Waarom de massa-immigratie ?
In de zestiger jaren van de vorige eeuw vertrok de textielindustrie uit Europa naar Azië, omdat de lonen daar lager waren dan hier. Dat was geen probleem, want we gingen hier moeilijker dingen doen, zoals scheepsbouw. Later vertrok de scheepsbouw naar Azië, omdat de lonen daar lager waren dan hier.

Dat was geen probleem, want we gingen hier moeilijker dingen doen, zoals automatisering.

Later vertrok de eenvoudige automatisering naar Azië, omdat de lonen daar lager waren dan hier. Dat was geen probleem, want we gingen hier moeilijker dingen doen.

Begin deze eeuw kreeg een ingenieur de opdracht om geavanceerde automatisering van de seismologie gebaseerd op neurale netwerken uit te besteden aan een firma uit India. Indiase natuurkundig ingenieurs werden ingevlogen en na een training en proefperiode van ca. twee maanden gingen ze terug naar India en namen zonder enig probleem het onderhoud en beheer van de systemen over. Het enige verschil tussen de Indiase en de westerse ingenieurs was het uurloon.

Dat was in India vijfmaal zo laag als in het westen.

Hieruit de conclusie dat er nu niets meer is dat wíj wel kunnen en zíj niet. Dat betekent dus dat er geen enkele economische rechtvaardiging meer is dat wij in Europa of in Noord-Amerika meer verdienen dan in Azië.

En dat betekent dat deze verhouding op de een of andere manier de komende tijd zal moeten veranderen volgens de politiek.

De tijd dat wij in het Westen het sterkst en het rijkst waren, met de beste techniek, de beste wetenschap, de beste cultuur en het beste onderwijs, is voorbij.

Of het experiment van ongeletterden in te voeren de juiste is om de gelijkschakeling van de lonen te bewerkstelligen zal moeten blijken, niemand buiten de NWO gelooft er in.

De keuze om de massa-immigratie uit een totalitair-religieus regime in te voeren bewijst wel waar de beleidvoerders naar toe willen, het feodale tijdperk, met de EU-raadsleden als de nieuwe adel, de imam als vervangende pastoor om de onderbetaalde bevolking kalm te houden.

Dat de huidige autochtone bevolking niet meer de boeren zijn van weleer zal wel hun grootste misrekening kunnen zijn. Moeten we echt nog eens de door de herhaalde geschiedenis van de Franse revolutie door?

Bron : Nageltjes door stradi

13 november 2016
Syrische familie krijgt geen visum
advocate eist dwangsom van € 4.000,- per dag

De advocate van een Syrische familie uit Aleppo eist een dwangsom van 4.000 euro per dag, zolang ons land hen een visum weigert te geven. Belgische vrienden van die familie willen hen legaal naar hier halen. Niet via de gevaarlijke vluchtroute dus, maar met een officieel visum. Maar staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wil dat niet geven, anders zet hij de deur open voor duizenden mensen, zegt hij. Hij gaat in beroep tegen de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg. Zolang het schorsende beroep loopt, betaalt de Belgische staat niets.

De advocate van de familie stapte naar de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen om de weigering aan te vechten. Uiteindelijk veroordeelde de rechtbank van eerste aanleg de Belgische staat, die de dwangsommen vaststelde. Voorlopig worden er geen dwangsommen betaald, daar de beroepsprocedure nog lopende is.


"We zijn juridisch aan het bekijken hoe we hier onderuit kunnen", vertelt Francken. "Als dit het gevolg is, dat iedereen, elke vluchteling, gewoon asiel kan aanvragen in onze ambassades en consulaten in de wereld, dan stuikt heel de pudding, dan stuikt heel het systeem in elkaar."

Volgens Francken stipuleert de Conventie van Genève dat asiel alleen kan worden aangevraagd in het land waar de persoon in kwestie zich fysiek bevindt. De staatssecretaris zegt dat hij alle juridische procedures zal uitputten en is ervan overtuigd dat hij de zaak nog kan winnen door het instellen van derdenverzet.

"Ik kan niet geloven dat Theo Francken ervoor zou kiezen om een dwangsom te betalen in plaats van een familie met kinderen in Aleppo te redden uit de bommenregen", klinkt het bij Mieke Van Den Broeck, de advocate van de Syrische familie.

Bron : E.J. Bron

27 oktober 2016
'Vreedzame' 'vluchtelingen' blijken gewapende jihadisten
De zogenaamde 'screening' van de zogenaamde 'vluchtelingen' blijkt zo lek als een zeef te zijn
De jongste dagen ontving volksvertegenwoordiger Filip Dewinter via verschillende kanalen alarmerende berichten, gestaafd met fotomateriaal afkomstig van allerlei sociale media (Facebook, Instagram, Twitter, …), waaruit blijkt dat zogenaamde 'vluchtelingen' die hier verblijven en komende uit het Midden-Oosten, in de praktijk gewapende jihadisten zijn. Zogenaamde 'vluchtelingen' die vreedzaam poseren voor het Brusselse stadhuis of het Antwerpse Centraal Station, poseren even vrolijk met een kalasjnikov of M16-geweer. In het belang van onze veiligheid roept Filip Dewinter op om zoveel mogelijk soortgelijk bezwarend materiaal aan hem te bezorgen.

Filip Dewinter: "De foto’s roepen heel wat vragen op omtrent de zogenaamd 'screening' van de zogenaamde 'vluchtelingen' in ons land. Die komt de facto slechts neer op een vraaggesprek en het controleren van de gegevensbank, een lachertje dus. De controle blijkt zo lek als een zeef te zijn en heeft als gevolg dat in ons land vele tientallen en misschien zelfs vele honderden zogenaamde 'vluchtelingen' rondlopen die een gewelddadige/gewapende achtergrond hebben. Deze 'gewapende vluchtelingen' zijn potentieel de jihadisten en moordenaars van morgen."

"Alléén het invoeren van een asielstop en het sluiten van onze grenzen voor zogenaamde 'vluchtelingen' is een afdoende maatregel om de jihad-terreur buiten onze grenzen te houden," besluit Filip Dewinter.

Sam Van Rooy, Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

28 september 2016
Schrik niet !
Een paar hallucinante officiële cijfers

Graag hierbij de officiële cijfers betreffende het percentage van vreemde kinderen (migranten) tot en met 6 jaar die geboren en woonachtig zijn in het district Antwerpen.

Deze cijfers werden openbaar gemaakt door de TV-zender ATV en staan dus buiten elke discussie.

Het heeft me ten zeerste verbaasd dat deze cijfers in het openbaar werden bekendgemaakt want zowel op de VRT als in alle dag- en weekbladen worden zulke cijfers angstvallig doodgezwegen en als racistische propaganda bestempeld.

Hier volgen de cijfers :

GemeentePercentage
Borgerhout81,4 %
Antwerpen stad79,8 %
Deurne75,3 %
Hoboken69,8 %
Merksem68,5 %
Berchem60,9 %
Wilrijk59,8 %
Ekeren29,1 %
Poldergemeenten21,7 %

Zoals vermeld, betreft het hier kinderen van vreemde origine tot 6 jaar en wat betreft de totaliteit van het aantal kinderen over het ganse district bedraagt dit 72,3 %

Dit betekent dus dat bijna 3 kinderen op 4 die in het district Antwerpen geboren worden en wonen van vreemde origine zijn.

Daarbij kan dan gesteld worden dat de overgrote meerderheid van deze kinderen van Marokkaanse en Turkse origine zijn.

En waarom toon ik jullie deze gegevens? Wel een simpel rekensommetje toont aan wat de situatie en het beeld van de inwoners van het district Antwerpen zal zijn binnen zo’n 15 jaar.

De prognose is simpel en de geboortecijfers, huwelijken met inwoners van het thuisland, familiehereniging, de toevloed van nieuwe migranten en het sterftecijfer van de huidige oudere blanke bevolking zal er voor zorgen dat het aantal inwoners in het district uit zo’n 75 % migranten, bijna uitsluitend Islamieten, zal bestaan.

Als we verder in ogenschouw nemen dat er gedurende zo’n 3 decennia, dat ze hier reeds aanwezig zijn, geen enkele maar dan ook geen enkele integratie is gebeurd kunnen we enkel besluiten dat onze kinderen en kleinkinderen zullen moeten leven in een gemeenschap waarbij onze 2000 jaar oude cultuur vernietigd zal worden en worden vervangen door een Islamitische maatschappij.

Dat het enkel het decadente Westen is dat zulke toestanden tolereert en zelfs aanmoedigt is werkelijk onvoorstelbaar.

Als we de landen van de rest van de wereld bekijken dan merken we op dat overal een rem werd geplaatst en een dijk werd opgeworpen tegen de Islamisering. Kijk wat dat betreft naar China, Australie, Nieuw-Zeeland en Zuid-America waar Islamitische migranten gewoon de toegang geweigerd wordt.

En dat de integratie zonder meer een flop en onbestaande is mag uit de volgende voorbeelden blijken.
 • worden de hoofddoeken opgeborgen alhoewel er veel protest tegen is ?

 • worden de lange gewaden vervangen door de kleding zoals onze vrouwen die dragen ?

 • mag er in de scholen nog frieten met varkensstoofvlees worden opgediend ?

 • zie je in dancings Marokkaanse meisjes ?

 • telt voor hen de gelijkheid van man en vrouw ?

 • is het normaal dat zwembaden enkel vrouwen toelaten op vastgelegde uren ?

 • is het normaal dat er protest en soms vernielingen gebeuren tegen de kerststal ?

 • is het mogelijk om als blanke met een Turkse te huwen zonder schrik om de keel te worden overgesneden ?

 • is het normaal dat vrouwen medisch enkel door vrouwelijke artsen worden verzorgd ?
En je kan zo nog wel even doorgaan.

De conclussie, na het bekijken van de hierboven getoonde geboorte en verblijfscijfers, kan dan ook enkel zijn dat onze politiekers uiterst dringend maatregelen zullen moeten nemen om alsnog onze huidige cultuur en samenleving te redden.

De vraag is wie dit zal doen in deze hypocriete politieke wereld…

Bron : rechts door houze

26 juni 2016
Aankomst zending in Griekenland
Om gemakkelijker te integreren? Kijk zelf maar ...

Een lading van 42 ton "meubilair" aangekomen in Griekenland, die bedoeld zijn voor vluchtelingenkampen in Griekenland om hun comfort te verbeteren. Maar toen douanebeambten de 14 containers inspecteerden, raad wat ze daar vonden?

Als dit je niet overtuigt dat deze immigratie niets minder is dan een gewapende inval, dan zal niets je overtuigen.

Vraag je jou nog steeds af waarom al die jonge (militaire leeftijd) mannen zonder kinderen of vrouwen de taak op zich nemen om de oversteek te wagen en zich voor te doen als vluchteling?

En geen sprake van in de pers...
in onze welwillende pers !Bron : Mij bekend

20 maart 2016


Reden asielweigering
“voor interpretatie vatbaar”

Als de importsecretaris in beeld verschijnt, dan wekt hij de indruk een stoere bink te zijn, dat er met hem niet gesold wordt, dat asielzoekers bij hem aan het verkeerde adres zijn mochten ze menen zich alles te kunnen permitteren. Bij zo’n tv-optreden vertelt hij er niet bij dat hij ongeacht de ernst van het misdrijf een ‘vluchteling’ niet kan uitwijzen als diens leven in het thuisland in gevaar is.

Bovendien, ondergeschikt aan het bovenstaande, kan een criminele asielzoeker volgens de wet alleen bescherming worden geweigerd als het misdrijf ernstig genoeg is. En dat is voor interpretatie vatbaar. En dan zijn er natuurlijk nog altijd de oneindige beroepsprocedures en de ‘humanitaire redenen’.

De import van grote en kleine criminelen is onaantastbaar. Diefstal, verkrachting… zijn op zich geen reden voor uitwijzing.

Theo Francken wil een Oekraïense asielzoeker die een winkeldiefstal pleegde, het land uitzetten. Maar een diefstal is niet ernstig genoeg om iemand van asiel uit te sluiten, zegt de commissaris-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen.

Is een winkeldiefstal ernstig genoeg om een asielzoeker bescherming te weigeren, of de papieren van een erkende vluchteling weer in te trekken en terug te sturen? Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo ­Francken (N-VA) opperde gisteren zelf de vraag op Radio 1.

Dit weekend nog liet hij een ­Oekraïense asielzoeker opsluiten die op een winkeldiefstal was betrapt. Ook tegen amokmakers in de asielcentra wil Francken streng optreden. Wie zich misdraagt, wordt opgesloten en moet terug. ‘Maar een winkeldiefstal op zich is niet genoeg om een asielzoeker van bescherming uit te sluiten’, zegt Dirk Van den Bulck, commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

'Geen zaak van nationale veiligheid'

Zijn dienst is bevoegd om iemand wegens een misdrijf van asiel uit te sluiten. De wettelijke basis daarvoor werd in België vorig jaar verscherpt. Na de aanrandingen in Keulen willen Nederland en Duitsland nu hetzelfde doen. Maar volgens de wet kan een criminele asielzoeker alleen bescherming worden geweigerd als het misdrijf ernstig genoeg is. En dat is voor interpretatie vatbaar.

‘We zullen dat geval per geval onderzoeken’, zegt Van den Bulck. ‘Een winkeldiefstal is geen zaak van nationale veiligheid, een moord wel.’ Terrorisme ook ?

En amokmakers? Van den Bulck: ‘Om hen van de vluchtelingenstatus uit te sluiten, moet er alleszins sprake zijn van een veroordeling.’ En de vraag is of het in hun geval zover zal komen.

Of misdrijven zoals de aanrandingen in Keulen wel ernstig genoeg zijn, daar wil de commissaris-generaal zich niet over uitspreken. Advocaat Luc Denys, expert vreemdelingenrecht, klinkt sceptisch: ‘Hoe laakbaar de feiten ook zijn, zelfs wanneer asielzoekers vrouwen op straat betasten en aanranden, denk ik niet dat dat voldoende reden is om hen uit te sluiten'

De praktijk zal dus moeten uitwijzen hoe ver de commissaris-generaal kan gaan. Asielzoekers blijven ook het recht hebben om in beroep te gaan.

Bron : Golfbrekers

06 maart 2016
Movement X wil mensen over de grens smokkelen
VBJ-voorzitter dient klacht in

Movement X, de beweging van Abou Jahjah, kondigde op 1 oktober aan een konvooi naar Kroatië te organiseren - met als één van de doelen asielzoekers naar België te voeren. Hiervoor zoekt Jahjah advocaten, dokters en ook buschauffeurs.

Het binnensmokkelen van illegalen is echter een strafbaar feit volgens de vreemdelingenwet. Volgens de Dublin-conventie moeten asielzoekers bovendien een asielverzoek indienen in het eerste Europese land waar zij binnenkomen. ‘De beweging van Jahjah treedt met haar oproep en voorbereidingen tot deze smokkel dan ook buiten de wet,’ stelt Vlaams Belang Jongeren-voorzitter Reccino Van Lommel. Hij zal dan ook klacht indienen tegen Movement X.

Op een moment dat tienduizenden asielzoekers ons land overspoelen, dient het gerecht volgens de Vlaams Belang Jongeren een sterk signaal te geven. Wanneer asielzoekers het land worden binnengesmokkeld of wanneer hiertoe wordt opgeroepen, moet hier een passend gerechtelijk antwoord op volgen.

Luk Raekelboom, Secretaris

23 oktober 2015
De Sint komt er weldra aan, dus...
Nieuwe tijden vragen nieuwe teksten

Zie ginds komt de reddingsboot uit 't Oosten weer aan
Hij bengt ons véél moslims en ook de koran

Hoe huppelt het schaapje het dek op en neer
Hoe waaien de boerka's al heen en al weer

I.S. staat te lachen
en roept ons reeds toe
Uw landje wordt het mijne
de EU laat het toe

O lieve regering, maak uw volk vlug blij
stuur die moslims weer huiswaarts
en houdt belgië, bom-vrij !!!

Mij via mail toegezonden,
Karel Blockx


11 oktober 2015
Belastingsvoordeel
Op een dag komt een mevrouw van de hygiënische ploeg van Marokkaanse afkomst me vragen of het klopt dat men onderhoudsgeld kan aftrekken voor de familie in het buitenland. Dit was haar verteld door de bankbediende van Marokkaanse afkomst. Ik heb haar toen uitgelegd dat dit inderdaad kon.

Ze vertelde me dat deze bankbediende had gezegd dat ze dan een rekening moest openen op naam van haar grootouders in dit land en iedere maand 250 Euro moest storten. Dit bedrag kon ze dan voor 80% inbrengen in haar belastingen.

Als ze dan die zomer op reis ging naar dit land, kon ze dan het geld daar afhalen en terug meebrengen naar België.

Ondertussen geniet mevrouw dus van een belastingvoordeel en heeft ze geen euro hulp aan haar grootje gegeven.

Raar dat deze mensen zeer veel moeilijkheden hebben met een taal te leren, maar wel onze belastingwetten beter kennen dan wijzelf, niet?

Nogmaals; ondertussen is er wel de bedrijfsvoorheffing aan de bron gekomen, maar het loont nog altijd de moeite.
oeps ..............

Als een vreemdeling geld opstuurt naar zijn vader/moeder in zijn thuisland om in hun levensbehoefte te voldoen........, dan mag hij dat HIER aftrekken van zijn belastingen.

En dat is geen grap hé ! Dus onze economie ziet er geen cent van terug.

Ze zijn hier totaal geschift !

Dit heb ik laten natrekken door een belastingambtenaar
en het klopt helemaal.


Jos Meeus

18 augustus 2015
Onthouden als je naar de stembus gaat
Proficiat !! 38 euro per dag

Ocharme die asielzoekers, en ons arme mensen in België dan ?

38 euro per dag! Is dit België ?

38 euro per dag en per asielzoeker geeft men in Bierset (deelgemeente van Grâce-Hollogne, provincie Luik, met volledig PS-bestuur).

Of, ... 38 euro x 30 dagen = 1140 euro per persoon, per maand!!! NETTO - en niet belastbaar - voor asielzoekers !!!

Hoeveel geven jullie, heren ministers, aan ONZE Belgen die sterven van de koude in onze straten ??

Vele van onze gepensioneerden hebben veel minder en zij hebben hun hele leven gewerkt !!
En wij zouden moeten langer gaan werken ? !!!

Hoelang blijven wij nog "ja" knikken ?

Dit wetende wil ik toch nog wel iets kwijt.

Een 93-jarige gepensioneerde, die haar hele leven hard gewekt heeft maakt dan hier in dit apenland het volgende mee.
 • Voor december 2013, bruto 1241,72€ - netto 979,67€
 • Na december 2013, bruto 1237,75€ - netto 976,54€
 • Voor augustus 2015, bruto 1235,19€ - netto 981,67€
 • Na augustus 2015, bruto 1178,16€ - netto 948,85€
En dan spreek ik nog niet over het betalen van de (verhoogde) electriciteitsfactuur en al de andere belastingen, verdoken of niet.

Lang leve de belgische (onbekwame) politici !!!

Karel Blockx

18 augustus 2015
Wie had dat nu kunnen vermoeden ?
Ondanks het masseren door de media en politici, vinden bijna 2/3 van de belgische bevolking dat er te veel migranten zijn en 58% is zelfs van mening dat het land er niet beter van geworden is..

Niet te begrijpen dat het er nog zoveel het nut van de verrijking niet willen erkennen. Slechts 12% der belgen ziet een positief effect door migratie, 2% minder dan verleden jaar. Zou het kunnen dat die positieve beoordeling hoofdzakelijk bij de linkse Gutmenschen en de neo-belgen te vinden is ?

Eergisteren werd het journaal van de nullenzender geopend met het alomtegenwoordige thema “vluchtelingen“: 08’23” eer er een ander wereldprobleem aan de beurt mocht komen. Die invulling is perfect in balans met de enquête. 1/3 van de nieuwstijd werd besteed aan de invasie = 1/3 van de vreemdelingenaanbidders, de positievelingen van de Ipsos-studie. We vragen ons of die allemaal bij de nullenzender te werk gesteld zijn? De nullenzender vult haar zendtijd met dit thema om ons een schuldig geweten aan te praten. Niet om de import aan te klagen.

Het onderzoeksbureau Ipsos hield een studie in 24 landen, de vierde studie op rij, in Argentinië, Australië, België, Brazilië, Canada, China, Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, Hongarije, India, Israël, Italië, Japan, Mexico, Polen, Rusland, Saudi-Arabië, Spanje, Turkije, Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Zweden.

Hieronder lees je de resultaten van het Ipsos-rapport.

81% van de burgers geeft aan dat in de afgelopen vijf jaar migranten zijn toegenomen in hun land ...
Turkije (97%), Italië (94%), Zuid-Afrika (93%), Duitsland (87%), Frankrijk (86%), België (84%), Groot-Brittannië (80%), Spanje (58%).

50% zegt dat er te veel immigranten in hun land zijn ...
Turkije (92%), Italië (71% 4), Rusland (69%), België (61%), Frankrijk (60%), Groot-Brittannië (60%), Duitsland (43%), Japan (13%).

46% is het erover eens dat de immigratie de oorzaak is van veranderingen in hun land op een manier die ze niet leuk vinden...
Turkije (84%), Italië (65%), Rusland (59%), België (58%), Frankrijk (57%), Groot-Brittannië (54%), Japan (22%).

21% zegt dat immigratie een positief effect heeft gehad...
Saoedi-Arabië (52%), India (49%), Canada (37%), Groot-Brittannië (28%), Duitsland (20%), België (12%), Frankrijk (11%), Turkije (2%).

28% zegt dat immigratie goed geweest is voor de economie van hun land...
Saoedi-Arabië (52%), India (48%), China (44%), Groot-Brittannië (38%), Duitsland (27%), België (19%), Frankrijk (15%), Rusland (13%).

50% zegt dat de immigratie te veel druk gelegd heeft op openbare diensten in hun land...
Turkije (81%), Groot-Brittannië (68%), Italië (67%), Frankrijk (60%), België (56%), , Duitsland (47%) , Japan (21%).

45% zegt dat immigranten het moeilijker gemaakt hebben voor hun eigen mensen om banen te krijgen...
Turkije (85%), Rusland (68%), Argentinië (56%), België (52%), Frankrijk (48%), Groot-Brittannië (48%), Duitsland (30%), Japan (24%).

41% gelooft dat prioriteit moet worden gegeven aan immigranten met hoger onderwijs en kwalificaties om tekorten in bepaalde beroepen aan te vullen...
Zuid-Afrika (60%), China (55%), India (55%), Groot-Brittannië (54%), Duitsland (43%), België (40%), Frankrijk (37%), Italië (24%).

30% zegt dat immigranten hun land als een zeer interessante plek vinden om er te wonen ...
China (48%), Australië (47%), Canada (47%), Groot-Brittannië (40%), Duitsland (33%), België (20%), Frankrijk (20%), Rusland (9%).

Bron : Golfbrekers door FVE

Eigenaardig dat bij zulke bevragingen de meerderheid zich zo duidelijk laat horen, maar bij demonstraties of protesten zijn het slechts enkelingen die publiekelijk voor hun mening uitkomen. Dit geeft natuurlijk geen of weinig resultaat.

Onze politieke kaste speelt helemaal niet in op zulke enquetes, geen enkele partij verandert hierdoor haar houding.

Het tegendeel is waar, ze zorgen voor een nog betere opvang. Franke(n) Theo gaat zelfs kazernes laten ombouwen om het de gelukzoekers zo goed mogelijk naar hun zin te maken, en onze arme belgen mogen op straat slapen !

Wanneer je als kiezer zo'n rapport leest zou je moeten weten voor wie te kiezen. Slechts één partij komt in het verzet tegen deze verloedering van onze Vlaamse grond.

Het Vlaams Belang is die enige partij, het komt er nu enkel op aan om de modale Vlaming hiervan te overtuigen. Slechts dan kunnen we een doorbraak forceren naar een onafhankelijk Vlaanderen.

Karel Blockx

09 augustus 2015
Abou Jahjah heeft gelijk !
Belgen die het hier niet bevaltmoeten maar emigreren

Abou Jahjah, de 'president' van Movement X en columnschrijver bij 'De Standaard', steekt nog een stevig tandje bij en gelijk heeft hij.

Wil meneerke van dit apenland een “Islamitische Staat” maken, hij doet maar. Voor mij is het in ieder geval simpel.

Met veel plezier richt ik mij tot alle moslims in dit apenland.

Ik heb namelijk besloten om me samen met mijn familie te vestigen in Marokko, Algerije, Turkije, of ..... noem maar op.

Toen mijn buren en vrienden dit hoorden zouden zij ook graag meegaan, zelfs hun families en de vrienden hiervan stonden niet afkerig tegenover mijn voorstel.

We zullen dus met heel wat volk naar je (beloofde) land trekken. Maar hierbij toch enkele bedenkingen.

Elk van ons is overtuigd Katholiek en dus zullen er kerken MOETEN gebouwd worden, en MOETEN wij hiervoor subsidies krijgen van de plaatselijke overheid.

Ook MOETEN er aldus straten worden afgesloten zodat we op de kerkelijke hoogdagen, slechts een vijftal per jaar, met de processie ongestoord kunnen uitgaan.

Je eigen feesten zullen MOETEN verboden worden want deze zouden een enorme belediging zijn voor onze gemeenschap.

Onze kinderen MOETEN op schoolreis kunnen gaan en dit met een kruisje om hun nek, en hun sandwich met ham MOETEN ze kunnen opeten op school of op hun stageplaats (als die al voorzien is).

Verden MOETEN wij varkensvlees kunnen krijgen bij uw (onverdoofde) slachters, en zeker geen HALAL.

En als we dan toch eens iets mispeuteren en de bak invliegen MOETEN wij mooie cellen hebben, goede verwarming, sport accommodatie, kleuren-tv met de apenland-zenders. En als we dan 's avonds uitgeput zijn van een slopende dag MOETEN wij kunnen kiezen uit vijf verschillende menu's.

Als we dan toch eens de tijd hebben om een zwembad of het strand op te zoeken MOETEN onze vrouwen ook toegelaten worden in bikini en dat samen met de mannen.

Voor het geval dat één van deze zaken ons ontnomen word MOETEN wij het adres kennen van het dichtbijzijnde politiekantoor om er een klacht betreffende dicriminatie te kunnen indienen.

Tot slot; als onze 'Rode Duivels' eens komen spelen en winnen en een familied of vriend jouw vlag dan in de fik steekt, wees dan voor eens net zo vergevingsgezind als wij.

Als je de rollen zo eens omdraait, valt pas goed op, waar de politieke correctheid (de walgelijke lafheid) van een aantal Belgische politiekers ons gebracht hebben.


Karel Blockx

01 april 2015
Antwerps Procureur Generaal Yves Liègeois over het asielbeleid !
Als de niet Belgen, de allochtonen, hun stemrecht (?) wordt ontnomen hebben de roden nog misschien 50% van hun stemmen. Hieronder wordt erg duidelijk waarom. Het gat in de begroting zou wel eens erg eenvoudig en zeer snel gedicht kunnen worden als deze wantoestanden weggewerkt worden maar dat wil men niet omdat ze anders stemmen verliezen en die zijn belangrijk voor een aantal postjes.

Sjoemelende migranten ....

Ik kan enkel aan al diegenen die dit bericht lezen, vragen om dit zoveel als enigszins mogelijk is, door te sturen aan zoveel mogelijk bestemmelingen die op uw e-mail adressenlijst staan of dit aan te kaarten tijdens gesprekken, zodat iedereen weet hoe het er met dit schandalig misbruik en uitholling van onze Sociale Zekerheid zoal aan toegaat, door immigranten die in vele gevallen zich niet in onze samenleving willen integreren, maar wel op illegale wijze van alles en nog wat, willen profiteren.

De scherpe woorden van de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois over het asielbeleid zijn allerminst losse flodders. Zijn kritiek heeft diepe wortels in de dagelijkse praktijk van de rechtbanken, die geconfronteerd worden met duizenden dossiers van verregaande fraude. En wat voor de rechter komt, is nog maar het topje van de ijsberg.

Zwakke punten in de Vreemdelingenwet, het vaak ontstellende gebrek aan controle en de goedgelovigheid van sommige administraties spelen in de kaart van de sjoemelaars. Dat blijkt uit het verhaal van een rechter.

Het profitariaat, een 'best of'.
 1. Luxeleven voor vrouw van chirurg in Marokko
  Onze rechter steekt van wal met een straf verhaal waaruit blijkt dat je als immigrant niet eens in ons land hoeft te wonen om jarenlang van een mooie uitkering te genieten. Dat heeft een Belgisch-Marokkaanse vrouw uit de streek van Mechelen bewezen.
  "De dame beweerde dat ze een alleenstaande moeder was. Ze liet zich met haar drie kinderen inschrijven in de gemeente waar haar broer woonde. Ze woonde met haar kroost ook in het huis van haar broer. De vrouw kon een werkloosheidsuitkering én kinderbijslag bemachtigen. Haar broer genoot een fiscaal voordeel omdat hij vier personen onderdak gaf."
  "De grote leugen van de moeder kwam echter uit, toen ze in 2007 werd opgeroepen om te zetelen in een kiesbureau. Ze daagde niet op en de politie maakte er een zaak van. Een agent werd op pad gestuurd om de vrouw te zoeken. Uit zijn buurtonderzoek bleek dat de moeder en de kinderen al sinds 1998 permanent in Marokko woonden.
  Ze was er getrouwd met een chirurg en leidde een luxueus bestaan. Ze kwam nu en dan naar ons land om het geld van haar Belgische rekening te halen. De moeder kon meer dan tien jaar lang sjoemelen. Ze werd door niemand gecontroleerd. Ze werd uiteindelijk opgepakt en veroordeeld tot 18 maanden cel."

 2. Al zeer jong met pensioen
  Ook met de pensioenleeftijd wordt er regelmatig geknoeid.
  "Sommige migranten, die al dan niet gewerkt hebben, vragen hun pensioen aan terwijl ze nog niet aan de leeftijdsvoorwaarden voldoen. Ze doen dat om rustig naar hun vaderland te kunnen terugkeren. Als de administratie van Pensioenen hun aanvraag weigert omdat ze veel te jong zijn, dan starten ze een procedure voor de arbeidsrechtbank. Als ze ook van de rechtbank ongelijk krijgen, trekken ze naar hun vaderland om een geboorte-attest te halen.
  Ze staan hier dan een maand later terug met een attest waaruit blijkt dat ze plots vijf jaar ouder zijn. Er loopt heel wat mis met de geboorteregisters in onder meer Marokko, Algerije en Turkije. Die attesten zijn officiële documenten, maar we weten dat ze vals zijn. Als rechter kan je er niets tegen doen, want dan veroorzaak je een diplomatieke rel met die landen."

 3. Ziek op einde van vakantie
  Het is voor migranten die werken ook helemaal niet moeilijk om hun betaalde vakantie met enkele weken te verlengen op kosten van de werkgever.
  De rechter: "De fraudeurs vertrekken op 1 juli met vakantie naar hun vaderland. Normaal is dat voor een maand.
  Rond 28 juli worden ze plots ernstig ziek. Ze hebben meestal last van hevige rugpijn. Die kerels stappen in hun thuisland naar een arts, die een attest aflevert waaruit blijkt dat ze op geen enkele manier vervoerd mogen worden. Niet met het vliegtuig, niet met een auto en ook niet met een schip.
  Begin september staan ze hier plots terug. Werkgevers die het riskeren om die mannen te ontslaan wegens onwettige afwezigheid, worden prompt voor de arbeidsrechtbank gesleurd. Je mag een arbeider/bediende immers niet ontslaan als hij ziek is..."

 4. Rugkwaal voor leefloon
  Een andere 'klassieker' is de geveinsde ziekte om voor onbepaalde tijd een leefloon te krijgen.
  "Ik maakte het al tientallen keren mee dat asielzoekers ziek worden op de dag dat ze geregulariseerd raken.
  Daarvoor hebben ze meestal tot vijf jaar in het zwart gewerkt, maar dan laat hun gezondheid het afweten. De ziekten: rugpijn, depressie en posttraumatisch stress-syndroom.
  Dit laatste illustreren ze dan met een foto van een afgebrand huis ergens in Kosovo. De meeste attesten worden afgeleverd door een allochtone arts.
  Als het leefloon wordt goedgekeurd, dan gaan ze weer aan de slag in het zwart. En ze worden amper gecontroleerd."

 5. Eén dag werken volstaat
  Het volstaat ook dat immigranten hier één dag gewerkt hebben om daarna van een werkloosheidsuitkering te kunnen genieten.
  "Ze moeten enkel een attest voorleggen dat ze in het land van herkomst gewerkt hebben. Als ze daar één dag arbeid in ons land aan kunnen toevoegen, dan is hun plan gelukt.
  Dergelijke fraudeurs vinden vlug de weg naar nep-vennootschappen die hen dergelijke attesten bezorgen, tegen betaling. Als je als rechter een onderzoek instelt naar de echtheid van die vennootschappen, zijn ze meestal al failliet. Er valt dus niets meer te controleren.
  De sjoemelaars profiteren met succes van de zwakke regels in het asielbeleid."

 6. Ongeneeslijk ziek... in thuisland
  Nog een veelbeproefde tactiek is het 'artikel 9ter van de Vreemdelingenwet'.
  "Dat bepaalt dat iemand geregulariseerd kan worden als hij aan een ziekte lijdt die in zijn thuisland niet verzorgd kan worden", legt de rechter uit.
  "Die persoon moet een leefloon krijgen en mag niet werken. Helemaal aberrant is dat de wet zegt dat ook zijn familieleden niet mogen werken.
  Er bestaat een circuit van artsen die valse attesten afleveren.
  Er zijn er die het zo nogal bont maken. Zo kreeg een Russische vrouw, die zogezegd aan sinusitis leed, een tijdelijke regularisatie omdat ze voor 'onbepaalde tijd' niet in een vliegtuig mocht zitten, wegens drukverschillen. Je kan het zo gek niet bedenken of er is wel een arts die het op papier zet."

 7. Regularisatie omdat vader in de cel zit
  Nog veel voorkomend in het misbruik: regularisatie om humanitaire redenen.
  "Wist je dat een gezin geregulariseerd kan worden als de vader in de gevangenis zit?", grijnst onze rechter.
  "We hebben het al meegemaakt met verschillende zigeunerfamilies. Pa vliegt in de bak en de advocaat maakt van de gelegenheid gebruik om de illegale familieleden aan een leefloon te helpen. Ze willen pa immers kunnen bezoeken in de gevangenis en onze asielwet zegt dat dit een humanitaire reden is om (tijdelijk) in ons land te blijven én een uitkering te krijgen.
  Als vader vier jaar moet brommen, dan krijgt zijn kroost vier jaar lang steun. Handig voor illegalen die in de gevangenis zitten."

 8. Schijnscheidingen
  We kenden de schijnhuwelijken al, maar 'schijnscheidingen' zijn nog veel interessanter.
  "Twee geregulariseerde immigranten zijn gehuwd en leven van een uitkering. De ene krijgt werklozensteun, de andere een uitkering van het ziekenfonds", geeft de rechter als voorbeeld uit zijn praktijk.
  "Omdat ze samenwonen, krijgt slechts één van de twee zijn uitkering als gezinshoofd. Als ze scheiden, dan kunnen ze allebei een hogere uitkering krijgen, zo leren ze van hun advocaten.
  Ze gaan dus uit elkaar, voor de show. Eén van hen huurt zogezegd een zolderkamertje bij een familielid, de andere blijft waar hij is. Ze laten hun scheiding ook bevestigen door een vrederechter. Een van de partners moet onderhoudsgeld betalen, maar weigert dat zogezegd. De andere stapt naar het fonds voor onbetaalde onderhoudsgelden en strijkt daar een maandelijks bedrag op.
  Dit soort papieren scheidingen is erg lucratief. En slechts weinigen lopen tegen de lamp."

 9. Ruzie in familie als het uitkomt
  Ook gezinsherenigingen kunnen zeer winstgevend zijn.
  "Sommige migranten die hun bejaarde ouders laten overkomen, moeten zich borg stellen en voor de zorg van hun vader/moeder opdraaien. Dit vervalt echter als de bejaarde na drie maanden geregulariseerd wordt.
  Van dan af komen ze plots niet meer overeen, maken de kinderen te veel lawaai en wil het oudje alleen gaan wonen. Gevolg: leefloon.
  In werkelijkheid wonen ze onder één dak en is het leefloon een extra inkomen... Controle? Zeer zwak."

 10. Wat in Nederland niet kan, kan hier wel
  En dan is er nog de stroom van Nederlandse migranten richting België", zucht de rechter.
  "Onze noorderburen zijn nu eenmaal veel strenger geworden. Marokkaans-Nederlandse meisjes die in hun vaderland met een Marokkaanse man huwen, hebben niet meer het recht om hem mee te nemen naar Nederland. Gevolg: het meisje verhuist (tijdelijk) naar België waar haar man wél welkom is in het kader van de gezinshereniging.
  Na een tijdje nemen ze weer de wijk naar Nederland, want de man mag er met zijn Belgische papieren verblijven..."

Verscheidene rechter herkennen de getuigenissen van de Antwerpse procureur-generaal in de praktijk

De rechtbanken worden wel geconfronteerd met duizenden dossiers van fraude.

Bron : Het Laatste Nieuws door José Masschelin

23 maart 2015
Nieuwe emothriller in de maak
‘Asiel‘ staat naast ‘democratie‘ bovenaan de agenda van alle overheden en volksleiders. Men kan met geen enkel ander thema zoveel punten verzamelen of verguisd worden. Het één kan niet zonder het ander. Geen asiel = geen democratie. Geen democratie = geen asiel. Plaats daarbij mensenrechten en meerwaarde(n). Vergeet de kostprijs en de ondergraving van onze cultuur. Vergeet de druk op de bevolking. Als u nog steeds denkt in termen van “vreemd gespuis, profiteurs, criminelen…” strooi dan asse over uw hoofd en toon berouw, want de toekomst gloort aan de horizon, de multikulregenboog tegemoet waaronder zoals bekend een pot met goud hangt.

Gelukkig heeft Theo Francken dit ingezien. Hij is op de goede weg, vindt zelfs dat er met – bepaalde – sossen zaken te doen zijn. Enkele citaten uit zijn publiciteitsartikel in De Tijd:
 • 'Migratie is echt een positief verhaal’

 • ‘Het was net een ongelooflijk positief stuk over de magie en economische meerwaarde van migratie.’

 • ‘Migratie is er altijd geweest, zal er altijd zijn en kan een erg positief verhaal zijn…’

 • ‘…Bij elke aanvraag door de deelstaten zal ik verblijfsrecht geven, uiteraard na een grondige veiligheidsscreening door de federale Dienst Vreemdelingenzaken. We hebben veel meer van dergelijke migranten nodig, dus ik hoop dat de deelstaten er heel snel decreten over stemmen.’

 • ‘…De vluchtelingen die vandaag komen, zijn in meerderheid mensen die ook echt kans maken op asiel en niet uit zijn op misbruik. Op 15.840 aanvragen hebben we vorig jaar bijna 3.000 kandidaat-vluchtelingen erkend en hebben bijna 2.000 mensen een beschermend statuut gekregen. ‘

 • ‘… Ik kan onmogelijk iedereen het land uitzetten, zoals het Vlaams Belang wil. Er worden elk jaar 70.000 uitwijzingsbevelen verstrekt.’

 • ‘…Brave burgers zijn het probleem niet. Net zoals ik meer bescherming en begeleiding wil van niet-begeleide minderjarigen, een heel erg kwetsbare groep. Ik zie eerlijk gezegd het probleem niet.’

 • ‘…Ook met mensen als Hans Bonte, Daniël Termont of Louis Tobback vallen er zaken te doen….
Wie het immigratiedossier kent, kan de uitspraak van Francken bezwaarlijk ernstig nemen. Jaarlijks komen ongeveer 70.000 niet Europese vreemdelingen ons land binnen. Voornamelijk via asiel, gezinshereniging of regularisatie. Een minderheid doet dat om te werken. Zo wees advocaat-generaal Piet Van den Bon recentelijk nog op de nefaste gevolgen voor ons sociaal systeem. “Er is een buitensporige instroom van buitenlanders die hier aanspraak maken op de sociale zekerheid. Dat leidt tot een enorme verspilling van vervangingsinkomens en sociale bijstand. Veel van deze gelukzoekers leveren geen enkele bijdrage aan onze economie. De vraag is dus hoelang we dit nog vol houden. Hoelang zal deze schandalige stilstand in het migratie- en asielbeleid nog voortduren?,” stelde Van den Bon in zijn gerechtelijke toespraak.

Maar volgens Francken zijn we er de voorbije 25 jaar met z’n allen dus op vooruit gegaan. Meer zelfs, in het vraaggesprek huldigt Francken immigratie met termen als ‘magisch’ en ‘erg positief’ voor de samenleving. In een reactie vraagt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken zich op welke planeet de man woont. “Dat heel wat stadswijken quasi gekoloniseerd zijn door andere gemeenschappen doet er voor Francken schijnbaar niet toe. Verpaupering, verloedering en onveiligheid zijn het gevolg. En terwijl onze sociale kassen kraken onder een massieve immigratie, tracht men de betaler van de factuur, de Vlaming, nog wijs te maken dat het allemaal positief is. Voor het Vlaams Belang is het immigratiebeleid dat dit land voert hoegenaamd geen positief, laat staan een magisch verhaal. Daarvoor is de realiteit eenvoudigweg te schrijnend,” aldus Van Grieken.

Bron : Golfbrekers door De Redactie

Karel Blockx


25 november 2014Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx