Wereldvreemde rechter
zelf vrijgesproken in Fortis-gate

Eén van de drie - volgens N-VA - "wereldvreemde rechters" die hun handtekening woensdag onder het arrest hebben gezet is, Mireille Salmon.


In de gerechterlijke wereld in Brussel is Salmon een naam als een klok. De rechter - of raadsheer zoals dat officieel heet in het hof van berooep - stond zelf terecht wegens schriftvervalsing in Fortis-gate: het onderzoek naar lekken uit het geheime beraad en de daaropvolgende druk op de rechters. In september 2011 werd ze over de hele lijn vrijgesproken.

Salmon is een briljante juriste die aan de ULB afstudeerde met grote onderscheiding.

Mireille Salmon wordt door kennissen omschreven als heel intelligent, maar ook "heel links". Ze is getrouwd met een "buitenlander".

In een interview liet ze ooit optekenen dat ze "niemands marionet" is. Mireille Salmon werd in de zaak tussen Francken en het Syrische gezin bijgestaan door twee andere rechters, eveneens allebei vrouw.

Bron HLN door BJM

Bovenstaand artikel gelezen op de website van HLN maar het werd al snel integraal gewist. Onder druk van wie ?

Even enkele verduidelijkingen bij dit artikel :
  • Mevrouw is franstalig, of wat dacht je, en is ook plaatsvervangend ondervoorzitter van de privacycommissie
  • Ze is niet gewoon "links", wel "extreem links".
  • Getrouwd met een buitenlander of beter gezegd een "allochtoon"
  • Ze is zeker niemands marionet, ze is er gewoon één
Madame is na drie jaar vrijgesproken in de Fortis-gate, waar ze een gevangenistraf van 5 jaar riskeerde. En dan wetende dat er slachtoffers zijn die zowat 20 jaar moeten wachten om te weten wat de dader uiteindelijk als straf krijgt, indien deze ondertussen al niet is overleden.

Je kan dus maar beter rechter zijn en van een loge-universiteit komen, alles wordt dan een heel stuk makkelijker.

Zou niet graag als Vlaams nationalist terecht komen bij zo'n 'gespuis'. Wat was dat destijds alweer met het 'Vlaams Blok' ?

Karel Blockx

11 december 2016
Hoe een milde justitie een cultuurclash toedekt

De doodrijder van Merel De Prins

Muhammed Aytekin heet hij, niet Muhammed A. zoals De Standaard hem afkort, als moest de man beschermd worden tegen… ja, tegen wat? De Turkse Belg die een goed jaar geleden aan een veel te hoge snelheid de 12-jarige Merel De Prins op het fietspad wegmaaide en gewoon verder reed, zonder rijbewijs of verzekering (iets waar hij al zeven keer voor veroordeeld was), is gisteren voor de rechtbank verschenen met een zwarte doek boven zijn kop. De openbare aanklager vraagt een celstraf van 3 jaar, een geldboete van 12.600 euro en een rijverbod van 17 jaar en 6 maanden, veel milder dan de maximumstraf. Vanwaar die 17 jaar en oneffen, geen idee, waarom niet gewoon levenslang. En waarom 12.600 euro (de prijs voor een mensenleven?), ook geen idee.

Feit is dat de gevraagde straf hallucinant onevenredig is met de feiten. De dader vluchtte mét zijn BMW naar Hongarije: dat is geen paniekreactie meer maar een strategische terugtocht. Hij keerde nadien weer naar België, maar liet eerst zijn bedrijf Yuka Trans failliet verklaren, vermoedelijk om een eis tot schadevergoeding te ontlopen want een Vlaams spreekwoord zegt dat men een kei het vel niet kan afstropen. In april van dit jaar kwam Muhammed Aytekin tussendoor nog eens voor de correctionele rechtbank omdat hij de huur van een loods nooit betaalde en auto’s liet verdwijnen om inbeslagname te ontlopen. Muhammed heeft namelijk een transportbedrijf van zijn papa kado gekregen, en beheert het als een verwende nietsnut betaamt: slecht, slordig en quasi-crimineel.

Koning auto én de zegen van de profeet

Op de rechtbank zaten de ouders van Merel vlak achter hem: gebroken mensen die al hun moed bijeen hadden geraapt om de zitting bij te wonen, en met een dader werden geconfronteerd die zich meer als slachtoffer voordoet, mede dankzij de gebruikelijke advocatensmoezen.

“Mijn cliënt is laaggemiddeld begaafd en heeft daardoor nooit zijn middelbare school kunnen afwerken”, pleitte meester Dimitri de Béco. De arme man. “Hij leidt het transportbedrijf van zijn vader maar heeft iets aan zijn oog en is daarom wat gecomplexeerd”. Andermaal: hoe tragisch. Geen enkele blijk van medeleven voor de ouders kon eraf, Mohammed beschouwt het als een ongeluk en Merel was gewoon op de verkeerde plaats op het verkeerde moment.

Het lijkt voor de hand te liggen om mijn lezing als racistisch af te doen: een verdorven kutallochtoon die een Vlaams kind dood rijdt en het geval banaliseert. In werkelijkheid spelen twee zaken in dit droeve verhaal: onze justitie gaat veel te licht over dit soort misdrijven, en zou het exploot van Muhammed (ongeval met schuld en dodelijke afloop, overdreven snelheid, vluchtmisdrijf, geen rijbewijs) moeten kwalificeren als doodslag. België is in dat opzicht het meest “liberale” land van Europa, en ziet de automobilist nog altijd als een vergunde jager en de fietser/voetganger als loslopend wild. De auto is onze vrijheid, en al wat tegen die auto aanloopt een obstakel. Het Autosalon met koning Filip in de glansrol en de verzamelde pers die er zich rond verdringt: de zwarte BMW van Muhammed is een exponent van deze mateloze egocultuur, die door de allochtonen wat graag wordt overgenomen, als statussymbool en om hun macho-mentaliteit van toeters en bellen te voorzien.

Dat brengt me op het tweede aspect van de zaak: voor mij is de dood van Merel, en heel de context er rond, de dramatische uitdrukking van een cultuurclash die steeds weer onder de mat wordt geschoven. Dat de VRT/Pano daar maar eens een reportage over maakt: normenloze allochtone jongeren die kwakkelen tussen extreem materialisme en pseudo-religieuze hysterie (de “geradicaliseerde” versie). Ja, er bestaan ook Vlaamse doodrijders, mannen die met hun zatte botten menselijke ellende veroorzaken, 4x4-fanaten met een zware voet. Maar heel de geschiedenis van Muhammed Aytekin is doordrenkt van recidivisme en volstrekt gebrek aan schuldbesef,- dat is onrustwekkend, en dat degouteerde moeder De Prins: op dag één van zijn vrijlating doet hij het opnieuw.

De Koran die we op de achtergrond vermoeden, fluistert ook dat het “maar” een ongelovige was die op het fietspad stierf, en de profeet heeft nooit iets gezegd over overdreven snelheid, rijden zonder rijbewijs of kinderen op het fietspad. De strengheid van de sharia zal hier niet spelen, maar des te meer de tolerantie van ons systeem. Het ontbreken van enig schuldinzicht is bij Muhammed niet eens psychopathisch, het is wellicht een aspect van een vast socio-cultureel patroon, eigen aan tweede- en derdegeneratie-allochtonen die hun rechten kennen maar ethisch in een vacuüm leven. Het is dus, horresco referens, een microvorm van terreur.

Deze inconveniënte randbemerking kan/mag door geen enkele rechter in consideratie worden genomen, en zal zelfs in geen enkele regulier medium opduiken, geen enkel opiniestuk, geen cursiefje. Muhammed Aytekin zal met een enkelband naar huis huppelen om de draad weer op te pakken. Vooralsnog blijft de ontkenning de norm. Of waarom de bloemen en kransen aan die boom op die steenweg in Vilvoorde over veel meer gaan dan een dood kind.

Bron : facebookpagina Johan Sanctorum01 december 2016


Ook ‘extreemrechtsen’ hebben rechten
Verleden week werd elk nieuwsbericht in Duitsland gedomineerd door de poco beslissing van de beroemde Münchense Hofbräukeller die de bevestigde en betaalde reservering van de AfD (Alternative für Deutschland) mét aanwezigheid van Frauke Petry eenzijdig annuleerde.

Klinkt ons heel bekend in de oren. Hoe dikwijls zou het Vlaams Blok/Vlaams Belang niet hetzelfde ervaren hebben? Niet de partij alleen trouwens. Ook de Gulden Sinjoren, het 11 julicomité dat elk jaar op het H. Conscienceplein in Antwerpen een traditionele viering op poten zet, mocht proeven van de ‘verdraagzaamheid’ van zaaluitbaters. Een reservering van een zaal voor een jaarlijks etentje om geld in het laatje te brengen – de viering krijgt immers geen subsidies – werd ook éénzijdig door de uitbater opgezegd. Waarop de Gulden Sinjoren laconiek reageerden: “we zijn goed bezig”...

Keren we terug naar de Hofbräukeller en de AfD. Deze laatste pikte het niet en trok naar de rechtbank én… kreeg gelijk. De uitbater van de Hofbräukeller moet zijn lokaal ter beschikking stellen. Hij kan weliswaar nog in beroep gaan, maar vermits de reservering voor vanavond gepland is, zal hij noodgedwongen moeten accepteren dat ook ‘rechtse klootzakken’ rechten hebben…

Bron : Golfbrekers door Focus

13 mei 2016


Belgische staat betaalt 78.791 euro aan terrorist Trabelsi
EHRM moet zich ernstig bezinnen over zijn opdracht

De Belgische Staat betaalde recent 78.791,51 euro “schadevergoeding” aan de terrorist Nizar Trabelsi. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Justitie Koen Geens op een vraag van Filip Dewinter.

Trabelsi behoort tot wat we de eerste generatie moslimterroristen in dit land kunnen noemen. Nadat hij hier een voetbalcarrière had uitgebouwd, ontpopte hij zich tot één van de belangrijkste handlangers in Europa van de islamitische terreurorganisatie Al Qaida. In dat kader werd hij in september 2003 onder meer veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf wegens het beramen van een aanslag op de Belgische vliegtuigbasis van Kleine Brogel. Tevens werd hij verdacht van de voorbereiding van een zelfmoordaanslag op de Amerikaanse ambassade in Parijs. In dat verband dienden de Verenigde Staten in 2008 aan België een verzoek in tot uitlevering van Trabelsi. Het had evenwel heel wat voeten in de aarde voor het in oktober 2013 zover kwam.

Deze uitlevering werd evenwel aangevochten voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat België hiervoor in september 2014 effectief veroordeelde tot het betalen van 60.000 euro morele schadevergoeding (sic!) en 30.000 euro voor gedane onkosten (resic!). Het Hof was namelijk van oordeel dat mijnheer Trabelsi niet mocht worden uitgeleverd aan de VS omdat er in dat land geen strafvermindering bestaat voor veroordeelden en dat dit een inbreuk zou vormen op het Europees Mensenrechtenverdrag!

In Kamerzitting van 3 mei 2015 sprak Filip Dewinter zijn grote verontwaardiging uit over zoveel wereldvreemdheid van het EHRM, maar suggereerde aan de minister van Justitie de openstaande schulden van Trabelsi aan de Belgische Staat in rekening te brengen, om de schande een terrorist te moeten vergoeden niet te moeten ondergaan. Uiteindelijk kon op die basis slechts 11.208,48 euro in rekening worden gebracht - wat beter is dan helemaal niets - maar heeft de Belgische Staat deze veroordeelde terrorist toch nog moeten “vergoeden” voor niet minder dan 78.791,51 euro.

Het is voor Filip Dewinter bijzonder wraakroepend, en getuigt van de totale wereldvreemdheid van het EHRM, dat het morele schadevergoedingen toekent aan veroordeelde terroristen wegens vermeende schending van hun mensenrechten, met als motivering dat ze worden uitgeleverd aan een land waar ze geen strafvermindering kunnen krijgen. Na de aanslagen in Parijs en Brussel laat dit bij Dewinter een bijzonder wrang gevoel na: “Dat uitgerekend iemand zonder enig moreel besef, die er niet voor terugdeinst zijn medewerking te verlenen aan moorddadig geweld, schadevergoeding moet worden uitbetaald, is hemeltergend. Dit is het surrealisme voorbij, een ware kaakslag, een grove belediging aan alle slachtoffers van terroristisch geweld. Het EHRM is dan ook heel dringend aan bezinning toe over zijn bestaansreden. Het zou zich veel beter inzetten voor de verdediging van onze waarden en normen zoals onder meer verwoord in het Europees Verdrag voor de Mensenrechten, in plaats van de rode loper uit te rollen voor sujetten die erop uit zijn om met moordend geweld onder meer diezelfde mensenrechten naar de verdoemenis te helpen.”

Klaas Slootmans, Persverantwoordelijke Vlaams Belang

12 mei 2016


Jurist Rob Verreycken wint PEGIDA-gasboeteproces tegen stad Antwerpen
Een jaar geleden betoogde PEGIDA Vlaanderen voor het eerst in Antwerpen onder het motto ‘terrorisme moe, grenzen toe’. Bart de Wever stuurde er zijn politie in gevechtsuitrusting op af. Iedereen kreeg een GAS-boete aangesmeerd van minstens € 65 euro.

Rob Verreycken, juridisch raadgever van PEGIDA, beoordeelde de boetes als onwettig en besloot de zaak aan de Politierechtbank voor te leggen. Die heeft op 21 maart 2016 zijn uitspraak gedaan.

De rechter past de wet inzake de GAS-boetes correct toe en geeft Rob Verreycken over de hele lijn gelijk. De stad Antwerpen, zo bevestigt de rechter, is op een onwettige manier te werk gegaan bij het ‘kwalificeren’ van de feiten, dat betekent: de stad Antwerpen heeft op een onwettige wijze de zogenaamde ‘feiten’ ten laste van Verreycken gecombineerd met de juridische regels inzake de GAS-boete. Dat is geen bijkomstigheid, zoals de stad Antwerpen beweerd had, maar een elementaire vereiste van de GAS-wetgeving; en bijgevolg wordt het beroep ontvankelijk en gegrond verklaard, wordt de GAS-boete vervallen verklaard, en moet de stad Antwerpen de € 40 procedurekosten terugbetalen aan Verreycken.

‘Ik ben uiteraard tevreden met dit correcte vonnis’, aldus Verreycken, ‘want impliciet is op deze manier ook gezegd dat het volledige optreden in maart 2015 tegen de vreedzame betogers van Pegida inderdaad onwettig was, zoals ik destijds ook meteen als jurist gezegd heb.’

‘Maar tegelijk vind ik het wrang’, zo zegt Verreycken, 'dat de politiek ervoor gekozen heeft de waarschuwing van PEGIDA van een jaar geleden te negeren, ze met politie uiteen te drijven en te bestraffen met geldboetes, terwijl een jaar later meer dan 30 mensen vermoord werden door terroristen die inderdaad ons land konden binnendringen dankzij de open grenzen. Als men PEGIDA niet bestreden en belachelijk gemaakt had, maar ernaar geluisterd had, dan hadden de doden van Maalbeek en Zaventem kunnen voorkomen worden.’

‘Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor al diegenen die het altijd beter weten en 101 redenen bedenken om NIET met Pegida mee op straat te komen’, aldus Verreycken. ‘Ik dank en bewonder de 200 patriotten die met ons destijds op straat kwamen, maar als we daar met 2000 hadden gestaan, dan hadden we misschien al een jaar geleden meer politieke druk kunnen zetten, en de maatregelen kunnen afdwingen die de aanslagen in Zaventem en Maalbeek verhinderd hadden. De vraag blijft dus: waar was jij, en breng je volgende keer iemand extra mee?’

Pegida Vlaanderen bracht intussen in Antwerpen al 600 mensen op de been, en roept nu op tot een nieuwe manifestatie in Antwerpen op 23 april om 14 uur op het Conscienceplein tegen de moslimterreur, voor controle van de grenzen, tegen de asielinvasie en voor het onmiddellijk interneren van alle teruggekeerde Syriëgangsters in afwachting van hun assisenproces wegens genocide en oorlogsmisdaden. Deze manifestatie is toegelaten. De manifestaties van PEGIDA zijn partij-onafhankelijk, logo’s en symbolen van andere groepen of partijen zijn niet toegelaten. Iedereen is welkom.

Bron : React door Rechts Actueel

01 april 2016


Volgens de mediageile advocaat heeft iedereen recht op verdediging
behalve de ‘rechtse extremisten’
– een goede verstaander weet wie hij bedoelt –
want dat druist in tegen zijn vrijzinnige opvoeding !

Onschuldige mensen de dood injagen in naam van een schimmige wraakzuchtige oppergod is daarentegen perfect verdedigbaar want ‘minder extreem’!

De zoektocht naar procedurefouten kan beginnen! En dan is er nog de vraag wie zijn ereloon, dat toch niet min zal zijn, gaat betalen. Wordt er in Molenbeek een omhaling georganiseerd? Of neemt zijn moskee dit voor hun rekening?

Wie is de advocaat van terreurverdachte Salah Abdeslam? Deze vijf passages uit verschillende interviews geven een beeld van Sven Mary, de man die terreurzaken niet schuwt en vaak procedurefouten pleit. “Als iemand als publieke vijand nummer één wordt geportretteerd, dan wil ik ingaan tegen dat machtsoverwicht.”

Of er ook mensen zijn die Mary niet wil verdedigen ?

<“Kerels die hier binnenwaaien, me geld bieden en zeggen dat ik hen, tegen de logica van het dossier in, vrij moet krijgen, wijs ik kordaat de deur. Ik verbind me niet aan resultaten, want die kan ik niet garanderen. Ik weiger ook extreemrechts te verdedigen. Dat druist in tegen mijn vrijzinnige opvoeding.”

Over de kritiek die hij vaak krijgt

"Ik ben geen advocaat geworden om een goede mens te zijn, wél om een goede advocaat te zijn. Ik heb niet de kracht en het talent van begeesterende advocaten zoals Jef Vermassen en Piet Van Eeckhaut. Ik ga soms naar hun pleidooien luisteren en hang dan aan hun lippen.

"Ze hebben zoveel levenservaring die ze in hun zaken gooien. Vermassen heeft Damiaan, Van Eeckhaut zijn politieke carrière. Ik heb dat allemaal niet, maar ik ken wel mijn dossiers tot in de puntjes en haal het onderste uit de kan voor mijn cliënten. Wat is er fout met iemand die zijn best doet in zijn beroep? En mag ik daarvoor niet betaald worden? Het is mijn ambitie om op topniveau te presteren, jarenlang."


Mary over Sharia4Belgium

"Als iemand als publieke vijand nummer één wordt geportretteerd, dan wil ik ingaan tegen dat machtsoverwicht. Dat vind ik rechtvaardig. Ik geloof niet dat Sharia4Belgium zo'n ernstige terroristische organisatie is. Ik blijf ervan overtuigd dat Fouad Belkacem voor een deel het slachtoffer is geworden van een verkiezingsstunt. Annemie Turtelboom (Open VLD), de toenmalige minister van Justitie, wilde burgemeester worden van Antwerpen, maar maakte geen schijn van kans tegen Bart De Wever (N-VA)."

"Dat Belkacem toen als enige in België een celstraf van zes maanden moest uitzitten, terwijl elke andere veroordeelde op vrije voeten blijft, heeft meer te maken met de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen dan met de intentie van mevrouw Turtelboom om onze mooie maatschappij te behoeden tegen slechte mensen. Ik heb Belkacem ooit de spuwbak van de samenleving genoemd. Daarom wilde ik hem verdedigen.'


Of de zware jongens bij zijn cliënten ook de moeilijkste klanten zijn

"Helemaal niet. Met mensen uit het zwaar banditisme heb je als advocaat minder last dan met kutmarokkaantjes die drie flessen wijn gestolen hebben. De leden van het echte misdaadmilieu weten dat ze het risico lopen gepakt te worden. Ze beginnen niet te huilen als ze in de bak vliegen en bellen je niet om de vijf minuten. Ze weten hoe het gerecht werkt en kennen het klappen van de zweep. Ze kennen ook hun dossier en weten waar de pijnpunten zitten. Ze bespreken dat met hun advocaat en vragen naar oplossingen, maar ze beseffen dat we geen mirakels kunnen doen. Die mannen zijn voor rede vatbaar."

Mary over misdaadgeld

"Dat is de perceptie: bij Mary kom je toe met een kruiwagen met paarse bankbiljetten en hij doet de rest. De publieke opinie werkt op mijn zenuwen. Maar wie dat wil weten: Silvio Aquino betaalt mijn ereloon op een rekening, zoals 80% van de cliënten."

Bron : Golfbrekers door de redactie

20 maart 2016
VL-sticker op je auto ? Boete !
Je kent de VL-sticker wel die mensen op hun wagen kleven in plaats van de klassieke landcode B-sticker. Deze worden nu meer om meer beboet. Vlaams Belang gaat de strijd aan.

In de eerste plaats lijkt het onschuldig: je kleeft als Vlaming trots je VL-sticker op je wagen, waar anders de B-landcode sticker hangt die aantoont dat je uit België komt. Voor alle duidelijkheid, het gaat niet om de B die op je nummerplaat staat, die je zou over kleven. Daar is de wet duidelijk rond: van je nummerplaat blijf je af, je mag er zelfs geen extra gaatjes in boren. Het gaat dus om de EXTRA (vaak ovale) B-sticker op je wagen.

Eén van onze lezers kreeg nu een pv van waarschuwing in de brievenbus. Dit wil zeggen: de sticker dient te worden verwijderd, je meldt je wagen aan bij een politiekantoor naar keuze en dan krijg je geen boete. De reden van het pv is duidelijk: 'Kan verwarring veroorzaken in het buitenland'. Een kleine opzoeking leerde ons dat het sinds enige tijd een ware sport aan het worden is in Brussel om eigenaars van wagens met een VL-sticker te beboeten. In een stad waar nog steeds terreurdreiging 3 heerst, zou een mens denken dat er andere prioriteiten zijn.

En wie kwamen wij ook tegen onder de mensen die een boete kregen? Jawel, Tom Van Grieken, voorzitter van het Vlaams Belang. Die foeterde op 4 december 2015 nog dat er toen reeds boetes werden uitgeschreven voor een VL-sticker, op een moment dat er zelfs nog terreurdreiging 4 heerste. We belden de man even op.

"Het was een droevige dag. Winkels moesten de deuren sluiten, scholen waren gesloten en... ik kreeg een boete voor een VL-sticker op mijn wagen. Ja ik was redelijk pissig die dag. Ik deed dan ook 'dezelfde dag nog een oproep om gratis stickers aan te vragen en er nog meer te kleven. Wij raden trouwens iedereen aan die zo'n boete kreeg dit te melden op info@vlaamsbelang.org, dan kunnen we daar eens een parlementaire vraag rond stellen. We raden ook aan deze boete niet te betalen en te wachten tot je voor de rechtbank wordt gedaagd. We rekenen nogal op het gezonde verstand bij justitie. Mensen die een pv van waarschuwing kregen of nog krijgen, raad ik aan de sticker te verwijderen, de wagen te gaan laten controleren en eens je de hoek van de straat om bent opnieuw een sticker te kleven. Of we overwegen te stoppen met het uitdelen van deze stickers? Bijlange niet! Integendeel! Er moeten er nog meer worden gekleefd! En de burgers moeten niet bang zijn, ze laten je overal gerust met die sticker, behalve in de buurt van het federale parlement. Daar maakt men er een sport van om dit soort boetes uit te schrijven."

Dus, moraal van het verhaal: wil je geen zever, kleef je de sticker best niet op je wagen of blijf je beter met je sticker uit de buurt van het parlement. Voor echte patsers: kleven die handel en parkeren zo dicht mogelijk bij het Natieplein te Brussel. Enjoy!

Bron : clint.be door AVP

02 maart 2016


Vreselijk ! Er is zonet ingebroken in ons huis !
Voor dieven maakt het geen ene moer uit of je nu politieker bent of niet. Dat heeft ook Gwendolyn Rutten (voorzitster van Open Vld) aan den lijve mogen ondervinden.

Op Twitter verscheen vannacht rond twintig voor twee een licht-panikerende Rutten: "Vreselijk. Er is zonet ingebroken in ons huis. Als iemand iets gezien heeft in Rillaar of omstreken, meldt het en contacteer aub de politie".

Of en wat er is gestolen, is nog niet bekend.

De originele tweet met daarbij horende negatieve reacties heeft ze verwijderd. Zonet heeft ze de zelfde tekst maar dan zonder dt-fout online gesmeten.

Bron : Clint.be

Wij leven enorm met u mee hoor, maar sympathie zeker niet voor iemand die geen negatieve reacties kan verkroppen, zoals wel meer VLD-ers en ander politici.

Enkele reacties, die ondertussen reeds niet meer te lezen zijn; Hopelijk laten ze uw drie andere huizen met rust. (Ah, met de nieuwe taxshift geen probleem). Hebben ze nu ook je verborgen verkiezingsbeloftes gestolen (zal toch niet de moeite waard geweest zijn).

'Vreselijk' zeg je, maar wat met die paar honderdduizenden in dit "klotenland" waar de politiek-vriendelijke media niet zo uitgebreid over schrijft, laat staan schrijft. Hun papier zou vlug op zijn en er zouden heel wat bomen sneuvelen om de kranten van nieuw papier te voorzien, weer een aktiepunt voor de Groenen.

Sluit de grenzen zodat het merendeel van dat crapuul hier buiten blijft. Misschien iets voor je volgend verkiezingsprogramma, maar tegen die tijd ben je die inbraak al lang vergeten, niet dus.

Een inbreker betrappen en overmeesteren is hier gevaarlijk, de politie is hier niet bij machte zijn burgers te beschermen, ze komen gewoonlijk rijkelijk te laat en het gerecht klaagt je aan voor onvrijwillige slagen en verwondingen. Dien toch eens een voorstel tot wetswijziging in zodat de brave burger niet langer weerloos is bij inbraken.

Karel Blockx

26 juli 2015
Togatuig

Als de familie Aquino niet rechtsgeldig kan worden opgesloten, draai dan op zijn minst al die ellendige televisieadvocaten achter de tralies

Het proces-Aquino wordt in Hasselt hervat. Intussen is elk fatsoenlijk mens ervan overtuigd dat daar weliswaar gangsters in de beklaagdenbank zitten, maar dat er nog veel grotere gangsters in toga verkleed achter hen staan. Een bende scrupuleloze naarlingen die alleen geïnteresseerd zijn in hun hoge gage, ook als die overduidelijk met misdaadgeld wordt betaald. 'Bewijs dat maar eens', zeggen ze dan.

De ergerlijkste is vanzelfsprekend de alleen door een klein maar wel airplay bepalend groepje van VRT, Standaard en Morgen ernstig genomen gerechtshofnar Walter Van Steenbrugge, die jongerenmisbruik blijkbaar erger inschat indien gepleegd door een knuffelgrage geestelijke dan door een geldzuchtige drugsdealer. In zijn zog volgt Sven Mary, die in Humo ooit onthulde dat hij in zijn jeugd door zijn vader, de kleine Tony Mary, zo geterroriseerd werd dat hij nu lijdt aan vijf freudiaanse complexen meer dan Sigmund Freud er heeft bedacht.

Op de derde plaats Jef Vermassen. Indien ooit een faculteit Totentrekkerij wordt opgericht, en dat zal dan wel aan de universiteit van Rik Torfs zijn, is Jef de eerste decaan. Heeft zijn midlifecrisis niet beleefd door zich een motor en een jonge vrouw aan te schaffen want die had hij al, maar door op een dag aan het gerechtsgebouw van Tongeren te verschijnen met op zijn hoofd een woud vol door gel geboetseerde krullen. Dat was op het procesover de parachutemoord, waar hij het slachtoffer Els Van Doren en niet Els Clottemans verdedigde. Dertig jaar! Jef sprak van een juridische dwaling, en liet zich terstond naar Amsterdam voeren, camera van 'Terzake' mee in de auto, om bij 'Pauw & Witteman' reclame voor zijn boek te gaan maken. 'Mijne commerce moet toch draaien', voegde hij er dan nog geheel overbodig aan toe, terwijl in Limburg Els Clottemans in haar cel werd gestopt. Nadien verdwenen de krullen op het hoofd van Jef even abrupt als ze gekomen waren.


Met groot vertoon van ethische principes neemt Vermassen al jaren de rol op zich van patroonheilige der slachtoffers en der onrechtmatig beschuldigden. Geen mens begiftigd met de gave des onderscheids kan daar in tuinen, maar in de zich op kwaliteitsjournalistiek beroepende media spelen ze zijn spelletje graag mee.

Op het proces-Aquino laakte Vermassen eerst de partijdige vooringenomenheid bij de politie, daarna de vooringenomen partijdigheid bij het gerecht, en tot slot richtte hij zich met de nodige tremelo's en tremela's in de stem rechtstreeks tot de onterecht aangeklaagde clan, die volgens de speurders en het openbaar ministerie honderden jonge levens en dat van hun families heeft verwoest. En Jef sprak: 'Indien er iemand van jullie nu toch ooit, enfin, ik kan dat niet geloven maar de procureur beweert halsstarrig van wel, dus indien iemand van jullie nu toch ooit in contact zou zijn gekomen met drugs, hoe soft ook, of zelfs al een jointje zou hebben gerookt, of een pilletje aan vriendjes of vriendinnetjes hebben gegeven, stop daar dan mee.'

Alle clanleden gingen prompt op dat verzoek in.

Ze hebben in Hasselt prins Laurent al eens vrijgesproken, onder het juridisch aanvechtbare mom dat hij maar als getuige was opgeroepen, dan is het wel genoeg geweest zeker? Als de familie Aquino niet rechtsgeldig kan worden opgesloten, draai dan op zijn minst al die ellendige televisieadvocaten achter de tralies.

Bron : De Tijd door Koen «Kaaiman» Meulenaere

De ene keer beschouwen zij een drugsdealer als een levensgroot gevaar voor jeugd een maatschappij en lullen ze hen de gevangenis in. In dit geval zouden wij compassie moeten hebben voor die arme sukkelaars, die zo'n ellendige jeugd hebben gehad. Of beter gezegd, aan deze mannen kunnen we rijkelijk verdienen. Justitie, één en al rotzooi, zorg voor het juiste togatuig als je genoeg geld hebt !!

Karel Blockx
Jos Meeus


15 september 2014
Vlaams Belang wil gevangenen mee laten betalen voor hun detentie
Filip Dewinter: “Het is toch niet normaal dat diegenen die gestraft worden voor misdrijven of misdaden gratis kost en inwoon krijgen op last van de gemeenschap.”

Er is dezer dagen bij de bevolking en bij de cipiers meer dan terecht heel wat ongenoegen gerezen over de volslagen waanzinnige beslissing van een Waalse rechter om aan Farid Le Fou een schadevergoeding toe te kennen van 11.000 euro. Deze gevangene staat immers symbool voor de terreur die tegenwoordig door weerspannige gevangenen in onze gevangenisinstellingen haast straffeloos kan worden verricht. “Als zelfs déze terreurzaaiende gevangene een forse schadevergoeding toebedeeld krijgt voor een terecht verdiende sanctie, met welke argumenten zullen gevangenisdirecties en cipiers in de toekomst dan nog weerspannige gevangenen van dit kaliber kunnen en durven bestraffen om de orde in onze gevangenissen te handhaven? Hiermee is het hek nu helemaal van de dam en wordt het falende detentiebeleid in dit land helemaal bezegeld,” aldus een verbolgen senator Dewinter.

Deze gang van zaken herinnert er tevens aan welk luxeleventje de gevangenen tegenwoordig in onze gevangenissen kunnen leiden op kosten van de gemeenschap zonder daarvoor ook maar iets maatschappelijk nuttigs terug te doen. In Nederland is nu door de regering het voorstel gelanceerd gedetineerden 16 euro per dag mee te laten betalen voor hun verblijf in de gevangenis. Filip Dewinter: “Dat vind ik een zeer goed idee, al zou ik het bedrag een stuk verhogen. In België kost een gedetineerde 130 euro per dag, zonder daarbij rekening te houden met de kost van de infrastructuur en de pensioenlast. Het lijkt mij billijk dat de gedetineerden daarvan zelf 50 euro zouden betalen. Op die manier kunnen zij een deel van de kosten terugbetalen die de staat voor hen moet maken omwille van hun wangedrag. Het is toch niet normaal dat diegenen die gestraft worden voor misdrijven of misdaden gratis kost en inwoon krijgen op last van de gemeenschap. Gedetineerden moeten daarvoor iets terugdoen door minstens een deel van de kosten die voor hen gemaakt worden terug te betalen.”

Dewinter kondigt dan ook aan dat hij in de Senaat een wetsvoorstel zal indienen om gevangenen een bijdrage te laten leveren tot hun eigen onderhoud in onze gevangenisinstellingen.

Filip Dewinter, Senator

14 december 2013


Vlaams Belang eist stopzetting bedrog en herinvoering 33/66-regel
Het Vlaams Belang reageert uitermate tevreden op de conclusie van de KPMG-studie, waaruit blijkt dat de 20N/80F-verhouding bij de hervorming van het gerechtelijk arrondissement BHV onjuist was en moet hervormd worden in een verhouding 33N/66F.

Dit is exact hetgeen het Vlaams Belang van meet af aan had gezegd. Zodra dit waanzinnige akkoord was beklonken, heeft het Vlaams Belang met uitvoerige nota’s en cijfergegevens aangetoond dat de 20/80-verhouding gebaseerd was op valse cijfers. Op basis van deze absurde verhouding werd beslist om onmiddellijk 50 bijkomende Franstalige magistraten te benoemen en 226 griffiebedienden. Tegelijkertijd werd de job van 23 Nederlandstalige magistraten en 198 bedienden op de tocht gezet. Deze mensen werden letterlijk “in uitdoving” geplaatst. De valse taalgegevens hebben met andere woorden geleid tot diefstal van tientallen Vlaamse jobs en tot grote moeilijkheden voor de rechtsbedeling voor de Nederlandstaligen.

In de wetgeving werd bovendien verankerd dat aan het aantal Franstalige magistraten niet meer kan geraakt worden; het aantal Nederlandstalige magistraten zou eventueel opnieuw kunnen stijgen op basis van de werklastmeting. Het bedrog van de onrechtmatige verhoging van de Franstalige kaders werd dus van meet af in de wetgeving ingebakken.

Nu door middel van een externe en volstrekt onafhankelijke doorlichting definitief is vastgesteld dat de Vlaamse onderhandelaars zich volkomen hebben laten misleiden met valse cijfers, volstaat het niet dat het aantal Nederlandstalige magistraten en griffiers opnieuw wordt opgetrokken. Tegelijk moet het teveel aan Franstalige magistraten geschrapt worden. Het kan immers niet zijn dat rechten en jobs verworven worden op basis van bedrog. In elk normaal rechtsverkeer leidt bedrog tot de nietigheid van een overeenkomst. De handhaving van de onrechtmatige kaders zou neerkomen op onbehoorlijk bestuur en op pure geldverspilling.

De Franstalige Brusselse magistraten hebben al woedend gereageerd in de krant La Libre Belgique (bijlage) en vinden het schandelijk dat voor deze doorlichting een privébedrijf werd ingeschakeld. Blijkbaar betreuren deze magistraten dat een privéfirma met een hoge professionele reputatie moeilijker te manipuleren is dan een overheidsinstantie. Zo mogelijk nog straffer is dat ze durven aanvoeren dat de bevolkingsverhoudingen moeten gerespecteerd worden. Juist daarom is een 20/80-verhouding hopeloos onrechtvaardig, vermits Halle-Vilvoorde deel uitmaakt van het arrondissement Brussel.

Het Vlaams Belang is de leugens en het bedrog van de Franstalige magistraten meer dan beu. We herinneren eraan dat het Luc Hennart was, de Franstalige voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, die weigerde om de juiste cijfers ter beschikking te stellen van de Hoge Raad van Justitie en die bij herhaling openlijk gelogen heeft over de reële werkverhoudingen in zijn rechtbank. Het laatste wat men mag verwachten van magistraten is dat ze de bevolking wetens en willens beliegen en bedriegen. Vanzelfsprekend zal de minister van Justitie hierover vandaag (in de Kamercommissie) en morgen (in de plenaire Senaat) ondervraagd worden.

Bart Laeremans, Senator
Bert Schoofs, Volksvertegenwoordiger


02 juli 2013


Van allochtonen zijn zelfs de rechters bang !
Hoe lang houden de echte Belgen dit nog uit ??

Als "politieman" zou ik me waarschijnlijk steeds meer als een "idioot" gaan beschouwen !!

Waarover gaat het?

In de nacht van vorige donderdag op vrijdag voerde de politie van Borgloon wegcontroles uit. Plots wilde een voertuig blijkbaar ontsnappen aan een controle en stoof de voerder weg door plankgas te geven. De politie zette onmiddellijk de achtervolging in met een voertuig en enkele "motards".

Tegen zeer hoge snelheden van rond de 180 kilometer per uur werden regelmatig andere weggebruikers in gevaar gebracht. De vluchter bleek geen gemakkelijke jongen te zijn en hield het lang vol. Via Tienen en Diest naderde men Leuven. Daar bleken, inmiddels andere, opgeroepen politievoertuigen de strijd te kunnen beëindigen en de vluchter klem te rijden en tot stoppen te dwingen.

Er bleken twee inzittenden in het voertuig te zitten en deze zetten het op een lopen. Eén kon geklist worden en de andere is tot op heden onvindbaar en zal het waarschijnlijk ook blijven. Tijdens de dolle rit werden er steeds allerlei voorwerpen door het raam gezwierd waardoor soms uiterst gevaarlijke toestanden ontstonden voor de achtervolgende "motards". Het ging hier waarschijnlijk over voorwerpen die iets vroeger tijdens een inbraak werden gestolen.

De dader werd aangehouden en verscheen de volgende dag vrijdag voor de onderzoeksrechter in Luik. Het gaat hier over een minderjarige allochtoon.

Bovendien weigerde deze misdadiger de naam van zijn kompaan aan de onderzoeksrechter mee te delen.

Behoudens het zich onttrekken aan een politiecontrole; het rijden met sterk overdreven snelheden; het in gevaar brengen van vele mensen; het veroorzaken van schade aan een politievoertuig; het feit waarschijnlijk juist ervoor een inbraak te hebben gepleegd; het weigeren om de naam van zijn kompaan mede te delen enz enz is de kans groot dat hier twee gevaarlijke misdadigers door het ingrijpen van de politiediensten werden gesnapt.

Resultaat. De onderzoeksrechter liet de man op staande voet vrij en hij kon beschikken !!!!

Het is juist wat we vreesden, verklaarde de politie-inspecteur Eddy Deckers van Borgloon, namelijk dat de gesnapte man onmiddellijk zou worden vrijgelaten. Begrijpt U nu beste lezers waarom ons land doodziek aan het worden is ?

Begrijpt U nu waarom er bij ons thuis reeds 11 maal werd ingebroken?

Begrijpt U nu waarom bepaalde minderjarige allochtonen zich hier in het landje van belofte menen te bevinden? Begrijpt U nu waarom ze zich onstrafbaar en boven alles verheven voelen?

Zo kan het werkelijk niet verder. De publieke opinie moet worden wakker geschud.

Onderzoeksrechters zoals deze zouden moeten beschouwd worden als gevaarlijke witteboordcriminelen die de belangen van de bevolking, die hen dan nog meestal rijkelijk betaalt, schaden. Ze zouden voor een speciale rechtbank moeten verschijnen; hun titel moeten verliezen en op staande voet zonder schadevergoeding de laan moeten worden uitgestuurd.

Indien ik Eddy Deckers was zou ik een persconferentie geven en mijn mandaat ter beschikking stellen van de regering. Ik zou de regering uitdagen en haar vragen om een beslissing te nemen en te kiezen wie er nu uit moet. Ofwel die onderzoeksrechter ofwel ik, Eddy Deckers, die als taak heeft de openbare orde te handhaven; de verantwoordelijkheid draagt voor meerdere politieagenten en hen moet kunnen blijven motiveren enz.

Wedden we dat onder druk van de "publieke opinie" de "overheid" snel zou weten wat ze moet beslissen!

Enkele dagen geleden schreven we erover en gaven een reeks voorbeelden van incidenten die meestal door een vrij onbekende persoon werden uitgelokt maar die dramatische rampen veroorzaakten en grote veranderingen teweeg brachten.

Wel ik reken er op dat er eerstdaags een soort Eddy Deckers voor een revolte van de gezagsdragers zal gaan zorgen zodat een einde kan gesteld worden aan de wispelturigheid; lafheid en totaal gebrek van interesse voor hun taak van een soort "circusrechters" waarvan het aantal op gevaarlijke wijze blijkt toe te nemen.

Men zegge het voort.

Met vriendelijke groeten,
Inspecteur JM
Politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst

Karel Blockx

26 februari 2013Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx