26 januari
Definitieve vaststelling van de partiële herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS)

Onze fractie kan deze herziening onmogelijk goedkeuren. Het advies van de Gecoro in verband met bezwaar 36 (Hoogbouw) is op maat gemaakt van de bouwpromotoren die van Schoten een voorstad van Antwerpen willen maken. Wij zijn daarom ronduit gekant tegen dit GRS. Wij willen geen hoogbouw, de Schotenaren willen ook geen hoogbouw. We vragen ons af waarom de mening en de wil van de Schotenaren straal genegeerd wordt.

Deze herziening is het resultaat van vele en langdurige inspanningen van ambtenaren, bezorgde burgers en betrokkenen. We danken hen daarvoor en kunnen eraan toevoegen dat wij achter een groot aantal gemotiveerde adviezen van de Gecoro staan. Maar onze fractie luistert nu eenmaal wel naar de burger, in tegenstelling tot het gemeentebestuur. Hoogbouw kan voor ons niet door de beugel.

Ik citeer uit het verkiezingsprogramma (p. 7) van de grootste fractie in deze gemeenteraad: "Een groot deel van de Schotense bevolking woont in min of meer verstedelijkt gebied. Toch genieten we allemaal graag van het groene en landelijke karakter van Schoten. Verdere verstedelijking van Schoten is dan ook niet wenselijk." Einde citaat. Door de goedkeuring van deze herziening van dit GRS doet de N-VA net het omgekeerde van wat ze in haar verkiezingsprogramma heeft geschreven. Ik roep de N-VA-fractieleden op om hier goed over na te denken voor u uw stem uitbrengt: jullie zijn verkozen met dit programma, namelijk geen verdere verstedelijking. En nu gaan jullie toch voor die verdere verstedelijking stemmen. Ik zou zeggen: "chapeau, il faut le faire". Hoed af, je moet het maar doen voor wie geen Frans verstaat.

P. Bouciqué

Zwaar protest tijdens gemeenteraad

Ongeveer vijftig Schotenaren woonden gisteren de gemeenteraad bij uit protest tegen het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Wijtschot waarbij er drie windmolens langs het Albertkanaal op de planning staan. Het RUP is een onderdeel van de definitieve herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) dat gisteren werd goedgekeurd. Oppositiepartijen sp.a en Vlaams Belang stemden tegen.

"De gemeente vindt de inplanting van windmolens verantwoord omdat het een landschappelijke en economische waarde heeft en op een plaats kan gesitueerd worden die eigenlijk verloren ligt en niet hinderlijk is voor de bewoners." Dat staat te lezen op pagina 21 van het richtinggevend gedeelte van het GRS.

Sabine Broeckx van actiecomité Ongeschonden Wijtschot nam voorafgaand aan de gemeenteraad het woord. "Om ernstige hinder te vermijden zouden de windmolens op minstens 1.500 meter van de woningen moeten staan. In Schoten zit je dan op het marktplein. Omwonenden uit binnen- en buitenland getuigden eerder al over de geluids- en gezondheidshinder ervan. Hier mag men niet langer doof voor blijven. Wijtschot is een fijn en klein natuurgebied en zeker één van de mooiste plekjes in Schoten. Dit mag niet verpest worden. We hebben meer dan 2.000 handtekeningen en vele getuigenissen verzameld om onze visie te staven."

Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Erik Block (CD&V) staan de windmolens al sinds 2006 in het GRS.

"Daar werd een RUP opgemaakt waarbij de zone voor de windmolens is afgebakend, maar dat wil niet zeggen dat die er moéten komen. De mogelijkheid is er, maar de bouw- en milieuvergunning moet nog aangevraagd worden. Die procedures zijn tot op heden nog niet opgestart."

De N-VA-, CD&V- en Open VLD-coalitie is officieel nog steeds eenparig voorstander van het project, wat zich eerder onder meer uitte in een ruimtelijk uitvoeringsplan en overeenkomst met turbinebouwer en -beheerder Ecopower. Maar uit de reactie van burgemeester Maarten De Veuster (N-VA) blijkt dat het dossier politiek nog niet gelopen is.

“Ook ik ben bezorgd, maar ga me pas echt uitspreken op basis van concrete cijfers en feiten over die windmolens en die zijn er nu niet. Ecopower moet dringend boven water moet komen met haar dossier. Ik word heel ongeduldig en deel uw ergernis hierover”, gaf hij de tegenstanders onverwacht hoop.

Bron : HLN en GVA, samenvatting

27 januari 2017

23 februari
Aankoop motoraangedreven hakselaar Groendienst

Het lastenboek is volgens ons onvolledig. U weet allemaal dat deze toestellen zeer veel geluidsoverlast met zich kunnen meebrengen, geluidshinder die kan leiden tot storende geluidsoverlast en gehoorschade. We vinden in het lastenboek geen geluidsnormen terug waaraan de nieuwe hakselaar moet voldoen.

Meer nog, het lastenboek maakt geen verwijzing naar de EU-richtlijn met de titel “Richtlijn geluidsemissie door materieel voor gebruik buitenshuis” en met nummer 2000/14/EG van 8 mei 2000.”

We vragen daarom een aanpassing van dit lastenboek door de gemeentelijke diensten om een gebruiksvriendelijke en minder lawaaierige hakselaar aan te schaffen.

P. Bouciqué

25 februari 2017Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx