Het is altijd mis met de miss
Tom Van Grieken (VB) feliciteert Angeline Flor Pua, de nieuwe Miss Belgium

Na haar verkiezing tot miss België, kreeg Angeline Flor Pua al snel een aantal verwensingen naar het hoofd geslingerd. Zonder twijfel zijn deze commentaren ongepast, maar ze zijn het gevolg van een klimaat dat werd geschapen door de zogenaamde progressieve verdedigers van de multiculturele samenleving.

Elke miss is ‘te’

Te groot’, ‘te blond’, ‘te Vlaams’, ‘te Waals’. Allemaal zijn het opmerkingen die we in de nasleep van een missverkiezing in dit land zowat overal kunnen lezen. Meestal halen wij nuchtere Vlamingen er onze schouders voor op. Uitgezonderd deze keer. Er wordt moord en brand geschreeuwd: de ware aard van de Vlaming als onverbeterlijke racist komt zogezegd weer boven…

Vree Belgisch. Miss België, daar moet je geen Belgische voor zijn’, ‘Dat kan toch nooit een Belgische zijn’, ‘Erg dat ze een Filipijnse miss België moeten maken’,… Toegegeven: leuk zijn bepaalde reacties die de kersverse miss België naar haar hoofd geslingerd krijgt niet. Maar heel onvoorspelbaar waren ze daarnaast ook niet, net zoals de reacties op de reacties. Een bepaald soort mensen ziet er voor de zoveelste keer het bewijs in van het volgens hen intrinsieke racisme dat ingebakken zou zitten in de gewone Vlaming. Dat de Vlaming racistisch is, moet aan de hand van enkele zorgvuldig uitgekozen tweets en facebookberichten nogmaals benadrukt worden. Het exponentieel groter aantal aanmoedigingen en schouderklopjes negeert men doelbewust. Je kan niet anders als er van uitgaan dat als men zo selectief te werk gaat, men te kwader trouw is.

De racistische Vlaming is te blank!

Maar de Vlaming is namelijk niet racistisch en ligt helemaal niet zo wakker van de notie ras als sommigen ons willen doen geloven. Mijn partij heeft er nooit een geheim van gemaakt dat wij de Vlaamse identiteit verdedigen en daardoor ook de massa-immigratie in vraag stellen. Wij werden daardoor door onze tegenstanders verketterd en kregen al snel de stempel ‘racist’ op ons voorhoofd gedrukt. Nooit heeft de partij echter het ras als criterium genomen, wel nationaliteit, cultuur en beschaving. Daaruit volgt dat men als nieuwkomer bereid moet zijn om volwaardig lid van onze Vlaams-Europese cultuurgemeenschap te worden. Van enig racisme is hier geen spoor. Het is opvallend dat het vandaag uitgerekend de progressieve voorvechters van het antiracisme zijn die de strijd volgens raciale lijnen willen voeren.

Wie bijvoorbeeld ‘te blank’ of het in Nederland meer ingeburgerde en meer politiek correcte ‘te wit’ in een zoekmachine op het internet intikt, zal op een indrukwekkend aantal artikels en opiniestukken stoten. Een bloemlezing van de buit na een vijftal minuten google-werk: ‘De klassieke jeugdbewegingen zijn nog altijd zeer blank’, ‘KU Leuven is te wit’, ‘Is Vrouwe Justitia te blank?’, ‘De aula’s zijn zo vaak nog te uniform blank’, ‘Zijn de Europese instellingen te wit?’, ‘Antwerpse haven te blank, te grijs en te mannelijk’, ‘Leraar in 2025: te blank, te oud en onvoldoende geschoold’,…

We worden om de oren geslagen met de boodschap dat zowat alles in Vlaanderen (dat zich op het moment van dit schrijven toch nog steeds in Europa bevindt) te blank zou zijn. Vlaanderen heeft met andere woorden volgens bepaalde mensen een ‘blankenprobleem’. Deze kwalijke, racistische boodschap krijgt in zowat alle media van dit land een uitgebreid podium. Stel u dezelfde boodschappen eens voor, maar vervang het woordje ‘blank’ of ‘wit’ door ‘zwart’. Zowel u, beste lezer, als ik, weten beiden dat de reacties en veroordelingen door politiek correct Vlaanderen niet lang op zich zouden laten wachten.

Angeline Flor Pua is een voorbeeld

Dat de harde commentaren op de nieuwe miss België van een bedenkelijk allooi zijn, daar is iedereen het over eens. Maar het agressieve klimaat dat dit soort reacties voedt, is in de eerste plaats ontstaan door toedoen van de zogenaamde antiracisten. De gemiddelde Vlaming is géén racist. Hij of zij volgt Martin Luther King: ‘Ik heb een droom dat mijn vier kleine kinderen op een dag zullen leven in een natie waar ze niet zullen beoordeeld worden op hun huidskleur, maar op de inhoud van hun karakter.’ In ons Vlaanderen is niemand ‘te zwart’, maar men moet de lijn dan durven doortrekken: te blank’ bestaat in dat geval ook niet.

Graag wens ik Angeline Flor Pua veel geluk gedurende haar jaar als mooiste vrouw van dit land. Ongetwijfeld zal dat een boeiende ervaring zijn. Ze kan als voorbeeld voor veel jongeren gelden. Om haar studies voor pilote te betalen combineerde ze de voorbije jaren blijkbaar niet minder dan zeven jobs. Van werken in decathlon en horeca-jobs tot een adminstratief baantje in de luchthaven: niets was haar te min. Zonder quota, zonder subsidies en blijkbaar ook zonder racisme vanwege haar vroegere werkgevers: ze is er op eigen houtje geraakt, louter op wilskracht. En dat in het zogenaamd racistische Vlaanderen.

doorbraak.be door Tom Van Grieken

17 januari 2018

Van Grieken ‘not amused’ met berichtgeving media over aanslagen
Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken is niet opgezet met de berichtgeving van de klassieke media over de terroristische aanslag in Barcelona. Zo stelt hij in een reactie aan SCEPTR dat “de Vlaamse pers […] [weigert] de problemen bij naam te noemen én zeer selectief is in haar berichtgeving”.

Bij een terroristische aanslag in de Spaanse stad Barcelona lieten gisteren dertien mensen het leven – waaronder één landgenote – en raakten honderd mensen gewond. De Vlaamse kranten schreven vooral in de trant van “wat je ook doet, dit kan je niet verhinderen”. Zo schreef Bart Eeckhout, opiniërend hoofdredacteur van De Morgen, dat het feit “dat juist de goed beveiligde Ramblas het droevige toneel van een aanslag kunnen worden, bevestigt dat in deze vrije en open samenleving bijna geen enkele publieke plek helemaal zeker veilig is”.

Contradictie bij de Vlaamse pers

Van Grieken hekelt een dergelijke houding. “Na de zoveelste aanslag in Europa door islamitische terroristen, ontkennen ze weer het licht van de zon. Het nieuws [werd] de afgelopen [jaren] nochtans gedomineerd door islamitische moordaanslagen op onschuldige burgers. Vandaag sloeg ik er onze kranten […] op na en nergens is het woord ‘islam’ gevallen in de berichtgeving over de aanslagen in Catalonië.”

“Als je niet bereid bent om het probleem te benoemen, kan je dit inderdaad niet verhinderen”, analyseert Van Grieken. Ook is hij van mening dat er sprake is van een zekere contradictie ten aanzien van de gebeurtenissen in Charlottesville. “Dezelfde mediakanalen, die met zekerheid wisten te vertellen welke ideologie de dode van Charlottesville had veroorzaakt, tasten vandaag blijkbaar volledig in het duister over de ideologie [die] achter [de] 13 doden in Catalonië zit”, betoogt hij.

De Vlaams Belang-voorzitter vraagt zich af “waarom […] de media zich […] bijvoorbeeld niet [de vraag stellen] hoe het komt dat er in pakweg Hongarije, Polen en Japan geen sprake is van zulke aanslagen? De vraag stellen, is ze natuurlijk beantwoorden. En onze opiniërende media willen net dat antwoord niet de wereld insturen.”

Niet meer feitelijk

Het probleem heeft volgens Van Grieken een diepere oorzaak. Zo stelt hij dat “de media in Vlaanderen (en in de rest van West-Europa) […] niet langer […] feitelijk, maar opiniërend van toon [zijn]. De Duitse mediawetenschapper Michael Haller van de universiteit van Leipzig concludeerde onlangs op basis van een studie omtrent de berichtgeving over de vluchtelingencrisis dat journalisten […] in Duitsland [zich] niet gedroegen als kritische waarnemers, maar dat ze de lezers hebben trachten te overtuigen van Merkels Wilkommenskultur. In Vlaanderen lijkt me dat, jammer genoeg, niet anders te zijn.”

Bron : sceptr.net door Hugo Decker

19 augustus 2017
Van Grieken over maatregelen Briers
Pleister op open wonde

Gisteren werd er melding gemaakt van vier illegalen die op een snelwegparking enkele chauffeurs bij elkaar timmerden. Provinciegouverneur Briers riep als reactie daarop op tot het bewaken van de snelwegparkings. “Een pleister op een open wonde”, oordeelt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken.

Een betrokken chauffeur stelde gisteren dat het een wonder was dat er geen doden vielen. “Toen ze aan het beuken waren op die vrachtwagens zijn een aantal chauffeurs uitgestapt, ook een Poolse chauffeur. Ze hebben hem zo zwaar toegetakeld dat hij op de snelweg is gevlucht, het was echt erg. Ze stonden met vier man erop te stampen en slaan, opgejaagd wild. Uiteindelijk is hij kunnen ontkomen en is hij terug in zijn cabine kunnen kruipen.” Vooral de aanpak van de politiek moest het bij de chauffeur ontgelden. Zo vond hij het “werkelijk triest dat de politie en de politiek zo weinig doet” en vroeg hij zich af of “er doden [moeten] vallen voor ze écht ingrijpen?”

Briers: “Voer permanente bewaking in”

Jan Briers, gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, wil bij snelwegparkings permanente bewaking. “Ik wil vermijden dat we parkings moeten afsluiten, zoals in Drongen. We zien dat de hele vluchtelingenproblematiek verschuift en dat zou niet solidair zijn ten opzichte van de andere provincies.”

De gouverneur wil dit concreet doen door het verhogen en het verstevigen van “de afsluiting van al onze snelwegparkings. Ik zag in Wetteren al hoe je op zeker tien plaatsen zonder problemen binnengeraakt. En voer een permanente bewaking in, die moet dan maar gebeuren door bewakingsfirma’s, de federale politie of zelfs het leger.”

Van Grieken: “Lost op lange termijn niets op”

In een reactie aan SCEPTR laat Van Grieken weten dat “Briers zijn oproep om snelwegparkings te bewaken [zoals] een pleister op een open wonde [is]. Hoewel het op korte termijn een afschrikkingseffect zou hebben lost het op lange termijn niets op. Het eigenlijke probleem is dat illegalen zonder problemen zomaar ons land kunnen binnen geraken. We moeten zo snel mogelijk iets aan onze open grenzen doen. Anders zal het probleem zich gewoon weer verplaatsen naar andere plaatsen in ons land.”

De Vlaams Belang-voorzitter wil verder nog onderstrepen dat er werk moet worden “gemaakt van een écht uitzettingsbeleid. Illegalen die worden betrapt moeten het land worden uitgezet”. Ook is hij van mening dat “er […] internationaal hard [moet] worden opgetreden tegen NGO’s zoals Artsen Zonder Grenzen die dagelijks duizenden illegalen afzetten op Europese bodem”.

Bron : sceptr.net door Hugo Decker

03 augustus 2017
Politieke jongerenafdelingen weigeren samenwerking met VBJ Gent
Met grote verbazing vernam VBJ dat er op 5 februari een bijeenkomst is in Gent van alle politieke jongerenpartijen. De reden? Bespreken welke boodschap zij zullen uitdragen naar de middelbare scholieren, tijdens een geplande ronde langs alle scholen om “de jeugd te informeren over het belang van politiek in het algemeen en actief participeren in de politieke debatten in het bijzonder.” Verder lijkt het hen “een bijzonder interessant thema en een vernieuwde aanpak om gemeenschappelijk - over de partijgrenzen heen - het belang van een democratisch debat over politiek en de komende gemeenteraadsverkiezingen te starten.”

Een “democratisch debat” zonder de Vlaams Belang Jongeren, welteverstaan, want onze vereniging werd voor deze bijeenkomst niet uitgenodigd. Wat ons nog het meest verbaast, is dat Jong N-VA hieraan deelneemt. Blijkbaar werken zij liever samen met het extreemlinkse Comac, dan met een Vlaams-nationalistische jongerenbeweging. Bij Jong N-VA verschuilt men zich achter een plat “wij wisten niet dat er een Gentse VBJ-afdeling bestond.” Niet erg geloofwaardig natuurlijk, want waarom eens niet een mailtje sturen naar VBJ, waarvan de voorzitter nota bene in Gent woont?

Dan lijkt de verklaring van “Speakers Corner”, waar het evenement georganiseerd wordt, ons aannemelijker:

“De beslissing om de VB-jongeren daar niet bij te betrekken is een keuze die is genomen door de jongerenafdelingen van N-VA, CD&V, Groen, sp.a, Open VLD en PVDA zelf.”

Een bewuste keuze om ons niet te betrekken dus. Jammer, maar VBJ laat zich alvast niet monddood maken. Indien wij niet welkom zijn op het schooldebat, komen we naar de schoolpoort!

01 februari 2017
Gemiste kans
VB niet in onderzoekscommissie jihad-aanslagen Brussel

Tom Van Grieken: "Dat is alsof Groen geen deel zou mogen uitmaken van een parlementaire onderzoekscommissie inzake een milieuramp."

Het lijkt wel een 1 aprilgrap: Vlaams Belang, al decennia waarschuwend voor de islamisering van onze samenleving en voor het jihad-terrorisme dat daarbij hoort, maakt geen deel uit van de parlementaire onderzoekscommissie die wordt opgericht naar aanleiding van de jihad-aanslagen van 22 maart in Brussel.

De politieke correctheid die heeft geleid tot de vele jihad-slachtoffers in Brussel, spreekt reeds uit de taakomschrijving van de onderzoekscommissie, die slechts rept over de containerbegrippen 'radicalisme en extremisme' – alsof het evengoed radicalisme en extremisme van pakweg sikhs zou betreffen. "It’s Islam, stupid!", maar de enige partij die naar die ideologische kern van het probleem wil gaan, wordt dus opnieuw genegeerd.

"Hoeveel bloedige jihad-aanslagen moeten er nog volgen om onze fundamentele islam- en opengrenzenkritiek eindelijk serieus te nemen?", vraagt voorzitter Tom Van Grieken zich af.

De parlementaire onderzoekscommissie zal een politiek correct wegkijk-onderonsje worden. Overigens eiste het Vlaams Belang in januari van dit jaar reeds een parlementaire onderzoekscommissie, over de Parijse terreurcel in Molenbeek. Toen wilde men niet op ons verzoek ingaan. De gevolgen waren ernaar op 22 maart ll. in Zaventem en metrostation Maalbeek.

Het formele 'argument' dat alleen officiële parlementaire fracties aan een onderzoekscommissie mogen deelnemen, houdt geen steek. Men kan immers, in het belang van openheid en democratie, evengoed besluiten om vertegenwoordigers van álle politieke partijen in het parlement op te nemen. Dat is in het verleden dan ook al meermaals gebeurd. Door dit vandaag niet te doen, sluiten de klassieke partijen zich af voor onze expertise en fundamentele kritiek. De onderzoekscommissie zal kortom de slager zijn die zijn eigen vlees keurt.

Klaas Slootmans, Persverantwoordelijke Vlaams Belang

02 april 2016
Burgemeester en gewezen lid van de communistische partij André Van de Vyver (Groen) verbiedt Vlaams Belang-betoging tegen asielcentra in Burcht-Zwijndrecht
Vlaams Belang voert hoe dan ook actie op zaterdag 27 februari aanstaande om 14u op het Kerkplein in Burcht

Het Vlaams Belang heeft naar aanleiding van de inplanting van twee asielcentra in Burcht-Zwijndrecht vorige week een aanvraag ingediend bij burgemeester André Van de Vyver (Groen) om op zaterdag 27 februari aanstaande om 14u een betoging te houden tegen de asielinvasie en de asieloverlast te Burcht-Zwijndrecht.

Het asielcentrum kwam zopas immers in opspraak wegens een vechtpartij tussen asielzoekers. Vorige maand raakte bekend dat in Burcht een schurftepidemie was uitgebroken. De lokale huisdokters lieten dan weer weten dat ze de toevloed van asielzoekers niet meer de baas kunnen. De ontwrichting van de leefgemeenschap is compleet.

Het Vlaams Belang wil hiertegen protesteren met een betoging ter plaatse. Hoewel het Vlaams Belang slechts een statische manifestatie op het Kerkplein te Burcht voorstelde, verbiedt de burgemeester van Burcht-Zwijndrecht iedere vorm van actie of betoging op het grondgebied Burcht-Zwijndrecht. Zogezegd omdat hij de openbare orde niet kan garanderen, beknot Groen-burgemeester André Van de Vyver de vrije meningsuiting. De aanwezigheid van 450 asielzoekers op het grondgebied Burcht-Zwijndrecht zorgt er blijkbaar voor dat democratisch protest tegen asieloverlast in de kiem wordt gesmoord.

Het Vlaams Belang is niet van plan om zich zomaar bij dit ondemocratische verbod neer te leggen. De burgemeester gedraagt zich als een kleine dictator. Als gewezen lid van de communistische partij heeft Groen-burgemeester André Van de Vyver natuurlijk enige ervaring met het fnuiken van de democratie en het beknotten van de vrije meningsuiting. Vandaag misbruikt hij zijn functie om een kritisch geluid inzake het teveel aan asielzoekers in zijn gemeente en de asieloverlast die hiervan het gevolg is, te verbieden.

Het Vlaams Belang zal hoe dan ook op zaterdag 27 februari aanstaande om 14u een passende protestactie houden te Burcht-Zwijndrecht. Samenkomst om 14u op het Kerkplein te Burcht. Vlaams Belang fractieleidster van Burcht-Zwijndrecht Mariette Voogd en Volksvertegenwoordiger Filip Dewinter zullen het woord voeren.

Bron : Politics.be door Sam van Rooy, Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

25 februari 2016
Wanneer het VB spreekt…
verlaat de rest het Vlaams Parlement

In de nasleep van de terreuraanslagen in Parijs werd in het Vlaams Parlement gisteren een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van deze laffe daden. Een minuut stilte lijkt de wonde te helen, moeten de klassieke partijen gedacht hebben, maar daar dacht het Vlaams Belang anders over. Deze partij noemde de zaken bij naam, waarbij een aantal parlementairen het halfrond verliet.

Chris Janssens nam in de hoedanigheid van fractievoorzitter van het Vlaams Belang het woord en wees op de hypocriete houding van de regerende partijen. Niet enkel de huidige regeringspartijen, maar eveneens de vorige ‘leiders’ van dit land werden op hun plichten gewezen, namelijk de bescherming van het eigen volk.

Naarmate de korte, doch duidelijke tussenkomst van Vlaams volksvertegenwoordiger Janssens vorderde, verliet een deel van de aanwezige politiekers de zaal. Groen, sp.a, Open-vld, CD&V en N-VA… allemaal werden ze ongemakkelijk bij het aanhoren van de waarheid: “Het desastreuze immigratiebeleid heeft geleid tot dit soort aanslagen.”

Chris Janssens stelde bij wijze van suggestie tenslotte nog drie dringende maatregelen voor:
  1. Stop met het opvangen van tienduizenden vluchtelingen, waaronder zich sowieso erg veel potentiële moslimterroristen bevinden. Met andere woorden: sluit de grenzen.

  2. Stop met de islam te voorzien van gebedslocaties en van subsidies. De islam hoort niet in onze contreien thuis.

  3. Organiseer een doorlichting van de financiering vanuit het buitenland, voornamelijk vanuit het Midden-Oosten, van islamitische organisaties hier in Vlaanderen.
Zoals het er nu naar uitziet, zal er ook dit keer niet veel ten gronde veranderen aan de aanpak van het moslimextremisme, dat onvermijdelijk leidt tot aanslagen op eigen bodem. Alle grote woorden van ‘onze’ leidende politiekers ten spijt. Het is dus niet de vraag of er nog aanslagen zullen plaatsvinden, maar wel waar en wanneer?!

Bron : React door Bert Deckers

Blijven die zogenaamde politiekers nu nog steeds hun kop in het zand steken en blijven ze maar liegen tot een volgende aanslag ?

Wat is het toch makkelijk je rug te keren naar iemand die de waarheid spreekt, neen nog erger, ze verlaten gewoon de zaal, bende huichelaars en nietsnutten die hun zakken vullen op kosten hun eigen volk dat ze gewoon verloochenen.

Straf die politiek-correcte zogenaamde verdraagzamen, die in het parlement op de vlucht slaan voor de waarheid, eens af bij de volgende verkiezingen.

Karel Blockx

19 november 2015
Tom Van Grieken zet Vlaams Belang op de kaart dankzij vluchtelingencrisis
De Wever kakelt veel, maar legt geen ei

Klinisch dood leek Vlaams Belang na de verkiezingen. Maar kijk: een vluchtelingencrisis en de partij mag van de beademingsmachine. Gesteund door goede peilingen, blaast voorzitter Tom Van Grieken (29) hoog van de toren. «Wij zijn de enige partij die migratie kordaat aanpakt. N-VA? Rechtse praat om links beleid in te dekken.» Maar bij andere thema’s bekent de partij weinig kleur.

Wie Vlaams Belang zegt, zegt Filip Dewinter.Of Gerolf Annemans. Maar niet, of nog niet: Tom Van Grieken. De 29-jarige Antwerpenaar erfde nochtans de radde tong van Annemans en de gladde looks van Dewinter. Maar na één jaar aan het roer van de partij, doet hij weinig belletjes rinkelen. Van Grieken was de man van de Zwan. Op een schoolbarbecue met halalvlees vond hij het nodig Zwan-worstjes aan de leerlingen uit te delen. Vandaag is hij dé man van het Belang. Even radicaal, minder provocatief. Helpt die softere aanpak de partij? Misschien. Vooral de vluchtelingencrisis en de opstoot van islamofobie geeft het Vlaams Belang weer vleugels. Nade verkiezingen haalde de partij de kiesdrempel met 5,8%, nu haalt ze in onze peiling 10,5%.

Uw stok achter de deur is niet langer eenslap twijgje. Ik zit voor een tevreden voorzitter?

«Ik ben blij maar nog niet tevreden. Kijk, wij hebben jaren geleden al gewaarschuwd dat er een massa-immigratie op ons afkomt en dat het nefast is voor onze samenleving. Dat komt nu uit. Dat zal ons wel wat helpen in deze tijden. Maar ik geloof dat wij de enigen zijn die een consequent verhaal brengen. Zowel wat Vlaamse onafhankelijk betreft, als de vluchtelingenproblematiek: die moet je kordaat aanpakken

N-VA doet anders ook zijn best.

«De N-VA? Bart De Wever verkoopt in de media rechtse praat om zijn linkse beleid intedekken: veel gekakel,maar geen ei. Hij is de machtigste man van het land, maar hij kan zijn invloed niet uitoefenen op zijn eigen ministers. Steven Vandeput stuurt een schip naar de Middellandse Zee om die mensen te redden. Ze komen aan het vasteland, spreken het woord asiel uit en hebben een win for life vast.»

Ik kan nochtans heel wat maatregelen opsommen: de gezinshereniging wordt strenger, het vluchtelingenstatuut tijdelijk. N-VA legt de beperking van het kindergeldop tafel.

«Ja daar zijn ze mee bezig. Maar ik zie nog geen resultaat. Wat het kindergeld betreft,gaan we de proef op de som nemen. Wij dienen het voorstel van Sarah Smeyers integraal in als decreet in het Vlaams Parlement — het kindergeld is een Vlaamse bevoegdheid. We bieden N-VA en Open Vld een wisselmeerderheid aan. Voegt N-VA daad bij woord?»

Zegt u eens hoe het moet.

«Als de buitengrenzen niet worden gesloten, moet je Schengen afschaffen. Open grenzen zorgen voor dode mensen. En in de buurlanden van de conflictgebieden moeten we safe havens oprichten. In eigen land kunnen we ook nog wat doen: verdriedubbel de gesloten opvangcentra. Zet je daar niet op in, blijf je dweilen met de kraan open. Theo Francken blijft maar kazernes openen. Intussen hebben we al 36.000 opvangplaatsen.»

Hij kan niet anders: elke vluchteling moet je opvangen volgens de Conventie van Genève.

«Het lijkt er toch op dat hij van mening is veranderd. In 2011 schreef hij in zijn boek dat meer opvangplaatsen — tot zelfs 30.000 — niet de oplossing is. Nu doet hij het omgekeerde. Bovendien wordt 60% van de asielzoekers erkend, 40% niet. Wat gebeurt daarmee? Die trekken niet zomaar weg, een groot deel duikt in de illegaliteit. En de gedwongen terugkeer van Francken is ook al niet denderend.»

Je kan moeilijk zeggen dat Francken daar geen punt van maakt: de gedwongen terugkeer zit in de lift. En geen staatssecretaris stuurde meer illegale criminelen terug.

«Slechts 6% van de vluchtelingen die verplicht worden om ons land te verlaten, wordt effectief uitgewezen. 6%! Dat is toch geen kracht van verandering? Of daadkrachtigbeleid?»

Terug naar Vlaams Belang. Hebben jullie behalve een migratieverhaal nog iets te vertellen? Wat is jullie sociaal-economische standpunt?

«Dat is moeilijk in één zin te vatten. Feit is: ook dat verhaal van N-VA flopt. Er zijn minder mensen aan het werk dan onder Di Rupo. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat. En onder De Wever is de staatsschuld hoger dan onder Di Rupo. Die is gestegen tot 111%. Dat legt een hypotheek opdekomendegeneraties.»

Nu weet ik het nog niet: zijn jullie sociaal-economisch links of rechts?

«Niet links of rechts. Als het maar in het belang is van de mensen. Deze regering is asociaal. De tax shift zal de mensen wel iets op leveren... Als ze geen elektriciteit verbruiken, geen frisdrank drinken en niet roken.»

De partij staat weer wat op de kaart, maar u nog niet. Moet u dat blik Zwan-worstjes weer open trekken?

«Ik sta daar nog steeds 200% achter. Als een moeder mij meldt dat haar kind op woensdagnamiddag verplicht moet deelnemen aan een halalbarbecue of het haalt slechte punten,dan sta ik daar opnieuw. Maar ik moet niet stunten om bekend te worden. Als ik bekendheid ambieerde, zou ik meedoen aan ‘K3 zoekt K3’. Trouwens het belemmert de groei van de partij niet.»

Grijp uw kans: wie is Tom Van Grieken?

«Ik kom niet uit een Vlaams-nationalistisch nest. Mijn ouders zijn gescheiden. Mijn moeder had een bloemenwinkel, mijn vader werkte bij de federale politie. Ik groeide op in de Carnotstraat, het laatste stukje van de Turnhoutsebaan. Voor mijn deur ontketende Abou Jahjah rellen. Ik zag met eigen ogen hoe multiculturalisme allesbehalve een verrijking was. En op mijn 15de was ik net als elke andere tiener op zoek naar mijn identiteit. Ik definieerde me al snel als Vlaming. Ik zat in een klas met veel allochtonen. Ik voelde me anders. Hoe meer je in contact komt met andere culturen, hoemeer je terug gaat naar je eigen identiteit. Maar het is geen anti-verhaal. Ik heb geen slechte ervaringenmet allochtonen.»

Waarom koos u niet voor N-VA?

«Er zit iets tsjeverig aan N-VA. Ik voelde me er nooit toe aangetrokken. Alleen het Vlaams Belang schenkt klare wijn over migratie. En of het nu populair is of niet: alleen het Belang gaat openlijk voor Vlaamse onafhankelijkheid. Bovendien is mijn partij de enige echte eurokritische partij.»

Maar het is ook een partij die u levenslang tot de oppositie veroordeelt.

«Kijk naar Frankrijk, het Front National is er de grootste partij. Het kan snel keren. Bovendien zou ik graag mee beleid voeren, maar het cordon sanitair wordt in stand gehouden van N-VA tot PvdA. Dat is erg ondemocratisch. Mijn doel? Toch 10% halenbij de volgende verkiezingen. Dan pas ben je relevant en krijg je aandacht. Of je moet Groen zijn.» (lacht)

Bron : Het Laatste Nieuws door Isolde Van Den Eynde

16 oktober 2015
Gemaskerd antifa vandaliseert VB-secretariaat in Brussel
Afgelopen zaterdag was er in Brussel een lezing met enkele vertegenwoordigers van Gouden Dageraad. Deze Griekse partij wordt niet gedoogd in antifa-kringen en dus besloten deze jongens en meisjes om hun ongenoegen over deze lezing te uiten middels een verboden betoging georganiseerd door JOC (Jeunes Organisés et Combatifs), waaraan ook de LSP (Linkse Socialistische Partij) en COMAC, de jongerenorganisatie van de PVDA, deelnamen..

Enkele honderden individuen, al dan niet gemaskerd, trokken door de Brusselse straten en liepen daarbij onder andere langs het partijsecretariaat van het Vlaams Belang aan het Madouplein. Zoals we van onze linkse vrienden gewoon zijn lieten ze dit niet zonder vandalisme voorbijgaan, ondanks de mededeling van Gazet Van Antwerpen dat “Er geen incidenten te betreuren vielen.”
rookbom

Rookbommetjes werden achtergelaten in de inkomhal. Als symbool van het mistgordijn dat deze kindjes willen optrekken rond de zweem van geweld dat rond hen hang, kan dit tellen. Voorts werd er een tag achtergelaten op de deur aan de ingang, die overigens niet enkel de inkom is voor het Vlaams Belang. Maar dat kan links niet deren. Nevenschade voor een hoger doel, zeg maar.

Deze knapen zijn overigens dezelfde lieverdjes die we al in actie zagen afgelopen kiescampagne in Brussel toen Aymeric Chauprade (FN) zou komen spreken. Toen werden ze afgestopt door de militanten van Nation en de ordedienst van het Vlaams Belang en zo te zien gelukkig maar!
masker boss

Als we de foto’s bekijken vallen ons meteen twee zaken op. Ten eerste – zoals eerder vermeld – zien we een gemaskerde knaap achter het spandoek lopen. Vechten met open vizier is nog steeds niet weggelegd voor de linkse medemens. Kaptruien, sjaaltjes, bivakmutsen (overigens verboden in het openbaar, maar blijkbaar voor één keer gedoogd door de politie), … het hoort er nu eenmaal bij. En waarom? Als je een ideaal te verdedigen hebt, doe dat dan open en bloot. Althans, dat is toch onze mening. Of was het misschien erg koud die bewuste avond? Zo te zien aan het meisje op de foto en nog enkele andere verworpenen der aarde viel de temperatuur toch nog mee.

Ten tweede zien we daar een vreemdeling lopen tussen onze antikapitalistische wereldverbeteraars. Antikapitalisme? Verworpene der aarde? Kansarmoede? Hmm, dan toch niet voor deze jongeling. Hij draagt namelijk een t-hemdje van Hugo Boss. Een dubbel probleem, want het merk is niet enkel één van de symbolen van het kapitalisme (eveneens van stijl, wat deze heren en dames allesbehalve bezitten, maar dat even terzijde) het is algemeen geweten dat Hugo Boss de ontwerper en leverancier was van de uniformen van de door antifa verguisde nationaal-socialisten. Maar goed, we zoeken uiteraard spijkers op laag water en dat geven we grif toe, maar het is een leuk zicht: Hugo Boss op een antifa-betoging.

Desalniettemin, door het vandalisme aan het VB-secretariaat tijdens de betoging van JOC (Jeunes Organisés et Combatifs) bewijzen ze dat ze minstens even slecht bezig zijn als de Grieken van Gouden Dageraad. Alhoewel, door de moord op twee activisten van Gouden dageraad door antifa en een reeks andere feiten was dit al duidelijk genoeg.

Een verboden betoging van antifa die getolereerd wordt door de Brusselse burgemeester, geweld tegen een partijsecretariaat dat niet vermeld wordt in de media, bivakmutsen die eveneens getolereerd worden door de politie… Het ziet ernaar uit dat in Brussel iedereen gelijk is, al is de ene nét iets gelijker dan de andere.

Met andere woorden: welkom in de hoofdstad van Belgistan!


Bron : Rechts Actueel door Bert Deckers

Karel Blockx

06 oktober 2014
Antwerps Vlaams Belangvoorzitter Jan Penris en senator Anke Van dermeersch belaagd
Vandaag voerden Vlaams Belang-kandidaten Jan Penris en Anke Van dermeersch campagne aan “het kot”, het aanwervingslokaal van de Antwerpse havenarbeiders aan het Kempischdok-Westkaai. Ze deelden er met enkele medestanders pamfletten uit waarin ze pleiten voor het behoud van de wet Major en de codex, toen ze plots zowel verbaal als fysiek werden aangevallen door militanten van de PVDA.

Een tiental PVDA militanten trachtte het verspreiden van de Vlaams Belang pamfletten te beletten door de aanwezige Vlaams Belangers eerst verbaal te bedreigen en daarna te omsingelen om uiteindelijk de pamfletten met geweld af te nemen. Een handgemeen kon mede door tussenkomst van de dokwerkers vermeden worden.

“De dokwerkers waren duidelijk niet gediend met de agressieve aanpak van de communisten en lieten dit duidelijk blijken. Na jarenlang de leugen verspreid te hebben dat het Vlaams Belang tegen de wet Major zou zijn, is het voor de PVDA natuurlijk niet leuk dat deze mythe wordt doorprikt”, aldus Jan Penris.

“Het Vlaams Belang laat zich niet intimideren door communistisch straatgeweld. We laten ons dan ook niet wegjagen door enkele vechtersbazen en zullen onze boodschap blijven verspreiden onder de Antwerpse dokwerkers. Na het incident zijn we verder gegaan met het uitdelen van onze pamfletten in de naburige cafés. heel wat dokwerkers appreciëren onze steun”, aldus een strijdbare Anke Van dermeersch.

VÓÓR DE DOKWERKERS

De Vlaamse havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge spelen een belangrijke rol op vlak van tewerkstelling en economische activiteit in Vlaanderen. Vaak gaat het echter om zware en gevaarlijke arbeid en daarom bestaat er voor onze havenarbeiders sinds de jaren ’70 een speciaal statuut, beschermd door de Wet Major en gereglementeerd via een Codex. Nochtans wordt al meer dan 10 jaar, vooral vanuit de Europese Unie (EU), zwaar druk uitgeoefend om komaf te maken met dit beschermde statuut, om de havenarbeiders te vervangen door goedkopere en veelal buitenlandse arbeidskrachten en om de zelfafhandeling in het havengebied toe te staan.

Op 23 maart ‘14 werd vanuit de Europese Commissie, waarin zowel politici van christendemocratische, liberale als van socialistische signatuur zetelen, een zo-veelste aanval op de Wet Major ingezet. Volgens de Eurocraten hindert het sta-tuut van de havenarbeiders immers de vrijheid van vestiging.

Dit houdt in dat de EU ons wil verplichten:

• om het principe dat binnen het havengebied enkel erkende havenarbeiders mogen werken af te schaffen;

• om de regeling van het ploegensysteem en de beroepscategorieën uit de Codex af te schaffen;

• om het logistieke contingent af te schaffen;

• om het begrip havenarbeid te beperken.

Het Vlaams Belang staat resoluut achter onze Vlaamse dokwerkers en staat mee op de barricade in het verzet tegen deze EU-aanval. Terwijl in 2002 het Vlaams Belang zich in het Europees Parlement nog voorzichtig onthield bij de discussie omtrent de modernisering van het statuut van havenarbeider, heeft de partij sindsdien bij àlle besprekingen en stemmingen resoluut en ondubbelzinnig stelling genomen vóór het behoud van de Wet Major en vóór de bijhorende Codex!

Het is bedroevend dat partijen als Open VLD en N-VA pleiten voor een nog sterkere Europese Unie, waardoor de lidstaten nog minder inspraak en beslissingsrecht heb-ben. Daarom pleit het Vlaams Belang voor minder Europese Unie en -betutteling omdat enkel dit kan leiden tot opnieuw sterke lidstaten binnen een verenigd Europa.Bovendien klaagt het Vlaams Belang als dé sociale volkspartij bij uitstek aan, dat de sp.a wel verbaal beweert aan de kant te staan van de havenarbeiders, maar in de praktijk, actief meewerkt aan de bijzonder nefaste Europese open-grenzen-politiek, die de grootste bedreiging vormt voor onze eigen arbeiders en onze eigen werk-gelegenheid, en er nu al voor zorgt dat onze arbeidsmarkt, bijvoorbeeld in de bouw en de transportsector, overspoeld wordt door buitenlandse en goedkopere ar-beiders. Ook aan Europese open-grenzen-politiek moet een halt geroepen worden!

Net zoals in het verleden verzet het Vlaams Belang zich ook nu tegen deze zo-veelste aanval op de Wet Major. Voor het Vlaams Belang vormt de wet op de havenarbeid immers al decennia lang de basissteen voor de sociale vrede in onze Vlaamse havens.

De Wet Major is volgens het Vlaams Belang de beste garantie:

• voor een degelijke, snelle en veilige scheepsafhandeling door eigen arbeiders;

• voor het behoud van onze Vlaamse werkgelegenheid;

• voor hoge kwaliteit in onze Vlaamse havens.

Stem op zondag 25 mei '14 ook voor het Europees Parlement voor het Vlaams Belang en dus ook voor lijsttrekker Gerolf Annemans, want het Vlaams Belang is de beste garantie dat ook in de toekomst in het Europees Parlement de belangen van onze Vlaamse dokwerkers worden verdedigd!

24 mei 2014
Gerolf Annemans in Knack
Het Europees grensbewakingsagentschap Frontex luidt de alarmbel over het stijgende aantal illegalen. In Knack schudt Gerolf Annemans de politieke klasse wakker: “Luister naar het volk en laat ons net zoals de Zwitsers opnieuw zélf bepalen wie binnenkomt en wie niet.”

De illegale immigratie naar Europa neemt dramatische proporties aan. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Europees grensbewakingsagentschap Frontex. Volgens Frontex werden in het derde kwartaal van 2013 niet minder dan 42.628 illegale immigranten aan de (zuidelijke) Europese buitengrenzen onderschept. Dat zijn er bijna dubbel zoveel als in dezelfde periode van 2012 en bijna vier keer zoveel als in het eerste kwartaal van vorig jaar. Frontex zelf spreekt van een “dramatische stijging” en stelt dat niets erop wijst dat daar op korte of middellange termijn verandering in zal komen.

Het alarmerende bericht van Frontex werd afgelopen week nog kracht bijgezet door de – letterlijke – bestorming van de Europese buitengrenzen in Ceuta en Melilla. Zowel het Frontex-rapport als de recente taferelen die zich in en rond de Spaanse enclaves afspeelden, tonen andermaal aan hoe dringend en noodzakelijk een betere beveiliging van de Europese buitengrenzen is.

Open deur

In plaats daarvan kiest de EU er echter voor de grenzen steeds verder open te zetten. Meer en meer sluit de EU met niet-EU-landen akkoorden over visumvrijstelling. Eind vorig jaar nog stelde de EU zelfs de afschaffing van de visumplicht voor Turkse staatsburgers in het vooruitzicht, wat in het Klein-Aziatische land zonder enige twijfel zal worden geïnterpreteerd als een open uitnodiging om de Turkse aanwezigheid in West-Europa te komen versterken. En als het van Verhofstadt afhangt, wordt het visa-vrij verkeer morgen nog verder uitgebreid tot Oekraïne.

Baas in eigen land

Hoe men het dook draait of keert: het Europese asiel- en immigratiebeleid is een mislukking geworden, net zoals ‘Schengen’. De afspraak was dat de binnengrenzen zouden verdwijnen, maar dat de buitengrenzen onder controle zouden blijven. Van dat laatste is niet veel terecht gekomen, zoals de nieuwe cijfers van Frontex andermaal aantonen. ‘Schengen’ zorgde – en zorgt – er op zijn beurt voor dat de noordelijke lidstaten (mee) de prijs betalen voor de falende bewaking van de buitengrenzen in Zuid-Europa.

Het Vlaams Belang is van oordeel dat de lidstaten opnieuw hun grenzen moeten kunnen beschermen, en hun eigen asiel- en immigratiebeleid moeten kunnen voeren. Ze moeten opnieuw zélf kunnen bepalen wie onder welke voorwaarden op hun grondgebied komt.

Gerolf Annemans, Voorzitter

27 februari 2014
Lega Nord wil samenwerken met Vlaams Belang
In het kader van doorgedreven Europese samenwerking vond in het Italiaanse Sala Comacina een ontmoeting plaats tussen Lega Nord-voorzitter en tevens gouverneur van Lombardije Roberto Maroni en Filip Dewinter.

De bijeenkomst vond plaats in de marge van de jaarlijkse zomeruniversiteit van de Vlaams Belang Jongeren waar Maroni een sessie kwam geven over de Padaanse onafhankelijkheidsstrijd. Maroni benadrukte in het overleg dat erop volgde de noodzaak tot grensoverschrijdende frontvorming tussen euro, islam- en immigratiekritische partijen. “Om gewicht te bieden tegen de Europese superstaat en de immigratie-explosie is het noodzakelijk dat we onze krachten bundelen,” aldus de Lega Nord-voorzitter. Twee weken terug had Maroni ook een ontmoeting met de Nederlandse PVV-voorzitter Geert Wilders.

Ook Filip Dewinter drukte zijn wens tot verdere samenwerking uit en benadrukte de noodzaak tot Europese fractievorming in 2014. “De EU walst over de soevereiniteit van volkeren heen en gebruikt de huidige schulden- en eurocrisis gewiekst als breekijzer om een 'Verenigde Staten van Europa' te forceren. Met een grote eurokritische fractie die de zelfbeschikking van volkeren centraal stelt en gelijklopende maatschappelijke visies deelt, moeten we een tegengewicht bieden tegen deze verstikkende EU.”

In hetzelfde kader vonden eerder reeds ontmoetingen plaats met de partijleiders van onder meer Front National, Partij voor de Vrijheid en de FPÖ.

Klaas Slootmans, Persverantwoordelijke

24 juli 2013
Vlaams Belang enige onafhankelijkheidspartij
Het gebruik van het begrip confederalisme – zoals Weyts vandaag doet – is voor het Vlaams Belang boerenbedrog, want komt neer op een doorgedreven vorm van Belgisch federalisme, waarbij voor elke belangrijke beslissing niet alleen in Vlaanderen maar ook in Wallonië een meerderheid moet worden gevonden. Dergelijk systeem leidt tot voortdurende blokkeringen, halfslachtige compromissen en slecht bestuur, zoals de voorbije jaren afdoende werd aangetoond. Het is het een of het ander: ofwel zijn de Vlamingen baas in eigen huis in een onafhankelijke staat, ofwel blijft België op een of andere manier bestaan en blijven Waalse politici mee over Vlaanderen beslissen.

Pleiten voor confederalisme betekent in de Belgische context niets anders dan kiezen voor een zoveelste staatshervorming en dus verder strompelen zonder eindoplossing. Een zoveelste Belgische staatshervorming is niet alleen nutteloos, maar ook gevaarlijk. Ze kunnen immers leiden tot toegevingen die Vlaanderen zuur opbreken wanneer België ooit toch uit elkaar valt.

Wat in de N-VA redenering steeds ontbreekt is het feit dat er aan Franstalige kant geen partners zijn die over een grondige hervorming van deze staat willen nadenken. Het wordt tijd dat de Vlaamse politieke wereld het Franstalige voorbeeld volgt en een scenario uitwerkt voor een ordelijke opdeling. Onze partij heeft hiervoor alvast een blauwdruk klaarliggen. Ondertussen blijft het Vlaams Belang de enige partij die rechtlijnig en resoluut voor onafhankelijkheid kiest. Het is goed dat de ondervoorzitter van de N-VA dit vandaag nog eens heeft bevestigd. Dat geeft alvast het voordeel van de duidelijkheid.

Gerolf Annemans, Voorzitter

05 januari 2013Copyright © 2004-2018 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx