Voorstel van resolutie voor sterk klimaatbeleid
NIET 'kamerbreed' goedgekeurd

Vlaams Belang onthield zich met fundamentele bedenkingen

CD&V, Groen, N-VA, SP.a en Open VLD negeren economische, financiële en sociale gevolgen van het gepropageerde klimaatbeleid

Verschillende media poneerden gisteren en vandaag dat de resolutie voor 'een sterk Vlaams klimaatbeleid' kamerbreed werd goedgekeurd. Dit is onjuist. Het Vlaams Belang heeft als enige politieke partij in het Vlaams Parlement fundamentele bedenkingen geuit met betrekking tot diverse intenties van de resolutie en besliste zich daarom te onthouden.

Het Vlaams Belang is het – ook vanuit nationalistisch oogpunt – weliswaar eens met de ambitie om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af te bouwen. Niet alleen omwille van het klimaat, maar ook omdat eigen lokale energieproductie te verkiezen valt boven import. Minder geld voor Arabische oliestaten betekent overigens minder verspreiding van islamitisch fundamentalisme. Het Vlaams Belang deelt eveneens de ambities van de resolutie met betrekking tot de ontwikkeling van een ‘korte keten via lokale voedselstrategieën’. Waarom van de andere kant van de wereld voedsel invoeren dat ook hier kan worden geproduceerd?

Het Vlaams Belang heeft anderzijds wel tal van bedenkingen met betrekking tot het voluntaristisch beleid dat CD&V, Groen, N-VA, SP.a en Open VLD nu propageren. Veel te weinig wordt immers stilgestaan bij de economische, financiële en sociale risico’s van het gepropageerde klimaatbeleid. De vraag is wat al de in de resolutie vervatte maatregelen aan het bedrijfsleven gaan kosten en wat de (negatieve) impact zal zijn op de tewerkstelling. Te vrezen valt bovendien dat de vele aangekondigde steunmaatregelen een schuldenput met zich zullen meebrengen die die van de groenestroomcertificaten – waarvan we nu nog steeds de factuur betalen – vele malen zal overtreffen. De gewone man dreigt zo andermaal het slachtoffer te worden van een dergelijk roekeloos beleid.

In de resolutie houdt men ook dogmatisch vast aan de kernuitstap. Zo wordt elke back-up, voor het geval de gewenste ambities van de productie van groene stoom niet worden waargemaakt, lichtzinnig overboord gegooid. Het halveren van het aantal personenauto’s met verbrandingsmotor tegen 2030 is een politiek compromis tussen CD&V en Open VLD waarvan het realistisch karakter betwijfeld kan worden. Het Vlaams Belang blijft zich ook verzetten tegen de kilometerheffing die een zware last dreigt te worden voor zowel het bedrijfsleven als de consument.

Tot slot merkt het Vlaams Belang ook enige hypocrisie op in de tekst. De indienende partijen willen fors inzetten op een vermindering van het ruimtebeslag in Vlaanderen. Terecht, want 33% van Vlaanderen is nu reeds volgebouwd en een verlies van open ruimten a rato van 6 hectaren per dag is niet vol te houden indien we Vlaanderen leefbaar willen houden. Het Vlaams Belang stelt echter vast dat de indieners in alle talen politiek correct zwijgen over de belangrijkste drijvende kracht achter de bevolkingsgroei en het toenemende ruimtebeslag, namelijk de immigratie. In 2015 immigreerden 124.557 personen naar ons land wat zorgde voor een netto bevolkingsaangroei van 58.866. Ook hier moet in het belang van de leefbaarheid een einde aan worden gemaakt.

Chris Janssens, Fractievoorzitter Vlaams Parlement
Stefaan Sintobin, Vlaams parlementslid


24 november 2016Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx