We passen ons aan
De Lijn schrapt reken- en taalproef voor kandidaat-chauffeurs

Slechts 4 van de 134 kandidaten geraakten door eerdere selectieproeven.

De Lijn past de selectievoorwaarden aan voor de aanwerving van buschauffeurs en trambestuurders. Zo wordt onder meer de taal- en rekenproef geschrapt. De kennis van het Nederlands zal nog wel worden getest tijdens het sollicitatiegesprek.

Om de eerste stap naar de selectieprocedure te verlagen, kunnen kandidaten al een test online en dus van thuis afleggen. “Deze actie heeft tot doel de grote uitval tussen het solliciteren en het effectief deelnemen aan de eerste proef te verminderen”, zegt Weyts. “In de periode januari-april lag dit uitvalpercentage nog op 44%.”

Ook enkele medische vereisten zijn geschrapt. Vroeger mochten kandidaten geen bril dragen of zwaarlijvig zijn. Dat is nu niet meer het geval.

Hoewel het aantal kandidaten in januari 2017 met 200 hoger lag dan in 2016, zijn nog steeds niet alle vacatures ingevuld. Tot vandaag zijn van de 220 Antwerpse vacatures voor buschauffeur er amper 83 ingevuld. Dat is 38%. Bij de trambestuurders zijn 32 van de 113 vacatures ingevuld. Dat is 28%.

Zouden ze wel een rijbewijs moeten kunnen voorleggen ?

We hebben zo een donkerbruin vermoeden welke doelgroep men beoogt aan te werven.Bron : Golfbrekers

19 augustus 2017
NMBS-stal
In ‘Het Laatste Nieuws’ van weekend 7 en 8 februari 2015 verscheen een uitzonderlijk artikel over de NMBS-stal. Een verplichte lectuur.

Midi Station’: een chique lounge-brasserie. Is geen hippe naam voor de personeelskantine maar een trendy restaurant. Voor 60 euro een wildmenu met alles erbij en nadien kan je in het rokerssalon een Cubaanse sigaar uitkiezen uit de kaart.

Midi Station’ wordt uitgebaat door ‘Euro Immo Star’ geleid door de gepensioneerde NMBS-directeur Leo Pardon, die ooit werkte op het kabinet van Willy Claes (sp.a). ‘Euro Immo Star’ is dan weer een dochterbedrijf van ‘Eurostation‘ dat wordt geleid door Herwig Persoons (ook sp.a).

Eurostation’ is op haar beurt een vastgoeddochter van de vroegere NMBS-Holding waar Jannie Haek (sp.a) en Jean-Claude Fontinoy, vertrouwelingen van respectievelijk Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) die de plak zwaaiden tot de Holding vorig jaar opging in de ‘NMBS’.

Intussen is Jannie Haek (sp.a) de baas van ons allergekende Gokinstituut (euro-millions, Subito, Lotto, enz….) geworden met een jaarsalaris van 329.000 euro!

De NMBS-groep telt naar schatting 70 à 80 filialen. De BWR ‘Brussels Wood Renewable’ is een dochterbedrijf van infrastructuurbeheerder Infrabel) dat dwarsliggers wil recycleren tot houtpellets. ‘De Morgen’ bracht al aan het licht dat BWR in haar 7-jarig bestaan nog geen enkele balkje heeft verhakseld.

Dan heb je ook nog een zeer dure eigen ziekenkas, de ‘Kas der Geneeskundige Verzorging’ (KGV). Het afschaffen van de KGV zou al direct een besparing betekenen van 18 miljoen euro.

En wat verdient men zoal bij de NMBS dat een waterhoofd heeft?
  • De NMBS als firma had 150 topambtenaren voor 20.000 personeelsleden.

  • Infrabel had 150 topmensen voor 12.000 personeelsleden en de Holding zelf had 200 topambtenaren voor amper 5000 mensen.

  • Dus 500 topfuncties in totaal. Absolute waanzin . Veel van die mensen zijn louter op politieke basis bevorderd.
Er zijn dienstchefs, dat is een rang hoger dan afdelingschef, met amper 2 (twee!) personeelsleden. De topkaderleden vangen 200.000 euro bruto per jaar! 500 topkaders die samen 100 miljoen euro binnenrijven! Welke privé onderneming kan zich dat veroorloven en moet dan nog winst maken om te overleven!

Dat zijn de ‘Belgische Spoorwegen’. Een corrupte massa van de PS en sp.a. en niet vergeten dat vakbondsafgevaardigden ook rijkelijk betaald worden door de NMBS en dit voor stakingen te organiseren om nog meer te bekomen!!!

Minister Galant is naar eigen zeggen geschrokken van de ”gigantische verspilling” van de spoorwegen. Ze weet hoogstwaarschijnlijk niet aan wat eerst beginnen om de boel uit te mesten, en beter te laten functioneren, laat staan winst maken. Margareth Thatcher te hulp vragen?

En vul verder maar aan.

Bron : Golfbrekers door Frans P

Karel Blockx

29 april 2015
Gratis openbaar vervoer ?

Niet voor 65+….
… maar wel voor Vlaams Parlement

Vlaamse volksvertegenwoordigers en ereleden van het Vlaams Parlement zullen gratis met het openbaar vervoer kunnen blijven rijden. Daarmee krijgt minister van staat Freddy Willockx (sp.a) nul op het rekest. Willockx had in de zomermaanden zijn gratis treinkaart teruggestuurd uit protest tegen het geplande afschaffing van het gratis busabonnement voor 65-plussers. Hij had in een brief aan parlementsvoorzitters Jan Peumans (Vlaams Parlement) en Patrick Dewael (Kamer) ook aangedrongen op een afschaffing van het gratis openbaar vervoer voor parlementsleden en ereleden.

Maar het verzoek van Willockx botste maandag op de vergadering van het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement op een koude steen.

"Het voorstel van Willockx is vooral symbolisch. Eerst en vooral staat in de Grondwet ingeschreven dat parlementsleden voor hun ambt vrije toegang moeten hebben op het hele grondgebied en daarbij vrij gebruik moeten kunnen maken van het openbaar vervoer. De Grondwet zou dus aangepast moeten worden en dat kan het Vlaams Parlement niet", zegt een lid uit de meerderheid.

"Wat de ereleden betreft, zou het Vlaams Parlement wel een bijsturing kunnen doen, maar het gaat maar om enkele tientallen mensen. Dan is de vraag of het echt nodig is om die mensen hun gratis openbaar vervoer af te nemen. Bovendien heeft de sp.a zelf lang genoeg in de meerderheid gezeten om daar iets aan te doen. Het is dus vooral een symbolische kwestie", luidt het nog.

Over wie er nog allemaal ‘gratis’ gebruik maakt van het openbaar vervoer zouden we hier een boomke kunnen opzetten. We gaan dat niet doen. Het volstaat de tram te nemen ergens in onze verrijkte steden en u merkt dadelijk wie we bedoelen. Al kunnen dat natuurlijk ook abonnees zijn.

Bron : Golfbrekers door FVE

Gelooof het of niet, zij die moeten rondkomen met een mager pensioen, na heel hun leven te hebben afgedragen mogen betalen. Parlementariërs die bakken binnenrijven krijgen het gratis... Dat deze overbetaalde nietsnutten gebruik mogen maken van het openbaar vervoer is normaal, maar moet dit gratis ten koste van de belastingbetaler ?

Zo zie je maar dat er helemaal geen wil is om zelf in te leveren, gepensioneerden nemen ze het af en zelf willen ze er nog niet aan denken !

Bij de SPa, de uitvinders van 'gratis bestaat' blijft het opvallend stil. Maar ja, het is slechts de arme drommel die men zijn gratis vervoer afneemt, hij die royaal kan betalen mag dan wel gratis mee, de wereld op zijn kop.

Slotsom : gratis kan niet meer behalve voor hun eigen zak . De maskers vallen weer eens af.

Karel Blockx

16 september 2014


Voor reizigers Noorderkempen is het vijf na twaalf
Met ruim 200 waren ze zaterdag om actie te voeren aan het station Noorderkempen. Het was op uitnodiging van de "Liga ter Onstsluiting van de Noorderkempen" dat deze reizigers en sympathisanten actie voerden op het perron te Brecht.

Ook een grote delegatie van het Vlaams Belang steunden deze actie.
Om 12.05 uur werd symbolisch de trein genomen richting Antwerpen. Op deze wijze wou men aangeven dat het de hoogste tijd is dat het station volledig benut wordt. Er moeten meer treinen komen en de loketten moeten langer open blijven.

Voor de mensen uit de regio is het heel belangrijk dat er een goede treinverbinding is, dus het aantal treinen moet de hoogte in. Het zou niet misstaan moest men in deze omgeving meer diensten kunnen aanbieden (winkels ??).

Karel Blockx

17 februari 2014

Halal eten en verbod op alcohol bij MIVB
De Brusselse openbare vervoersmaatschappij MIVB wilde nagaan of er ook in de etenswaren in hun kantine paardenvlees was beland. Dat bleek niet het geval, maar er werden wel varkensproteïnen aangetroffen in verschillende slaatjes. En dat kan blijkbaar niet, aangezien heel wat personeelsleden van de MIVB moslim zijn. De vakbond CSC was er als de kippen bij om ‘compensaties voor het personeel’ te eisen; en de MIVB nam de producten onmiddellijk uit de verkoop.

Intussen is gebleken dat de betreffende producten geen varkensgelatine meer bevatten sedert 2012.

Het hele voorval doet wel enkele vragen rijzen. Zo is het bedenkelijk dat een openbare instelling zoals de MIVB blijkbaar plooit voor de eisen van één welbepaalde religie. De vraag kan gesteld worden of er ook aparte menu’s worden voorzien voor hindoes, zonder rundsvlees. Of koosjere maaltijden, voor joodse personeelsleden. En wat met de autochtone MIVB-personeelsleden: hebben die de mogelijkheid om varkensvlees te eten, of moeten die ook verplicht halalvoedsel tot zich nemen?

In dat geval verwacht Vlaams Belang natuurlijk dat de vakbond CSC compensaties zal eisen voor die personeelsleden die zich niet bewust waren van het feit dat hun maaltijd vlees bevat van dieren die onverdoofd werden de keel overgesneden.

Onlangs werd Vlaams Belang ook in kennis gesteld van het feit dat op (personeels)feestjes bij de MIVB sedert enige tijd ook geen alcohol (pintjes of wijn) meer mag worden geschonken; om de islamitische personeelsleden toch maar niet voor het hoofd te stoten.

Voor onze partij is het onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat alle MIVB-personeelsleden moeten plooien voor de dictaten van de islam. Het staat ieder vrij te eten en te drinken wat hij of zij wil. Maar dat een religie wiens waarden en tradities vaak haaks staan op onze westerse waarden en gebruiken hier in Brussel bij de openbare instellingen al haar wil kan opdringen, is meer dan één brug te ver!

Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens zal in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement minister Grouwels hier dan ook over interpelleren.

Fréderic Erens, Voorzitter Brussel-19

06 maart 2013Copyright © 2004-2018 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx