Wat hebben we uit de Zevende Dag onthouden ?
De welbespraakte eerste minister van het land b belandt prompt in een zwart gat als het over de begroting gaat, maar benadrukt dat nog geen enkele regering zo veel ‘inspanningen’ gedaan heeft als de zijne. Ondankbare bevolking. Blijft bij zijn standpunt over de verkozen Amerikaanse president en komt daarmee aardig in de buurt van zijn mening over het Vlaams Belang.

De koekoeksei-Vlaming Wouter Van Bellingen blijft ook bij zijn standpunt dat gebruiken en tradities van het gastland moeten afgeschaft worden als de geïmporteerde landgenoot zich daaraan ergert. Zijn plaat bleef hangen want het woord ‘transitie‘ kwam als een kwade frank telkens weer ten berde. Kwestie dat de brave kindjes, die toevallig meekijken, niet zouden snappen dat deze zwarte meneer niet de lieve zwarte vriend is, die ze in Zwarte Piet zien.

Het is wachten op K3, die met een volgend ‘modern’ liedje over rassendiscriminatie, samen met regenboogpieten – de passende kleedjes hebben ze al – een dansje instuderen. Kwestie van alle thema’s der politieke correctheid, inclusief de geseksualiseerde mogelijkheden vanaf de peutertuin, te bestrijken.

Het debat ‘De EUropese Unie na Trump' bracht geen verrassingen. Ivo Belet gaf de voortrap met zijn uitspraak dat hij hoopte dat ‘het kwalijke virus’ niet zou overwaaien naar de geprezen EU-lidstaten. Kathleentje-met-de-slaapkamerstem is bezorgd om de klimaatproblematiek – haar specialiteit -, want de ‘migratiestromen zullen dramatisch toenemen’. ISIS als meteo-verschijnsel, onze vetpotten als hoge-druk-gebied… je moet er maar opkomen. Hilde Vautmans stelt dat de Europese bevolking bezorgd is over haar veiligheid. Niet dat ze een verband zag met de immigratie en het terrorisme. Liefst wil ze een EUropees Leger met één opperkommando. Wat ons vannacht een nachtmerrie bezorgd heeft: met generaal Vrhfstdt aan het hoofd van de verenigde EU-strijdkrachten om de Krim te bevrijden van de bolsjeviek. Wat hebben we geleerd? ‘Vluchtelingen’ en daaraan verbonden conclusies zoals terrorisme-import, worden binnenkort verboden woorden op de nullenzender.

En ja, voor de EU is er geen weg terug. Bij herhaling werd verzekerd ‘niet méér EU’, maar een ‘sterker EU’, met méér slagkracht voor de EU, m.a.w. de soevereiniteit van de lidstaten moet afgeschaft worden. Hooguit zullen we zelf nog mogen beslissen wanneer de postbode langs komt.

Als media-watcheres mocht een vlot meiske van Studio Brussel haar zeg komen doen. Ook zij is blijkbaar geen Trump-fan. We waren niet verbaasd. Maar, eerlijk is eerlijk, haar verschijning doet geen pijn aan de ogen. Raar dat ze bij de radio werkt.

Noteer ook dat de presentator, Tim Pauwels, het vertikte om Tom Van Grieken als ‘voorzitter van het Vlaams Belang’ voor te stellen. De rest kreeg wel een ondertitel.

Bron : Golfbrekers

14 november 2016
Pano-reportage
Vlaams Belang zal mediaminister Gatz ondervragen
over 'sociaal experiment' in Tremelo

Het Vlaams Belang is niet te spreken over de eerste uitzending van het nieuwe VRT-duidingsprogramma Pano. Zoals gekend zette de VRT-nieuwsdienst een “sociaal experiment” op poten waarbij twee moslims onder een valse naam in het ‘blanke’ Tremelo een buurtwinkel startten en vervolgens undercover onderzocht werd hoe de inwoners van Tremelo hierop reageerden.

De VRT ging in de reportage wel zeer ver: er werd undercover gefilmd op straat, in een café, bij de kapper en zelfs in het gemeentehuis. VRT-redacteurs werden als heuse spionnen gewapend met verborgen camera’s op pad gestuurd om Tremelonaars ‘islamofobe’ uitspraken te ontlokken. Voor Chris Janssens, Vlaams Belang-fractievoorzitter in het Vlaams Parlement, is het duidelijk dat deze uitzending “niet als bedoeling had de kijker te informeren, maar wel om hem een bepaalde opinie op te dringen, meer bepaald dat elk kritisch gedrag tegenover de islam louter gebaseerd zou zijn op (onterechte) vooroordelen”.

Chris Janssens: “Terwijl in Marokko mensen die de ramadan schenden in naam van de islam in de cel geworpen worden, terwijl in Iran vrouwen zonder hoofddoek in naam van de islam bestraft worden, terwijl in Egypte de politie homo’s in naam van de islam opspoort, terwijl in Saoedi-Arabië afvalligen in naam van de islam de doodstraf krijgen, terwijl moslimextremisten wereldwijd in naam van de islam onschuldige mensen afslachten en ook hier honderden moslimjongeren bereid zijn aanslagen te plegen, vinden de programmamakers het nodig brave Vlamingen te kapittelen die zich terughoudend opstellen wanneer ze moslims als buur krijgen.”

De Vlaams Belang-fractievoorzitter vraagt zich ook af of we “straks ook een Pano-uitzending zullen zien waarin – inclusief gebruikmaking van verborgen camera’s, acteurs, spionage en uitlokking – getest wordt hoe moslims reageren op bijvoorbeeld de opening van een homobar in de Molenbeekse gettowijken of hoe dezelfde moslims reageren op de organisatie van een straatreceptie tijdens de Ramadan”.

Chris Janssens kondigt ook aan dat hij volgende week woensdag ter gelegenheid van het vragenuurtje in het Vlaams Parlement mediaminister Gatz zal ondervragen over de Pano-reportage.

Wim Van Osselaer, Perswoordvoerder fractie Vlaams Belang

13 oktober 2016
Offerfeest
LANDVERRADERS !!!


Nog iemand moslimkiezers nodig, blijkbaar ?


Op zulk een manier achter potentiële kiezers aangaan is gewoonweg zich prostitueren.

Mooie tekening, maar het gaat wel degelijk voorbij aan de werkelijkheid van het onverdoofd slachten, maar dat zal de christen partij wel worst wezen.


Zij mochten zeker niet achter blijven vermist hun lijsten meer moslims omvatten dan Vlamingen.

Waar blijven de blijken van sympathie van de moslim-partijen SPa en Groen ?? Vergeten ?


Vlaams Belang, veruit de enige partij die een einde wil maken aan dit "barbaars gedoe".

Karel Blockx

12 september 2016
Daar hoor je de media niet over
Wat vangen die beroepspolitiekers nu toch niet allemaal aan met ons Vlaanderen ?

In het begin van de jaren ’60 leefden we in een relatief gelukkig land. Onze bevolking was grotendeels homogeen en we kenden geen grote maatschappelijke problemen.

Hadden de beroepspolitiekers toen maar hun pollen afgehouden van allerlei nieuwe wetten en beslissingen zouden we vandaag nog in diezelfde toestand verkeren.

Maar de grootste fout die destijds werd gemaakt was om steeds méér voordelen toe te kennen aan inwijkelingen die hier nooit voor wat ook enige bijdrage hadden gedaan.

Sommige socialistische politiekers meenden dat het strategisch een goede zet zou zijn om aan inwijkelingen met een véél hoger (maal 2,3 of 4) nataliteitspercentage dan de autochtone bevolking allerlei voordelen toe te kennen.

Deze groepen, die hoofdzakelijk uit mee-eters bestonden, en die weinig of niets bijbrachten aan onze samenleving werden tot in het absurde gepamperd. Ze kregen sociale woningen, gratis onderwijs, medische verzorging, een minimum inkomen enz. enz.

Deze Sinterklaas-politiek trok steeds nieuwe kandidaten aan en hun aantal bleef steeds sterker groeien. Uit bepaalde gegevens zou blijken dat dan ook ongeveer 90% van diegenen die inmiddels stemrecht hebben verworven voor de SP.a stemmen. Maar toch heeft deze nefaste politiek voor de SP.a alleen maar windeieren gelegd.

De meeste arbeiders en bedienden die destijds als socialisten door het leven gingen waren minder dom en volgzaam dan de partij dacht dat ze waren. Deze destijds trouwe kiezers begonnen af te haken en liepen over naar andere partijen omdat ze zelf de overtuiging kregen dat de “vreemdelingen” aan hun eigen welvaart en centen begonnen te knagen.

Vandaag hebben we in ons land nu een chaotische multiculturele en steeds minder controleerbare bevolking à la Molenbeek. De schuldigen voor deze chaos à la Moureau zouden daarvoor beter gestraft worden. Het zal steeds moeilijker worden om deze totaal idiote beslissingen die destijds werden genomen nog ooit te kunnen terug draaien. Het feit dat nu in de kleuterklasjes van steeds méér scholen méér zogenaamde inwijkelingen dan autochtone kindjes zitten is hiervan het duidelijk bewijs. Arm Vlaanderen, dat nu met de gebakken peren zit.

Maar het is niet alleen op gebied van de vreemdelingen dat er grote fouten werden gemaakt.

De beroepspolitiekers wilden zich met alles en nog wat gaan bezighouden. In de energiewereld gingen grote sommen rond en ze gingen zich ermee bemoeien. Van de ene stommiteit naar de andere werd deze hele wereld door elkaar geschud. Van idiote subsidies voor zonnepanelen of windmolens tot het zich bemoeien met de nucleaire centrales of de stroomdistributie kortom maakte men een chaos van deze destijds rendabele sector. Nu in 2016 blijkt dat de rekening voor elektriciteit van Jan Modaal vreselijk is opgelopen. Het zal opnieuw véél tijd en energie kosten om al deze schandalige beslissingen en fouten uit het verleden te herstellen.

Maar niet alleen met het probleem van de talrijke inwijkelingen of de energie bevoorrading loopt het fout. Neem nu eens het steeds sneller vernietigen van de basis van onze economie namelijk de duizenden middenstanders en kleine familiebedrijven. Ik woon in de gemeente Wommelgem en ben de mening toegedaan dat deze gemeente als een gemiddelde doorsnee Vlaamse gemeente kan worden beschouwd. In mijn onmiddellijke omgeving kende ik sedert jaren twee warme bakkers. Vorig jaar stopte bakkerij Van Deurzen op de Herentalse baan en vorige maand werd het laatste brood verkocht bij bakkerij Ellen op het Laar in onze gemeente. Men kan nu bij de plaatselijke beenhouwer een beperkt assortiment broden vinden. In het centrum van de gemeente is het niet beter. Over de Kerk tapte men in café het Centrum enkele weken geleden de laatste pint. Vorige maand kon men op een aanplakbrief enkele huizen verder lezen dat restaurant ‘Het Jazzcafé” failliet blijkt te zijn. Wat verder op de Herentalse Baan kan men vaststellen dat het bekende restaurant “Hof van Ranst” eveneens de laatste adem heeft uitgeblazen.

En deze gebeurtenissen kan men niet in één maar in de meeste van al onze Vlaamse gemeenten vaststellen. Zien die politiekers dat nu nog steeds niet? Beseffen ze niet dat door in de vorige jaren steeds méér vrienden te benoemen als inspecteur of controleur om het leven van steeds méér zelfstandigen te vergallen ze de kip met de gouden eieren aan het slachten zijn? Beseffen ze niet dat door steeds maar méér belastingen, verplichtingen, reglementen, controles, witte kassa’s enz. ze een totale ineenstorting van onze economie aan het voorbereiden zijn? Het is nu geen vijf voor twaalf maar bijna twaalf uur. Indien er niet snel een regering komt waarvan de leiders over een gezonde dosis boerenverstand beschikken dan loopt het over enkele jaren fataal af met ons land en zullen we bittere tijden gaan meemaken.

Zo lezen we vandaag in alle kranten dat een zoveelste nefaste beslissing namelijk het rekeningrijden of de zogenaamde kilometerheffing die gisteren is ingegaan tot een volledige chaos heeft aanleiding gegeven. De wegvervoer sector verloor gisteren miljoenen euro’s op één dag. Duizenden vrachtwagens en eveneens personenwagens verloren uren tijd in monsterfiles. Het geknoei van de poenpakkers van de overheid is ondraaglijk aan het worden. Het komt steeds maar op hetzelfde neer namelijk geld afpakken van de productieve bevolking om het te verbrassen of verdelen onder diegenen die feitelijk de haver niet verdienen. We zijn nu een grens aan het naderen waarbij een nieuwe fout het hele kaartenhuis zou kunnen laten instorten!!

Bron : Golfbrekers door Freddy Van Gaever

03 april 2016
Immigranten stonden na aanslagen “te dansen en te lachen” en maakten onthoofdingsgebaren
Zowel de Vlaamse als Nederlandse media proberen vandaag een beeld te creëren van mensen die bij elkaar komen en verenigd staan tegen terrorisme. Dat geldt zowel voor blanke Nederlanders en Belgen als moslimimmigranten (en hun kinderen).

Zoals de Brusselse brandweerman Cedric de Valck laat weten is dat door de media geschapen beeld helaas alles behalve de werkelijkheid. In de echte wereld staan hele horden moslimjeugd namelijk niet te huilen, maar te lachen. En reiken ze niet-moslims niet de hand, maar maken ze onthoofdingsgebaren.

"Bij het terugkomen van interventie met betrekking tot de aanslagen van vandaag, heeft het ons gedegouteerd hoeveel groeperingen van vreemde origine stonden te lachen en te dansen en gebaarden ons te onthoofden!!!
Ze laten enkel beelden zien van mensen die sympathie tonen, maar over hoe een grote meerderheid denkt, wordt niet getoond.
Dit zijn even gevaarlijke mensen als de daders !!!


Na de aanslagen van 9/11 (11 september, 2001) stonden er ook overal jonge moslims te juichen en te lachen, zowel in Amerika als in Europa en het Midden-Oosten. Datzelfde gebeurde na de aanslagen in Londen en Madrid. Daarom is het niet verrassend dat deze types hetzelfde doen nu hun matties hebben toegeslagen in Brussel.

Of we dat nou willen toegeven of niet, feit is dat een significant deel van de islamitische gemeenschap — zeker jongeren, en dan al helemaal jongeren van Marokkaanse afkomst — extremisten niet alleen tolereert, maar met hen sympathiseert.

Bron : dedagelijksestandaard.nl door Michael van der Galien

Het is allemaal zo simpel, van vuil moet je je ontdoen en het niet trachten te bewaren in de hoop dat het vanzelf ineens geen vuil meer is!

De vijand is binnen. Mensen die voor het geld kwamen maar niet voor onze cultuur want dat is de vijandelijke cultuur die bestreden moet worden. Onze naïeve en vooral bange politiekers hebben dit toegestaan en zelfs aangemoedigd.

Karel Blockx

23 maart 2016
Voormalige politiek-correcte Vlaamse hoofdredacteur betuigt spijt
Ik heb definitief mijn geïdealiseerde kijk op moslimwereld begraven

“ISIS heeft de oorlog verklaard aan onze manier van leven. Vrijheid, blijheid het bevalt hen niet. We hadden moeten beseffen dat dit er aan kwam maar we hebben onze kop in het zand gestoken.

Ikzelf heb definitief mijn geïdealiseerde kijk op het Midden-Oosten en de moslimwereld begraven. Dat heeft moeite gekost. Als mens van goede wil heb ik decennialang empathisch gekeken naar die manier van leven en denken. Ik heb – onbewust misschien – alle tekenen miskend die er waren, die ik nochtans moet hebben genoteerd tijdens mijn vele reizen in de Arabische wereld. De onvrijheid van vrouwen, de harde dominantie van mannen, het oog om oog, tand om tand, het onwrikbare geloof in zogenaamd heilige boeken, het afwijzen van wetenschap. Met schaamte moet ik erkennen dat mijn blik versluierd werd door nood aan exotisme, ginder en hier.

Zeer lang heb ik gedacht dat een osmose van twee culturen vooruitgang brengt, maar wat ik heb gezien en ervaren is een groeiende eilandvorming. Lang wilde ik niet geloven dat we evolueerden naar ijsbergen die elkaar kil zouden voorbij drijven in de nacht van de geschiedenis. Erger nog, dat we met de rug naar elkaar zouden gaan staan, overtuigd van het eigen gelijk. Of nog erger: dat het zou ontaarden in een oorlog die brutaal gebruikmaakt van wat eigen is aan de westerse maatschappij van de eenentwintigste eeuw, de grenzeloze communicatie tussen mensen. Een oorlog die religie, waarvan men alle heil beweert te verwachten, verbindt met het meest crapuleuze misdaadmilieu.”


In één woord: wauw !

Tessa Vermeiren is voormalig hoofdredacteur van het Vlaamse blad Knack-Weekend. Sinds onder andere de recente aanslagen van ISIS in Parijs heeft ze haar hoofd uit de Vlaamse klei getrokken en ziet ze de realiteit zonder politiek-correcte waas: een botsing van culturen en een dreigende oorlog. In een brief doet zij afstand van haar ‘geïdealiseerde kijk’ op het Midden-Oosten en de islam en betuigt ze, met schaamte, spijt. Ze bevestigt wat zij die in de realiteit leven al lang zo roepen: dat de policor wegkijkers, al dan niet onbewust, ‘alle tekenen van onvrijheid’ in de Arabische wereld miskennen, uit verlangen naar een ‘empathisch exotisme’ een behoefte aan goed doen, goed zijn, deugen.

Al is het empathisch exotisch ontkennen nog zo snel, de bittere realiteit achterhaalt haar wel.

Bron : ThePost online

Eigenlijk is het te danken aan zulke mensen dat het mooie Vlaanderen en Europa worden verpest, haar spijt komt rijkelijk te laat !

Moest nu ook de hoofdredacteur van dit onnozele blad zijn rood/roze bril eens afzetten, ik zou het blad misschien terug beginnen te lezen.

Nu Tessa haar kar gekeerd heeft hebben we eigelijk niets meer aan haar, ze is nu ex-hoofd redacteur met het gevolg dat wij "vrijheids lievende Vlamingen" niets meer aan haar hebbben. Achteraf telt niet meer.

Wanner volgen die andere schrijver van de "! onafhankelijke en objectieve !" rood/groene journalistengilde ?

Karel Blockx

03 januari 2016
Maak een einde aan het cordon médiatique !
Gisteren verscheen er een opiniestuk van Tom Naegels, Ombudsman van De Standaard, waarin hij zijn visie geeft op het al dan niet bestaan van een cordon médiatique rond het Vlaams Belang. Dit stuk kwam er naar aanleiding van een klacht van een lezer die niet akkoord ging met het feit dat een (zoveelste) opiniestuk van Vlaams Belang niet werd gepubliceerd. In het betreffende opiniestuk wilde onze partij zich verdedigen tegen de aantijgingen van Groen-politici Bruno De Lille en Petra De Sutter, die in een eerder verschenen stuk het Vlaams Belang en de CD&V beschuldigden van een dubbelzinnige houding inzake homorechten. CD&V zag haar reactie wel gepubliceerd worden, maar onze partij werd categoriek geweigerd.

Reeds in 2006 gaf Peter Vandermeersch te kennen een opiniestuk van het Vlaams Belang zeker niet te weigeren als het journalistiek interessant is. Hij zei toen: “Ik zie niet in waarom we ze niet zouden publiceren. Vanmorgen stond er een vreselijk opiniestuk in onze krant, over de mp3-moord in Brussel. Pure toogpraat. Ga je een intelligent opiniestuk van Filip Dewinter weigeren terwijl je dat stuk wél geeft omdat het ondertekend is door een senator die, tot nader order, geen VB’er is? Ik ben zelfs geneigd nog méér opiniestukken van VB’ers te publiceren: als het politieke debat in Vlaanderen zich concentreert op het Vlaams Belang, kan je die partij niet doodzwijgen.” Zo stelde Vandermeersch zelfs dat de opiniestukken van het VB het niveau van de cafétoog meestal vér overschrijden. “Iemand als Gerolf Annemans dwingt je soms om na te denken“, aldus Vandermeersch.

Die woorden vielen blijkbaar in dovemansoren bij de Vlaamse media. Het is al jaren een feit dat de media een cordon rond onze partij optrekt. Men verwijt ons dat het Vlaams Belang steeds de grenzen van het democratische debat opzoekt. Dat onze standpunten en boodschappen ondemocratisch zouden zijn staat echter niet ter discussie. Uit een onafhankelijke studie die vorig jaar werd uitgevoerd bleek dat een meerderheid van de bevolking zowaar achter een groot deel van de strijdpunten van het Vlaams Belang kan scharen. Hoog tijd dus dat de Vlaamse media volwassen worden en het Vlaams Belang en zijn mandatarissen eindelijk correct beginnen te behandelen. Vlaamse media: maak een einde aan het cordon médiatique!

28 mei 2015
Kan een moslimmeisje met hoofddoek een K3’tje worden ?
Ja hoor, het kan ! Hier kan alles !

Binnenkort mogen ze in dit land zelfs een jeannet als Lieven Verstraeten van een toren gooien.


Hans Bourlon, de oprichter van Studio 100, heeft het in 'Terzake' over de toekomst van zijn bedrijf en ook over de toekomst van K3. Is het denkbaar dat in de nieuwe K3 een zwart meisje of een moslimmeisje met een hoofddoek zit, wou 'Terzake'-anker Lieven Verstraete weten.

Studio 100 kondigde de voorbije week aan dat ze starten met de zoektocht naar drie nieuwe zangeressen voor K3, een blonde, een zwartharige en een rosse. 'Dat is het concept. Het visuele aspect van de groep heeft iets iconisch', aldus Bourlon in het duidingsprogramma op Canvas.

'Kleine kinderen uit moslimgezinnen bereiken we vandaag moeilijk. Dat is iets wat ons bezighoudt. Dertig procent van de kleine kinderen in Vlaanderen leven in moslimgezinnen. Ik sluit niet uit dat een van de nieuwe zangeressen van K3 een moslimmeisje is, maar eerst en vooral kijken we naar de talenten van de kandidaten.'

Bron : Nageltjes door a. griffon

Studio 100, maar man toch, ook daar heeft de waanzin toegeslagen. Eerst eens proberen met een Hollandse en nu dat niet lukt de deur wagenwijd open voor alles wat hier in het apenland geïmporteerd is, wetterlijk of niet, als het maar opbrengt.

Dank nullenzender (VRT), van het rode huis van wantrouwen, om je journalist te laten spreken naar het woord van zijn broodheren. Mijn afstandsbediening is al omgeschakeld het knopje VRT is al verwijderd voor mij geen rood gelul meer, staakt maar verder.

Wat zou er gebeuren indien een dochter van een Vlaams Belanger in aanmerking zou komen ? Uiteraard ken ik het antwoord al, of niet soms ?

Voor een objectieve en neutrale verslaggeving kan je niet meer terecht op VRT en/of VTM, er zijn andere zenders die de realiteit onder ogen zien.

Karel Blockx

21 maart 2015Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx