Koninklijk kasteel is een oord van verval
‘Flup zoekt schilder’ voor het koninklijk paleis te Laken. Offerte over te maken aan Matil. Factuur naar Landsverdediging met vermelding ‘instandhoudingswerken hoofdkwartier commandant en chef de l’armée belge’

De vraag die daarbij spontaan naar boven komt is: wie gaat dat betalen? Koning Fluppe niet, want die moet al genoeg op zijn reizen besparen en den Albert, die heeft nog niet eens genoeg centjes om te gaan tanken met zijn bootje.

Het is al een oud kasteel ook, daar in Laken. Van 1782 om precies te zijn. Het werd er neergepoot voor aartshertogin Maria Christina van Oostenrijk, de landvoogdes van de Zuidelijke Nederlanden.

Toen zij het domein niet meer nodig had, moest het kasteel maar gesloopt worden. Niemand minder dan Napoleon Bonaparte redde het kasteel, door er in 1804 vijf miljoen francs voor op de tafel te leggen. Enkel het Chinees paviljoen was al gesloopt. Napoleon laat meubels en huisraad uit Parijs aanslepen en het kasteel wordt weer bewoonbaar gemaakt. Eind 1811 trekt Napoleon in het 'Keizerlijk Paleis van Laken'.

Op 1 januari 1890 brandt het serieus in het kasteel van Laken. Voor koning Leopold II komt dat eigenlijk goed uit: hij loopt namelijk al langer rond met het idee om het gebouw volledig naar zijn smaak in te richten en nu er toch serieus wat werk aan is, kan hij dat ineens doen.

Vandaag woont koning Filip in het kasteel van Laken, samen met zijn vrouw en kinderen. Al is het er wel oppassen geblazen dat je er geen stuk dakgoot of iets dergelijks op je hoofd krijgt. Sommige delen van het kasteel zijn immers zo rot als snot.
paleis

Royaltywatcher Thierry Debels denkt er het zijne van: “Haal de geldbuidel maar opnieuw boven: het kasteel van Laken moet dringend gerestaureerd worden.

Blijft de vraag: wie precies moet de geldbuidel bovenhalen? De koninklijke familie niet, want die heeft de laatste tijd al genoeg moeten besparen. Ook de Walen niet, want die komen nu al centjes tekort.

Bron : Clint.be door SL

Het ware misschien beter geweest moest Napoleon het kasteel niet gered hebben of het volledig laten uitbranden hebben in 1890. Toen zag een 'massamoordenaar' zijn kans schoon om het kasteel naar zijn eigen goeddenken in te richten.

De nieuwe eigenaar, met name Leopold II van Saksen Coburg, zag hier een unieke kans om zijn persoonlijk fortuin dat hij haalde uit het verzamelen van ivoor en rubber uit 'Congo' te verzilveren. Dat hij hierdoor verantwoordelijk wordt geacht voor de dood van tienduizenden mensen als gevolg van mutilatie, ziekte en ontbering raakte zijn koude kleren niet, integendeel.

En nu woont "Flupke" daar in een stilaan vervallen paleis, hoog tijd om het OCMW eens aan te spreken. Of beter nog, laat het wegrotten, samen met zijn bewoners.

Karel Blockx

03 februari 2015
Bocht 1, bocht 2, bocht 3,… bocht 23…, bocht…

Kunt u ze nog tellen de bochten van de N-VA ?

Zijn het dan toch geen republikeinen? Theo Francken ging op 16 december bij de Coburgers op de koffie en de minister van defensie keurde zelf de privéreis van Flup, Matil en de koninklijke kroost goed. Blijkt dat hij het ‘vergeten’ was! Hoe kan in godsnaam iemand minister worden die aan Alzheimer lijdt?

De kritiek van de N-VA op de privéreis van koning Filip op kosten van het leger komt als een boemerang terug in het gezicht van minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA).

Ondanks alle ontkenningen van de voorbije dagen keurde minister Vandeput zelf het omstreden gebruik van een Falcon-jet van het leger goed voor de privéreis van koning Filip en zijn familie, die overigens niet naar Indonesië maar wel naar India zijn vertrokken voor de kerstvakantie.

Na de forse kritiek van zowat alle politieke partijen, en niet het minst van de N-VA, dat privéreisjes van de koning niet langer op kosten van Defensie kunnen gebeuren, waste Vandeput zijn handen in onschuld. Tot dinsdag werd volgehouden dat de reis van de koning met een Falcon, op kosten van het leger, al was gepland nog voor Vandeput minister van Defensie was geworden. ‘Dat is op het vorige kabinet gebeurd’, klonk het, met een vingerwijzing naar gewezen minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V). Ook al was in militaire kringen te horen dat het wel degelijk minister Vandeput was die het fiat had gegeven voor de vlucht met een Falcon naar Delhi.

Dat blijkt nu ook zwart op wit uit een brief van 21 oktober, die De Tijd in handen kreeg. ‘Ik heb met de meeste aandacht kennis genomen van uw schrijven hernomen in referte betreffende het ter beschikking stellen van een militair vliegtuig voor een verplaatsing van de Vorsten op 20 en 31 december 2014 naar Delhi. Met genoegen deel ik u mee dat de nodige richtlijnen aan de Luchtcomponent gegeven werden om deze zending uit te voeren’, luidt het in de brief aan generaal Jef Van den Put, hoofd van het militair huis van de koning. De brief is ondertekend door minister Steven Vandeput. Aan de vlucht met de Falcon naar India - en dus niet naar Indonesië, zoals al die tijd werd gedacht - hangt een prijskaartje van zo’n 75.000 euro.In een reactie van zijn kabinet luidde het dinsdag dat het de minister was ‘ontgaan’ dat hij die brief had ondertekend. ‘En eigenlijk is dit een non-discussie’, merkt zijn woordvoerder op, ‘want als hier vandaag weer een vraag komt van de koning om op vakantie te gaan, dan zal de minister dat ook goedkeuren. De minister kan zo’n vraag van de koning niet afwijzen, want om veiligheidsredenen kan de koning zich enkel met militaire vluchten verplaatsen.’

Of zulke privévluchten in de toekomst nog voor rekening van Defensie moeten gebeuren, wil de minister bekijken bij de opmaak van een strategisch besparingsplan voor heel het leger. Zowat alle politieke partijen, en zeker de N-VA, vinden dat de koning daarvoor moet putten uit zijn eigen dotatie. ‘We nemen actie van die signalen vanuit het parlement’, klinkt het op het kabinet-Vandeput.

Sowieso is al gepland dat 40 procent zal worden bespaard op de zogenaamde Witte Vloot van het leger, die gebruikt wordt voor verplaatsingen van vips en de koninklijke familie. En op de kredietlijn van Defensie die is toegevoegd aan de dotatie van de koning voor zijn verplaatsingen met een legervliegtuig, wordt volgend jaar 20 procent bespaard, zo werd eerder al vastgelegd. Dit jaar gaat het nog om een kredietlijn van 240.000 euro, terwijl dat bedrag voor volgend jaar wordt beperkt tot 190.000 euro.

Bron : Golfbrekers door FVE

Zou de NVA niet eens dringend een cursus volgen in één of andere slipschool, want ze vliegen stilaan regelmatig uit de bocht. Zielige partij !!

Salonsoldaten die hun kiezers bedriegen, niet meer of niet minder, als ze met hun stoere woorden de pers te woord staan. De werkelijkheid is heel wat anders.

Kan deze 'pipo' zijn vliegkosten niet zelf betalen, wetende dat dit 'creatuur' jaarlijks zo'n 15.000.000 euro krijgt om wat mee te doen ? Wij zullen wel verder betalen, maar een vakantie schiet er voor ons over !

Karel Blockx

24 december 2014
Honderden agressievelingen vernielen de villa van prins Laurent
In 2002 kocht prins Laurent een villa op het pittoreske, Italiaanse eiland Panarera. Hij telde er exact 637.932 euro voor neer, maar vandaag is het niet meer dan een ruïne.

Twaalf jaar geleden kocht prins Laurent 'Villa Sofia' op het eiland voor de Siciliaanse kust. Hij ging bijna met de pet rond om de benodigde 637.932 euro bij elkaar te krijgen, maar hij had het pand naar eigen zeggen broodnodig om er seminaries rond ecologie te organiseren. De aankoop van de villa kon indertijd op heel wat commotie rekenen: onder andere volgens Jean-Marie Dedecker was het pand gefinancierd met het geld van de belastingbetaler.

Betaald met het geld van hardwerkende 'onderdanen' of niet: de eens zo statige villa met vier slaapkamer is thans een ruïne. Bijna geen enkele ruit is nog heel en de ingang is haast niet meer te bereiken vanwege het onkruid en de struiken die er welig tieren: dat staat nu in de Sudpresse-kranten te lezen nadat ze besloten ginds een kijkje te gaan nemen.

Dat is natuurlijk niet zo moeilijk: de prins gaat gewoon nooit naar zijn 'Villa Sofia' en dus moet het pand wel verkommeren. “Honderden agressieve vogels vernielen alles, vooral de ramen”, zo zeggen de omwonenden.

Volgens een deskundige is dit jammer: moest het gebouw een beetje onderhouden zijn, dan zou het vandaag minstens tien maal de aankoopprijs opleveren. Panarea is een prachtige plaats waar groten der aarde als Versace, Rihanna en konsoorten graag een stukje van hun zomer doorbrengen.

Bron : Clint.be

Karel Blockx

05 september 2014
Fabiola laat buitenverblijf waar ze nooit komt opknappen
Koningin Fabiola komt er dan wel niet meer, ze wil de koninklijke villa in Opgrimbie (Maasmechelen, Limburg) renoveren en mogelijk uitbreiden. Fabiola wil de daken van Villa Fridhem vernieuwen en zonnepanelen plaatsen. Ze plant ook onderhoudswerkzaamheden en overweegt ‘beperkte uitbreidingen’.

Tot aan zijn dood, midden 1993, verbleef koning Boudewijn haast wekelijks in de landelijke villa in een oud-Kempense bouwtrant. Zijn weduwe Fabiola komt er de jongste jaren nauwelijks, omdat ze daarvoor te zwak is. Wel staat Fridhem nog steeds ter beschikking van andere leden van de koninklijke familie, onder wie koning Filip en koningin Mathilde.

Naast de Bokrijkachtige villa ligt een woning van de bewaker en een functioneel gebouw, inclusief verblijven voor het dienstpersoneel, een kapel en een garage. Op hetzelfde koninklijke domein is een zwemplas gegraven, met daaromheen illegale kleedruimtes.

Fabiola moet wachten op de aanstelling van een nieuwe Vlaamse regering om haar ideeën uit te voeren. De beleidsmakers moeten de plannen eerst goedkeuren. Zo vraagt de koningin-weduwe de kleedruimtes te regulariseren. Bij de woning van de bewaker moet de garage worden vernieuwd en wordt een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie gebouwd.

In hetzelfde plan is het omstreden klooster van Opgrimbie betrokken. Dat wil uitbreiden met tien kluizen, een gastenverblijf en een begraafplaats. De zusters van Bethlehem bouwden het klooster in de jaren negentig, vlak bij Fridhem, op een stuk domein dat hen werd geschonken door wijlen Boudewijn en Fabiola.

Bron : vandaag.be

Wraakroepend, maar toch zal alles weer zonder veel geleuter goedgekeurd worden want het merendeel van de bevolking trekt zich toch niets aan van de verspillingen die zij tenslotte moeten betalen aan een koningshuis dat ons niets, maar dan ook niets, bijbrengt.

Zelfs haar dotatie, betaalt met ons belastingsgeld, had ze bijna versluisd naar haar mooie familie in Spanje. Zoveel geeft ze om die domme belgen. Misschien binnen een week nog eens een appeltje op haar haardos plaatsen, kunnen we nog eens lachen.

Karel Blockx

15 juli 2014
Koning eist Airbus van het leger op voor WK

Militairen moeten met C130 naar huis…

Koning Fluppe, de best betaalde burger van dit onland, zal de Rode Duivels ook volgen op het WK maar dan niet vanop zijn 'grote troon', in café 't Kroontje of op groot scherm vanop de Grote Markt in Brussel wel in Brazilië zelf.

Dat zielig ventje dat niet mag reizen met Brussel Airline, KLM of Lufthansa, er zou hem eens iets moeten overkomen, eist daarom maar de Airbus van het leger op om de oceaan over te steken. Een airbus is voor mijnheer nog niet genoeg de Falcon 900 moet achter de airbus vliegen als reservevliegtuig, hopelijk krijgt hij onderweg geen lekke band want hoe gaat hij dit oplossen (gevaren driehoek bij ?). Hij heeft toch een privé heli, maar daarmee geraakt hij er niet en het kost hem teveel centen.

Het leger zelf had deze airbus reeds gereserveerd om de 50 militairen uit de kazerne van Burcht (och ja, het zijn maar Vlamingen), die in buitenlandse locaties operationele taken uitvoeren in het kader van NAVO-opdrachten, op te pikken die na een opdracht mijnenbestrijding van enkele maanden in Libanon eindelijk hun familie en kinderen zouden terugzien.

Wat kan dit 'zijne koninklijk laagheid' eigenlijk schelen ? Moeten onze militairen nu te voet huiswaarts keren ? Zo'n onmens is Fluppe dan ook weer niet, ze zullen op 20 juni opgepikt worden door een C130 maar daar zijn de militairen niet zo blij mee.

De militairen zelf kunnen helemaal niet lachen met deze arrogante beslissing van hun 'grote b(l)aas'. Die vlucht zal zowat een tweetal uur langer duren, tot daar aan toe, maar oorbeschermers of -stopjes zijn zeker een must om het lawaai te onderdrukken en wees gerust je komt er na die lange vlug steevast geradbraakt uit.

Zou die zogenaamde koning niet beter voor 800€ een vliegticket kopen zoals iedereen of kan dat er niet af van zijn dotatie van 10,7 miljoen euro per jaar en terugkomen hoeft hij niet.

Militair of geen militair wat interesseert 'Fluppe den taaie' zijn onderdanen ? Geen moer. En met zo'n baas moeten wij leven !

Karel Blockx

12 juni 2014
Eerste kerstdag: christofobie grijpt steeds meer om zich heen
Terwijl de Belgische koning in zijn kersttoespraak extra aandacht besteedt aan de promotie van het ongrondwettige Wallo-Brux-concept, vraagt het Vlaams Belang op deze eerste kerstdag aandacht voor de groeiende onverdraagzaamheid (jegens christenen maar ook andere bevolkingsgroepen) in de islamitische wereld.

Niet enkel de oproep van aartsbisschop Leonard, maar helaas ook weer een ontstellend aantal feiten, aanslagen en terreurdaden, tonen aan dat er steeds meer reden is om het in het Westen door de weldenkende gemeenschap gangbaar gemaakt begrip "islamofobie" in zijn juiste context te plaatsen. Het ziet er naar uit dat de zogenaamde "christofobie" in de islamitische wereld een veel ernstiger en dringender probleem vormt. Het is stuitend hoe Europese en Vlaamse politici, media en ngo's de ogen sluiten voor het lot van de getroffen minderheidsgroepen.

Het is dan ook terecht dat aartsbisschop André-Josef Léonard tijdens de middernachtmis meer aandacht vroeg voor de steeds kleiner wordende groep christenen in de islamitische wereld, "voor wie het praktiseren van hun geloof elke dag een doodsbedreiging betekent". "In Syrië en in veel andere landen - zoals in Irak of Egypte - waar ze nochtans vaak bijna 20 eeuwen aanwezig zijn, worden ze ernstig bedreigd of zelfs openlijk vervolgd," aldus Léonard.

Het Vlaams Belang zal de minister van Buitenlandse Zaken over deze evolutie na nieuwjaar interpelleren. Ook zal het Vlaams Belang de eerste minister ondervragen over de politieke kersttoespraak van koning Filip.

Gerolf Annemans, Voorzitter

25 december 2013


Troonsafstand Koning Albert II
Een fractie van een seconde was ik verheugd toen ik het nieuws van zijn aftreden hoorde. Maar waarom moet er onmiddellijk na goed nieuws altijd slecht nieuws komen ? Ik had eerder gedacht dat hij Dephine Boël als zijn dochter zou erkennen, wat dom van mij, maar daar is hij blijkbaar nog niet aan toe.

nieuwe koning

Op dus naar een land met 3 koninginnen en 2 koningen (en Di Rupo als schoppen zot). Die bende zakkenvullers zouden beter ophoepelen. De tijd van prinsjes en prinsesjes ligt toch al enkele jaren achter ons.

3 en 2

Dat Albert en zijn kliek koninkje willen spelen moeten ze zelf weten, voor sommige mensen (het merendeel Walen) straalt dit een nostalgische charme uit. Dat deze familie heel wat macht heeft en uit de schatkist kan graaien, enkel en alleen op basis van afkomst, zou volledig onaanvaardbaar moeten zijn. Voor mijn part noemt Filip zich dus maar de Keizer van China zolang hij maar van onze centen blijft.

De Coburgs kunnen van veel beschuldigd worden behalve van moed als we er de geschiedenis eens overlopen. Maar ja, uit elke mens kan nooit meer uitkomen dan erin zit. Als koning heeft hij het vrij leuk gedaan, 'hij kon lachen' ! iets wat er van zijn voorgangers nauwelijks kon gezegd en wat bij de volgende pipo zelfs geen vraag kan zijn op basis wat we al zagen.

Koning Albert treed af en wij gaan van de regen naar de drop, we zijn dat hier toch gewoon ! De man die nu de troon zal bezetten is een farce, compleet ongeloofwaardig en zonder het minste charisma, hij legt zelfs een cordon rond mensen van het Vlaams Belang (denk maar aan de China-reis van wijlen Marie-Rose Morel) . Hebben we eigenlijk nog een koning nodig ? Moeten we in tijden van drastische besparingen blijven dulden dat deze inwijkelingen onze zuurbetaalde centen in privéfondsen blijven storten om zo de fiscus een hak te zetten en alzo de familie te kunnen verrijken en de bevolking verder blijven uitlachen. Koning Albert heeft tijdens zijn ambtstermijn altijd en enkel een voorkeur voor het franstalige België getoond en zijn minachting voor Vlaanderen klaar laten blijken, denk maar aan zijn nieuwjaarsboodschap. Voor mijn part laat ons voor een president gaan, door het volk op een democratische wijze verkozen.

Leopold I getuigde ooit dat België geen land was, maar een democratische dubbelstaat met een monarchie... Het wordt dan ook hoog tijd dat we een democratisch verkozen staatshoofd krijgen en niet langer gedwongen moeten toezien hoe die kotsburgers, ik bedoel natuurlijk Coburgers hier de plak blijven zwaaien! Binnen Vlaanderen is er zeker een meerderheid die de voorkeur geeft aan een president en als Wallonië dat anders ziet, dan moeten zij het koningshuis maar bij zich nemen. We moeten tegenover Wallonië al voldoende buigen en de broek laten zakken! Lang leve een republiek! Democratie start bij de afschaffing van een monarchie!

Nog even wachten op de zoveelste flater van Filip de Taaie en de splitsing van dit apenland is een feit. Ik ben wel eens benieuwd of hij zijn halfzus, 'prinses' Delphine, ook zal uitnodigen op zijn kroning. Ik denk niet dat hij anders op veel begrip zal kunnen rekenen.

dummies

Laat ons de verblijfsvergunning van deze Duitse prinsenfamilie intrekken en een president kiezen.

Wat me vandaag ook is bijgebleven, is hoe de pers een loopje neemt met de realiteit, een vertekend beeld creëert, vandaag niks dan euforische politici en mensen op straat vol lof over Albert en de toekomstige Filip. Dit terwijl toch een meerderheid van de bevolking zich negatief uitlaat over het koningshuis. Hier wordt de kijker en lezer een rad voor ogen gedraaid met de " goed nieuws show" ......zielig gewoon om te zien hoe pers een positie inneemt ....... Voor mij de volgende dagen en weken geen VTM of VRT, geen 'Dag Allemaal', 'Story', geen Belgische krant.... Gelukkig is er nog “De Ronde van Frankrijk” en “Wimbledon”.

barst

Karel Blockx

02 juli 2013Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx