedankbrief

10 april 2009


Schoten faciliteiten-gemeente ?
Zes loketbedienden van de gemeente Schoten moeten een taalcursus Frans volgen. De fractie Vlaams Belang-VLOTT vroeg in de gemeenteraad van 23 april bij monde van afdelingsvoorzitter Piet Bouciqué aan het College hierover tekst en uitleg.

Voor zover geweten is Schoten toch nog altijd geen faciliteitengemeente. Waarom moeten dan de loketbedienden bij de Dienst Bevolking / Burgerlijke Stand Frans leren ? En zelfs al zou er een plotse invasie van Franstaligen in Schoten zijn, dan nog worden zij verondersteld de taal van het landsgedeelte waar ze komen wonen aan te leren.

Of klopt het dat het vooral is om allochtonen 'uit het Mediterane' bekken die de Nederlandse taal niet machtig zijn en die de laatste tijd de weg naar Schoten meer en meer vinden, in het Frans te woord te staan ?

Wat de oorzaak ook moge zijn, Vlaams Belang-Vlott is niet van plan in Schoten dezelfde stommiteiten te laten begaan als in tal van faciliteitengemeenten rond Brussel en in de hoofdstad zelf.

Wie in Schoten wil wonen en leven, moet beginnen met de taal te leren. En het is niet aan de gemeente om het personeel taalcursussen te laten volgen, teneinde een meertalige loketservice aan te bieden.

Faciliteiten zijn stommiteiten, OOK IN SCHOTEN.

Namens bestuur en fractie,
Piet Bouciqué


25 april 2009


Politieke wonderkinderen
Ik ben Juan Leysen, ben (bijna) zestien jaar en heb als hobby's acteren en lid zijn van Vlaams Belang. Schoten is de plaats waar ik woon en ik volg in het KA Schoten de richting Handel. Ook ben ik lid van de Jeugdraad van Schoten, weliswaar voor een andere vereniging, maar binnenkort misschien voor Vlaams Belang én ik ben ook een trouwe bezoeker van de gemeenteraad.

Waarom koos je voor Vlaams Belang?

Wel, eerst en vooral kies ik voor Vlaams Belang omdat ik een grote voorstander ben van een Vlaamse Onafhankelijkheid. Ook kies ik voor Vlaams Belang omdat deze durft te zeggen waar het op staat in deze maatschappij. De Islamisering van Europa IS een probleem, er MOET een splitsing van de sociale zekerheid komen, de criminaliteit MOET strenger bestraft worden, het "crapuul" moet van straat, … . De traditionele partijen doen aan deze probleempunten niets en doen gewoon voort hoe ze bezig zijn, en dit moet gedaan zijn.

Zijn je ouders ook actief binnen de partij? Werd je door anderen gevraagd om in de partij te stappen? Zette je zelf de stap?

Mijn ouders zijn beiden actief lid in de partij, maar ik ben als eerste van de familie lid geworden van Vlaams Belang. Het duurde 2 jaar voor ik mijn ouders zo ver kreeg om ook in de partij te stappen. Ik ben dus al een goede 4 jaar lid en heb nog altijd geen spijt van deze beslissing.

Welke zijn je ambities binnen de partij? Wat wil je bereiken?

Als mijn tijd rijp is zou ik op de lijst willen staan en zo proberen mij op te werken. Dit kan alleen met mensen die in mij geloven en die mij zullen steunen. Omdat de partij mij nauw aan het hart ligt, zou ik zeer veel willen bijleren van belangrijke mensen binnen de partij zoals o.a. Filip Dewinter, Gerolf Annemans, Marie- Rose Morel,Frank Vanhecke, … . Daarom ben ik twee jaar geleden mee op zomeruniversiteit van VB gegaan. Ik ben ervan overtuigd dat ieder Vlaams Belang- lid, hoe jong hij ook is, het verschil zal kunnen maken als het zover is.

De verkiezingen komen eraan. Wat doe jij tijdens de campagne?

Mijn huis hangt tijdens de verkiezingen volledig vol met posters. Ook ga ik bussen als mij dat gevraagd wordt en ik probeer zoveel mogelijk mensen kennis te laten nemen waar de partij voor staat. Ook probeer ik zoveel mogelijk naar partijcongressen te gaan. Vooral ben ik bezig met jongeren te mobiliseren (en niet op te dringen) lid te worden van het Vlaams Belang met als resultaat vorige verkiescampagne vier tot vijf nieuwe leden.

Wat zeggen je leeftijdsgenoten over je politieke hobby?

Vele hebben daar geen probleem mee omdat veel vrienden van mij hetzelfde denken maar niet verwoord krijgen. Andere leerlingen proberen met mij te discussiëren maar deze hebben veel te weinig kennis van politiek dus het resultaat is dat we snel uitgepraat zijn. Over algemeen hebben ze dus geen probleem met mij en mijn politieke overtuiging.

Bron: De Zondag

07 mei 2009


Burgemeester, doe iets !
Vlaams Belang Schoten diende vandaag klacht tegen onbekenden wegens het bewust verwijderen van verkiezingsaffiches van Vlaams Belang op 4 plaatsen in Schoten.

Vlaams Belang Schoten eist dat de daders van deze zoveelste daad van de “verdraagzamen” zo spoedig mogelijk gevat worden en veroordeeld worden voor de aangerichte schade.

Op de gemeenteraad van eind april werd onder punt 6 het politiereglement gestemd over het aanplakken van de affiches op de verkiezingsborden. Vlaams Belang stelde voor om zelf herstellingen te mogen uitvoeren van 8 tot 20 uur. Uit ervaring weten we immers dat onze affiches steevast gemolesteerd worden door tegenstanders. Ons amendement werd door de meerderheid hooghartig afgewezen, met de belofte dat er dagelijks zou gecontroleerd worden.

Een telefoontje aan de dienst der werken vandaag leerde ons dat de plakploeg van de gemeente slechts twee keer per week uitrijdt om de borden na te kijken. Vlaams Belang eist dat de controles vanaf nu dagelijks gebeuren, ook op vakantiedagen en in het weekend. Als onze affiches op vrijdagnacht afgetrokken worden, duurt het minstens 4 dagen voor er nieuwe hangen.

Vlaams Belang Schoten eist actie, meer controles en meer toezicht op de verkiezingsborden door de politie.

Namens bestuur en fractie,
Marie-Rose Morel, Lijstduwer Europa
Piet Bouciqué, Afdelingsvoorzitter

bedankt verdraagzamen     bedankt verdraagzamen      bedankt verdraagzamen     

bedankt verdraagzamen


Deze persmededeling werd ook verzonden aan verschillende reporters, radio- en TV-stations, kranten, de gemeente en andere informatiebronnen.
Benieuwd welke van deze zelfverklaarde demokraten deze permededeling zal publiceren of omroepen ?
Wedden van noppes....

Karel Blockx

13 mei 2009


Lokaal Dienstencentrum
Het siert de OCMW-raad dat we wijken als Elshout en Deuzeld, die toch ver van het dorp gelegen zijn, niet vergeten. Zo voorzien we op wijk Deuzeld een eigen Diensten-centrum, iets dat door de wijkbewoners als zeer positief wordt ervaren en waarvoor een breed draagvlak is.

Evenwel is er ongerustheid over het feit dat men de twee bestaande gemeentelijke locaties, zijnde het Cogelshof en het "kaartenhuisje" aan de Toekomstlaan, zou sluiten. De Toekomstlaan wordt, op termijn, een kinderdagverblijf en dat is een verdedigbare keuze; het Cogelshof - vandaag een ontmoetingscentrum voor de lokale verenigingen en buurtbewoners - zou met ingang van september gesloten worden gedurende 18 maanden. Na heropening, als OCMW-dienstencentrum, zou het Cogelshof 's avonds gesloten zijn alsook op zaterdag en zondag.

Een voorstel vanuit het lokale comité "Deuzeld Leeft" om het Dienstencentrum ook als ontmoetingscentrum te organiseren, waarbij vrijwilligers de daartoe bestemde lokalen zouden openhouden, werd afgewezen. Opmerkingen over kostprijs, noodzakelijkheid, wijze van uitvoering werden nauwelijks beantwoord.

Het stoort ons, als fractie, dat wij als OCMW-raad hierin tot heden geen inspraak hebben gehad en vragen jullie aandacht hieraan te willen besteden. We zijn geen bouwheer maar als OCMW is het onze taak om te waken over een goed sociaal weefsel. De thans geplande ingrepen verstoren dit weefsel zonder enig alternatief.

Concreet stellen we voor een aanbeveling te formuleren, gericht aan de gemeentelijke overheid, waarin volgende punten:

 1. Lokaal dienstencentrum is ook ontmoetingscentrum;

 2. Een regeling met lokale verantwoordelijken, met een proeftijd van 6 maanden waarna evaluatie en desnoods bijsturing of stopzetting;

 3. Het voorzien van warme maaltijden op zaterdag en zondag;

 4. De werken gefaseerd uit te voeren, zodat het Cogelshof geen 18 maanden gesloten hoeft te zijn.

Dirk Van Onckelen, fractiesecretaris

02 juni 2009


Vandalisme tijdens de braderij
In de nacht van zaterdag op zondag jl. hebben onbekenden voor de zoveelste keer een aanslag gepleegd op het Vlaams Belang regiosecretariaat in de Paalstraat in Schoten.

Met een zwaar voorwerp werd de gevelruit volledig vernield. Dit is de zwaarste aanslag die tot nog toe gepleegd werd sedert het secretariaat drie jaar geleden werd opgestart. De feiten deden zich voor tijdens de Braderij van Schoten die vandaag haar derde dag ingaat.

Vlaams Belang Schoten zal klacht indienen tegen onbekenden en eist dat de daders van deze brutale en zinloze vernieling opgespoord en berecht worden.

vandalisme     vandalisme


Piet Bouciqué

21 juni 2009


Asielbeleid te Schoten
Er is de jongste dagen nogal wat te doen geweest in de media omtrent de toestroom van nieuwe asielzoekers in Brussel, met name bij Fedasil. Men spreekt van een vijftigtal mensen… per dag.

Voorafgaand aan deze vernieuwde media-aandacht was er al de nota van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) in verband met deze problematiek, een nota die dateert van begin mei en waarin men de hoogdringendheid van de toestand uiteenzette en om een dringend en duidelijk signaal van de lokale overheden verzocht. Toen was er evenwel geen media die hiervoor krantenkoppen veil had. Het zou onkies zijn te denken dat daar de komende verkiezingen voor iets tussen zaten: de "vierde macht" is immers onafhankelijk.

Ook op lokaal vlak heeft het bijna een maand geduurd eer deze nota besproken werd en pas op 12 juni vond in het Bijzonder Comité Sociale Dienst een grondige bespreking plaats, waarvan akte in de notulen. Het begrip "hoogdringendheid" kan met verve toegevoegd worden aan de lijst met inhoudloze begrippen als "vijf minuten politieke moed" en "onverwijld".

Evenwel is er sindsdien geen dag meer voorbij gegaan of het thema van de asielopvang haalde de pers.

Vandaar dat we op de Raad van 30 juni , de laatste voor de vakantie, graag antwoorden wilden op volgende concrete vragen:

 1. Weet men hoeveel asielzoekers aan Schoten maximaal kunnen worden toegewezen ?

 2. Weet men hoe men deze gaat opvangen ?

 3. Lijkt het u nuttig om hierover in de lokale media te communiceren ?

 4. Staat u, als voorzitter, achter de kritiek van tal van NGO's en van VVSG, zoals verwoordt in de pers en in "Lokaal", nummer 11 van 16 juni, welke de nationale regering, waarvan uw partij deel uitmaakt, van (ik citeer ) "schuldig verzuim" beschuldigt ?

Stof genoeg voor een beschaafd debat waaruit we het volgende onthouden:

 1. Thans zijn er al vier nieuwe asieldossiers in behandeling en bieden we opvang aan een achttal personen. Het is onmogelijk om vooraf te zeggen hoeveel personen aan Schoten worden toegewezen. Wél is het zo dat we ook mensen opvangen die reeds langer in België verblijven maar die zich nu in Schoten moeten aanmelden omdat ze oorspronkelijk aan Schoten waren toegewezen. Het gaat dus niet uitsluitend om nieuwe asielzoekers maar evengoed om al oudere dossiers.

 2. De opvang gebeurt voorlopig in huurwoningen. Daartoe is een nieuwe zoekactie gestart naar appartementen en huizen die het OCMW goedkoop kan huren. Wij hebben daarbij de bedenking gemaakt dat in onze huidige "doorgangswoningen" (dat zijn appartementen of huizen die we 'korte tijd' ter beschikking stellen van ons OCMW-cliënteel) heel wat gezinnen verblijven die al langere tijd op zoek zijn naar betaalbare woningen. Vraag is of er inderdaad weinig goedkope woongelegenheid is in Schoten dan wel dat men te weinig moeite doet om iets te vinden. Slechts bij manifeste onwil tot medewerking naar het zoeken van andere woongelegenheid, gaat het OCMW over tot sanctionering of tot dwingende maatregelen. Misschien zijn we hierin te laks en moeten we ons cliënteel wat minder pamperen terzake.

 3. Op de webstek van OCMW en Gemeente Schoten staat thans een aankondiging dat we op zoek zijn naar betaalbare woningen. Dat we dit doen omdat we een instroom van asielzoekers moeten verwerken wordt niet verzwegen maar ook niet benadrukt.

 4. De vraag of het OCMW Schoten nu al of niet achter de kritiek van de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) staat, die in enkele artikels het huidig gebrek aan asielbeleid zwaar op de korrel namen en vooral meer opvangplaatsen eiste, al of niet in collectieve vorm, bleef door de voorzitter eigenlijk onbeantwoord. Ze zei dat ze niet alles wat in de pers geschreven werd geloofde (doen wij ook niet) en dat op de kritiek van o.a. VVSG al een antwoord was verschenen van Fedasil (Dienst Vreemdelingenzaken, de boeman voor velen). Allemaal goed en wel, maar dat was de vraag niet. VVSG is de vereniging van gemeenten en OCMW's en is dus de spreekbuis namens de OCMW's. Als dus VVSG spreekt, spreekt ze dan ook namens OCMW Schoten? En zo niet, wat gaan we er dan aan doen? Veel gezucht, veel blikken naar de secretaris, overige raadsleden die zeer geconcentreerd de al gelezen papieren op tafel bestudeerden en verder zwegen…

Het Vlaams Belang blijft de verdere ontwikkeling op de voet volgen, maar neemt er akte van dat het OCMW Schoten niet staat te juichen bij het "nieuwe" opgedrongen asielbeleid. Wellicht zal in de nabije toekomst een ouder voorstel van het Vlaams Belang, met name het inrichten van gesloten asielcentra, uitgevoerd worden daar de meeste OCMW's thans al overbevraagd worden inzake woongelegenheid. Waardoor nog maar eens bewezen wordt dat we wel degelijk wegen op het beleid!

Dirk Van Onckelen, fractiesecretaris

02 juli 2009


Frans voor loketbedienden
Op de gemeenteraad van 23 april stelde onze fractieleider de vraag waarom er Franse lessen moeten gegeven worden aan gemeentelijke ambtenaren. Een niets omvattende uitleg kreeg men van mevrouw de secretaris van de gemeenteraad, kan dit zomaar ? De schepenen vielen uit de lucht.

Om toch op het juiste spoor te geraken vroeg ons provincieraadlid Jos meer details bij de provincie. Hij stelde er volgende vragen:

 1. Sinds wanneer worden deze cursussen georganiseerd ?

 2. Wat is de bedoeling van deze cursus voor gemeentelijke loketbedienden ?

Jos Meeus, provincieraadslid

Hier het antwoord van gedeputeerde Bart De Nijn.

 1. In het verleden heeft OVO vzw een aantal keer cursussen Frans georganiseerd, de laatste keer was in het schooljaar 2005-2006 voor een groep loketbedienden burgerzaken en een groep maatschappelijk assistenten. De volgende is gepland in juni 2009 en wordt nog georganiseerd onder OVO vzw daar de vereffening van de vzw pas start half juni.

  In het verleden zijn door OVO vzw ook Engelse cursussen georganiseerd op maat van besturen.

  Zowel OVO vzw in het verleden als Inovant bieden opleidingen aan die voortvloeien uit vragen en opleidingsbehoeften die worden aangegeven door lokale besturen. De lokale besturen zijn vertegenwoordigd in de adviescommissie die het aanbod aan opleidingen goedkeurt.

 2. De bedoeling van de opleiding is de cursussen vakjargon Frans mee te geven zodanig dat zij sommige burgers kunnen verder helpen en wegwijs maken in de informatie en de administratie. De doelgroepen zijn loketbedienden bevolkingszaken en maatschappelijke assistenten. De beslissing of dergelijke opleidingen nodig zijn is de verantwoordelijkheid van de lokale besturen zelf.

Namens de deputatie
Danny Toelen, provinciegriffier
Bart De Nijn, De gedeputeerde


Besluit:

Uit het antwoord van de gedeputeerde stel ik vast dat de vzw OVO nog vlug een cursus Frans inricht alvorens teniet te gaan. Een fusie met de Provinciale Bestuursschool Antwerpen dringt zich op. De nieuwe naam wordt Inovant.

Wat zegt het Provinciebestuur eigenlijk over deze fusie ? Wel de Provinciale webstek zegt het volgende;

Deze nieuwe organisatie wil voor medewerkers van lokale besturen hét aanspreekpunt bij uitstek zijn voor alles wat met vorming te maken heeft, zowel voor kortlopende als langlopende trajecten. Dit houdt onder meer in dat Inovant de opleidingsbehoeften van haar klanten inventariseert, daarop aansluitend een kwaliteitsvol vormingsaanbod ontwikkelt en advies en ondersteuning biedt bij opleidingen in de ruime zin van het woord.

Dus weer een overbodig Provinciaal initiatief, schaf die Provincies eens af !

Terug naar die cursus Frans. Het antwoord van de Provincie is duidelijk, de verantwoordelijkheid voor deelname ligt bij de gemeente. Met andere woorden, trek je plan wij hebben er niets mee te maken. Waar heb ik dat de laatste dagen nog gehoord ?

En dan kom ik bij het besluit van de Schotense gemeenteraad, die toch Vlaams zou moeten zijn, dat SPa, Open VLD en Groen! meehuilen met de andersdenkenden, och ja men vergeve hen. Maar dat CD&V het Vlaams karakter van de gemeente verloochend, neen dat kan toch niet !!!

Mogen we alvast, hetzij met enige beperking, de moed van NVA bewonderen dat zij zich toch onthielden bij de stemming.

Vergeet niet dat er ook cursussen Engels, en wie weet kortelings ook niet Europese talen, zullen onderwezen worden door de Provincie. Wat gaan we dan doen mijne dames en heren gemeenteraadsleden ???

Karel Blockx

08 juli 2009


Proficiat OCMW
Als het goed is zeggen we het ook!

Op 10 juli brak er omtrent 10 uur brand uit in één van de OCMW-flatjes, gelegen aan de Borgeindstraat te Schoten - Deuzeld. Gelukkig kon de schade beperkt blijven tot één appartementje.

Evenwel moest het gehele gebouw van 17 appartementen tijdelijk ontruimd worden en moest er voor de niet meer zo jonge bewoners opvang geregeld worden.

De wijze waarop het OCMW - zowel bestuur als diensten - hier snel, efficiënt maar ook met de nodige zorg en een warm hart, optrad verdient een dikke pluim.

De OCMW Technische Dienst was er als eerste bij om ervoor te zorgen dat alle deuren in het appartementsblok goed gesloten waren zodat rookschade tot het minimum beperkt bleef.

Het vervoer van de bewoners naar de recreatieruimte in het rusthuis verliep al even vlot. Daar werden deze opgevangen door eigen personeel als door de mensen van slachtofferhulp, terwijl de koks voor een voedzame maaltijd zorgden. Al om 15 uur konden de meeste bewoners terug naar hun vertrouwde stek.

Van de drie bewoners die wegens te sterke geurhinder de nacht beter elders doorbrachten werden er twee opgevangen in familiekring en voor de derde bewoonster stelde het OCMW onmiddellijk een mooi bemeubeld appartementje in het centrum van Schoten ter beschikking.

Omdat in de namiddag het Bijzonder Comité Sociale Dienst vergaderde konden secretaris en voorzitter de aanwezige raadsleden actueel informeren en betrekken in de besluitvorming.

Kortom: hoed af voor de wijze waarop ons OCMW in ogenblikken van crisis de problemen aanpakt en oplost!

Ook een woord van dank en lof aan het lokaal brandweerkorps en de lokale politie voor de wijze waarop ze veel meer leed hebben voorkomen mag hier niet ontbreken. Het is goed te weten dat we op onze veiligheidsdiensten kunnen rekenen.

Dirk Van Onckelen,
OCMW fractiesecretaris Vlaams Belang


11 juli 2009


Schotense gevels goed bevlagd
Tientallen Schotenaren lieten afgelopen zaterdag zien dat 11 juli dé Vlaamse feestdag is.

Onze reporter kon heel wat vlaggen fotograferen tijdens een vluchtige rondrit in het Centrum en op Deuzeld.

Aan alle vlaggers: proficiat met uw actie, hang uw vlag ook uit op 21 juli om te laten zien wat ons échte vaderland is.


Piet Bouciqué

14 juli 2009


OCMW : begroting 2010 en de meerjarenplanning 2010-2014
In de raadscommissie van 06 oktober werd de begroting 2010 en de meerjarenplanning 2010-2014 onder de loep genomen.

Hieronder de interpellatie van onze fractie:

We hebben vertrouwen in onze administratie en onze ontvanger en zodoende gaan we hier niet bij elk cijfer voor of na de komma een bemerking maken.

Een sterke financiële dienst maakt dat een bedrijf – in dit geval een overheidsbedrijf – gezond is en blijft, mits het over de nodige middelen kan beschikken. Bovendien zijn we bescheiden genoeg om te beseffen dat met cijfers en rekeningen omgaan een vak apart is.

Evenwel hebben we als raadsleden een controlefunctie, waarbij we vooral moeten waken over de bestemming van de middelen.

Dat we als lokaal OCMW voor die bestemming deels eigen keuzen kunnen maken is positief en in die eigen keuzen hebben wij, als Vlaams Belang, ons constructief opgesteld. Zo zijn ook de Vlaams Belangraadsleden trots op het project Zorgflats en op de werking van het dienstencentrum met de inspiratieloze naam maar inhoudrijke invulling. En in alles waar de werking van het OCMW de eigen bevolking ten goede komt, kan het OCMW op onze steun rekenen. Ook in 2010.

Naast de eigen verwezenlijkingen, onder eigen verantwoordelijkheid en met eigen middelen (we weten ook dat we voor die middelen afhankelijk zijn van de gemeente die ons jaarlijks een werkingsbudget ter beschikking stelt) voeren we als lokaal OCMW ook een algemeen, federaal beleid.

We zijn gebonden aan nationale en regionale regels en wetten waarvan we slechts de uitvoerders zijn. De kosten voor de uitvoering van dit beleid worden dan wel gedragen door de federale of regionale diensten, en moeten we dus niet als lokale kosten beschouwen, maar ook deze diensten halen hun middelen uit het heffen van belastingen en taksen, en de modale burger maakt het onderscheid niet. Kan dat niet maken, want ervaart hoe het OCMW ingezet wordt om de problemen die Brussel niet langer aankan, op lokaal vlak dient op te lossen.

Wij, als Vlaams Belang-Vlott, kunnen de keuzes die het federaal beleid maakt niet als de onze beschouwen. Niet wat betreft de gezondheidszorg, niet wat betreft de financiering van de vergrijzing, niet wat betreft de falende re-integratie van gedetineerden, niet wat betreft de asiel- en migratieproblematiek. Over de wenselijkheid van het huidige asielbeleid zijn de politieke meningen zo mogelijk nog verdeelder dan over de Lange Wapperbrug en dat is niet in het voordeel van de asielzoeker en al helemaal niet in het voordeel van het lokale OCMW. Dat “de staat” – dus wij allen - de kostprijs draagt van dit niet-beleid is juist maar het is dezelfde staat die door een labyrint van procedures en beroeps-mogelijkheden een snelle, definitieve beslissing in dossiers onmogelijk maakt.

De Staat organiseert hier zijn eigen failliet. Als Vlaams Belang bedanken we!

Daar de economische crisis vooral de industrie treft, bij uitstek de plaats waar laaggeschoolden zinvolle bezigheid vonden, en ik spreek hier uit ervaring, is de schaarste aan vrije arbeidsplaatsen daar nu al acuut. Als zelfs in een industriestad als Antwerpen het aantal werklozen volop stijgt wordt het haast onmogelijk om jonge mensen zonder diploma, die op onze diensten een beroep doen, aan werk te helpen. Onze dienst trajectbegeleiding doet wat kan maar kan geen banen scheppen.

We veroordelen een hele generatie “jongeren”, die zonder diploma schoolmoe de klas de rug toekeerden, tot een leven in de rand van de wettelijkheid van een armer wordende maatschappij.

De jongste rellen in Molenbeek, en het daaruit ontstane publieke debat, tonen aan dat men geen oplossingen, noch op korte, noch op lange termijn, heeft. Opnieuw worden de afgezaagde singeltjes van 30 jaar geleden bovengehaald, maar nu niet om een Annemans of Dewinter tegen te spreken maar wel om een Lucas Vandertaelen van antwoord te dienen.

Wie denkt dat we ons nu verheugen in ons gelijk vergist zich, want ook een Vandertaelen zal de multiculturele heerlijkheid België niet aan het wankelen kunnen brengen. Ik benadruk België, want ook in deze materie staan Noord en Zuid lijnrecht tegenover elkaar.

Tegelijk kampt de overheid in zijn totaliteit met een schuldenberg die maar aangroeit. Of we deze nu federaal, gewestelijk of lokaal noemen, aan de voet van de berg woont de belastingbetaler die de top allang niet meer kan zien.

Zoals eertijds Mozes de berg afdaalde met de stenen tafelen, zo verkondigt men nu vanaf de berg welke besparingen men zal doorvoeren. Wil men het gevolg van deze besparingen opvangen, dan zal de regionale of lokale overheid niet anders kunnen dan op termijn belastingen te verhogen of nieuwe in te voeren.

We besluiten: we willen ons recht op motivatie voor onze onthouding niet gebruiken om hier het hele falen van België op te sommen. Wil u daar zich op eigen initiatief over informeren kunnen we een bezoek aan de betere boekhandel aanbevelen. Menig politicus – en neen, niet alleen van het Vlaams Belang – achten de tijd rijp om wat hen raakt te publiceren. Aanbevolen lectuur!

Dirk Van Onckelen

14 oktober 2009


Vlaams Belang tegen horeca-stalking in Schoten
In Schoten bestaat sinds enige tijd een sluitingsuur voor horecazaken. Deze maatregel houdt ook in dat horecazaken tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag de deuren moeten sluiten om 03.00u.

In de realiteit werd er echter tussen de gemeente en de horecazaken een gedoogbeleid overeengekomen, dat in weze inhoudt dat de gemeente enkel optreed in geval van overlast.

Sinds kort werd deze officieuze overeenkomst echter eenzijdig door de gemeente opgezegd en werden er reeds kort na 03.00u pv's door de politie opgesteld, zonder er enige sprake was van enige overlast of klacht.

Het Vlaams Belang is dan ook van mening dat de gemeente sinds kort een heksenjacht op onze lokale horecazaken opende en verzet zich hiertegen omwille van volgende redenen:

Middenstandsonvriendelijk

De lokale horeca moet dagelijks opboksen tegen allerlei megadancings en grote evenementen buiten de gemeente. De strikte toepassing van een sluitingsuur zal het uitwijken van Schotens cliënteel naar buurgemeenten en de stad enkel doen toenemen. Niet echt middenstandvriendelijk dus…

Jeugdonvriendelijk
Een gemeente zou ervoor moeten zorgen dat de jeugd zich maximaal kan ontspannen in de eigen gemeente. Ook uitgaan maakt voor deze doelgroep deel uit van hun ontspanning. Door het sluitingsuur om 03.00u te laten ingaan, zullen jongeren genoodzaakt zijn uit te wijken naar naburige gemeenten of de stad Antwerpen om hun festiviteiten verder te zetten. Niet echt jeugdvriendelijk dus…

Verkeersonveilig

Zoals hierboven reeds gesteld zullen - jonge en minder jonge - Schotenaars die in de late uurtjes nog wat vertier willen hiervoor niet langer terecht kunnen in de eigen gemeente, waardoor ze zich in het verkeer zullen moeten begeven. Gezien het aantal nachtelijke weekendongevallen is dit ook niet echt verkeersveilig te noemen…

Ondoeltreffend

Niet de amokmakers - die in feite aan de basis liggen van deze maatregel - zijn de dupe van dit sluitingsuur, maar wel de lokale zaakvoerder en de Schotense horecabezoeker. Gemeentelijke administratieve sancties die worden opgelegd aan de veroorzakers van overlast zouden hiervoor een mogelijke - en tevens veel rechtvaardigere - oplossing kunnen zijn.

Wat er ook van zij, het Vlaams Belang zal aandringen op een reglementswijziging indien er niet onmiddellijk een eind komt aan de horeca-stalking in onze gemeente…

Tim Willekens, Gemeenteraadslid

09 december 2009


Schotense cafés mogen (misschien) later sluiten
Het sluitingsuur dat al sinds 1997 wordt opgelegd aan de Schotense horecazaken, wordt mogelijk verlaat. Vlaams Belang stelde daarover onlangs een vraag in de gemeenteraad.

In november kregen vier horecazaken een proces-verbaal omdat ze later open waren dan 3uur 's nachts, het officiële sluitingsuur. Naar aanleiding daarvan stelde VB-gemeenteraadslid Tim Willekens een vraag aan burgemeester Harrie Hendrickx (CD&V). ‘We vinden het niet correct dat agenten zaakvoerders beboeten, zonder ook maar even poolshoogte te gaan nemen', zegt Piet Bouciqué (VB). Die controles, zo zegt de lokale politie, zijn er gekomen na overleg met de korpschef en het lokale bestuur. ‘Maar het klopt dat de inspecteurs niet naar binnen zijn gegaan', weet politiewoordvoerster Els Dellafaille. ‘Dat komt omdat ze de gemoederen niet wilden ophitsen. Maar de uitbaters hebben het sluitingsuur wel ruimschoots overschreden.'

Naar aanleiding van de commotie komt er opnieuw overleg met de horeca, de klanten, de politie en de bevolking over het sluitingsuur in Schoten. ‘Na onderzoek zijn we eventueel bereid om het sluitingsuur vrijdagnacht met een uurtje op te schuiven', stelt veiligheidscoördinator Tom Bresseleers. In de zomer werd het sluitingsuur op zon- en wettelijke feestdagen al aangepast. Horecazaken mogen sindsdien tot 6 uur 's morgens openblijven.

CDH

Bron : Het Nieuwsblad

Karel Blockx

17 december 2009


Een niet zo "Stille Nacht"

"En dan?" ofwel horen, zien en… zwijgen


De voorbije dagen, gekend als "de donkere dagen voor Kerstmis", waren niet voor iedereen dagen van vreugde. Daklozen, soms gehele gezinnen, moesten wegens plaatsgebrek in de bestaande opvangcentra de nacht doorbrengen in portalen, in metrostations of in de inkomhal van treinstations. Zonder dat we over een "glazen bol" beschikten, konden we dit van ver zien aankomen en het was dan ook niet ongepast dat onze Vlaams Belang-Vlottfractie tijdens de OCMW-Raad van 15 december deze problematiek als variapunt ter bespreking bracht.

Al in juni 2009 hadden wij het gebrek aan opvang voor asielzoekers, dat toen ook al maanden een aandachtspunt was, aangeklaagd op de Raad. Reeds toen stelden wij dat door het gebrek aan een duidelijk en vooral snel asielbeleid, men blindelings de chaos tegemoet ging. We kregen toen op onze concrete vragen over de rol van het OCMW Schoten ook concrete antwoorden. Maar op onze vraag of men vanuit de lokale OCMW's niet zou aandringen op duidelijkheid - want we spreken hier over mensen met hun angsten en hun hoop - verkoos de meerderheid om niet te reageren, niet aan te dringen en al helemaal niet om het federale gebrek aan beleid aan te klagen.

De zomer kwam en ging, de herfst kwam en ging en… er gebeurde niets.

Of toch: er kwam een "regularisatiecampagne" die, zoals door het Vlaams Belang voorspeld, er voor zorgde dat de hier al illegaal verblijvende personen via hun kanalen nog meer vreemd volk naar Brussel en andere Vlaamse steden lieten overkomen. Uiteraard tegen al even illegale betaling en met de bedoeling hen hier vervalste documenten te bezorgen, zodat ze voor 15 december een dossier konden indienen. Maar als u dacht dat deze mensenhandelaars tenminste een dak boven het hoofd zouden voorzien… Niet moeilijk dat dan de bestaande winteropvangcentra geen plaats meer kunnen bieden aan mensen die totaal misleid en berooid hier de nacht op straat moeten doorbrengen.

Een kind dat slaapt in een hoekje van een station levert een mooie foto op. Dus pakten de media de voorbije "donkere dagen voor Kerstmis" met grote middelen uit. Alle hens aan dek en maar inspelen op het schuldgevoel van de hatelijke bange blanke man die zijn hart en zijn huis sluit voor zoveel ellende. Ook die mediareactie was zonder glazen bol te voorspellen.

En hoe denkt men lokaal over heel de problematiek?

De bespreking op de laatste OCMW-Raad van 2009 was terzake verbijsterend.

Nadat raadslid Herwig Vereyken gevraagd had naar de actuele stand van zaken, hield Dirk Van Onckelen een korte tussenkomst waarin hij scherp de oorzaken van de huidige crisis en de gevolgen opsomde. Opmerkingen als "Sinds wanneer geeft het Vlaams Belang om asielzoekers?" of "We lezen dat allemaal in de gazet (sic.)" konden slechts verhullen dat de meerderheid, die vertegenwoordigd is in zowel de Federale als de Vlaamse regering, géén inhoudelijk standpunt durft in te nemen. Of hij al of niet namens die meerderheid sprak doet er niet zo veel toe, maar toen onze fractie er op wees dat er mensen in Vlaamse steden de nacht buiten door moesten doorbrengen kwam er als antwoord "En dan?". Geschrokken van de impact van zijn eigen woorden heeft dat raadslid de rest van het debat wijselijk gezwegen.

Hoe men ook dat "En dan?" wil begrijpen, het bevestigt zowel de onbevoegdheid van het lokale OCMW, als de onwil om als lokaal OCMW aan te dringen op een daadwerkelijk beleid gericht op vermindering van instroom, op snellere afhandeling van lopende dossiers en op een echte "verwijdering van het grondgebied" van allen die niet aan de voorwaarden voor een gewettigd verblijf voldoen. Intussen heeft men op lokaal vlak al wel maatregelen getroffen. Toestanden als in Brussel zijn in Schoten niet te vrezen, de problematiek van de daklozen is in Schoten, gelukkig, onbestaande. Maar als mens, en zeker als OCMW Raadsleden, mag deze problematiek ons niet onberoerd laten.

We weten dat onze analyse van het probleem anders is dan deze van de meerderheid - die er liefst van al over zwijgt - en dat onze oplossingen niet echt passen in de multiculturele waan van het ogenblik. En juist daarom wellicht tot een einde aan mensonwaardige toestanden kunnen leiden.

Dirk Van Onckelen, Secretaris OCMW-fractie, Schoten

30 december 2009Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx